archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hedmark SV | Page 4
  nominert Nominasjonsmøtet til Hedmark SV valgte sine kandidater til fylkestingsvalget neste år i Elverum lørdag 6 desember Nominasjonskomiteens forslag til fylkesvalgliste Hedmark SVs nominasjonskomité har nå levert sitt forslag til fylkesvalgliste for fylkestingsvalget 2015 Nå er det opp til fylkeslagets medlemmer å avgjøre den endelige listen til neste års valgkamp Det blir gjort på nominasjonsmøtet lørdag 6 desember i Elverum Flere nyheter Følg Hedmark SV på Facebook Karin Andersens blogg

  Original URL path: https://www.sv.no/hedmark/page/4/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Henriett Roeed | Hordaland SV
  til reklamefri kollektivtrafikk SV er sterkt motstander av meir reklame i byrommet Vi vil difor røyste mot dette både i Hordaland Fylkesting og gruppa vår i Bergen bystyre vil også arbeide for ein reklamefri kollektivtransport Følg oss på Facebook Følg

  Original URL path: https://www.sv.no/hordaland/author/henriett-roeedsv-no/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fylkestingsprogram for Hordaland SV 2015 – 2019 | Hordaland SV
  SV for perioden 2015 2019 Her finner du fylkestingsprogrammet for Hordaland SV for perioden 2015 2019 som ble vedtatt på fylkesårsmøtet 14 15 februar Fylkestingsprogram for Hordaland SV 2015 2019 nynorsk Fylkestingsprogram for Hordaland SV 2015 2019 bokmål Publisert 26

  Original URL path: https://www.sv.no/hordaland/2015/02/26/fylkestingsprogram-for-hordaland-sv-2015-2019/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fylkestingslista 2015 – 2019 | Hordaland SV
  Marthe arbeider som spesialrådgjevar ved Haukeland Universitetssjukehus Daniel Charles Hextall nestleiar i Hordaland Sosialistisk Ungdom er valt som ungdomskandidat på tredjeplass Han studerer Køyretøy ved Årstad vidaregåande skule i Bergen Dei neste sju plassane på lista ser slik ut 4 Einar Horvei Voss 5 Birgitte H O Skibenes Fusa 6 Jarle Brattespe Bergen Ullensvang 7 Torunn Hole Olsnes Bergen 8 Bror Eriksen Sveio 9 Silje Guleng Askøy 10 Reber Iversen

  Original URL path: https://www.sv.no/hordaland/2015/02/18/fylkestingslista-2015-2019/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vi bygger laget! | Hordaland SV
  og blir medlem umiddelbart Det første året som medlem betaler alle 100 kroner i kontingent Verveblokk kan du hente på kontoret i Bergen eller be om å få tilsendt i posten Vervepremier Ved å verve et medlem får du 1 poeng Samle så mange vervepoeng du ønsker for å få nettopp den premien du ønsker og send så en mail til hordaland sv no med vervepoengene dine og premien du ønsker og du vil få tilsendt premien i posten Disse premiene kan du få 1 poeng En pakke Zapatist kaffe fra http www zapatista no 3 poeng Den nye platen til Albert og Elise Albert og Elise spiller Hoola Bandoola band på norsk Slippdato 1 mai 3 poeng Boken Blåkopi av Wegard Harsvik 5 poeng Boken Frihet sammen av SV leder Audun Lysbakken Slippdato mars 2015 10 poeng Gratis deltakelse på SVs sommerfestival 6 9 august inkl reise Når du har vervet noen Husk å gi beskjed til fylkeslaget ellers kan du ikke få premie Send en e post til hordaland sv no med ditt navn og den du vervet så holder vi oversikten for deg Og husk Inviter den eller de du har vervet med på SV arrangementer du

  Original URL path: https://www.sv.no/hordaland/2015/02/24/vi-bygger-laget/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Lesarbrev og innlegg | Møre og Romsdal SV
  til skolen Lesarinnlegg av Eivind Hasle Surnadal SV Nei til nye straumkablar til EU Lesarinnlegg av Erling Outzen Leiar i Sunndal SV Lærerløftet Anders Lindbeck kommunestyrerepresentant i Ålesund kommenterer Lærerløftet til regjeringen SnikIKEAfisering Anders Lindbeck kommunestyrerepresentant i Ålesund skriver her om IKEA til Ålesund Molde Best i mye men ROBEK neste Leserbrev av Leder i Molde SV Kim Thoresen Vestre SKATTESVIKT EIT NATURFENOMEN Lesarbrev av Eivind Hasle i Surnadal SV

  Original URL path: https://www.sv.no/more-og-romsdal/vi-mener/lesarbrev-og-innlegg/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fråsegn årsmøtet 2014 | Møre og Romsdal SV
  er sentrale kjennemerke på EU i dag Finanskapitalistane skal bergast folk flest skal betale prisen Det går i mange land føre seg ein kamp om velferd om retten til arbeid ein kamp mot aukande fattigdom mot rasisme og nyfascisme Problema i EU påverkar også oss i Noreg på grunn av den dynamiske EØS avtalen som i stor grad er ein avtale for import av høgrepolitikk og slett ikkje ein vanleg handelsavtale Vi har sett dette ikkje minst i arbeidslivet EØS avtalen førte til at Stoltenberg 1 regjeringa privatiserte arbeidskontora og oppheva hundre år med statleg monopol på formidling av arbeidskraft Det vart også lovleg med profitt på formidling Denne politikken førte til etablering av mange bemanningsbyrå Vikarbyrådirektivet og andre EU direktiv undergrev det relativt anstendige og organiserte arbeidslivet vi har opparbeidd her i landet Eit slikt anstendig arbeidsliv er eit heilt sentralt grunnlag for velferdsstaten vår for den norske samfunnsmodellen SV vil ha eit aktivt samarbeid med fagrørsla vi vil ha ein brei allianse for å forsvare den norske velferdsstaten sikre arbeidsfolk sine interesser og fagorganisasjonane sin innverknad i samfunnet Det inneber samtidig svært ofte å stå imot EU og EU tilpasning via EØS Det inneber òg at SV vil samarbeide med dei som i dag kjempar mot kapitalmakt og makthavarar i EU for eit anna Europa Berre den sosialistiske venstresida kan føre desse kampane på ein konsekvent måte i EU som i Noreg Støtt lærarane Kvalitet i skulen krev lærarar som har tid nok og høve til å sjå kvar elev For at elevar skal få gode høve for læring må timane vere godt førebudde og elevane må få gode tilbakemeldingar og vurderingar For å sikre ein skule med høg kvalitet arbeider lærarane derfor ei normalarbeidsveke på 43 5 timar timar lærarane får igjen som avspasering i løpet av sommaren Lærarane treng tillit ikkje mistillit og mistru slik framlegget frå Kommunenes Sentralforbund KS framstår Framlegget vil ramme læraryrket som profesjon framtida for norsk skule og dei viktigaste av alle nemleg elevane Lærarane reagerer på at avspasering blir flytta slik at dei mellom anna får mindre tid saman med elevane sine og mindre tid til tilbakemeldingar samarbeid med heimane og for og etterarbeid I tillegg gjer framlegget oss uroa for rekrutteringa til læraryrket Møre og Romsdal SV er samd i at det er meiningslaust å utvide arbeidsåret med at lærarane må vere til stades seks veker ekstra medan elevane har ferie Dette betyr i praksis mindre tid til kvar elev noko som er stikk i strid med kva forsking seier er grunnlaget for god læring Det er vanskeleg å forstå KS sin argumentasjon for betre kvalitet i opplæringstilbodet i framlegget deira til ny arbeidstidsordning Korleis kan lærarane kan bli meir tilgjengeleg for elevane når elevane ikkje er der Når KS ivrar for at lærarane skal utføre meir av arbeidet sitt når elevane ikkje er til stades har dei ikkje ein einaste gong på ein truverdig måte forklart korleis dette kan gjerast utan at det reduserer tida til oppgåver retta mot

  Original URL path: https://www.sv.no/more-og-romsdal/vi-mener/vi-meinerfrasegn-arsmotet-2014/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fylkestingruppa | Møre og Romsdal SV
  me berge ein elev gjennom vidaregåande er det verdt arbeidet Takk til kontrollutvalet for godt og grundig arbeid som me i Utdanningsutvalet tek med vidare Det er lite ein får sagt på 3 minutt men eg vil peike på nokre få problemstillingar Det vert skrive mykje om rådgjevingstenesta og eg trur den er svært viktig Heldigvis fekk me berga Karrieredagane med eit nødrop Kommunikasjonen mellom ungdomsskule og vidaregåande og mellom dei og andre instansar i dette arbeidet må bli betre Likevel vil me aldri unngå feilval Eg vert lei meg når eg høyrer om elevar som ganske raskt etter skulestart ser at dei er komne på feil hylle ikkje får byte fordi klassane er fullstappa Har me pint ned for mykje her Så har med dei som er unnskyld uttrykket dritleie av skulen og ikkje orkar å tenkje på 3 nye år på skulebenken etter ungdomsskulen Her er dei alternative løpa som Kristin Halvorsen starta innføring av då ho var Kunnskapsminister svært viktige Eg brukar ofte å vise til solskinshistoria eg oppevde i valkampen der eg møtte ein ungdom ute i ei bedrift i Ørsta som var i gang med praksisbrev ordninga Saman med ein engasjert rettleiar ute i bedrifta hadde han som for eitt år sidan ikkje kunne tenkje seg å halde fram med skulegang no som mål å ta fagbrev Denne ordninga må utvidast til fleire enn to skular her i fylket og liknande ordningar må også gjerast betre kjende Til slutt læreplassar Sist veke vart Stine Kipperberg frå Ålesund Europameister i helsearbeidarfaget I fjor sommar møtte eg henne saman med ein representant for Fagforbundet Då sto ho på farten til å flytte til Stavanger fordi det var uråd å få læreplass ved sjukehuset i Ålesund Eg har forstått at dette ikkje berre gjeld henne det er generelt vanskeleg å få læreplassar ved sjukehusa Om dette skuldast profesjonskamp eller ikkje skal ikkje eg sei men det er eit STORT tankekors at ein så stor offentleg arbeidsplass ikkje ser ansvaret sitt for utdanning av fleire helsefagarbeidarar noko me veit det er og vert stor trong for i framtida Eg er glad for framlegget fylkestinget vedtok på sist møte og håpar dette vert starten på ein stordugnad der både offentleg og privat næringsliv bidreg for å skaffe læreplassar i yrkesfaga Rapport frå SV på fylkestingssamlinga i Geiranger 16 18 juni 2014 Her kjem ei lita oppsummering I den generelle politiske debatten etter fylkesordførarens tale tok SV opp tre hovedsaker Redusert oljeutvinning fisk framfor olje kvardagssamferdsel kollektiv og lyntog framfor ferjefri E39 og kommunestruktur kommuneøkonomi og kamp mot privatisering av kommunale tenester Til slutt var eg inne på tilflytting og avslutta med å åtvare asfaltkameratane om at asfalt er eit dårleg sjekketriks I ein replikk til ein Høgrerepresentant som rosa Sylvi Listhaug opp i skyene spurde eg trur du verkeleg at nedlegging av distriktslandbruket vil sikre mattryggleiken her i landet Trur du det vil sikre busetjing på bygdene eller vil du ha alle inn til byane Trur du dette vil halde

  Original URL path: https://www.sv.no/more-og-romsdal/vi-mener/fylkestingruppa/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive