archive-no.com » NO » T » TINE.NO

Total: 1657

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TINE Gruppas årsrapporter | TINE.no
  2013 pdf Årsrapport 2012 digital Årsrapport 2012 fullversjon pdf Årsrapport 2012 kortversjon pdf Årsrapport 2011 digital Årsrapport 2011 pdf Årsrapport 2010 digital Årsrapport 2010 pdf Årsrapport 2009 Årsrapport 2008 Årsrapport 2007 Årsrapport 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2004 Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 Årsrapport 2001 Årsrapport 2000 Årsrapport 1999 Årsrapport 1998 For å åpne dokumentene trenger du programmet Adobe Reader Programmet kan lastes ned gratis her Kontakt Sentralbord 03080 TINE Forbrukersenter 800

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/tine-gruppas-%C3%A5rsrapporter (2015-05-11)
  Open archived version from archive


 • Annual reports | TINE.no
  report 2007 pdf Annual report 2006 pdf Annual report 2005 pdf Annual report 2004 pdf Annual report 2003 pdf Annual report 2002 pdf Annual report 2001 pdf Annual report 2000 pdf Annual report 1999 pdf What is PDF This is a file format that is created in Adobe Acrobat It preserves the original appearance of the document online Adobe Acrobat needs to be downloaded in order to view the file

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/annual-reports (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Mer om samfunnsansvar | TINE.no
  tradisjon gå tapt TINE har utviklet produsert og solgt norske meieriprodukter siden siste halvdel av 1800 tallet Med en slik plass i det norske folks liv skal TINE ta et samfunnsansvar for norsk matkultur og tradisjon Vi har de senere årene satset stort på å løfte fram alle våre spennende spesialoster Ny design og emballasje skal i bedre grad få fram ostenes særpreg og historie og våre spesialanlegg som produserer spesialostene er organisert i egen forretningsenhet og får dermed den nødvendige oppmerksomheten Videre er det gledelig å se at Melkerampa i Mathallen i Oslo TINEs første brand store fortsetter sin fine utvikling Melkerampa har gitt TINE mulighet til å vise fram mangfoldet i egne produkter og løfte fram småskalaprodusenter samt sette mange av de tradisjonelle norske matrettene i fokus Utnytte ressursene Globale og nasjonale miljøutfordringer har betydning for TINEs virksomhet Nye internasjonale og nasjonale miljøtiltak og reguleringer vil påvirke både bøndenes melkeproduksjon og TINEs industriproduksjon Når TINE driver sin virksomhet påvirkes de sosiale og miljømessige omgivelsene Miljøet blir belastet av vår transport og produksjonen av melk og ost krever energi til både oppvarming og nedkjøling Dette er eksempler på utfordringer som også gir muligheter for både miljøgevinster og kostnadsbesparelse hvis det løses på riktig måte Det jobbes målrettet med å ta enda bedre vare på ressursene Vi skal redusere svinnet og optimalisere bruken av energi i produksjonen Videre skal vi utnytte vår transportkapasitet enda bedre med redusert drivstofforbruk som resultat Dette er positivt både for miljøet og for TINEs kostnadseffektivitet Sunne og naturlige produkter Helse og sunnhet er en sterk forbrukertrend som vi forventer vil vare i mange år TINE deler helsemyndighetenes bekymring for veksten i livsstilssykdommer relatert til overvekt og fedme Som stor næringsmiddelprodusent skal TINE ta et ansvar knyttet til samfunnets ernæringsutfordring Ved innovasjon kunnskapsformidling og tilrettelegging skal

  Original URL path: http://www.tine.no/330446/mer-om-samfunnsansvar-i-tine (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Riktig ernæring | TINE.no
  på dette er de fettreduserte variantene av matlagingsproduktene fløte rømme crème fraîche og kesam Videre har TINE lansert sunnere yoghurter med lavere fett og sukkerinnhold der TINE Sprett yoghurt uten tilsatt sukker er siste nyvinning Utfordringen med de lettere variantene er å skape den gode smaken da mange av smakskomponentene sitter nettopp i fettet og sukkeret Idrett og kosthold TINE ønsker å være en samfunnsnyttig bidragsyter som skaper livslange og gode holdninger til kosthold og fysisk aktivitet Vi ønsker at både barn og voksne i Norge skal spise sunnere og bevege seg mer Vårt samarbeid med idretten i Norge er derfor viktig når informasjon og kunnskap om ernæring skal formildes til ulike forbrukergrupper Samarbeidsavtalene til TINE legger i tillegg stor vekt på å støtte opp om breddeaktivitet og aktiviteter i nærmiljø og lokalsamfunn noe vi blant annet gjør gjennom aktiviteter som TINEstafetten og TINE Fotballskole Skolemelk Melk er både næringsrikt og godt og spesielt viktig for barn og ungdom Kroppen tappes hele tiden for kalsium og tapet må erstattes kontinuerlig med kalsium fra kosten Melk er den viktigste kalsiumkilden i det norske kostholdet 99 prosent av barneskolene har i dag tilbud om skolemelk tilsvarende tall for ungdomsskolen er 65 prosent TINEs Skolemelkordning skolemelk no sikrer at elevene får tilgang til melk på skolen hver dag Ordningen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet om at melk bør være en del av skolemåltidet Skolemelk er et frivillig tilbud som er subsidiert slik at alle skoleelever får tilbud om melk til reduserte priser TINE ønsker å bidra til at barna får et godt og sunt skolemåltid Som tallene viser er det svært god dekning på skolemelk til barneskolen Vårt fokus ligger nå i å øke tilbudet av skolemelk til ungdomsskolene og å øke antall barn som benytter seg av tilbudet Dugnad for enda

  Original URL path: http://www.tine.no/om-tine/samfunnsakt%C3%B8ren/riktig-ern%C3%A6ring (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Ressursutnyttelse | TINE.no
  fortsetter vi som i dag vil vårt forbruk øke til to ganger jordas ressurser i 2030 TINEs strategi staker ut en tydelig retning og beskriver hvordan virksomheten skal videreutvikles Først og fremst skal TINE være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med fokus på meieriprodukter Økte utslipp TINE har satt seg mål om å redusere sine klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2007 Ved utgangen av 2013 var utslippene økt med 14 prosent og siden 2012 økte utslippene med syv prosent Økningen skyldes at TINEs produktporteføljen har fått et større innslag av produkter som krever mer energi ved framstilling Blant annet så tar man nå hånd om ca 500 000 tonn myse per år som videreforedles til proteinrike produkter Dette krever en utstrakt tørkevirksomhet som igjen er energiintensivt men samtidig skal man være klar over at man da også tar vare på en ressurs som tidligere hovedsakelig gikk til dyrefôr Videre er klimagassutslippet negativt påvirket av forsinkelser tilknyttet innkjøring av nytt meieri på Jæren Dette har igjen ført til at anlegg som skulle vært erstattet av anlegget på Jæren fortsatt har vært i drift Et redusert klimagassutslipp fra TINE må komme som et resultat av en bedre utnyttelse av våre ressurser og riktig valg av energikilde Derfor må man fokusere på optimalisering og energiøkonomiserende tiltak i meierivirksomheten og transporten Videre må man være beviste ved valg av energikilde enten det er naturgass til meieriet på Jæren eller introduksjon av biodrivstoff i transporten Redusert utslipp TINE er en av de største og mest synlige transportaktørene på norske veier I 2013 kjørte TINEs kjøretøyer 57 millioner kilometer en lengde som tilsvarer tur retur Lindesnes Nordkapp over 10 000 ganger Fornybare ressurser 34 prosent av TINEs klimagassutslipp kommer fra meierivirksomheten Matsvinn problem og ressurs Kasting av fullverdig

  Original URL path: http://www.tine.no/om-tine/samfunnsakt%C3%B8ren/ressursutnyttelse (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Trygg mat | TINE.no
  aldri påvist Salmonella i TINEs produkter heller ikke i 2013 Høsten 2013 var nyhetsbildet også preget av flere tilfeller og utbrudd av EHEC infeksjoner i Norge Ingen av disse tilfellene ble koblet til meieriprodukter I utlandet ble flere EHEC saker koblet til inntak av upasteurisert melk og ost I Norge er det sjelden man opplever sykdomsframkallende bakterier i melk og meieriprodukter noe de årlige Zoonoserapportene bekrefter Kunnskapsrevolusjon De siste 20 årene har det skjedd en liten revolusjon i kunnskapen om hvordan produsere trygg mat HACCP Hazard Analysis Critical Control Point som TINE har jobbet med i snart ti år har i stor grad bidratt til dette HACCP er en metode og et styringssystem som skal være med på å sikre trygg produksjon av mat TINE er i dag sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000 hvor HACCP inngår som et krav ISO International Organization for Standardization er verdens største organisasjon for utvikling av internasjonale standarder på en rekke områder i samfunnet Føre var prinsippet Forbrukerne forventer at TINE framstiller sine produkter på en trygg måte Det stilles ofte spørsmål om bruk av tilsetningsstoffer eller om produktet er framstilt av genmodifiserte råvarer GMO Ingen genmodifiserte planter er foreløpig godkjent for bruk i Norge og TINE følger i tillegg landbrukssamvirkets føre var holdning Vi har også en svært restriktiv holdning til bruk av tilsetningsstoffer som det er knyttet usikkerhet til Samarbeid om trygg mat TINE samarbeider tett med de ledende fagmiljøene i Norge som f eks Senter for Mattrygghet Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU og Nofima Mat Myndighetene ved Mattilsynet er også en viktig samarbeidspartner for TINE Mattilsynet overvåker og analyserer blant annet rester av fremmedstoffer plantevernmidler og muggsoppgifter dokumentasjon som er svært viktig for at forbruker skal ha tillit til norsk mat Mål for trygg mat TINEs policy for trygg mat er

  Original URL path: http://www.tine.no/om-tine/samfunnsakt%C3%B8ren/trygg-mat (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Etisk handel | TINE.no
  direkte eller indirekte medvirkning til brudd på internasjonale prinsipper Gjennom et målrettet arbeid med etisk handel kan man imidlertid redusere denne risikoen TINE er medlem av Initiativ for etisk handel IEH Etiske utfordringer Ved innkjøp av ulike produkter kan leveringskjeden være lang og uoversiktlig Mange mellomledd der varene kan bli solgt og kjøpt flere ganger på veien til endelig mottaker TINE opplever å være en relativ liten aktør og opplever derfor til tider en begrenset mulighet til å kunne påvirke handelen i positiv retning TINEs innkjøp av ingredienser som ulike bærmasser vegetabilske oljer sukker kakao og kaffe har tradisjonelt en større risiko for brudd på internasjonale prinsipper om etisk handel Nevnte ingredienser produseres blant annet i land som Kina Indonesia Elfenbenskysten Ghana Brasil og Tyrkia Videre vil det være risiko for brudd på prinsipper om etisk handel tilknyttet TINEs innkjøp av arbeidsklær og ulike profilartikler da dette hovedsakelig produseres i Asia Tiltak TINEs retningslinjer for etisk handel er innarbeidet i selskapet generelle vilkår for varekjøp Ved bruk av underleverandører plikter leverandøren å påse at underleverandører og deres underleverandører etterlever TINEs etiske krav TINE har et vel etablert system som skal sikre systemer og rutiner for en trygg og kvalitetsmessig god framstilling av våre produkter Leverandører av innsatsfaktorer blir jevnlig kartlagt og fulgt opp med hensyn på å sikre trygg mat Etisk handel inngår i kartleggingen der det ut fra en risikovurdering vurderes som nødvendig En bedre og systematisk risikovurdering av leverandører med hensyn på etisk handel er en viktig del av forbedringsarbeidet som nå gjennomføres i TINE Videre er det et generelt behov for å øke kunnskapen om etisk handel i alle deler av TINEs ledelse og administrasjon Vi vil fortsette med å kurse og å informere ansatte om etisk handel Retningslinjer for etisk handel i TINE pdf Hva er

  Original URL path: http://www.tine.no/om-tine/samfunnsakt%C3%B8ren/etisk-handel (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Matkultur og tradisjon | TINE.no
  har vi bygget opp gjennom generasjoner Helt siden januarkvelden i 1856 da tjuefem driftige bønder samlet seg i en stue på Tolga i Østerdalen Det var gårdbrukeren og kirkesangeren Jon Simensen Grue som hadde invitert dem hjem Han og vennen Ola Johnsen Berg hadde laget melk smør og ost på hver sin gård og hver sin seter i alle år Økt satsing I et samfunn der det stadig stilles større krav til effektivitet og lønnsomhet kan norsk matkultur og tradisjon gå tapt TINE har utviklet produsert og solgt norske meieriprodukter siden siste halvdel av 1800 tallet Med en slik plass i det norske folks liv skal TINE ta et samfunnsansvar for norsk matkultur og tradisjon Vi har de senere årene satset stort på å løfte fram alle våre spennende spesialoster Ny design og emballasje skal i bedre grad få fram ostenes særpreg og historie og våre spesialanlegg som produserer spesialostene er organisert i egen forretningsenhet og får dermed den nødvendige oppmerksomheten TINE gir haik til småskalamat 15 mai 2014 Mer enn 150 småskalaprodusenter av mat haiker med TINEs distribusjonsbiler til hoteller og restauranter over hele Norge Vi er stolte av å fremme matmangfold fra småskalaleverandører og fra TINE på denne

  Original URL path: http://www.tine.no/om-tine/samfunnsakt%C3%B8ren/matkultur-og-tradisjon (2015-05-11)
  Open archived version from archive •