archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'Fra kunnskap til handling' - Nettverkskonferanse på Lillehammer
  Lillehammer 29 30 april Som tidligere år er samlingen delt i to med en konferanse som er åpen for alle på dag 1 og generalforsamling på dag 2 I år er det også formell oppstart for temagruppene på samlingens andre dag Meld deg på her Yvonne Doyle kommer Den åpne konferansen 29 april har temaet Fra kunnskap til handling og vil adressere hvordan kunnskap og oversikt kan omsettes til god folkehelsepolitikk For å gjøre det har vi blant annet invitert Yvonne Doyle som er folkehelsesjef i London ordførerens nærmeste helserådgiver og mangeårig folkehelse ekspert for blant andre EU Verdensbanken og WHO Healthy Cities Hva vet vi og hva gjør vi Hvordan kan kunnskapen innarbeides i planverk og hvordan kan den omsettes til god folkehelsepolitikk og praksis Er oversikt og planer nok hva med den menneskelige faktoren Hvordan overbevise politikere om at folkehelse er viktig Ærverdige lokasjoner Det er vakre Kulturhuset Banken som er ramme for fagkonferansen 29 april Om kvelden inviterer vi til middag på selveste Maihaugen og på dag 2 flytter vi oss til Sigrid Undsets hjem og dikterverksted Bjerkebæk Der avholder vi generalforsamling og har formell oppstart av nettverkets nye temagrupper Meld deg på nettverkssamlingen eller fagkonferansen Fra

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/pamelding-til-nettverkssamling (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Ung medvirkning i Melhus
  elevene til å si sin mening I forrige uke ble en stor undersøkelse gjennomført hvor 700 skoleelever fordelt på de tre ungdomsskolene i kommunen og Melhus videregående skole fikk svare på hva de tenker om kommunesammenslåing og hvilke kommunale tjenester som er viktige for dem Vekker oppsikt Dette vekker ifølge Trønderbladet nasjonal oppsikt De henviser til Sentio Reseach som sier at av de 100 kommunene som de utfører spørreundersøkelser for er Melhus den eneste som har spurt ungdom under 18 år om hva de mener om kommunereformen Medvirkning i Sunne kommuner Medvirkning blant barn og unge står sentralt i arbeidet til flere av våre medlemskommuner blant annet i Sandnes og Kristiansand Sistnevnte har hatt stor suksess med det såkalte SMS prosjektet og nå har de bedt om å få høre mer om Melhus sin involveringsprosess i forbindelse med kommunereformen I tillegg er Melhus kommune blitt bedt om å komme til et nasjonalt møte for kommunene angående kommunereformen for å fortelle om hvordan de gjør det Høy score på demokrati indeks Også tidligere har Melhus utmerket seg når det kommer til demokrati og involvering I nevnte Sentio Research sin borgerundersøkelse ble innbyggerne blant annet spurt om hvor tilfreds de er med

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/ung-medvirkning-i-melhus (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tilskudd til psykologer
  utlyser derfor flere tilskuddsmidler i en ordning som skal stimulere til flere psykologer i kommunene Helsefremming og forebygging Psykologene skal bidra til å styrke og videreutvikle det samlede og flerfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rusfeltet Dette omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid øvrig folkehelsearbeid utredning behandling og oppfølging Kommuner kan velge å utvikle tilbudet i samarbeid med andre kommuner spesialisthelsetjenesten fylkeskommunen eller andre relevante aktører Det er kommunen selv som er søker mottaker og rapporteringspliktig for tilskuddet Psykologen en viktig folkehelseaktør Økt psykologkompetanse i kommunene er svært viktig i et folkehelseperspektiv Leder i Norsk psykologforening Tor Levin Hofgaard har også flere ganger tatt til orde for at psykologer må løfte blikket fra terapirommet og fokusere på hvordan deres kompetanse kan benyttes også for å forhindre psykisk uhelse Antall kommune psykologer doblet på to år Fra inngangen til 2013 og frem til i dag har antallet psykologer rekruttert gjennom ordningen til kommunenes helse og omsorgstjenester gått fra 130 til 270 psykologer Antall kommuner som deltar i ordningen har også steget fra 95 til 165 kommuner en økning på over 70 prosent Søknadsfrist for rekrutteringstilskuddet er 1 mars På Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon og søknadssjema Tags kommunepsykolog psykolog psykisk

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/tilskudd-til-psykologer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Få frilufts-Michelin!
  som innbyr til friluftsliv i nærmiljøet Da kan de være med i konkurransen om å få Nordic Green Space Award som ifølge Norsk Friluftsliv er park og naturområdenes Michelin stjerner Vær den første Tidligere er det bare parker som har fått dette kvalitetsstempelet men i år er kriteriene utvidet til også å gjelde grøntområder generelt Din kommune kan med andre ord bli den første som får denne utmerkelsen for et friluftsområde Det er Friluftslivets år som er anledningen til at Norsk Friluftsliv nå har satt av midler for å støtte tre søknader til prisen Tidligere har blant annet Strandpromenaden i medlemskommunen vår Kristiansand har fått den Det nære friluftslivet Lave terskler og tilgang på grøntområder der folk bor er uvurderlig i folkehelsesammenheng Derfor samarbeider Sunne kommuner med Norsk Friluftsliv i forbindelse med høstens folkehelsekonferanse som har nettopp Det nære friluftslivet som tema Nordic Green Space Award Nordic Green Space Award er et nordisk kvalitetsmerke som deles ut til særlig utmerkede parker og grønne områder Målet med prisen er å stimulere forvaltere av allment tilgjengelige grøntområder til å løfte kvaliteten på disse slik at de oppleves enda mer attraktive for befolkningen å benytte Bak prisen står fagorganisasjoner universitetsmiljøer kommuner og frivillige

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/fa-frilufts-michelin (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vellykket åpning av Friluftslivets år!
  åpningen av Friluftslivets år I sin tale hvor han først og fremst henvendte seg til de mange barna som hadde møtt opp i parken hadde han et tydelig budskap Å være ute i naturen er ikke bare gøy det er bra for helsa vår og huet vårt Natt i naturen Miljø og klimaminister Tine Sundtoft sa også noen ord under åpningen Sundtoft har tidligere sendt ut et brev til alle landets politikere med oppfordring om å sove ute natt til 14 januar Selv slo hun samme natt leir sammen med speidere fra Kampen i Østmarka utenfor Oslo Friluftsliv for alle At åpningen fant sted i en park i Norges største by og ikke i marka eller på fjellet er et tydelig signal om at folkehelseperspektivet er sentralt for arrangørene Målet for 2015 er blant annet økt synliggjøring av friluftslivet noe generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal fremhevet i en lavvo debatt senere på kvelden Også der var Raja konferansier og på en engasjerende og morsom måte snakket han med ulike aktører som har utmerket seg på dette området Tjukkas gjengen har for eksempel ved hjelp av Facebook og jungeltelegrafen fått 30 000 mennesker over hele landet til å begynne å røre på seg Inkludering og lavterskel Sosiale medier har også vært viktig i Havva Cururkayas arbeid med å få flere flerkulturelle til å sette pris på friluftslivet Hun er prosjektleder for inkluderingsarbeidet i DNT Drammen og Omegn og snakket om viktigheten av informasjon og rollemodeller i dette arbeidet Mange med innvandrerbakgrunn vet ikke at naturen er noe også de kan benytte seg av Cururkayas fremhevet også betydningen av lavterskeltilbud Friluftslivet trenger ikke være så langt unna Urbant friluftsliv Og nettopp lavterskeltilbud og muligheten til rekreasjon lek og aktivitet i folks nærmiljø er noe Sunne kommuner ekstra opptatt av I et

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/vellykket-aapning-av-friluftslivets-ar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Sunnhet i St. Petersburg
  omlag 7900 innbyggere har St Petersburg som føderal enhet nesten 5 millioner innbyggere Ditlefsen som var invitert som norsk ekspert på seminaret fokuserte i sitt innlegg på samfunnets rolle i tilretteleggingen for gode og sunne valg Tittelen på innlegget var Experiences from Norway new ideas in health promotion Lost in translation Forståelsen av begrepene health promotion og social marketing avdekket imidlertid store kulturforskjeller mellom Norge og Russland Der vi gjerne snakker om mobilisering i denne sammenheng tenkte russerne umiddelbart på helsepropaganda Det sies at St Petersburg er Russlands mest europeiske by men landets svake demokratitradisjoner kom ifølge Ditlefsen også til syne i det planlagte gruppearbeidet I stedet for bred deltakelse og diskusjon ble denne bolken en dialog mellom Ditlefsen og byrådslederen som benyttet anledningen til å fremheve de tiltakene de hadde satt i gang Stor begeistring for helsekontoen no Disse forskjellene forhindret imidlertid ikke at Sunne kommuners utsendte var til stor inspirasjon for seminardeltakerne Disse ble spesielt begeistret for Nordland fylkeskommunes helsekonto som Ditlefsen brukte som eksempel på hvordan sosiale medier og apper kan brukes til å formidle helsefremmende informasjon til alle aldersgrupper Healthier People prosjektet Samarbeid mellom Baltikum Healthy Cities Assosiation vårt søsternettverk NGO Collaborating Centre finsk hjerteforening North

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/sunnhet-i-st.-petersburg (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tverrsektoriell strategi i Østfold
  langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i fylket Folkehelsearbeid samfunnsutvikling Folkehelsearbeid handler om samfunnsutvikling skriver folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug på fylkeskommunens nettsider Ved å forankre folkehelseperspektivet i alle tjenestesektorer vil fylkeskommunen tenke forebygging i alt fra bolig og utdanning til fysiske og sosiale miljø Bedre samordning en nødvendighet Med strategien ønsker fylkeskommunen å redusere dobbeltarbeid samt anerkjenne og dra nytte av den kunnskapen som folk i organisasjonens ulike avdelinger besitter Strategien skal også

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/tverrsektoriell-strategi-i-ostfold (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Temagrupper for folkehelse!
  kommuner har derfor besluttet å opprette temagrupper i nettverket Disse skal samle folk fra forskjellige fagfelt i medlemskommunene våre og i tillegg invitere med representanter fra frivillighet sosiale entreprenører forskningsmiljøer organisasjoner og andre som kan bidra til å tenke godt og nytt om de respektive temaene Etter en omfattende prosess har nettverket bestemt seg for å opprette følgende temagrupper Helsefremmende oppvekst Helsevennlig stedsutvikling Utjevning av sosiale helseforskjeller Kunnskapsgrunnlaget fra oversikt til handling Levevaner friskliv og mestring Kunnskapsutvikling og forankring I gruppene kan alt fra politikere planarbeidere frivillige administratorer forskningsaktører og kulturarbeidere være med Målet er at gruppene skal være utviklingsaktører innenfor de respektive feltene og jobbe fram forslag til konkrete tiltak som kan implementeres i kommunene Gruppene kan også involveres i sentrale prosjekter både nasjonalt og internasjonalt Dansk modell Det var på nettverkssamlingen vår i mai at nettverket besluttet å opprette temagrupper etter modell fra vårt søsternettverk i Danmark Der har gruppene utviklet tiltak vært brobygger mellom forskning og praksis skrevet kronikker deltatt i prosjekter initiert av sekretariatet og arrangert fagdager De administrative kontaktene jobbet frem åtte mulige temaer på sin samling i august og nå har medlemskommunene altså prioritert fem av disse Med temagruppene vil Sunne kommuner legge til

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/temagrupper-for-folkehelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive