archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ekte læring er ikke alltid å være best i test! | Fredrikstad SV
  som overhodet mulig men ekte l æ ring er nok mer enn å v æ re best i test samtidig som det er viktig å skaffe kunnskap om hvordan elevene gj ør det faglig Paradokset er nå r testingen og m å lingen blir s å dominerende som den er blitt i Oslo skolen og testingen kommer i veien for reell l æ ring Det vekker bekymring n år vi hø rer om elever som presses til ikke å gjennomf ø re pr øver for å unngå å trekke ned skolens snitt H ø yrebyr å det i Oslo har lagt til rette for dette blant annet gjennom å knytte rektors lø nn direkte til elevenes prestasjoner p å pr ø ver Man kan som Clemet gj ø r kalle dette ansvarliggj ø ring men læringsfremmende er det ikke En god skole er ogs å en skole med mindre mobbing f æ rre helseproblemer og hvor elevene opplever mestring Derfor blir vi ogs å sv ært bekymret når vi stadig oftere hø rer om barn som er sykelig stresset p å grunn av skolens prestasjonspress I en tid da de psykiske problemene blant barn og unge er ø kende trenger

  Original URL path: https://www.sv.no/fredrikstad/2015/05/18/ekte-laering-er-ikke-alltid-a-vaere-best-i-test/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Fredrikstad SV | Page 2
  bør premieres og at sjøtransport generelt bør være et betydelig satsningsområde i en helhetlig miljøtenkning SV mener videre at det som en del av slik miljøtenkning må legges til rette for gjennom fornuftige politiske føringer at norske havner skal satse på de rette tekniske løsningene for å tilby og etter hvert eventuelt pålegge at besøkende fartøy kobler seg opp mot landstrøm ved kai SV hevder at SjøVeien er miljøveien Kvinner

  Original URL path: https://www.sv.no/fredrikstad/page/2/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter | Fredrikstad SV
  kontakt utvalg Det kan også velges andre kontakter eller utvalg som årsmøtet måtte finne nødvendig Årsmøtet velger delegater til fylkesårsmøtet 5 Ekstraordinære årsmøter innkalles av lokallagsstyret eller når medlemmer som representerer ⅓ av medlemmene i lokallaget krever det Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som det er innkalt for å behandle FSU har tale og forslagsrett FSU kan velge inntil 5 representanter som har tale forslags og stemmerett Innkalling skal skje senest 14 dager før møtet 6 Lokallagsstyret Styret har ansvaret for partiets politikk i kommunale organer sammen med kommunestyregruppa Innkalling med dagsorden til styremøtene skal være styremedlemmene i hende minst en uke før møtet I saker hvor det ikke oppnås enighet kan styret fatte bindende vedtak for partiets representanter i kommunale organ Saken skal være satt opp på dagsorden og kommunestyregruppa skal være innkalt til møtet Styret skal virke som et koordinerende organ for å styrke lagets og partiets virksomhet Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer Styret er sammensatt slik Leder nestleder sekretær kasserer 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Leder nestleder sekretær og kasserer velges for 2 år av gangen etter følgende oppsett 1 år velges leder og kasserer 2 år velges sekretær og nestleder Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 år av gangen FSU har en representant i styret med fulle rettigheter Denne velges av FSU Det velges også vara Det skal være minst 4 medlemmer av styret tilstede for å gjøre lovlige vedtak Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme Årsmøtets valgte kontakter og gruppeleder har møte tale og forslagsrett i styret 7 Ansettelser i lokallaget foretas av styret 8 Styret kan nedsette utvalg og har ansvaret for at disse til enhver tid har en ansvarlig leder Styret vedtar også nødvendige instrukser for utvalg og ansatte 9 Ved valg av styrer og utvalg skal det velges minst

  Original URL path: https://www.sv.no/fredrikstad/vedtekter/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Verv en venn | SV
  med eller studerer sammen med Det verste du kan få er et nei Husk på at du ønsker de velkommen på vårt lag Kombiner vervinga med en politisk aksjon eller markering Når folk ser en sak de er enig i vil man kanskje bli medlem Bestill noe materiell fra SV sentralt eller velg en lokal sak som mobiliserer Vi trenger alle Man trenger ikke å være politiker for å bli medlem i SV Vi trenger folk som vil steike vafler skrive referat organisere og styre uten nødvendigvis å måtte ta ordet i en politisk debatt Støtter man formålet vårt holder det lenge Muligheter Som medlem i SV så får man muligheter til å skolere seg i politiske saker mulighet til å stille på liste delta på samlinger og mye annet Hva er et medlemskap Gjør det helt klart at selv om man blir medlem i SV så trenger man ikke ta et styreverv eller jobbe dugnad hver helg Det er mulig å være medlem uten å gjøre noe som helst Om vedkommende har lyst å gjøre en jobb så er vedkommende mer enn velkommen til det men det er ingen tvang Øvelse gjør mester Om du syns det er vanskelig

  Original URL path: https://www.sv.no/bidra/verv-en-venn/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Norge må ta imot flere syriske flyktninger | SV
  trenger det mest Borgerkrigen i Syria har ført til at verden i dag står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig Om ikke Norge har kapasitet til å ta imot flere flyktninger hvem har det da spør SVs Karin Andersen som er en av forslagsstillerne SV fremmet et lignende forslag for Stortinget våren 2014 I et representantforslag ble det da foreslått at Norge skulle øke antallet kvoteflyktninger fra Syria fra 1000 til 5000 Forslaget fikk ikke støtte hos noen av de andre partiene da men i den siste tiden har flere partier tatt til ordet for at Norge nå må ta i mot flere På Venstres landsmøte forrige helg ble det vedtatt en lignende uttalelse og også på Arbeiderpartiet og KrF sine landsmøter vil dette bli en diskusjon Vi håper at disse partiene denne gangen vil støtte vårt forslag som nå kommer opp på Stortinget sier Andersen I tillegg forslaget om å ta i mot flere flyktninger foreslår SV også økt økonomisk hjelp til nærområdene Norges støtte er i dag 750 millioner kroner til bidrag i Syria og nabolandene Norge har ressurser og kapasitet til å bidra ytterligere og vi foreslår derfor at regjeringen øker den økonomiske innsatsen i nærområdene

  Original URL path: https://www.sv.no/blog/2015/04/15/norge-ma-ta-imot-flere-syriske-flyktninger/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Ta kampen for et selvstendig Palestina | SV
  en fredsavtale må ligge på bordet før man kan snakke om å anerkjenne Palestina men det pågår ingen fredsforhandlinger Tvert i mot har Israel gjenvalgt Netanyahu som har forsikret velgerne om at det aldri ville bli noen palestinsk stat så lenge han er statsminister Utsiktene for nye forhandlinger er ikke lyse Den tydeligste bevegelsen mot en fredelig løsning er palestinernes bestrebelser for internasjonal anerkjennelse Det burde være en naturlig forlengelse av norsk engasjement for å sikre en palestinsk stat å støtte opp under dette diplomatiske framstøtet fortsetter Solhjell På Arbeiderpartiets landsmøte til helga vil AUF presse moderpartiet til stemme for SV sitt forslag Det ligger an til at AP vil lande på en symbolsk ikke forpliktende anerkjennelse som alternativ til en reel anerkjennelse etter svenskenes modell SV har ingen tro på en slik strategi En symbolsk eller prinsipiell anerkjennelse har Norge allerede gjennomført Norge har oppgradert den palestinske representasjonen i Norge til ambassadørs rang og målet om en selvstendig palestinsk stat har vært en utvetydig og sentral del av norsk utenrikspolitikk i mange år sier Bård Vegar Solhjell Norge bør følge Sverige og møte palestinernes bestrebelser for internasjonal anerkjennelse med en reell politikkendring En reell anerkjennelse avslutter Solhjell Bruk 2

  Original URL path: https://www.sv.no/blog/2015/04/15/ta-kampen-for-et-selvstendig-palestina/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Jubler for forslag til ny transpolitikk | SV
  farvel med sier SVs likestillingspolitiske talskvinne Kirsti Bergstø Rapporten går også inn for desentralisert helsehjelp for transpersoner Et tilbud som tidligere har vært monopolisert på rikshospitalet Dette betyr at flere mennesker vil få den hjelpen de trenger for å kunne leve frie liv som hele mennesker Likevel ønsker SV å gå lenger en både rapporten og regjeringen Dagens rapport er et stort skritt på veien til å skape et samfunn med reelt kjønnsmangfold men vi kommer ikke i mål med dette mener Endre Flatmo som er leder i SVs lhbt nettverk Han viser til at SV ønsker å innføre et tredje juridisk kjønn Om disse forslagene blir vedtatt vil vi fremdeles ha et system som fortsatt bare tillater to kjønnskategorier mann og kvinne For noen mennesker går dette på tvers av selvoppfattede og biologiske kjønnsidentitet Flere land har innført et tredje juridisk kjønn Både India Nepal Australia New Zealand og Tyskland har innført tiltak for å fjerne diskrimineringen av andre kjønnsuttrykk enn mann og kvinne Om alle mennesker skal få frihet til å leve ut sin identitet må lovene tilpasses virkeligheten ikke omvendt avslutter Bergstø SV har selv innført muligheten for å definere seg som et tredje kjønn i sine

  Original URL path: https://www.sv.no/blog/2015/04/10/jubler-for-forslag-til-ny-transpolitikk/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • SV | Sosialistisk Venstreparti | Page 6
  ikke Ap s rolle å legitimere regjeringens feilgrep t co 0ScZ4CHe8Y Torbjørn Berntsen om Førdefjorden Tid siden 1 Time via Hootsuite Svar Retweet Favoritt Eg vil ikkje ha eit strupt barbert eller svekka NRK Eg vil sloss for eit sterkt NRK skriv bardvegar t co 6TmwaeRtEo Tid siden 13 Timer via TweetDeck Svar Retweet Favoritt Robert Erikssons løsning på barnefattigdom er å gi mindre penger til barnefamilier takampen t co SS0idCYhiH Tid siden 1 Dag via TweetDeck Svar Retweet Favoritt Se snorrevalen takampen for Palestina dax18 t co ubvbXJlm4Y Tid siden 2 Dager via TweetDeck Svar Retweet Favoritt På tirsdag stemmer Stortinget om det skal utredes alternativer til dumping i Førdefjorden Hva gjør Arbeiderpartiet t co wlxodkFT3m Tid siden 2 Dager via TweetDeck Svar Retweet Favoritt Erna Solberg den politikken du fører binder Norge til oljen audunlysbakken erna solberg t co z7l4QipdGQ takampen nrkdebatt Tid siden 3 Dager via TweetDeck Svar Retweet Favoritt ALeirstein tankesmien Regjeringen om Tyrkia får plass til 1 750 000 skal vi greie å få plass til 10 000 Tid siden 3 Dager via Twitter for iPhone Svar Retweet Favoritt RT tankesmien Regjeringen sier at vi ikke har plass til flere flyktninger fra Syria t co

  Original URL path: https://www.sv.no/page/6/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •