archive-no.com » NO » T » TINE.NO

Total: 1657

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oppgaven som markedsregulator | TINE.no
  samme priser og leveransevilkår som til enhver tid gjelder for egne leverandører Forsyningsplikten Forsyningsplikten innebærer at markedsregulator har plikt til å forsyne alle meieriaktører i markedet med melkeråvare til lik pris til samme tid Forsyningsplikten til konsummelkmeierier drikkemelk utenfor TINE er begrenset etter nærmere regler Markedsregulator plikter å levere et årlig volum på inntil 15 millioner liter pr anlegg For behov ut over dette kreves det at aktøren har egne leverandører og forsyningsplikten avgrenses til det dobbelte av det kvantum melk som på månedsbasis leveres av egne leverandører For melk som brukes i industrielle produkter for eksempel ost er markedsregulators forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier Informasjonsplikten Informasjonsplikt skal sikre alle markedsaktører lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret Prognosert prisløype for noteringsprisen gjøres kjent for aktørene ett år frem i tid og de varsles om endringer i noteringsprisen umiddelbart etter vedtak og senest to uker før den trer i kraft Orientering sendt aktørene finner dere her Avsetningstiltak Behovet for reguleringstiltak oppstår når det er ubalanse mellom tilgang og etterspørsel etter rå melk Melk er en ferskvare som må foredles umiddelbart Ved overskudd av melk iverksettes tiltak som lagring av smør ost og eller melkepulver Nasjonal ubalanse balanseres i hovedsak gjennom eksport eller import Faglige tiltak Faglige tiltak rettes i normalt mot produsentene og består i hovedsak av forskning og utvikling innenfor avl i regi av Geno og Norsk Sau og Geit Opplysningsvirksomhet Opplysningsvirksomheten gjennomføres av Opplysningskontoret for meieriprodukter melk no og Matmerk Opplysningskontorets formål er å øke forbrukernes kunnskap om melk og meieriprodukter og skal drive merkenøytral informasjonsvirksomhet på et saklig og vitenskapelig grunnlag Matmerk driver opplysningsvirksomhet gjennom generisk markedsføring av økologisk mat og markedsføring av den nasjonale merkeordningen Nyt Norge Arbeidet

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/oppgaven-som-markedsregulator (2015-05-11)
  Open archived version from archive


 • Prognoser kumelk | TINE.no
  mars 2013 Prognoser for kumelk mai 2013 Prognoser for kumelk juni 2013 Prognoser for kumelk september 2013 Prognoser for kumelk november 2013 Oppgaven som markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris målprisen Markedsordningen for melk Markedsordningen for melk påvirker markedsreguleringen prissystemet og prisutjevningsordningen for melken

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/prognoser-kumelk (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Reguleringstiltak | TINE.no
  for reguleringskapasitet hos markedsregulator Lagring og transport Prisnedskriving av skolemelk Opplysningsvirksomhet i regi av Opplysningskontoret for meieriprodukter og Matmerk Ad 1 Markedsregulator kan ytes en godtgjørelse for kostnader ved å ha nødvendig kapasitet til å oppfylle reguleringsansvaret som følger av forsynings og mottaksplikten Godtgjørelsen knyttes til kostnader ved ubenyttet kapasitet som ikke er dekket på annen måte Ad 2 Lagringsgodtgjørelse ytes for reguleringslagring som er nødvendig i henhold til markedsregulators ansvar for å legge til rette for stabile leveranser av melk og melkeprodukter gjennom året for å dekke det innenlandske markedet samt for eventuell lagring for senere reguleringseksport I tillegg kommer kostnader til ekstraordinær transport pga sesongmessige og regionale forskjeller mellom industrielt behov og produksjonen av rå melk AD 3 Omsetningsavgiften finansierer en prisnedskrivning av konsummelk til skoler og barnehager Denne ordningen er åpen og kan benyttes av alle norske produsenter av konsummelk AD 4 Omsetningsavgiften finansierer virksomheten til Opplysningskontoret for melk melk no og deler av Matmerk matmerk no sin informasjonsvirksomhet Les mer i forskriften hos Lovdata no Les mer om jordbruksoppgjøret hos regjeringen no Budsjett for kostnadene ved markedsreguleringen i 2015 og forslag til omsetningsavgift på melk Budsjett for kostnadene ved markedsreguleringen i 2014 og forslag til omsetningsavgift på melk Oppgaven som markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris målprisen Markedsordningen for melk Markedsordningen for melk påvirker markedsreguleringen prissystemet og prisutjevningsordningen for melken Melkemarkedets ABC En nyttig veiledning i ord og uttrykk som brukes i forbindelse med norsk melkeproduksjon Råstofftilgang Antall melkekuer i Norge lå på rundt 240 000 ved inngangen til 2013 Antallet er fallende sammen med antall gårdbrukere som produserer melk Likevel øker melkeleveransene fordi gårdene blir større og hver ku

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/reguleringstiltak (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Råstofftilgang | TINE.no
  Kvoter og kvoteområder For å regulere og sikre produksjon av melk på mest mulig jevn basis i Norge er landbrukseiendommene delt inn i kvoteområder med tilhørende kvoter Fra og med 1 januar 2012 kan melkeprodusenter produsere melk på flere landbrukseiendommer Når en produsent selger mer melk enn kvoten tilsier må de betale en overproduksjonsavgift inn til Omsetningsavgiftsfondet Den årlige totalkvoten som dermed gir føringer for kvoten til den enkelte blir satt i et møte mellom landbruksorganisasjonene og staten og hvor TINE som markedsregulator deltar En kvoteeier kan selge en kvote til en annen men den kan ikke flyttes fra det området den tilhører Innspill til kvoteforhandlingene for 2015 Brev til avtalepartene vedr kvoter kumelk 2015 Brev til avtalepartene vedr kvoter geitemelk 2015 Referat kvotedrøftinger ku og geitemelk 2015 Melkeprognoser TINE SA har som markedsregulator ansvar for å påse at melketilgangen er i tråd med behovet i markedet TINE har derfor inngått en avtale med Nortura SA om sammen å utarbeide prognoser over melketilgangen sett i relasjon til dyretall slakting inseminasjon kalving fôringsforhold og hvor mye melk de gir avdrått med mer Melkeprognosene skal være tilgjengelig for alle aktørene i markedsordningen for melk og gjelder totalt for landet Siste gjeldende landsprognose for kumelk Melkeleveranser pr april 2015 Melkeleveranse pr mars 2015 Melkeleveransene pr februar 2015 Melkeleveranse pr januar 2015 2014 Melkeleveranse pr desember 2014 Melkeleveranse pr november 2014 Melkeleveranse pr oktober 2014 Melkeleveranse pr september 2014 Melkeleveranse pr august 2014 Melkeleveranse pr juli 2014 Melkeleveranse pr juni 2014 Melkeleveranse pr mai 2014 Melkeleveranse pr april 2014 Melkeleveranse pr mars 2014 Melkeleveranse pr februrar 2014 Melkeleveranse pr januar 2014 Oppgaven som markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/r%C3%A5stofftilgang (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Melkemarkedets ABC | TINE.no
  omsetter melkeråvaren for ved noteringspunktet Basispris Beløpet som TINE Råvare betaler melkeprodusenten for selve melken I tillegg til basisprisen som fastsettes av konsernstyret er det ulike tillegg og trekk for fett protein kvalitet økologisk melk og tilskudd til nye melkebønder Utbetalingspris Beregnet gjennomsnittlig utbetalingspris pr liter til melkeprodusentene Gjelder for all melk Omfatter i tillegg til utbetaling fra TINE Råvare også oppgjør fra TINE Industri Prissetting i TINE Råvare Målprisen som er avtalt i jordbruksoppgjøret fastsetter mulig øvre gjennomsnittspris ved salg av melkeråvaren gjennom avtaleåret TINE Råvare har ansvaret for å fastsette noteringsprisen på melk med utgangspunkt i målprisen Noteringsprisen varierer gjennom året avhengig av melketilgangen Bonden får i tillegg utbetalt avkastning fra TINEs industrivirksomhet De siste halvårene har noteringsprisen variert Den har ligget noe over målprisen i 2 og 3 kvartal og tilsvarende under i 1 og 4 kvartal I tillegg har noteringsprisen vært redusert i påske og juleuken for å sikre avsetning av melken samt kompensere for høyere produksjonskostnader Rå melk ku og geitemelk selges av TINE Råvare for samme pris til alle aktørene enten det er TINE eller andre Salget kontrolleres av Landbruksdirektoratet Prisen for økologisk melk er høyere enn noteringsprisen på grunn av merpris til bonde og ekstra kostnader for TINE Råvare Omsetningsrådet Ansvar for administrering av markedsreguleringen er plassert hos Omsetningsrådet som er et partssammensatt offentlig organ oppnevnt av Landbruks og matdepartementet TINE er en av medlemmene i omsetningsrådet Landbruksdirektoratet utfører sekretariatsoppgave for Omsetningsrådet Omsetningsavgift Avgift som innbetales av alle landets melkeprodusenter for å finansiere tiltak som markedsregulatoren gjennomfører for å regulere omsetningen av melk og melkeprodukter Prisløypen for noteringsprisen Markedsregulator skal informere aktørene om hvordan noteringsprisen forventes å bli gjennom avtaleåret Oppgaven som markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge På den måten er alle melkeprodusentene

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/melkemarkedets-abc (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Om TINE Råvare | TINE.no
  til noteringspunktet er TINE Råvares ansvar mens industriaktørenes ansvar i verdikjeden er etter noteringspunktet Blant annet innebærer det at TINE Råvare forsyner alle markedsaktører med melk til samme pris Landbruksdirektoratet kontrollerer hvilke oppgaver som skal pålegges TINE Råvare og kostnadene ved disse Landbruksdirektoratet overvåker også noteringsprisen som TINE Råvare bruker ved omsetning av rå melk til aktørene i markedsordningen for melk Les mer om noteringsprisen TINE Råvare har mange oppgaver Kjøpe melken av bonden og betale for den Kontrollere kvaliteten på melken Leie ut gårdtanker og tilby service Transportere melken fra gården og til industrianlegg Rådgiving til bøndene Organisasjonsarbeid Selge melken til ulike industriaktører I tillegg er det tillagt TINE Råvare å ivareta markedsreguleringen og regulere melkemarkedet på vegne av alle landets melkeprodusenter Oppgjøret til melkeprodusentene blir foretatt av TINE Råvares avdeling Produsentavregning TINE SA er markedsregulator for melk på vegne av alle melkeprodusentene og skal sikre produktenes avsetning ved å bruke ulike reguleringstiltak Avdeling for markedsregulering skal sørge for inndekning av de reguleringskostnadene som er godkjent av Omsetningsrådet Les mer om TINE Råvare regnskap og rapport for 2013 TINE Råvares årsrapport og regnskap for 2012 pdf Last ned Undertegnet avtale SLF TINE SA pdf Oppgaven som markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris målprisen Markedsordningen for melk Markedsordningen for melk påvirker markedsreguleringen prissystemet og prisutjevningsordningen for melken Melkemarkedets ABC En nyttig veiledning i ord og uttrykk som brukes i forbindelse med norsk melkeproduksjon Reguleringstiltak Markedsregulators hovedoppgave er å balansere tilgang og anvendelse av råvaren melk Målet er å oppnå en pris som ligger mest mulig opptil målprisen som blir fremforhandlet i jordbruksoppgjøret hver vår Råstofftilgang Antall melkekuer i Norge lå på rundt 240 000

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/tine-r%C3%A5vare (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Infoskriv fra TINE som markedsregulator | TINE.no
  16 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 15 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 14 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 13 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 12 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 11 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 10 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 9 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 8 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 7 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 6 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 5 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 4 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 3 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 2 14 til aktørene i markedsordningen for melk Orientering nr 1 14 til aktørene i markedsordningen for melk Oppsummering fra møtet 2 6 14 hos TINE SA med aktørene i markedsordningen for melk 2013 Orientering nr 10 13 til aktørene i markedsordningen for melk Oppsummering fra møte 020913 med aktørene Orientering august 2013 til avtalepartene og aktørene Info uke 25 2013 Info uke 16 2013 Oppgaven som markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris målprisen Markedsordningen for melk Markedsordningen for melk påvirker markedsreguleringen prissystemet og prisutjevningsordningen for melken Melkemarkedets ABC En nyttig veiledning i ord og uttrykk som brukes i forbindelse med norsk melkeproduksjon Reguleringstiltak Markedsregulators hovedoppgave er å balansere tilgang og anvendelse av råvaren melk Målet er å oppnå en pris som ligger mest mulig opptil målprisen som blir fremforhandlet i jordbruksoppgjøret hver vår

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/infoskriv-om-melkesituasjonen-og-forventet-utvikling (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Velkommen til TINE Mediebank | TINE.no
  krediteres på følgende måte TINE fotografens navn dersom dette er opgitt Kreditering skal stå i umiddelbar nærhet av bildet Alle bilder i TINE Mediebank er beskyttet av åndsverksloven Enhver endring manipulering og eller videresalg av bildene er strengt forbudt TINE kan til enhver tid og uansett grunn kreve at bruken av bildene opphører og at bildene returneres eller slettes Bruker kan ikke kreve erstatning eller annen form for vederlag dersom

  Original URL path: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/velkommen-til-tine-mediebank (2015-05-11)
  Open archived version from archive •