archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hvordan vil TTIP og TISA påvirke velferdsstaten og demokrati i Norge? | Østfold SV
  verdens mest omfattende avtale På grunn av EØS avtalen skal Norge forhandle med EU og USA når de har blitt enige om TTIP avtalen TTIP avtalen vil gi selskaper rett til å saksøke stater som vedtar lover som skader deres framtidige profitt Dette kalles investor stat tvisteløsningen Men allerede nå er denne ordningen i funksjon i land hvor selskaper har avtaler hvor de har sikret seg juridisk rett til avkastning av den kapitalen de har investert Med TTIP avtalen vil dette bli den ordinære ordningen Dette vil påvirke lovgivning innen arbeidsrett miljø og lover som gir forbrukerne beskyttelse Europakommisjonen har kommet fram til at TTIP avtalen vil gi en årlig vekstrate på 0 01 av BNP Med andre ord marginal vekst og svært usikker prognose til like TISA avtalen er en frihandelsavtale innen handel med tjenester hvor 51 land deriblant Norge EU USA India Kina har forhandlet i vel ett år Disse landene kaller seg for de virkelig gode vennene av tjenester og står for rundt 70 av den internasjonale handelen med tjenester Men de konkurrerer egentlig om fortjenesten av tjenesteytingen TISA avtalen skal dekke alle tjenestesektorer og alle måter å tilby tjenester på enten det skjer gjennom salg av tjenester i andre land eller ved at folk tar seg arbeid og yter tjenester i et annet land På den måten vil TISA trenge inn i forhold som har vært definert som innenrikspolitikk som hvordan et samfunn vil utforme helse og sosialtjenestene utdanningsvesenet kulturpolitikken og miljø og ressurspolitikken Hvert land kan sette opp en liste av tjenester der full konkurranse ikke skal gjelde Men når avtalen er inngått kan ikke avtalen utvides Velgerne kan ikke få flere tjenester unntatt konkurranse uansett hvordan de stemmer ved neste valg Tjenester som har offentlige og private tilbydere kan heller ikke bli unntatt fra

  Original URL path: https://www.sv.no/ostfold/2015/04/08/hvordan-vil-de-to-frihandelsavtalene-ttip-og-tisa-pavirke-velferdsstaten-og-demokrati-i-norge/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Østfold SV | Page 2
  ny frihandelsavtale om handel med tjenester slik at tjenestetilbydere fra ett land skal kunne tilby sine tjenester i et annet land Disse landene er en pådriver for en kraftig liberalisering av tjenestesektoren på tvers av alle grenser Det var meningen at den Uttalelser fra årsmøtet Østfold SV avholdt årsmøte 28 februar 2015 og følgende uttalelser ble vedtatt En ny boligpolitikk for framtida jernbane Miljøvennlige havner TTIPTISA Flere nyheter Følg Østfold

  Original URL path: https://www.sv.no/ostfold/page/2/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Program 2015-2019 | Østfold SV
  til teksten Søke etter Program 2015 2019 Publisert av Nora Fjelddalen Publisert 2 30 pm Følg Østfold SV på Facebook Følg SV Sentralt på Twitter Østfold SV ved Leif Christensen Janitzhagen 66 1526 Moss Telefon 48 21 99 62 E

  Original URL path: https://www.sv.no/ostfold/program-2015-2019/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter | Østfold SV
  Lytt til teksten Søke etter Vedtekter Publisert av Nora Fjelddalen Publisert 2 31 pm Følg Østfold SV på Facebook Følg SV Sentralt på Twitter Østfold SV ved Leif Christensen Janitzhagen 66 1526 Moss Telefon 48 21 99 62 E post

  Original URL path: https://www.sv.no/ostfold/vedtekter/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kontakt Fredrikstad SV | Fredrikstad SV
  teksten Søke etter Kontakt Fredrikstad SV Publisert av Henriett Roeed Publisert 09 28 Adresse Ilebakken 20 1679 KRÅKERØY E post fredrikstad sv no Kontakt lokallagsstyret Følg Fredrikstad SV på Facebook Følg Fredrikstad SV på Twitter Audun Lysbakkens blogg Fredrikstad SV

  Original URL path: https://www.sv.no/fredrikstad/kontakt-fredrikstad-sv/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vi mener | Fredrikstad SV
  Publisert av Henriett Roeed Publisert 09 29 Her finner du Fredrikstad SVs program for valgperioden 2015 2019 Kommunevalget 2015 Fredrikstad SV Fredrikstad SVs program for perioden 2011 2015 SVFredrikstad program 1 Følg Fredrikstad SV på Facebook Følg Fredrikstad SV på

  Original URL path: https://www.sv.no/fredrikstad/vi-mener/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Hva skjer? | Fredrikstad SV
  09 30 Her kommer datoene for gruppemøter våren 2015 26 1 2 2 9 2 16 3 20 4 27 4 4 5 1 6 16 6 22 6 Møtetid vil være 16 30 18 00 Følg Fredrikstad SV på

  Original URL path: https://www.sv.no/fredrikstad/hva-skjer/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Strømforsyning til Hvaler – ta miljøhensyn | Fredrikstad SV
  bygge en ny enkelkurs 132 kV kraftledning fra Kråkerøy til Asmaløy flere uheldige konsekvenser som vi gjerne vil uttale oss om Alternativ 1 går gjennom hensynssonen for friluftsliv vest for fylkesvei 108 og krysser Kyststien på Kråkerøy to steder Dette alternativet fører til størst kollisjonsrisiko for fugl og ligger stedvis ganske nær sjøområder og høyt i terrenget Dette trasévalget vil båndlegge og forringe verdifulle områder på Kråkerøy som i dag er nærmest ubebygde og vil føre til store skjæringer i et verdifullt landskap Denne traseen har også med et luftstrekk ved Kråkerøy Ungdomsskole Alternativ 2 er meget uheldig da det i nesten hele strekket på Kråkerøy berører randsonen av bebyggelsen Alternativ 2 vil imidlertid i større grad følge veier og andre samfunnsstrukturer og behovet for rydding av skog vurderes derfor å være mindre enn for alternativ 1 Gjennom hele Hvaler vil luftstrekk i begge traseer være i strid med kommunens intensjon om å bevare Hvalers egenart som rekreasjons og reiselivsmål Spesielt for strekningen Tangen til Vesterøy må det finnes andre løsninger som bedre ivaretar hensynet til Hvalers egenart der den omsøkte ledningstraseen er til skade for landskapsbildet og rekreasjonsverdier Hvaler har et unikt kystlandskap som vil skjemmes av luftstrekk i begge alternativene Fredrikstad Hvaler og Østfold SV mener de statlige føringer for legging av høyspentledninger i Norge er lite framtidsrettet og for styrt av økonomiske hensyn V å re naboland har en helt annen tiln æ rming til disse sp ø rsm å lene I Danmark har Folketinget vedtatt at all kraftforsyning under 145 kV skal ned i kabel De har som m å l å legge store deler av sentralnettet i jord I tillegg skal eldre h ø yspentnett kables i bakken s å langt det lar seg gj ø re Sverige har en liknende strategi De siste å

  Original URL path: https://www.sv.no/fredrikstad/2015/05/27/stromforsyning-til-hvaler-ta-miljohensyn/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive