archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nærøy er nytt medlem!
  tilføre dette arbeidet økt faglighet synlighet og ikke minst kunnskapsdeling med andre kommuner og fylkeskommuner Inspirasjon og samarbeid Nærøys folkehelsekoordinator Anne Lene Fadnes Gregersen har stor tro på at nettverkssamarbeidet vil styrke folkehelsearbeidet i kommunen ikke minst fordi det også fordrer politisk forankring Jeg gleder meg til å være med i et nettverk av dyktige fagfolk som har folkehelse øverst på sin agenda og jobbe sammen med dem for inspirasjon kvalitetssikring og samarbeid i hverdagen sier hun Medlemskap i Sunne kommuner vil sikre kompetanse på folkehelseområdet i vår kommune samt profilering og synliggjøring av det gode arbeidet vi allerede gjør i Nærøy Tredje kommune i Nord Trøndelag I saksfremlegget om medlemskap fremheves det at Verdal og Levanger de to andre Sunne kommuner medlemmene i Nord trøndelag har gode erfaringer med nettverkssamarbeidet og at medlemskapet har ført til et folkehelsearbeid med et høyere kvalitetsnivå enn dersom man ikke hadde vært med i nettverket Store visjoner Folkehelsekoordinatoren har store visjoner for folkehelsearbeidet i kommunen Vi er en folkehelsekommune som setter folkehelse høy på dagsorden Vi er godt i gang med arbeidet og på sikt skal vi tenke helse i alt vi gjør Folkehelsearbeidet skal inn i alle prosesser etater og i alles

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/naeroy-er-nytt-medlem (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Velkommen til Folkehelsekonferansen 2015!
  som går av stabelen i Oslo 26 og 27 oktober Temaet for konferansen er Det nære friluftslivet og hovedarrangørene av konferansen er Folkehelseforeningen Norsk Friluftsliv og Sunne kommuner WHOs norske nettverk Naturglede for alle Å fokusere på friluftsliv i et folkehelseperspektiv handler ikke bare om å påpeke helse effektene av å være ute i naturen men også om hvordan man kan tilrettelegge for at flere kan få glede av naturen Som en av konferansens foredragsholdere landskapsarkitekten Gayle Souther Brown sier The availability of green space cannot be a luxury we all need friluftsliv to enjoy good health and a sense of well being Lavvo natt morgenvandring og walkshop I tillegg til et fyldig faglig program vil det være gode muligheter for å oppleve det nære friluftslivet under konferansen Norsk Friluftsliv inviterer til lavvo natt i naturen kvelden før man kan bli med Tjukkasgjengen på morgentur langs hovedstadens grønne årer eller delta på walkshop om hvordan man kan bruke det nære friluftslivet i sin arbeidshverdag I tillegg arrangerer samfunnsinnovatøren Folkelig Gategym i Slottsparken Målgruppe Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge og en viktig utvekslings kontakt og læringsarena for politikere forvaltere forskere studenter helsepersonell frivillige og andre med interesse

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/velkommen-til-folkehelsekonferansen-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hva er din kommunes vakreste friluftsområde?
  til å øke oppmerksomheten om friluftsliv i kommunen For kommunene betyr dette både friskere og stoltere sambygdinger sier Johanna Solberg som er prosjektleder i Friluftslivets år Blir med i veiboken Alle de valgte naturområdene vil også bli inkludert i NAFs digitale veibok Dersom mange nok kommuner stemmer frem sitt favorittområde vil naturperlene også få plass i veibokens trykte utgave Jo flere kommuner som stemmer frem sitt vakreste naturområde jo større er sjansen for at dette blir endel av veiboken 2017 sier Per Roger Lauritzen veibok redaktør i NAF Boken som regnes for å være Norge mest komplette reiseguide kommer ut hvert tredje år og er landets største publikasjon Den trykkes i 600 000 eksemplarer og sendes ut til alle NAF medlemmer Dette er en bok som ligger i de fleste norske biler Den brukes til å planlegge turer gjerne de litt impulsive sier Lauritzen Skap begeistring Norsk Friluftsliv tipser om flere måter å skape begeistring om en slik kåring av kommunens vakreste friluftsområde I Rissa har de for eksempel brukt sosiale medier flittig Etter massiv mobilisering og engasjement på Facebook ble det den lille halvøya Bakstein som kan smykke seg med tittelen Rissas vakreste friluftsområde Norsk Friluftsliv oppfordrer folk som

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/hva-er-din-kommunes-vakreste-friluftsomrade (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ny folkehelsesjef i Helsedirektoratet
  doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo bakgrunn som forsker og kommer fra stillingen som direktør for helse og ernæring i Mills DA Overtar etter Knut Inge Klepp Linda Granlund overtar etter Knut Inge Klepp som nylig fikk ny jobb i Folkehelseinstituttet FHI som direktør for divisjon Epidemiologi Granlund har lang erfaring fra frivillig sektor og har tidligere vært nestleder i Diabetesforbundet Hun begynner i jobben senest 1 september Tags

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/ny-folkehelsesjef-i-helsedirektoratet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • God folkehelse i Møre og Romsdal
  fylket er den viktigste ressursen vi har sier rådgiver i folkehelse Sigri Spjelkavik Derfor er det en prioritert oppgave for Møre og Romsdal fylkeskommune å følge med på helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som påvirker den Fersk oversikt Sentralt i dette arbeidet er en nylig publisert oversikt over helsetilstanden i fylket og denne vil være et viktig fundament for arbeidet med å bedre helsetilstanden og øke trivselen i befolkningen Helse blir skapt på mange arenaer i livet Både samfunnsforhold sosiale nettverk og individuelle livsfaktorer spiller en viktig rolle for helsa vår sier Spjelkavik Inspirerende statistikk Sammenlignet med landet for øvrig har Møre og Romsdal gode tall når det kommer til levealder sosiale forskjeller og livsstilssykdommer I fylket er det for eksempel mindre forskjeller i levealder knyttet til utdanningsnivå enn det er i landet for øvrig Fokus på forebygging Som ellers i landet viser undersøkelser som Ungdata at mange unge og særlig unge jenter er plaget med depressive symptomer men også her ligger Møre og Romsdal bedre an enn landsgjennomsnittet Spjelkavik påpåpeker at det i folkehelsesammenheng er viktig å ha fokus på forebygging Utdanningsnivå arbeidsmiljø fysiske omgivelser relasjonar til andre i lokalsamfunnet og offentlige tjenester er alle faktirer som påvirker

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/folkehelseoversikt-i-mre-og-romsdal (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bodø og Kristiansand skal inspirere!
  Kristiansand og Bodø er Sunne kommuner medlemmer og nå deler de erfaringer råd og tips for å inspirere kommuner til å sette i gang tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og naturopplevelse der folk bor Unik kunnskap Miljødirektoratets nærmiljøsatsing ble startet i 2011 og målet er å bedre mulighetene til naturopplevelse og fysisk aktivitet i nærmiljøet De sju pilotprosjektene har ifølge Miljødirektoratet gitt unik kunnskap og kompetanse om hvordan man kan skape attraktive grønne møteplasser og ferdselsårer og økt aktivitet i nærmiljøet Fra senga til bestemorenga Et av disse tiltakene er STImuli prosjektet i Bodø som er en målrettet satsing på bostedsnære turløyper i Bodø Som del av prosjektet er det blant annet utviklet turkort informasjonstavler og en app for å stimulere til mer aktivitet i nærområdet Stedsutvikling medvirkning og sosiale møteplasser Et annet eksempel er SMS prosjektet i Kristiansand som har som mål å styrke fellesskapet bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper Gjennom SMS har Kristiansand kommune tatt tak i den grønne rammen mot elv og hav blant annet en prisbelønt strandpromenade Vil inspirere Miljødirektoratet ønsker å inspirere flere kommuner til å satse på nærmiljøet og har derfor laget en brosjyre som viser resultatene fra

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/resultater-fra-naermiljsatsingen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vellykket nettverkssamling på Lillehammer!
  Don t worry about being brave People will join you Doyle var ikke den eneste som bidro til at konferansen fikk et internasjonalt tilsnitt En delegasjon fra Litauen hadde også tatt turen til Lillehammer som en del av sitt besøk til Folkehelseinstituttet Delegasjonen bestod av representanter fra Ministry of Health og forskere fra Lithuanian University of Health Sciences og Centre of Public Health Technologies Fra kunnskap til handling Gjennom mange gode innlegg fra både kommunalt og fylkeskommunalt nivå adresserte konferansen oversiktsarbeidet planarbeidet og hvordan kunnskapen kan omsettes til handling Og ikke minst Hvordan overbevise politikere om at folkehelse er viktig Sistnevnte var tema for politiker og tidligere stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen og hans administrative makker Roar Blom i Nordland fylkeskommune som fortalte om sitt mangeårige samarbeid for å sette folkehelse på den politiske dagsordenen Også de understreket viktigheten av engasjement og glød Folkehelsefeltet trenger dyktige ambassadører og selgere Om kvelden samlet nettverket seg til middag og omvisning på vakre Maihaugen Idéverksted om temagrupper Dagen etter ble en historisk dag for Sunne kommuner På ærverdige Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem og dikterhjem ble våre nye temagrupper formelt etablert Charlotte Petersen fra vårt danske søsternettverk Sund By fortalte om deres erfaringer med temagrupper Cathrine Skar fra SoCentral snakket om hvordan man kan skape innovasjon på folkehelsefeltet og deretter var det duket for vår egen kreative prosess Resultatet ble mer enn 200 ideer til samarbeidspartnere tiltak og prosjekter for våre fem ferske temagrupper Velkommen Asker Etter temagruppeoppstarten nøt deltakerne en god lunch og omvisning i og rundt Sigrid Undsets hjem på Bjerkebæk Deretter ble nettverkets årlige generalforsamling avholdt hvor Askers ferske medlemskap ble formelt markert med diplomoverrekkelse til varaordfører Per Anders Owren Videre ble Aud Hove politiker i Oppland fylkeskommune valgt inn som nytt ordinært medlem i styret Her er nettverkets styre etter årets

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/vellykket-nettverkssamling-pa-lillehammer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Høring om den nye folkehelsemeldingen
  ved daglig leder Årstein Skjæveland som i særlig grad understreket betydningen av et helhetlig samfunnsperspektiv i folkehelsearbeidet Samarbeid og kunnskapsdeling Som nettverk er vi selvfølgelig også opptatt av den kunnskapen som kan deles og utvikles lokalt og regionalt I vårt høringsnotat ber vi derfor om at komiteen fremhever viktigheten av samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommuner og fylkeskommuner slik at man på best mulig måte gjøres i stand til å forvalte ansvaret som er gitt i folkehelseloven Vi ber også komiteen følge opp anmodningen i innstilling til den forrige folkehelsemeldingen Meld St 34 2012 2013 God helse felles ansvar om å understøtte utprøving av regionale og lokale tiltak som reduserer sosiale helseforskjeller Se til Danmark Sunne kommuner er en sentral arena i så måte Da Danmark for noen år siden fikk sin nye folkehelselov økte det interkommunale samarbeidet gjennom vårt søsternettverk i Danmark Sund By og nå er to tredjedeler av alle danske kommuner og regioner med i nettverket For at ikke hver kommune skal måtte stå alene med sitt folkehelseansvar med dertil hørende utforming av konkrete tiltak imøtekommer vi gladelig en lignende utvikling her i Norge Skriftlige innspill Vi leverte også innspill i forkant av folkehelsemeldingen Her kan du lese

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/hring-om-den-nye-folkehelsemeldingen (2015-09-15)
  Open archived version from archive •