archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NAV | SV
  viktige avgjørelser for dem Fakta NAV ble etablert i 2006 og forvalter store deler av folketrygden som overgangsstønad foreldrepenger alderspensjon og uføretrygd NAV har 19 000 ansatte fordelt på stat og kommuner Det lovfestede formålet med Nav er å legge til rette for en effektiv arbeids og velferdsforvaltning tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov Arbeids og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet Dette vil SV Mye større beslutningsmyndighet og frihet til lokale saksbehandlere slik at folk kan få et mer skreddersydd tilbud fra NAV Nasjonale satser for sosialhjelp Full klagerett for sosialhjelpsmottakere for bedre rettssikkerhet At NAV har ressurser til å møte folk på en god måte og til å utføre de tjenester etaten er satt til Lokale NAV kontor må styrkes med kompetanse tilstrekkelig ansatte og større beslutningskompetanse i flere saker Oppdaterte IKT systemer i NAV Et ombud med ansvar for NAV som kan bidra til å hjelpe folk gjennom systemet Dette har SV gjort Startet på IKT fornying av hele NAV Styrket oppfølgingen av arbeidsløs ungdom Innført Kvalifiseringsprogrammet for mottakere av sosialhjelp Styrket ordningen med Jobbsjansen for å få flere innvandrerkvinner i

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/nav/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Sosialhjelp | SV
  sosialhjelp trenger det i svært kort tid 66 000 barn hadde foreldre som mottok sosialhjelp en eller annen gang i løpet av 2012 Til enhver tid er det 50 60 000 mennesker som har sosialhjelp mange har andre ytelser eller arbeid ved siden av Formålet med økonomisk sosialhjelp er at den som mottar den skal bli selvhjulpen Kommunene kan sette krav til aktivitet for at folk skal kunne få sosialhjelp Dette vil SV Utvide kvalifiseringsprogrammet slik at folk som mottar sosialhjelp kan få kvalifisering til arbeid og samtidig en fast inntekt Statlig minstenorm for sosialhjelp og utvidelse av kvalifiseringsprogrammet slik at alle som trenger det får plass At det innføres ombudsordninger der folk kan få hjelp til å finne fram i systemene for sosialhjelp og helsetjenester At det gis fulle klagerettigheter også for saker som omfattes av sosiallovgivningen for eksempel utmåling av sosialhjelpens størrelse At barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes Dette har SV gjort Satsene i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold økt med 5 prosent ut over ordinær prisstigning fra 1 januar 2007 og med ytterligere 5 prosent ut over ordinær prisstigning fra 1 januar 2009 Vedtatt en ny lov

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/sosialhjelp/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Uføre | SV
  de som trenger den Fakta Andelen uføre i Norge har gått noe ned fra 10 4 prosent til 9 5 prosent på ti år Antall uføre i Norge er 309 887 31 12 2012 Antallet unge uføre er stabilt på ti år har antall uføre under 30 år økt ca 2 000 mennesker ca 75 prosent av de som mottar uføretrygd er over 50 år Stortinget har vedtatt en ny uføreordning fra 1 januar 2015 Uføre med barn har et behovsprøvd barnetillegg på inntil 0 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden ca 34 000 kroner i 2013 Dette vil SV Ha en trygg og god uføretrygd for de som trenger det Opprettholde det behovsprøvde barnetillegget for å hindre at barn blir fattige fordi foreldrene deres er for syke til å jobbe Gi unge som mottar uføretrygd rett til å bruke arbeidsmarkedstiltak for å prøve seg i arbeid Dette har SV gjort Sikret at forslag om kutt i barnetillegget for de fattigste uføre ble stoppet Innført en ny uføretrygd som blir litt bedre enn den gamle Økt minstesatsene i Folketrygden til 2G som også kommer uføre til gode Sikret at den nye uføretrygden gjør det enklere å veksle mellom uføretrygd og arbeid

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/ufore/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Bidra | SV
  med pengebidrag Har du et par minutter Del SV saker på Facebook og Twitter Verv en venn Har du enda mer tid Ta kontakt med ditt lokallag og bli aktiv der du bor Du finner kontaktinfo til alle SVs lokallag her Del dette Bli med i SV Følg oss på facebook Følg oss på twitter Sosialistisk Venstreparti Adresse Hagegata 22 0653 OSLO Telefon 21 93 33 00 E post post

  Original URL path: https://www.sv.no/bidra/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Mistillit til Anundsen | SV
  heim i framtida Vi skuldar alle dei barna at Stortingsfleirtalet tar sine avgjerder basert på balansert og korrekt informasjon For det andre handlar dette om korleis demokratiet vårt fungerer Stortinget må kunne stole på at regjeringa gir balansert og fullstendig informasjon om viktige saker Det er statsrådane sjølv som har ansvar for å sikre at informasjonen dei får frå sine underliggande organ er korrekt Og objektivt sett er det brot på opplysningsplikta dersom ein vidareformidlar uriktig eller villeiande informasjon til Stortinget Eg meiner statsråden har bidratt til å villeie Stortinget og på minst eit punkt gitt Stortinget uriktig informasjon På den måten har han ikkje overhaldt sin opplysningsplikt slik den følgjer av Grunnlovas paragraf 82 Solhjell sa at justisministeren har brutt opplysningsplikta på tre vis Justisministeren har fortalt Stortinget om en klar politikkendring som ikkje vart sett ut i livet Den fremstillinga Stortinget blei gitt stemte ikkje og det vart ikkje gjort vesentlige forsøk på å få den til å stemme Justisministeren svarte Stortinget på gjentatte spørsmål om lengeværende asylbarn høsten 2014 I desse svara var viktig informasjon utelatt Etter at saken vart offentleg og kontrollkomiteen stilte spørsmål om den har Justisministeren også gitt fleire uriktige opplysninger til Stortinget Han

  Original URL path: https://www.sv.no/blog/2015/05/19/mistillit-til-anundsen-2/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Gjør kommunene fattigere | SV
  Andersen Andersen sier at det for SV er et verdivalg at fellesskapet barnehage skole og helse og omsorgstjenester settes foran skattelette til de mest velstående Når kommunen melder at de må kutte i tilbudet til barn og eldre viser det at Høyre og Fremskrittspartiets faktiske prioriteringer sier Andersen SV vil i tillegg til å øke kommunerammene fordele pengene mer rettferdig På den måten vil kommuner som har lave inntekter få

  Original URL path: https://www.sv.no/blog/2015/05/12/gjor-kommunene-fattigere-2/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Svikter flyktningene og svekker kommunene | SV
  Det er flertall både på Stortinget og i folket for å ta i mot 10 000 syriske flyktninger i år og neste år likevel løfter ikke regjeringen en finger i møte med en av tidenes verste flyktningekatastrofer Det må være bittert for Krf og Venstre å være vitne til sier finanspolitisk talsperson i SV Snorre Valen Regjeringen har de siste dagene sagt at de vil styrke kommuneøkonomien I realiteten legger de likevel bare opp til at kommunene må kutte mindre Regjeringen framstiller det som om kommunene får ekstra penger men i virkeligheten kompenserer de bare deler av det kommunene har tapt Dette betyr mindre velferd i kommunene færre lærere og hjelpepleiere Også i fjor mistet kommunene 2 7 milliarder kroner og nå må de kutte ytterligere 200 millioner korner sier Valen SVs finanspolitiker etterlyser også tydelige svar fra regjeringen på økningen i arbeidsledigheten Norge trenger en tydelig industripolitikk og grønn omstilling for å sikre arbeidsplassene våre Her er regjeringen for passiv Det er positivt at regjeringen snur om permitteringsregelverket men det er veldig lite her som bidrar til at det skapes nye arbeidsplasser og grønn omstilling Del dette Publisert 12 05 2015 Bli med i SV Følg oss på facebook

  Original URL path: https://www.sv.no/blog/2015/05/12/svikter-flyktningene-og-svekker-kommunene/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • SV | Sosialistisk Venstreparti | Page 3
  s rolle å legitimere regjeringens feilgrep t co 0ScZ4CHe8Y Torbjørn Berntsen om Førdefjorden Tid siden 24 Minutter via Hootsuite Svar Retweet Favoritt Eg vil ikkje ha eit strupt barbert eller svekka NRK Eg vil sloss for eit sterkt NRK skriv bardvegar t co 6TmwaeRtEo Tid siden 12 Timer via TweetDeck Svar Retweet Favoritt Robert Erikssons løsning på barnefattigdom er å gi mindre penger til barnefamilier takampen t co SS0idCYhiH Tid siden 1 Dag via TweetDeck Svar Retweet Favoritt Se snorrevalen takampen for Palestina dax18 t co ubvbXJlm4Y Tid siden 2 Dager via TweetDeck Svar Retweet Favoritt På tirsdag stemmer Stortinget om det skal utredes alternativer til dumping i Førdefjorden Hva gjør Arbeiderpartiet t co wlxodkFT3m Tid siden 2 Dager via TweetDeck Svar Retweet Favoritt Erna Solberg den politikken du fører binder Norge til oljen audunlysbakken erna solberg t co z7l4QipdGQ takampen nrkdebatt Tid siden 3 Dager via TweetDeck Svar Retweet Favoritt ALeirstein tankesmien Regjeringen om Tyrkia får plass til 1 750 000 skal vi greie å få plass til 10 000 Tid siden 3 Dager via Twitter for iPhone Svar Retweet Favoritt RT tankesmien Regjeringen sier at vi ikke har plass til flere flyktninger fra Syria t co eotdj9QdMQ Tid

  Original URL path: https://www.sv.no/page/3/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •