archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sogn og Fjordane SV | Page 4
  Sogn og Fjordane SV Det nye fylkesstyret ble valt på årsmøtet 7 8 februar Vedtak fra fylkesårsmøtet Her finn du alle vedtaka fra fylkesårsmøtet i helga Flere nyheter Følg Sogn og Fjordane SV på Twitter Følg SV på Facebook Audun

  Original URL path: https://www.sv.no/sogn-og-fjordane/page/4/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fylkesstyret | Sør-Trøndelag SV
  kvikshaug berntsen trondheim kommune no Astrid Kjelsnes Kasserer og landsstyrerepresentant Telefon 920 14 054 E post astrid kjelsnes com Randi Reese Medlem Telefon 97068727 E post randi reese stfk no Jørund Leknes Medlem Telefon 90898492 E post jleknes online no Lene Noteng Medlem Telefon 465 42 426 e post lene noteng no Madeleine Mittet Medlem Telefon 951 85 426 e post mmittet s gmail com Bjørn Salvesen Varamedlem Marlin Berg

  Original URL path: https://www.sv.no/sor-trondelag/kontakt-sor-trondelag-sv/fylkesstyret/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fylkestinget | Sør-Trøndelag SV
  Henriett Roeed Publisert 2 14 pm Randi Reese Representant Telefon 97068727 E post randi reese stfk no Geir Jarle Sirås Representant Telefon 48042922 E post geirjarle siras mantena no Aud Herbjørg Kvalvik 1 vararepresentant Telefon 95858645 E post aud herbjorg kvalvik sv no Thomas Bakken 2 vararepresentant Telefon 93694159 E post thomas bakken live no Følg STSV på Facebook Snorre Valens blogg Følg SV sentralt på Twitter Sør Trøndelag SV

  Original URL path: https://www.sv.no/sor-trondelag/kontakt-sor-trondelag-sv/fylkestinget/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Uttalelser | Sør-Trøndelag SV
  Uttalelser Publisert av Henriett Roeed Publisert 2 34 pm Her finner du uttalelser vedtatt av Sør Trøndelag SV Uttalelser vedtatt i 2010 Følg STSV på Facebook Snorre Valens blogg Følg SV sentralt på Twitter Sør Trøndelag SV Olav Tryggvasons gate

  Original URL path: https://www.sv.no/sor-trondelag/vi-mener/uttalelser/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Sør-Trøndelag SVs valgprogram for fylkestingsvalget (2007-2011) | Sør-Trøndelag SV
  lærere Beholde det fjerde påbyggingsåret på videregående skole En god skole er en skole i stadig utvikling som tar inn samfunnet rundt seg og utvikler skolen i takt med lokalsamfunnet Derfor vil SV Samarbeide med det lokale nærings kultur og organisasjonslivet for å gjøre skolene til lokale kunnskapssenter Ta en lederrolle overfor både offentlig og privat sektor for å få et løft i antall lærlingeplasser Arbeide for utvikling av flere veier fram til fag og svennebrev Utvikle entreprenørskapet i opplæringa og knytte bånd til både grunnskolen og høyere utdanning Mobbing og rasisme er et problem SV tar på alvor Målet er at Sør Trøndelag skal være et romslig samfunn der ulikheter i utseende tro kjønn seksuell legning eller kulturell bakgrunn ikke skal gi ulike muligheter til arbeid utdanning og deltakelse i samfunnslivet Skolen reproduserer maktforskjeller mellom kjønn og seksualisert trakassering er et problem som har fått lite fokus SV vil ha med kjønnsperspektivet i kampen mot mobbing og trakassering SV vil Ha konkrete handlingsplaner mot rasisme og mobbing i alle kommuner og i alle skoler og vi forventer konkret handling på hver enkelt skole mot rasisme og mobbing Videreføre satsinga mot seksualisert trakassering i fylket Styrke rådgivertjenesten og kjempe mot kjønnsstereotypier i rådgivinga ift yrkesvalg Folk og kultur Kulturelle aktiviteter skaper engasjement nærhet og kontakt mellom mennesker Kunst og kulturaktiviteter er viktige brobyggere mellom folkegrupper av ulik nasjonalitet og med ulikt politisk syn De favner ulike aldersgrupper og knytter forbindelser mellom fortid nåtid og framtid Et aktivt lokalt kulturliv kan være med å legge forholdene til rette for et meningsfylt lokaldemokrati SV prioriterer mangfoldet av kulturaktivitet i nærmiljøene men ser sentrale kulturinstitusjoner som viktige medspillere for de lokale kreftene Fylkeskommunen må ha kulturpolitikken som en av de viktigste bærebjelkene for regional utvikling Derfor vil SV arbeide for Å videreutvikle Den kulturelle skolesekken Videreutvikling av Kulturbunker Dora Å tilby funksjonshemmede og eldre tilgang til gode kulturtilbud ved å styrke transportordninga for funksjonshemmede og bruken av ledsagerbevis Å gi samisk kultur større plass i fylket Å videreutvikle fylkesbiblioteket og styrke samarbeidet med andre kulturinstitusjoner Å følge opp Trøndelag Folkemuseum som en sentral kulturinstitusjon med sin høye faglige kompetanse som må styrkes for å være både veileder og pådriver i utviklinga av de lokale museene Gi tilskudd til store lokale kulturarrangement Fram for fysisk aktivitet Vi er fra naturen av skapt for fysisk aktivitet Mange har stillesittende arbeid Også i fritida er tilbudene til fysisk passivitet store Det er viktig at en skaper holdninger hos den enkelte til å drive fysisk aktivitet særlig hos de unge Fysisk aktivitet og et sunt kosthold forebygger livsstilsykdommer og minsker presset på helsevesenet Det største gode et menneske kan ha er god fysisk og psykisk helse SV vil prioritere breddeidretten slik at lag og organisasjoner kan opprettholde og utvikle sine aktiviteter og tilbud Den lokale idretten har en sentral plass i å engasjere folk lokalt til sosialt samvær og fysisk aktivitet Folkehelseprosjektet FYSAK et samarbeidsprosjekt mellom stat fylkeskommune og kommunene må videreføres Miljø og energi Det er

  Original URL path: https://www.sv.no/sor-trondelag/vi-mener/sor-trondelag-svs-valgprogram-for-fylkestingsvalget-2007-2011/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Innlegg i godsterminaldebatten | Melhus SV
  for hvordan det kan skje Dagens regjering har sagt at de vil konkretisere denne strategien ytterligere Jeg håper det får positive følger for kostnader knyttet til skipsfarten slik at transport til sjøs blir konkurransedyktig Desto mer beklagelig er det da at regjeringen har besluttet at ny godstermianl i Trondhiemsregionen skal bli delt løsning sør med enten Søberg eller Torgård som stoppested for godsvogner Hvordan kan vi tro på klimapolitikken til den blå blå regjeringa når de legger opp til en godsterminal som utelukker løsninger som virkelig kunne fått fart på sjøtransport av gods Blir ny godsterminal lokalisert på Søberg vil mellom 600 og 800 da bli beslaglagt Mye av arealet vil være fulldyrka jord Melhus vil bli merkbart forandra når opptil 2000 biler i døgnet vil gå fra Søberg og inn mot Klett En godsterminal i Melhus vil bli en varig negativ forandring av hele nordre deler av kommunen I 2001 ble det levert en doktorgradsavhandling ved NTNU der temaet var virksomheters transportskapende egenskaper Sentralt i arbeidet sto prinsippet Rett virksomhet på rett sted En godsterminal for bare bane og vei på Søberg er både feil virksomhet og feil sted Så langt jeg har registrert er det to grupperinger som heier på godsterminal på Søberg Den ene grupperingen er lastebileiere transportarbeidere Jeg kan forstå at de gjerne står på for Søberg Den andre grupperingen er de som omtaler seg som talspersoner for næringsutvikling og vil ha arbeidsplasser til bygda Det har jeg problemer med å forstå En godsterminal gir dårlig uttelling om det er arbeidsplasser som er viktig Det blir som å klippe grisen mye skriking og lite ull Og kanskje som en overraskelse for Høyre vil jeg underbygge min skepsis til arbeidsplassargumentet ved å sitere professor i samfunnsøkonomi og tidligere Høyre statsråd Victor Norman Norman sier at folk flytter dit kunnskapsintensive bedrifter er lokalisert Vel 10 av fremtidens arbeidsstyrke vil være høyt utdannede personer ansatt i kunnskapsintensive virksomheter De bosetter seg der det finnes universiteter høyskoler og andre kompetansearbeidsplasser og vil fungere som klyngemagneter for den øvrige del av arbeidsstokken Folk flytter mot sentra Det er mange grunner til det men en stadig mer utdannet befolkning forsterker denne klyngedannelsen 3 av 4 arbeidsplasser er i skjermet sektor og genereres av bostedsvalget til den siste fjerdedelen Den siste fjerdedelen vil om 20 år i hovedsak jobbe i kunnskapsintensiv virksomhet i prinsippet hvor som helst og vil dermed trekke dit de best kvalifiserte vil bo Av ansatte i kunnskapsintensiv virksomhet vil over halvparten ha høyere utdannelse Disse vil utgjøre mer enn 10 av arbeidsstyrken og vil være fremtidens klyngemagneter Og så sier Victor Normann Disse 10 vil bo der de finner faglige utfoldelsesmuligheter Jobbmessige valgmuligheter Valgmuligheter for mer enn en Sosialt nettverk Bokvalitet natur og kulturtilbud Her kan jeg slutte å sitere den tidligere høyrestattsråden men mitt poeng som jeg håper å ha fått frem er følgende Melhus må bygge på nærheten til kunnskapsmiljøene i Trondheim Vi bør lage bolyst gjennom å vise til verdiene vi har i Melhus sin stolte

  Original URL path: https://www.sv.no/melhus/2014/06/12/innlegg-i-godsterminaldebatten/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vold i nære relasjoner | Melhus SV
  kvinner og 1 1 av menn har opplevd å bli voldtatt Halvparten av ofrene ble voldtatt før de fylte 18 år Barn opplever ofte flere typer overgrep Undersøkelser viser også at personer som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen i større grad er utsatt for vold og overgrep som voksen De fleste overgrepene blir begått av menn De aller fleste kjente overgriperen Nesten en tredel av ofrene har aldri fortalt om voldtekten til andre Kvinner menn og barn utsatt for vold har behov for beskyttelse et sted å bo og helhetlig oppfølging I 2009 fikk vi ny lov om krisesenter Lov om kommunale krisesentertilbud der formålet er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner Loven trådte i kraft 1 januar 2010 Kommunen har ansvar for at innbyggerne har et krisesenter som tilbyr rådgiving eller et trygt foreløpig sted å bo støtte rettleiing og hjelp til kontakt med andre deler av hjelpeapparatet Den som har behov for plass i krisesenter skal få det gratis Tilbudet skal være tilgjengelig hele døgnet og hele året og brukeren av krisesenteret skal få samordnet og helhetlig oppfølging På hjemmesidene til Melhus står det om kommunens krisesentertilbud Kommunene Malvik Melhus Klæbu og Trondheim har inngått samarbeid om drift av krisesentertilbudet fra 1 januar 2011 Krisesenteret tilbyr Døgnåpen telefonvakt tlf 73 52 34 20 Midlertidig botilbud Dagtilbud Oppfølging etter opphold ved krisesenteret Trondheim Krisesenter er et lavterskeltilbud til deg som har eller har hatt problemer relatert til vold Dette kan handle både om trusler tvangsekteskap kjønnslemlestelse overgrep eller annen problematikk som gjør at du har behov for bistand fra oss Krisesenteret har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i akutt krise og eller som

  Original URL path: https://www.sv.no/melhus/2014/06/12/vold-i-naere-relasjoner/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Melhus SV | Melhus SV | Page 4
  Vi mener Hva skjer Tekststørrelse Lytt til teksten Sommeravslutning i Melhus SV Melhus SV inviterer medlemmer og sympatisører til sommeravsluttning Følg Melhus SV på Facebook Følg SV på Twitter Audun Lysbakkens blogg Melhus SV Kongleveien 7227 GIMSE Telefon 97 52

  Original URL path: https://www.sv.no/melhus/page/4/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive