archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Helsekø | SV
  viktig ikke lengden på køen For rettighetspasienter innen psykiatri er ventetiden nå 46 dager i snitt Høyres plan for å kutte køene er å flytte penger fra offentlige til private sykehus 300 mill kr i statsbudsjettet for 2013 Det reduserer ikke køen Dette vil SV Avvikle ventelistene for poliklinisk behandling for rus og psykisk helse Nordfjord distriktpsykiatriske senter bestemte seg for at å avvikle ventelisten og greide det ved å organisere seg på nytt Ingen skal vente mer enn 30 dager på poliklinisk behandling for rus og psykisk helse Folk skal få beskjed om når de har time med en gang de er henvist Økt forebygging og tidlig innsats slik at færre trenger å oppsøke behandling og køene blir kortere SV vil fjerne stykkpris og redusere rapporteringskravene slik at de ansatte bruker tiden sin på behandling ikke byråkrati Dette har SV gjort Nedgangen i ventetid skyldes at vi behandler stadig flere pasienter Fra 2005 til 2011 økte antall utredninger og behandlinger med om lag 1 4 mill pasienter i året Antall personer i kø for psykisk helsevern har gått en del ned for voksne fra 8 000 til 6 700 og er nesten halvert for barn fra 4 100 til

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/helseko/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • IKT | SV
  av landet Fakta Norge er verdensledende på IKT 80 av befolkningen mellom 9 og 79 år bruker internett jevnlig IKT er Norges tredje største næring målt i omsetning IKT er en av de fire basisferdighetene man lærer i skolen Dette vil SV SV vil digitalisere Norge Alle innbyggere skal ha en personlig inngang på nett med høyt sikkerhetsnivå som gir tilgang til statlige og kommunale tjenester Alt det offentlige vet om deg skal du vite men unntak av hensyn til sikkerhet og etterforskning Alle tjenester som lar seg digitalisere skal tilbys som selvbetjeningsløsninger for innbyggerne Kun politiet skal drive etterforskning på nett Lovfeste retten til personvern og privatliv Stoppe innføringen av Datalagringsdirektivet Sikre bredbåndstilgang i hele Norge Dette har SV gjort Sikret en utbygging av den digitale infrastrukturen med over en milliard kroner til bredbåndformål Bredbåndsdekningen er økt fra ca 81 i 2004 til 99 9 nå Dekningsgraden på raskt internett 25 Mbit s er økt fra 55 i 2010 til 73 i 2012 Lagt til rette for utbygging av et tredje mobilnett Mobilnettet dekker i 2012 99 9 av befolkningen der de bor og over 87 av landarealet Økt støtten til digitale læremidler i skolen Del dette Bli med

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/ikt/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kommune | SV
  årsverk i kommunene Andel adminstrative har i samme periode gått litt ned fra 13 9 til 12 3 pst Over halvparten av kommunens utgifter går til omsorg og skole Hvert år utbedrer og bygger kommunene nytt for rundt 50 mrd kr Halvparten av fylkeskommunens utgifter går til å drifte videregående skoler Dette vil SV SV vil styrke kommunene som velferdsyter i Norge og gjøre dem bedre gjennom mer demokrati og medvirkning SV vil Fortsette styrkingen av kommunenes økonomi Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester Gi mulighet for flere folkeavstemninger og deltagende demokrati Kommuner skal selv få velge om de vil sammenslås At Norge fortsatt skal ha tre demokratiske nivåer stat kommuner og fylkeskommuner Rapporter og tilsyn som ikke er nødvendige og gode skal fjernes for å minimere unødig byråkrati Dette har SV gjort Fra 2005 til 2013 har kommunenes inntekter vokst reelt med 67 5 mrd kroner Det er den største styrkingen av norske kommuner noensinne Det har blitt 72 200 flere ansatte og de jobber med veltjenester ikke administrasjon Forskjellene mellom kommunene er redusert gjennom en sterkere inntektsvekst for fattige kommuner Kommunene har fått mulighet til å ta inn eiendomsskatt utenfor tettbygde strøk Store summer er overført for

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/kommune/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Krig og fred | SV
  nok og regjeringa trakk kort tid etter norske bidrag ut Norge bidrar i Mali med fem stabsoffiserer femten personer til en analyse og informasjonsenhet og fem politifolk som skal drive opplæring i FN regi Dette er et bredt FN oppdrag med full internasjonal støtte Samtidig gjenopptas norsk bistand til Mali Norge har nesten ikke soldater igjen i Afghanistan Alle norske soldater skal være ute i løpet av 2014 Dette vil SV Norge kan delta i fredsbevarende operasjoner som har et klart FN mandat og som er i FN regi SV vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt en skal gi støtte til slike operasjoner ut fra om de vil virke fredsbevarende og om de vil forhindre alvorlige brudd på folkeretten eller forbrytelser mot menneskeheten SV vil styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og utvikling i sårbare stater til beskyttelse av sivile og respekt for humanitære prinsipper i væpnet konflikt Dette har SV gjort Sørget for at Norge trakk norske soldater ut av Irak og operasjon Enduring Freedom i Afghanistan Sørget for at norsk deltakelse i internasjonale operasjoner har alltid vært med FN mandat SV var det første partiet som krevde politisk ikke militær løsning i Afghanistan Nå er alle enige

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/krig-og-fred/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Likestilling | SV
  40 prosent kvinner på Stortinget og i den politiske eliten Arbeidslivet er omtrent like kjønnsdelt som for 20 år sidene Kvinner tjener 85 kroner for hver 100 lapp menn tjener 3 av 4 toppledere er menn 8 av 10 ordførere er menn Likestilling er den lavest prioriterte målsetningen i skolen 13 prosent av unge kvinner opplever seksuell trakassering på jobben 70 000 deltidsansatte ønsker heltid Ufrivillig deltid er vanligst i kvinnedominerte yrker Dette vil SV Lovfeste retten til heltid Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet Tiltak for likelønn f eks likelønnspott Endre valgloven for å sikre likestilling i folkevalgte forsamlinger En landsdekkende programsatsing for frie utdanningsvalg Flerårig satsing i skolen mot seksuell trakassering At alle fedre gis selvstendig uttaksrett i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten Styrke den statlige gjennomføringsevnen i likestillingspolitikken At likestillings og diskrimineringsnemnda kan tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker Dette har SV gjort Innført felles ekteskapslov slik at homofile og heterofile nå er likestilt I 2004 fremmet SV forslaget for første gang og fikk kun våre egne stemmer I 2008 vant vi fram og loven tråde i kraft fra 2009 Innført diskriminerings og tilgjengelighetsloven og en lov som forbyr diskriminering av LHBT personer Innført tredelt foreldrepermisjon Liklestilt turnus og

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/likestilling/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Lobbyvirksomhet | SV
  innflytelse Fakta Et økende antall lobbyselskaper First House Gambit Geelmuyden Kiese Burson Marsteller hjelper pengesterke interesser til å nå gjennom med sitt budskap i Storting og regjering Som en motvekt til dette har SV flere ganger arrangert gratis lobbykurs på Stortinget for ideelle idealistiske og frivillige organisasjoner Det har vi gjort for å få flere til å forstå hvordan de må jobbe for å ha største mulig sjanse til å nå gjennom med sitt budskap Dette vil SV Innføre et lobbyregister på Stortinget slik at det finnes en oversikt over hvilke interesser som tar oftest kontakt med politikere og med hvem Kreve åpne kundelister til lobbyselskapene slik at det er åpenhet om hvem som er kundene til de ulike lobbyselskapene Kundelister er viktige siden lobbyselskapene sjelden selv som tar kontakt med politikerne men bistår kundene sine med budskapsutforming tips om hvem som bør lobbes og hvordan Dette har SV gjort Som en motvekt til den økende bruk av profesjonelle og kostbare lobbyselskaper har SV flere ganger arrangert gratis lobbykurs på Stortinget for ideelle idealistiske og frivillige organisasjoner På kursene har statsråder stortingsrepresentanter og statssekretærer fra SV holdt kurs i hvordan organisasjonene må jobbe for å ha største mulig sjanse til

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/lobbyvirksomhet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Markedsstyring | SV
  enkle kvantitative mål og hvor måloppnåelse er koblet til et belønningssystem Politiet styres i dag f eks etter rundt 120 ulike kvantitative mål Sykehusene etter rundt 285 Ansatte sier at de bruker stadig mer tid på rapportering og kontroll Noen steder bruker legene mer enn halve tiden på skjemaer Målstyringen bygger opp under en følelse av mistillit som går på bekostning av de ansattes kompetanse og engasjement Styringsformen legger til rette for privatisering Dette vil SV SV vil ha en tillitsreform i offentlig sektor Det bør bli en overordnet oppgave å sørge for at de målene som utvikles for offentlige etater er få i antallet at de er kvalitative og at ansatte selv er med på å forme innholdet i disse målene innenfor rammen av overordnede politiske føringer og årlige budsjettrammer Framfor privatisering og stykkpris vil SV heller utvikle velferdsstaten og styrke samhandlingen med ideelle organisasjoner Det gjelder f eks nye anbudsregler i barnevernet som gir fortrinn til de offentlige og ideelle aktørene Dette har SV gjort Kuttet 50 000 halvårsrapporteringer i skolen Politiet rapporterer i dag på 120 mål sykehusene på 285 mål Dette skal reduseres Stykkprisandelen på norske sykehus er vedtatt redusert fra 40 til 30 prosent Del

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/markedsstyring/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Nord-Norge | SV
  vil gi mellom 400 og 100 arbeidsplasser i Nord Norge i noen få tiår Kun 3 til 5 av verdiskapingen fra oljeboring vil tilfalle landsdelen men 100 av risikoen Nord Norge har på grunn av store avstander ekstra midler og virkemidler til styrking av velferd i kommunene og regional utvikling som utgjør milliardbeløp i året Dette vil SV En utviklingsstrategi med sterk forankring blant folk i Nord Norge for økte investeringer i framtidsnæringer Satse mer på utdanning forsking og utvikling i nord Satse på fiskerinæringa Fisken i nord skal ilandføres og foredles i nord Satsing på vei og sjøtransport samt IKT bredbånd for å binde sammen regioner Bygge jernbane til våre naboland Holde områdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja oljefritt 70 pst av alle fiskebestander i Norskehavet og Barentshavet lever som egg larve eller yngel på den smale sokkelen Dette har SV gjort Nordområdesatsing på 1 5 mrd i 2012 med støtte til viktige bedrifter næringer og unge entreprenører Etablert Nordområsesenteret i Bodø Barentsinstituttet i Kirkenes og Framsenteret i Tromsø Utbygging av Ofotbanen ca 2 mrd kr Økt bygging av fiskerihavner og utbedring av farleder Ny avtale med Hurtigruten om daglige anløp i 34 havner Nytt teknologibygg i Tromsø nytt

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/nord-norge/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive