archive-no.com » NO » T » TKOST.NO

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny autorisasjonsordning for helsepersonell på høring - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  og legemiddelhåndtering Det er ikke foreslått begrensninger i antall ganger en kan gå opp i språktesten Jevngodhetsvurdering I jevngodhetsvurderingen skal det vurderes om søkers gjennomførte utdanning og eksamen er jevngod med tilsvarende norsk utdanning og eksamen og om søker har godtgjort at det foreligger nødvendig kyndighet Denne vurderingen foretas på grunnlag av nødvendig dokumentasjon Hvis Statens autorisasjon for helsepersonell SAK avslår søknad om autorisasjon som tannlege fordi utdanningen ikke ansees som god nok vil søkere med varig oppholdstillatelse i Norge fortsatt kunne søke om opptak til kvalifiseringsprogrammet i Bergen Hvis utdanning og eksamen ansees som jevngod gis søkerne beskjed om at de kan gå videre i kvalifiseringsløp med sikte på autorisasjon Språktest For alle helsepersonellgrupper som omfattes av autorisasjonsordningen foreslås det å stille krav til bestått norskprøve tilsvarende Bergenstesten nivå 2 Språkprøven må tas før fagprøven og kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering Språkprøven kan også tas før jevngodhetsvurderingen HOD presiserer at selv om det innføres krav om bestått språktest vil dette ikke frata arbeidsgiver og helsepersonellet selv ansvar for nødvendige kunnskaper og ferdigheter i norsk Uavhengig av resultat på språkprøve bør arbeidsgiver legge det opplevde språklige nivået til grunn i en ansettelsesprosess Kurs i nasjonale fag og i legemiddelhåndtering Alle helsepersonellgrupper må gjennomføre kurs i nasjonale fag For tannhelsesekretærer tannpleiere og tannteknikere er dette nytt Det foreslås at kurset blir felles for alle yrkesgrupper og skal omfatte Oppbygging og organisering av helse og omsorgstjenesten Helse trygde og sosialrett Kulturforståelse og nasjonale satsningsområder Leger tannleger sykepleiere og farmasøyter må i tillegg gjennomføre kurs og bestå prøve i legemiddelhåndtering Fagprøve Fagprøve tilbys tannleger leger og sykepleiere som har fått sin utdanning vurdert som tilstrekkelig til å gå videre i kvalifiseringsløpet For disse vil det bli stilt krav om bestått fagprøve Med fagprøve menes fagspesifikk muntlig og skriftlig prøve som måler om

  Original URL path: http://www.tkost.no/?cat=194287&id=5608017&1440033616 (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Tannhelse etter hjerneslag - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  i liten grad vært forskning på tannhelse oralfunksjon og livskvalitet hos eldre som har opplevd slag Imidlertid har forskningsgruppen Aldring helse og velferd ved HiOA gjennomført en kvantitativ tverrsnittstudie om oral helse hos eldre slagrammede Hensikten var å kartlegge selvopplevd tannhelse oral funksjon generell og oral livskvalitet Studien undersøkte også på mulig sammenhenger mellom oral funksjon generell livskvalitet og oral helserelatert livskvalitet Forskergruppen gjennomførte en spørreundersøkelse hos medlemmer av Norsk forening for slagrammede Undersøkelsen omfattet sosiodemografiske variabler generell livskvalitet tannhelserelatert livskvalitet og selvopplevd tannhelse munntørrhet matkonsistens i tillegg til tidsbruk og trygghet i spisesituasjoner Resultatene viser blant annet at en tredjedel av de spurte opplever redusert tannhelse etter slag og at kun 5 av de spurte ble informert om tannstell i rehabiliteringsperioden etter hjernslaget Studien peker også på at slagrammede med dårlig tannhelse oppgir en redusert livskvalitet Studien konkluderer med at det er behov for mer informasjon om tannstell og munnhygiene etter hjerneslag Det anbefales at tannhelsepersonell må inngå i oppfølgingen av slagpasienters tannhelse på et tidlig stadium for å redusere muligheten for dårligere tannhelse og forringelse av livskvalitet Forskerne bak studien er Trude Myhrer HiOA Hilde Kjærnet Haugen HiOA Tiril Willumsen UiO og Astrid Bergland HiOA Les artikkelen Tannhelse

  Original URL path: http://www.tkost.no/tannhelse-etter-hjerneslag.5523115-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Prosjekt om dentale komposittmaterialer - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  vet man lite om materialets påvirkning på helsa Nylig fikk Kunnskapssenteret i oppdrag fra Helsedirektoratet om å undersøke hva publisert forskning sier om trygghet og holdbarhet ved bruk av tannkomposittmaterialer Målet er å utarbeide en systematisk oversikt over effekt på helserisiko for pasienter og behandlere ved bruk av dentale komposittmaterialer Prosjektet skal også vurdere holdbarheten av slike materialer En slik oppsummering er ifølge Helsedirektoratet etterspurt i fagmiljøet og resultatene fra

  Original URL path: http://www.tkost.no/prosjekt-om-dentale-komposittmaterialer.5499601-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Tannhelsetjenesten og HMS - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  ikke kan dokumentere hvordan de jobber systematisk med helse miljø og sikkerhet HMS arbeid er viktig for at arbeidstakerne ikke skal utsettes for helsemessige plager Av rapporten går det fram at det mangler systematikk i HMS arbeidet spesielt når det gjelder risikovurderinger HMS er ikke et skippertaksprosjekt Funn fra tilsynene viser at tannhelsetjenestene bør satse mer på å gjøre HMS arbeid til en systematisk oppgave Under tilsynet har Arbeidstilsynet sett på organisatoriske arbeidsbetingelser som arbeidsavtaler ledelse lederes HMS kompetanse og ansattes medvirkning Vernetjenestens og ansattes kompetanse og i hvilken grad det tilrettelegges for utøvelse av tillitsverv og medvirkning er også vurdert Det kom blant annet fram at partssamarbeidet på større tannlegesentre kan føre til uklarheter om hvem som er arbeidsgiver nærmeste daglig leder og hvem som har personalansvaret Fra 1 januar 2011 ble tannhelsetjenesten pålagt ved lov å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste Tall fra tilsynene viser at seks av ti tannhelsetjenester likevel manglet samarbeidsavtale med en bedriftshelsetjeneste Tilsynet viste også at 11 av de besøkte virksomhetene ikke registrerte stikk og kutt skader For å rette på mangler som ble avdekket under tilsynene har Arbeidstilsynet i samarbeid med Tannlegeforeningen og Tannhelsesekretærenes forbund laget et 13 siders informasjonshefte med råd om

  Original URL path: http://www.tkost.no/tannhelsetjenesten-og-hms.5512852-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Kunnskapssenteret 10 år! - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  bibliotektjeneste hvor du kan få få hjelp av erfarne bibliotekarer til å gjøre litteratursøk De har også egen temaside for tannhelse hvor blant annet pågående prosjekter presenteres En avdeling under kunnskapssenteret er Helsebiblioteket som også har tannhelse som eget tema Her får du blant annet tilgang til de svenske og danske tannlegetidsskriftene i fulltekst Dessuten får man mellom mye annet tilgang til de fem store medisinske tidsskriftene Lancet JAMA BMJ

  Original URL path: http://www.tkost.no/kunnskapssenteret-10-aar.5512839-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Har pasienten en skrue løs? - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  Martin Janda presiserte forskjellen på survival vs success Survival betyr at tenner og eller implantat med protetisk toppkonstruksjon er beholdt i munnen etter behandling men sier ingen ting om komplikasjoner Suksess betyr at tenner og eller implantat og protetisk toppkonstruksjon er beholdt i munnen med optimalt resultat Det er viktig å være oppmerksom på denne forskjellen bl a når man leser dokumentasjon fra implantatprodusenter Han viste også at det kan være vanskelig å skille mellom en vitenskapelig artikkel og reklame Oppsummert forskning viser at summen av tekniske komplikasjoner ved implantatprotetikk langt overgår komplikasjoner ved tannstøttet protetikk Unngå for all del bøybelastning på skruen og vær nøye med preprotetikken var noen av rådene som ble gitt Martin Janda forklarte hvorfor det er viktig at teknikere ikke behandler implantat modeller på samme måte som modeller for tannstøttet protetikk Han gjennomgikk hva man skal se etter når et implantat sjekkes radiologisk og hva man må spørre seg om når en pasient dukker opp med komplikasjoner og det skal vurdere om pasienten skal henvises videre Det er vist at periodontalreseptorene gir svært detaljert informasjon om posisjon retning og styrke på bite og tyggekrefter Denne informasjonen anvendes av hjernen for å regulere kjevens motorikk når

  Original URL path: http://www.tkost.no/har-pasienten-en-skrue-loes.5497318-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Opplysningsplikt til barnevernet - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  på mulige overgrep og omsorgssvikt av barn Helsetilsynet påpeker også at terskelen for å kontakte barnevernet burde ha vært lavere Helsepersonell har en individuell plikt til å gi opplysninger til barnevernet når de har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt For yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt deriblant tannleger gjelder opplysningsplikten uavhengig av om vedkommende arbei der i det

  Original URL path: http://www.tkost.no/opplysningsplikt-til-barnevernet.5482176-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Ledig stilling psykolog - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  tilknyttet TKØ men vedkommende vil ansettes formelt i Oslo kommune Helseetaten Gjennom TOO prosjektet tilbys tilrettelagte tannhelsetjenester til tortur og overgrepsutsatte og personer med odontofobi Prosjektet ble etablert i 2012 og er finansiert gjennom Helsedirektoratet Psykologen skal jobbe i team med tannlege og tannhelsesekretær ved Lillo tannklinikk Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo Stillingen er et vikariat Arbeidsoppgaver Bidra til kompetanseutvikling om pasientgruppene i prosjektet Behandle pasienter Veilede tannleger og tannhelsesekretærer i forhold til pasientbehandling Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Psykolog med klinisk erfaring Erfaring med eller interesse for arbeid innen traumefeltet vil være en fordel Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig Utdanningsretning Utdanningstittel Psykolog med klinisk erfaring Utdanningsnivå Høyskole Universitet embetsstudie Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig Vi tilbyr Lønn etter avtale Hyggelig arbeidsmiljø Gode faglige utviklingsmuligheter God pensjons og forsikringsordning i Oslo kommunes pensjonskasse Tiltredelse er 1 august Vikariatets varighet er foreløpig ut 2014 men med mulighet for forlengelse til sommeren 2015 Tidligere oppstart kan eventuelt avtales nærmere Arbeidssted Lillo tannklinikk Storo Storsenter Vitaminveien 7 9 0485 Oslo Andre opplysninger Stillingsbrøk 80 Vikariat Antall stillinger 1 Søknadsfrist 16 05 2014 Kontaktperson Hilde Vogt Toven direktør i TKØ Mobil 932

  Original URL path: http://www.tkost.no/ledig-stilling-psykolog.5482174-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive