archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Offentlig eierskap | SV
  av de største bedriftene offentlig eid Eierskapet betyr at overskuddet kan brukes på velferdsgoder til folk i stedet for profitt til de rikeste Staten eier hele Statkraft størst i Norge på vannkraft betydelig utenlandssatsing to tredeler av oljeselskapet Statoil nesten halvparten av Telenor og en tredel av DnB I tillegg eier staten hele Posten NSB Flytoget og Entra kontoreiendommer Staten eier 14 prosent i SAS og store andeler i oppdrettselskapet Cermaq Dette vil SV SV vil sikre et langsiktig offentlig eierskap som sikrer fellesskapet inntekter Staten bør være en aktiv eier som bruker selskapene til å fremme fellesskapets mål SV vil Sikre et fortsatt sterkt offentlig eierskap for å trygge arbeidsplasser infrastruktur demokratiet og økonomien Bruke statseide selskap til å fremme omstillingen til et mer miljøvennlig næringsliv Sikre offentlig eierskap over nye fornybare energikilder slik vi har eierskap over oljenæringen Dette har SV gjort Økt eierandelen i Statoil Kjøpt oss opp i Aker Beholdt helstatlig eie over olje og gassressursene Sikret heleid offentlig eierskap til vannkraften Statkraft Skjerpet kravene til statlige bedrifters samfunnsansvar Vedtatt at norsk statlig eierskap skal opprettholdes på om lag dagens nivå Styrket kapasiteten i eierskapsavdelingen for å sikre bedre kontroll med selskapene Skjerpet kravene til lederlønn

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/offentlig-eierskap/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Postdirektivet | SV
  en løsning innen seks måneder ellers skal den delen av avtalen direktivet ligger under midlertidig settes ut av kraft Videre skal EØS komiteen fortsette sine bestrebelser på å komme til enighet Hvor lenge disse bestrebelsene kan vare eller hva som skjer dersom man ikke blir enige sier avtalen ingenting om Dette vil SV SV sier nei til Postdirektivet og jobber for at det ikke blir innført i Norge SV mener Postdirektivet vil svekke viktig infrastruktur Konkurranse betyr i praksis flere parallelle private postselskap som er både dyrt og ineffektivt Siden bedriftspost og post i storbyene subsidierer postgangen i distriktene vil direktivet kunne føre til dyrere og dårligere tjenester i distriktene Tidligere har SV gått mot blant annet Datalagringsdirektivet Vikarbyrådirektivet og Tjenestedirektivet med støtte fra Sp Alle direktiv har tidligere blitt vedtatt med minst stemmene fra Ap og Høyre Dette har SV gjort SV var det det partiet som først sa nei til postdirektivet Sp sa nei like etter Aps landsmøte i 2011 sa også nei etter at partiledelsens ønske om å si ja til direktivet mot at en del krav ble innfridd ble stemt ned Alle de de tre rødgrønne partiene er dermed mot Postdirektivet De rødgrønne er i forhandlinger

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/postdirektivet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Pressestøtte | SV
  aviser i praksis Dagsavisen Vårt Land Klassekampen Dagen og Nationen Momsfritaket som gjelder alle papiraviser utgjør i kroner nesten ti ganger så mye som den direkte støtta og er best for de avisene med stort opplag Schibsted konsernet VG Aftenposten Stavanger Aftenblad mv tjener omlag en halv milliard i året på momsfritaket Frp vil fjerne den direkte støtta helt mens Høyre vil kutte rundt 100 millioner Dette vil SV Utvide pressestøtten for å bidra til økt mediemangfold og en differensiert presse Arbeide for spredning av privat eiermakt i mediene At pressestøtten utvides til nye medieformer og at produksjonstilskuddet skal ivareta små lokalaviser og nummer to aviser i byene At det utredes egne støtteordninger til nye medieprosjekter At Norge sikrer at ordbøker leksika og digitale avisarkiv blir tilgjengelig for alle gjennom nasjonale lisenser på flere kilder til allmenn kunnskap Dette har SV gjort Etablert en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Lagt fram forslag men ikke vedtatt en ny mediestøtte der produksjonstilskuddet for dagsaviser endres slik at ordningen blir plattformnøytral Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser Les mer om dette på Kulturdepartementets hjemmesider Lagt fram Kulturløftet 3 i

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/pressestotte/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Rettferdighet | SV
  Norge de minste forskjellene og den laveste arbeidsløsheten i Europa Ifølge Economist er Norge ett av de landene i verden med størst sosial mobilitet altså det landet hvor ulike mennesker har størst muligheter Dette vil SV Fortsette å redusere de økonomiske forskjellene og bekjempe fattigdom Gradvis innføre en finansskatt på 10 prosent 9 mrd kr og bruke pengene på skole og omsorg Finansnæringa betaler ikke moms i dag Øke skatten for de som har mest og senke den for de som har lavest inntekter Videreutvikle velferdsstaten gjennom flere og bedre lærere bedre eldreomsorg økt kvalitet i barnehagen bedre barnevern rimelig tannlege Beholde gratisprinsippet i fellesskolen og i høyere utdanning Dette har SV gjort Dette er noe av det som er gjort for at ulike mennesker skal ha like muligheter Reduserte økonomiske forskjeller Norge har nå de laveste forskjellene i Europa nov 2012 Norge har lavest arbeidsløshet i Europa mai 2013 Homofile har lov til å gifte seg 14 uker pappaperm Flere lærere i skolen flere timer i grunnskolen og leksehjelp for de yngste elevene en mer praktisk skole med valgfag i ungdomsskolen og gratis skolebøker for alle vgs elever Bevart gratisprinsippet i høyere utdanning Styrket barnevernet med 850 stillinger for

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/rettferdighet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Abort | SV
  i Norge dette året De siste ti årene har antall aborter falt blant tenåringer og vi ser også et lite fall i den aldersgruppen som får utført flest aborter 20 24 år I dag får jenter gratis p piller til de er 19 år Antall aborter ble halvert da kvinner inntil 24 år i Tromsø og Hamar fikk gratis prevensjon Dette vil SV Å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16 svangerskapsuke Styrke helsesøstertjenesten med 1500 nye stillinger som vil styrke veileding i forhold til prevensjon og svangerskap Styrke svangerskaps og fødselsomsorgen blant annet ved å innføre et nytt tilbud om tidligsamtale for gravide bedre jordmortjenesten og ved å gi bedre fødetilbud også for dem som ønsker en medikamentfri fødsel Innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra svangerskapsomsorg gis Arbeide internasjonalt for å avkriminalisere abort Dette har SV gjort Norge har sammen med andre land bistått FNs generalsekretær i utarbeidelsen av en global strategi for barne og kvinnehelse Norge har vært en pådriver for å sette trygg abort på dagsordenen bl a i forkant av G8 møte i Canada sommeren 2010 Jentemilliarden 2009 2010 innebar en økning i støtten til FNs barnefond Unicef

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/abort/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Adopsjon | SV
  2002 2012 er det adoptert 4936 barn fra utlandet til Norge I 2011 ble det adoptert 297 barn Mange adopterte barn har hatt en vanskelig første levetid En høy prosentandel har bodd på institusjon i det første leveåret uten anledning til å knytte seg sterkt til noen voksne Men det går bedre med adopterte enn man tidligere har trodd Når barnet er tre år er det ingen store forskjeller hverken i generell utvikling oppførsel eller temperament hos disse barna og norskfødte barn Aftenposten 18 10 2012 Dette vil SV Vurderingen av søkere skal flyttes fra kommunene til regionene i Barne ungdoms og familieetaten Bufetat Tillate eggdonasjon Forby bruk av surrogati i Norge og arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre ved å gjøre dette i utlandet Dette har SV gjort Gjort det lovlig for homofile å adoptere At par kan gå i gang med adopsjonsprosessen samtidig som de fortsatt forsøker å få barn ved assistert befruktning At samboere skal vurderes på lik linje med ektepar for adopsjon Vurderingen av søkere skal flyttes fra kommunene til regionene i Barne ungdoms og familieetaten Bufetat Del dette Bli med i SV Følg

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/adopsjon/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Alkohol | SV
  ruspolitikk er også god fattigdomsbekjempelse Fakta Siden 1990 har det registrerte alkoholforbruket økt med ca 50 prosent Det er en nær sammenheng mellom økt tilgjengelighet økt forbruk og økte alkoholrelaterte skader og problemer i samfunnet Om lag 90 000 barn og unge vokser opp i familier hvor minst en forelder har et alkoholproblem Hvert år blir om lag 50 000 kvinner fysisk skadet av beruset person og nærmere 300 000 kvinner føler seg truet Dette vil SV Framfor å selge sprit i butikk vil SV styrke Vinmonopolet ved å tillate salg av alkohol etter klokken 1500 også på dager før helligdag og å ha tilbud om polutsalg i alle kommuner som ønsker det At den nasjonale maksimalrammen for skjenketid settes til klokken 0200 At bevillingshavere som gjentatte ganger bryter alkoholloven mister muligheten til å få bevilling Åpne for kommunale tillegg i bevillingsgebyrene for å finansiere økt kontroll med skjenking og salg av alkohol Øke alkoholavgiftene Dette har SV gjort Økt den tollfrie kvoten på vin fra tre til fire flasker 1 kartong Beholdt Vinmonopolordningen og utvidet antall utsalg framfor å åpne for sprit og vin i butikken Sagt nei til reklame for alkohol Sagt nei til gårdsalg av alkohol Del

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/alkohol/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Barnehelse | SV
  lidelser eller er avhengig av alkohol den ene eller begge grupper Av disse har om lag 135 000 barn foreldre med alvorlige lidelser Rundt en av fem åtte og ni åringer lider av overvekt eller fedme Dette vil SV SV vil gjennomføre et helseløft for barn og unge Vi vil styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner med 1500 årsverk og alle nyfødte skal få hjemmebesøk Mer fysisk aktivitet i skolen Trappe opp til en halv time fysisk aktivitet ledet av lærer daglig fra 1 10 trinn Utvide ordningen med frukt og grønt til å omfatte hele grunnskolen og på sikt å innføre et gratis skolemåltid Å innføre strenge regler for å skåne barn fra reklame for usunne produkter At idretten sikres gode rammevilkår Dette har SV gjort Innført gratis helsetjeneste også for barn mellom 12 og 16 år Gitt øremerkede midler til 300 nye helsesøsterstillinger Innført en ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske og eller rusrelaterte lidelser Innført to timer fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøvingstimene for 5 7 trinn fra høsten 2009 for å øke fysisk aktivitet i skolen Innført gratis frukt og grønt ordning i alle skoler med ungdomstrinn fra høsten 2007 samt forsøk med gratis

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/barnehelse/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •