archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nettverkssamling 2015
  imot medlemskommunene 29 og 30 april Lillehammer har mye å by på ikke minst kulturelt sier hun og henviser blant annet til Maihaugen kunstmuseet og Sigrid Undsets dikterhjem på Bjerkebæk Folkehelseoversikt som tema Lillehammer er dessuten en av byene i Norge hvor folk trives aller best ifølge Opplands ferske levekårs og folkehelseundersøkelse Den er gjennomført i samarbeid med Østlandsforskning og viser blant annet at folk i Oppland trives bedre enn folk ellers i landet Det ferske oversiktsarbeidet er et godt utgangspunkt for nettverkssamlingens konferansedag som avholdes 29 april Denne er åpen for alle med interesse for folkehelse og har temaet Fra kunnskap til handling Oppstart av temagrupper Temaet er svært relevant for en av temagruppene som skal opprettes i nettverket nemlig Kunnskapsgrunnlaget Fra oversikt til handling Dette er en av fem temagrupper som skal være kunnskaps og tiltaksutviklingsarenaer i nettverket etter modell fra vårt søsternettverk i Danmark De andre gruppene har tema helsefremmende oppvekst helsevennlig stedsutvikling utjevning av sosiale helseforskjeller og levevaner friskliv og mestring Gruppene har formell oppstart på nettverkssamlingens andre dag Les mer om temagruppene Program og påmelding Nettverkssamlingen går over to dager med følgende programramme Onsdag 29 april Åpen fagdag om folkehelse Tema Fra oversikt til handling

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/nettverkssamling-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Sammen for nærvær
  miljøer som gjør at folk velger å komme på jobb når de er i tvil fordi det er meningsfullt Samtidig må vi passe på at folk ikke går over terskler som gjør at de blir mer syke av å fortsette Janike Mabro fra fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste påpekte at det viktigste arbeidet mot sykefravær må gjøres lenge før en sykmelding blir levert Å etablere et godt arbeidsmiljø som gjør at folk ønsker å være på jobb er en viktig forebyggende del av vårt arbeid Lavterskeltilbud for livsmestring Fylkeskommunen ønsker også å gjøre det lettere for ansatte med livsmestringsproblemer eller lettere psykiske plager å få hjelp til å håndtere sine utfordringer før de utvikler seg og blir mer uhåndterlig for den enkelte Derfor skal de ansatte i de 10 virksomhetene få mulighet til å snakke med psykolog eller coach i Unicare uten å måtte gå gjennom arbeidsgiver Vi må ha respekt for mennesker og balansen i deres liv Vi går alle gjennom ulike livsfaser med ulike utfordringer sa fylkesrådmann Bamrud Da har vi som ledere et ansvar for å veilede og legge til rette slik at den ansatte kan fortsette å bidra om det så er med 70 prosent Viktig folkehelsearena Arbeidsplassen er en viktig arena for å jobbe med helsefremming og sykdomsforebygging Vi tilbringer store deler av vårt våkne liv på jobb og faktorer i arbeidsmiljøet vil kunne virke både negativt og positivt inn på vår helse og trivsel På samlingen holdt Abderrahim Mokhtari fra NAV Arbeidslivssenter et innlegg om arbeidets betydning i den enkeltes liv og påpekte at det å være i arbeid som regel betyr å tilhøre et felleskap oppleve mening utvikle seg og bli verdsatt Et godt liv er ikke bare fravær av lidelse sa Mokhtari For at vi skal være lykkelige må vi se på hva som er

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/sammen-for-naervaer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Generasjonsparken i Oppegård
  000 kroner til etablering av Generasjonsparken Politisk enighet og begeistring Et enstemmig formannskap vedtok 8 oktober at parken skal etableres Superlativene satt ifølge folkehelsekoordinator Heidi Tomten løst og det ble påpekt at parken følger opp intensjoner i kommuneplanen tilrettelegging for fysisk aktivitet sosial møteplass liv på torget klima og miljøplanen plan for fysisk aktivitet samarbeid med frivilligheten med mer I tillegg er parken en flott gave til kommunens innbyggere ved kommunens 100 årsjubuileum i 2015 Del av sentrumsplanlegging Selv om Oppegård kommune er i gang med å planlegge et nytt Kolbotn sentrum så har man erkjent at slike planprosesser tar lang tid Det er derfor nødvendig å gjennomføre tiltak i mellomtiden Tenkt lokalisering av generasjonsparken er nær toglinja i Kolbotn men en ny togstasjon vil ikke være på plass før minst 10 15 år fram i tid I tillegg er Generasjonsparken lagt til en eiendom som ikke trenger omregulering for at parken skal kunne etableres det er bare å sette i gang Samarbeid på tvers Det var Sunne kommuner som først gikk i dialog med Kreftforeningen og formidlet muligheten til å søke om midler til våre medlemmer Parken er dermed både et eksempel på hva nettverkssamarbeidet kan genere av muligheter

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/generasjonsparken-et-sted-a-sykle-til (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Se til Healthy Cities!
  lokale samarbeid og ikke minst involvere by og stedsutvikling Hun påpeker også at regjeringen må følge opp sin uttalte satsing på folkehelse ikke minst i den varslede folkehelsemeldingen ved å se til og løfte fram Healthy Cities nettverket og erfaringene i Sunne kommuner I Sandnes sitter for eksempel alt fra politikere og planleggere til barn og ungdom på verdifull sunnhetskompetanse som kan brukes i videre politikkutforming Se Sunne kommuners innspill til ny folkehelsemelding Sandnes som Sunn By Sandnes var en pionér i utvikling av gode gang og sykkelveinett i Norge og satser stort på bynære friluftsområder Sandnes har også gjennom Sunn By intensivert arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn blant annet gjennom Barnetråkk Sistnevnte innebærer blant annet systematisk sikring og kartlegging av lekeområder med registreringer som brukes aktivt i stedsplanleggingen og kommuneplanen Esther i Jönköping Kronikkforfatteren trekker også fram Jönköping som nylig havnet på CNNs liste over verdens mest healthy cities Jönköping som er med i vårt søsternettverk i Sverige har blant annet satset på et prosjekt kalt Esther Esther er en fiktiv kvinne med kroniske helseutfordringer og liten familie Hun er delvis isolert og kommer seg lite ut Satsingen går i korthet ut på at kommunen til

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/se-til-healthy-cities (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HUNT - og hva så?
  Holmen fra HUNT forskningssenter Teksten stod på trykk i TrønderAvisa 14 oktober og ble senere publisert på NTNU Medicine Åpne dører Kronikkforfatterne påpeker at HUNT de siste 25 årene har vært svært aktive på dette området og at Berg derfor må sies å slå inn åpne dører HUNT har helt siden HUNT 1 på 1980 tallet vært i dialog med både kommuner politikere frivillige lag organisasjoner og helsepersonell De har gitt kommunene data deltatt på møter drevet formidlingsarbeid og holdt utallige kurs og foredrag Hvorfor har det ikke skjedd mer Kronikkforfatterne skriver videre at det likevel er betimelig å spørre hvorfor det ikke har skjedd mer Hvorfor ser vi fortsatt så mange uheldige utviklingstrekk i folkehelsa også i Nord Trøndelag Et poeng som trekkes fram er at det å ruste opp kompetanse og utviklingskraft ikke er en enkel prioritering for kommunene og at det må bygges fra begge sider dersom vi ønsker sterke broer mellom akademia og praksisfeltet Hvorfor er folkehelsearbeidet er så vanskelig til tross for at vi på mange områder har ganske god kunnskap Mer kvalitativ forskning Et annet poeng som kronikkforfatterne trekker frem er at det også er behov for mer kvalitativ forskning på folkehelsefeltet HUNT arbeider primært med kvantitativ forskning der helse og årsaksforhold måles på ulike måter Denne metoden kommer ofte til kort når vi ønsker å forstå prosesser og bakenforliggende årsaker skriver de Høgskolen i Nord Trøndelag HINT trekkes i denne sammenheng fram som en viktig samarbeidspartner i regionen Det skjer mye bra Kronikken fremhever at det skjer veldig mye godt folkehelsearbeid basert på HUNT data ikke minst i våre medlemskommuner Levanger og Verdal hvor Dina von Heimburg er folkehelsekoordinator Her er folkehelse satt på dagsordenen av både politisk og administrativ ledelse og det er utviklet et tverrfaglig utviklingsmiljø med kompetanse innen analyse folkehelse

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/hunt-og-hva-saa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen
  glade innbyggere Hvordan påvirker bygninger og øvrige omgivelser vår fysiske og mentale helse Av foredragsholdere på dette temaet var den kanadiske journalisten Christine McLaren forfatter av boken Landscape and Urban Design for Health and Well Being Gayle Souter Brown og arkitekt Bianca Hermansen som også holdt innlegg på nettverkssamlingen vår i mai Byen er menneskets habitat Bianca Hermansen Hermansen holdt også en workshop sammen med McLaren hvor SMS prosjektet i medlemskommunen vår Kristiansand ble trukket frem som et vellykket eksempel på byutvikling gjennom medvirkning Mayors can make the difference Et annet sentralt tema på konferansen var lederskap Under overskriften Mayors can make the difference ble viktigheten av politisk engasjement og endringsvilje adressert gjennom både plenumsforedrag og parallelle sesjoner Blant annet ble det arrangert et eget politikerpanel hvor ordførere fra forskjellige europeiske byer diskuterte erfaringer utfordringer og muligheter på folkehelsefeltet Health is not important to my policy Health IS my policy Italiensk ordfører Sunn by i Sandnes En annen ordfører Stanley Wirak i Sandnes mottok på konferansens avslutningsdag diplom for det arbeidet byen har gjort i fase 5 Dette har blant andre Bjarte Bjørnson og Hans Ivar Somme i Sandnes Sunn By vært involvert i og disse holdt også et eget innlegg om Sandnes kommunes trygghetsvandring i parallellsesjonen Tools for walking creating cohesive active and safe communities Østfold fylkeskommune som i likhet med Sandnes har selvstendig bymedlemskap i tillegg til å være med i Sunne kommuner fikk et tilsvarende diplom Det samme gjorte Sunne kommuner som nasjonalt nettverk Les mer om Healthy Cities nettverkets arbeid i faser 25 år med Healthy Cities Det europeiske Healthy Cities nettverket er 25 år i år og dette ble selvfølgelig også behørig markert ikke minst på konferansens offisielle åpning i Megadron onsdag kveld I tillegg til å være tema i de mange jubileumstalene var nettverkets

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/who-healthy-cities-konferanse-athen (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Konferansesuksess!
  med bindemiddel ikke løsemiddel Per Fugelli Per Fugellis hovedbudskap var at mennesket er mer enn kropp og at folkehelsearbeidet derfor må handle om mer enn molekyler og fettceller Ruth Donovan manet på sin side til mer engasjement i og om folkehelsearbeidet både blant de som til daglig jobber med folkehelse og i befolkningen for øvrig You are the change you are waiting for Ruth Marie Donovan Alle presentasjonene også de mange lokale eksemplene blant annet fra Sunne kommuners medlemmer er lagt ut på konferansens nettsider Der finner du også informasjon om hvem som vant konkurransen om beste forsknings og tiltaksabstract Karl Evang prisen Folkehelsekonferansen var for første gang også arena for utdeling av Karl Evang prisen en pris til minne om tidligere helsedirektør Karl Evangs sosialmedisinske innsats Prisen gikk i år til Maddan Yran primus motor i både etablering og drift av Friskis Svettis i Norge Friskis Svettis er en ideell idrettsorganisasjon hvis visjon er å tilby trening og ikke minst treningsglede til alle Her er juryens begrunnelse for tildelingen Evaluering Konferansens evalueringsskjema er et viktig arbeidsverktøy for både programkomité og praktiske samarbeidspartnere Evalueringen viser at et overveldende stort flertall av deltakerne er tilfreds eller svært tilfreds med konferansen i

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/konferansesuksess (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Innspill til ny folkehelsemelding
  var siste frist for å sende inn innspill til meldingen Sosiale helseforskjeller Den nye folkehelsemeldingen er varslet å ha særlig fokus på helsevennlige valg aktive eldre psykisk helse og barn og unge Sunne kommuner støtter et slikt fokus men påpeker i innspillet at utfordringer på alle disse områdene ofte er avhengig av en bakenforliggende variabel nemlig sosial ulikhet i helse Reduksjon av sosiale helseforskjeller har lenge stått på Verdens helseorganisasjons WHOs agenda og er den store og grunnleggende utfordringen på folkehelsefeltet Mer penger og mer kunnskap Vi påpeker også at kommunene nå må gjøres i stand til å forvalte det ansvaret de er gitt med samhandlingsreformen og folkehelseloven Essensielt da er Økte overføringer til kommunene med sterke oppfordringer til å bruke midlene til helsefremmende arbeid Øremerkede midler til kommunene for å ivareta forpliktelsene i folkehelseloven Oppfordring til kunnskapsdeling og samarbeid mellom kommuner Siste punkt er av særlig betydning dersom man vil redusere de sosiale helseforskjellene i og mellom kommuner og mellom fylker I innspillet henviser vi til Danmark hvor mange kommuner og regioner ble med i Sund By nettverket vårt danske søsternettverk i Healthy Cities etter at de fikk en lignende folkehelselov Les hele vårt innspill til ny folkehelsemelding Tags

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/innspill-til-ny-folkehelsemelding (2015-09-15)
  Open archived version from archive •