archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vi mener | Troms SV
  Søke etter Vi mener Publisert av Henriett Roeed Publisert 5 23 pm Her finner du vedtak programmer og uttalelser vedtatt av Troms SV Uttalelser Følg Troms SV på Facebook Følg Troms SV på Twitter Tromsø SVs blogg Troms SV Postboks

  Original URL path: https://www.sv.no/troms/vi-mener/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Fylkestingssamlinga i oktober | Troms SV
  skjedd ad hoc fra sak til sak tilfeldig Vedtak fra styret i Troms fylkestrafikk med betydelige økonomiske konsekvenser er ikke fulgt opp av fylkesrådet Dermed er det ikke oppnådd forventede innsparinger Vi i SV ga skarp kritikk til fylkesrådet og spesielt fylkesråden for samferdsel ut fra det vi fant i denne rapporten På oss virker det som om fylkesrådet ikke tar kritikken helt alvorlig enten den kommer fra opposisjonen eller i en slik grundig evalueringsrapport Seinere i fylkestinget ble sak om budsjettoppfølging pr 31 08 2013 behandlet Der ble det vedtatt å øke administrasjonens stillingsressurs med tanke på juridisk kompetanse Det viser seg at fylkets behov for slik kompetanse har økt voldsomt etter at en rekke av kollektivtilbudene er satt ut på anbud privatisert Det oppstår stadig konflikter mellom aktuelle anbydere transportører og fylket med uenighet om hvem som skal betale eller hva som skal utføres Fylkeskommunen er nå involvert i flere slike saker Også i forholdene rundt Troms Kraft har fylkesrådslederen kjøpt inn juridisk kompetanse for nær en halv million I sum er det kanskje sånn at privatisering og anbudsutsetting av kollektivtilbud har kostet langt mer i advokatbistand enn det som måtte være spart på annen måte Og dette er bare starten på eventyret Fra SV gruppa følger vi opp slike saker i fylkestinget både med egne innlegg og replikker på andres innlegg Vi deltar ivrig men det er som sagt som å stange hodet i veggen overfor et fylkesrådet og et flertall som har all makt og er avvisende til alt som opposisjonen tar opp Skole I samme fylkesting i mars ble det behandlet to saker om skole Tilstandsrapport for videregående opplæring i Troms 2013 og Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2014 2017 Begge sakene ble behandlet uten vesentlig debatt I tilstandsrapporten framholdes det et overforbruk på spesialundervisning Fylkesrådet vil redusere bruken av spesialundervisning men sier ingen ting om hva slags hjelp elevene skal få når spesialundervisninga blir borte Fylkesrådslederen snakket noe ullent og uforståelig om elever som ikke har undervisning men bare mottar noe slags hjelp Vi skjønner at dette omhandler elever med utviklingshemming og tankegangen nok er at de som ikke kan følge vanlige mål i Kunnskapsløftet egentlig ikke har noe på skolen å gjøre For meg er det en skremmende tankegang som bare delvis gjøres synlig men som åpenbart ligger der Her må det være en alvorlig kompetansesvikt hos de som sitter med ansvaret De signaliseres holdninger som jeg trodde var tilbakelagt Edvin Eriksen fremmet en interpellasjon og ett spørsmål om skole Det omhandlet behov for opprydding og det å ta ansvar for elever med store funksjonshemminger som må bo på internat i annen kommune når de tar videregående Her har det vært en skadelig debatt mellom fylket hjemkommune og bostedskommune om hvem som skal betale for hva Den nye fylkesråden for utdanning svarte godt og avklarende på interpellasjonen Han skulle ta fatt i dette og sørge for avklaringer Spørsmålet gjaldt situasjonen nå med ny regjering fra Høyre FrP som har lovet en betydelig

  Original URL path: https://www.sv.no/troms/2014/02/08/fylkestingssamlinga-i-oktober/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kontakt Vestfold SV | Vestfold SV
  Publisert 2 59 pm Besøksadresse Baglergaten 3 3101 TØNSBERG Postadresse Postboks 51 3701 Sentrum Skien Telefon 99383783 Sekretær Ådne Naper 93019123 Fylkesleder Olav S Vika E post vestfold sv no Kontakt fylkesstyret Kontakt fylkestinget Følg Vestfold SV på Facebook Følg

  Original URL path: https://www.sv.no/vestfold/kontakt-vestfold-sv/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Hva skjer? | Vestfold SV
  av Henriett Roeed Publisert 3 21 pm Her finner du informasjon om hva som skjer i Vestfold SV fremover Skoleringsdag lørdag 9 mai 10 0 i lokalene i Baglergaten 3 Følg Vestfold SV på Facebook Følg Vestfold SV på Twitter

  Original URL path: https://www.sv.no/vestfold/hva-skjer/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Det offentlige skal være en feministisk arbeidsgiver! | Vestfold SV
  byrder og goder er skjevt fordelt i samfunnet og vi ønsker å gjøre noe med det For oss er feminisme universell frigjøring og kamp for like muligheter for alle uavhengig kjønn legning etnisitet og religion God velferd er også god kvinnepolitikk Velferdstjenester er kvinnedominerte yrker og tre av de fem yrkesgruppene med høyest sykefravær og lavest lønnsutvikling er sterkt kvinnedominerte Trygge offentlige tjenester er derfor viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet og for å f å tiden til å strekke til i hverdagen Fortsatt er det slik at kvinner tjener 85 øre for hver krone en mann med tilsvarende utdanning kompetanse og ansvar tjener En styrking av lønn og rett til heltid i de tradisjonelle kvinnedominerte yrkene vil være et stort likestillingsløft og føre til at flere vil finne det attraktivt å søke jobb og karriere innen helse omsorg og oppvekst Vi er alle avhengig av kvalitet i velferden fra de yngste i barnehagene til de eldste på sykehjem Vestfold SV vil Gjøre fylkeskommunen til en feministisk rettferdig arbeidsgiver Innføre likelønn og sikre rett til heltidsstillinger i offentlige virksomheter Arbeide for større inkludering av minoritetskvinner i arbeidslivet Jobbe mot seksuell trakassering og seksualisert mobbing i arbeidslivet blant annet gjennom støtte

  Original URL path: https://www.sv.no/vestfold/2015/05/03/det-offentlige-skal-vaere-en-feministisk-arbeidsgiver/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vestfold SV vil ha klimavennlige kommuner | Vestfold SV
  næringsutvikling og rike naturopplevelser SV vil prioritere kollektivtransport og sykkel i byområder og tettsteder At flere sykler til jobb vil både redusere klimagassutslippene være bra for folkehelsa og gi økt livsglede for dem som liker å sykle Vestfold SV vil satse på energieffektivisering og omlegging fra fossil til fornybar energi i kommunale og fylkeskommunale bygg Vi ønsker å være pådrivere for energi og miljøeffektivisering av offentlig eid bygningsmasse for å redusere unødig utslipp og for å stimulere til økt aktivitet i den lokale bygningsbransjen Både naturområder og dyrket mark bygges ned i stort tempo og selv om bare 3 av Norges landareal er dyrket mark bygges det ned store mengder matjord hvert år SVs folkevalgte vil alltid ta miljøhensyn når det gjelder matjord Vi vil ta vare på naturmangfold og friluftsopplevelser og på landbruket som leverandør av trygg mat og fornybar energi Vi vil at kommunene får fjernet alle villfyllinger vi vil at det skal bygges ut langt flere ladestasjoner for elbiler og at det satses langt sterkere på fornybar energi i kommunene og fylkeskommunen Vestfold SV vil motsette seg alle forsøk på å privatisere og kommersialisere den grunnleggende fellesressursen som vannet vårt er Vestfold SV vil Satse på kollektivtransport

  Original URL path: https://www.sv.no/vestfold/2015/04/20/vestfold-sv-vil-ha-klimavennlige-kommuner/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vestfold SV | Page 2
  SV søker valgkampsekretær Vestfold SV søker valgkampsekretær i 75 stilling fra 18 mai til 18 september 2015 NELL GAALAAS HANSEN PÅ TOPP FOR VESTFOLD SV Søndagens nominasjonsmøte i Vestfold SV valgte Nell Gaalaas Hansen Horten som partiets fylkesordførerkandidat til det forekommende valget Med seg på laget fikk hun Rune Mathiassen Tønsberg og Hiam al Chirout Larvik Flere nyheter Følg Vestfold SV på Facebook Følg Vestfold SV på Twitter Vestfold SV

  Original URL path: https://www.sv.no/vestfold/page/2/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kontakt Re SV | Re SV
  etter Kontakt Re SV Publisert av Henriett Roeed Publisert 13 15 v Jan Jensen Adresse Tuften 3175 RAMNES Telefon 90164458 E post j jen online no Følg Vestfold SV på Facebook Følg SV på Twitter Audun Lysbakkens blogg Re SV

  Original URL path: https://www.sv.no/re/kontakt-re-sv/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •