archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pensjon | SV
  forventet levealder og inntekt Fakta Det blir færre minstepensjonister i Norge og færre pensjonister som lever i vedvarende fattigdom Det er mulig å ta ut alderspensjon fra man er 62 år gammel men pensjonen blir mindre jo tidligere den tas ut SV støttet ikke pensjonsreformen som ble vedtatt våren 2005 og trådte i kraft i 2011 Pensjonen justeres etter levealderen i befolkningen noe som gir en urettferdig omfordeling Dette vil SV Gradvis øke minimumssatsene i obligatorisk tjenestepensjon og innføre obligatorisk uføredekning Ha et pensjonssystem som sikrer et godt pensjonsnivå til yrkesgrupper med lav lønn og kort forventet levealder Ha kollektive og tariffestede pensjonsordninger som demper arbeidstakers risiko At offentlig ansattes pensjon videreføres på et nivå på minst 2 3 deler av sluttlønn Slå sammen alle offentlige tjenestepensjonsordninger til en felles ordning Dette har SV gjort Gjennomført et spesielt løft for minsteytelsene i folketrygden sånn at alle ytelser økte til et stønadsnivå på to ganger grunnbeløpet i folketrygden Økningen kostet 2 milliarder kroner bare på 2009 budsjettet I tillegg til alderspensjon ble uføretrygd overgangsstønad for enslige forsørgere og Arbeidsavklaringspenger økt Unge uføre fikk også økt sitt spesielle tillegg Dette har isolert sett redusert fattigdommen Lagt om beskatningen av pensjon slik at

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/pensjon/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Sosial dumping | SV
  en arbeidsgiver utnytter folk som er i en utsatt posisjon ofte arbeidsinnvandrere ved å gi mye dårligere lønns og arbeidsvilkår enn det som er normalt EØS avtalen fører til at arbeidstakere fra EU får fritt innpass i det norske arbeidsmarkedet Faren for sosial dumping øker hvis arbeidsforholdene blir uoversiktlige derfor er det et problem med for mange underleverandører og bemanningsbyråer Den beste forsikringen mot sosial dumping er faste ansettelser arbeidstakere som er organisert i fagforeninger og et sterkt arbeidstilsyn Dette vil SV Si opp Schengen avtalen styrke grensekontrollen og styrke politisamarbeidet mellom land Erstatte EØS avtalen med en handelsavtale Gjøre det lettere å kreve norske lønns og arbeidsvilkår i utsatte næringer allmenngjøring Utvide kollektiv søksmålsrett til å også gjelde ved ulovlig midlertidig ansettelse Styrke retten til fast ansettelse og begrense innleie Nekte folk som alvorlig og gjentatte ganger bryter arbeidslivslovgivningen retten til å drive bedrifter Gi tillitsvalgte innsyn ved kontraktsinngåelser Styrke Arbeidstilsynet og kontrollen med arbeidslivet Dette har SV gjort Satt i verk tre handlingsplaner mot sosial dumping Styrket allmenngjøringsordningen Gitt Arbeidstilsynet rett til å ilegge overtredelsesgebyrer ved brudd på arbeidsmiljøloven allmenngjøringsloven og utlendingsloven Innført kollektiv søksmålsrett for ulovlig innleie fra bemanningsbyrå sånn at tillitsvalgte kan slå ned på ulovlig

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/sosial-dumping/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Sosialisme | SV
  andre land Arbeidere står sterkere når de er organisert I land med sterkere fagforeninger har innbyggerne bedre velferdsystemer sterkere arbeidsrettigheter og høyere lønn Hvis de økonomiske forskjellene mellom folk er små har alle mennesker større muligheter til å gjøre hva de vil i livet og sjansen for at et barn fra en fattig familie fortsetter å være fattig blir mindre Dette vil SV Sette hensynet til miljøet foran hensynet til profitt og redusere norske klimautslipp Øke skattene for de som har mest fra før for å finansiere offentlig velferd for alle Forsvare og utvikle velferdsstaten Bekjempe diskriminering i alle former Innføre 16 års stemmerett Etablere en ny selskapsform for demokratiske bedrifter som er eid og styrt av de ansatte i fellesskap Innføre en finansskatt som kan finansiere offentlig velferd Si nei til norsk medlemskap i EU fordi et medlemskap vil flytte makt lenger vekk fra vanlige folk i Norge Dette har SV gjort Under den rødgrønne regjeringen 2005 2013 sørget for at arbeidsløsheten og forskjellene ble holdt lave Norge var i 2013 det landet i Europa med lavest arbeidsløshet og minst forskjeller mellom folk Beholdt et sterkt statlig eierskap til vannkraft og petroleumsressurser Forsvart og styrket arbeidsmiljøloven Skjerpet skattene for

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/sosialisme/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Stortingspensjoner | SV
  det opp i Stortinget gjentatte ganger De andre partiene hadde ikke vært til å rokke Mens SV inkludert Inga Marte Thorkildsen i mange år kjempet mot de høye stortingspensjonene ble vi kritisert av de andre partiene og vår linje ble blant annet beskrevet som rå populisme og et populistisk arbeidsuhell Det var først med rettssakene rundt Magnus Stangeland Sp og Anders Talleraaas H at også de andre partiene skjønte at noe måtte gjøres Resultatet ble at de andre partiene nærmet seg SVs holdning I dag er stortingspensjonsutbetalingene på linje med det andre folk får nemlig 66 prosent av lønn og godtgjørelse og omfattet av delingstall som for alle andre Dette vil SV Den faktiske pensjonsutbetalingen for representantene blir høyere jo høyere inntekt man har SV mener at veksten i stortingsgodtgjørelsen har vært for høy Så sent som i år foreslo SV at godtgjørelsen kun skulle økes med et kronetillegg i stedet for prosenttillegg Dette har SV gjort Den nye ordningen innebærer Opptjening over 30 år mot 12 år i dag Ikke lenger garanti om 66 prosent av stortingslønnen Levealderjustering når snittalderen stiger Full virkning bare for nye stortingsrepresentanter Mer moderat etterlønnsordning Pensjonsordningene er altså langt mindre gunstige i dag enn

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/stortingspensjoner/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Sykelønn | SV
  Deretter overtar staten Alle partier inkludert Høyre sier nei til karensdager Men Høyre vil ha politisk fastsatte sykemeldingsperioder Ordningen normert sykemelding medfører i følge Høyres egne tall et reelt kutt i sykelønn på en halv mrd kr Frp har tatt til orde for å gi skattekutt til de som er friske som bare er en annen måte å kutte i sykelønna på ved at man øker inntektene til bare de

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/sykelonn/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Tjenestedirektivet | SV
  Sp stemte mot Dette vil SV SV vil ha norske lønninger for folk som jobber i Norge Det er det motsatte av det som kan bli konsekvensen av Tjenestedirektivet Nå som direktivet har blitt innført vil SV arbeide for at LOs fire krav til direktivet blir gjennomført beholde nasjonal kontroll over arbeidsrettsspørsmål at direktivet ikke skal hindre tiltak mot sosial dumping allmengjøring av tariffavtaler og beholde nasjonal styringsrett Dette har

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/tjenestedirektivet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Treforedling | SV
  ned september 2011 140 ansatte Glomma Papp i Sarpsborg har nedbemannet med 50 ansatte etter at de stengte papirmaskinen i 2011 Borregaard i Sarpsborg nedbemannet med 120 arbeidere i 2012 15 ansatte måtte gå ved Norske Skog Saugbrugs i Halden i 2011 Dette vil SV Ha en levedyktig treforedlingsindustri Norge Det er en næring med mange arbeidsplasser i hele landet For et miljøparti er skognæringen som baserer seg på fornybare ressurser viktigere enn olje Sørge for at treforedling har rammevilkår som gjør at det er mulig å drive lønnsomt i Norge gjennom å satse på kunnskap og innovasjon Prioritere innovasjons og forskningsinnsats rettet mot skogen som mangfoldig og fornybar SV vil ha seks landsdekkende fond hvorav ett av dem må forvaltes av Innlandet og inneha spisskompetanse i utnyttelse av trevirke og trebasert næring Dette har SV gjort Den rødgrønne regjeringen 2005 2013 laget en pakke med tiltak for skognæringa mai 2013 med en samlet verdi på 750 millioner kroner 500 millioner kroner av pengene skal fordeles via det statlige investeringsselskapet Investinor 250 mill kroner vil i tillegg til omstilling brukes på kaianlegg og tilpasninger for vogntog som frakter tømmer på norske veier Et forslag om å øke totalvekten for frakt

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/treforedling/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vikarbyrådirektivet | SV
  SV og folk i LO har protestert mot direktivet Som midlertidig ansatt har man mer usikkerhet og færre rettigheter enn faste ansatte Folk som er midlertidig ansatt som vikarer har vanskeligere for å få lån i banken Det gjør at terskelen for å komme inn på boligmarkedet blir enda høyere Retten til fast stilling står i Arbeidsmiljøloven 14 9 Arbeidstaker skal ansettes fast Dette vil SV SV vil jobbe for best mulig arbeidsvilkår Derfor vil SV Sikre at flest mulig har hele faste stillinger i stedet for å være midlertidig ansatt Begrense utbredelsen av bemaninngsbransjen Sikre norske lønninger for norske arbeidstakere Utvide den kollektive søkmålsretten dvs den retten fagforeninger har til å gå til sak mot arbeidsgivere som bryter loven Dette har SV gjort Direktivet ble innført med stemmene fra bl a Arbeiderpartiet Høyre og Frp mot stemmene til SV og Sp SV jobber nå for å sikre Norge mot negative konsekvenser av direktivet blant annet gjennom en tiltakspakke for bedre arbeidsforhold Pakken inneholder blant annet Solidaransvar Innleieren har ansvar for å sikre at den innleide arbeideren for like god lønn og annen godtgjøring som hun ville hatt om hun var fast ansatt Kollektiv søkmålsrett Evaluering av bemanningsbransjen Innleieren har

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/vikarbyradirektivet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •