archive-no.com » NO » T » TKOST.NO

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Behandlingstilbud Akershus - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  er blitt utsatt for tortur overgrep eller har tannlegeskrekk Målet er å hjelpe deg som pasient til å mestre din tannbehandlingsangst slik at du senere kan motta ordinær tannbehandling hos en annen tannlege Tilbudet kalles TOO behandling Ski tannklinikk Tannlege Arne E Jacobsen Tannhelsesekretær Unni Hystad Kontaktinformasjon Telefon 64 87 80 68 Ski tannklinikk Sentrumveien 4 1401 Ski Bærums Verk Tannklinikk Tannlege Astrid Nydal Eide Kontaktinformasjon Astrid Nydal Eide afk

  Original URL path: http://www.tkost.no/team-too-akershus.320685.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • TOO team Østfold - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  tannklinikk i Gudes gate Her tar tannlege Karianne Johansen og tannhelsesekretær Sidsel Tepstad imot pasienter hver torsdag Tilbudet er rettet mot torturofre overgrepsofre og andre med tannlegeskrekk Hensikten er å gi tilrettelagt tannhelsetjeneste slik at pasienten på sikt kan motta ordinær tannbehandling hos annen tannlege Behandlingsteamet er en del av TOO prosjektet som er finansiert over statsbudsjettet Mer om teamet i Moss finner du her Du kan også høre Karianne

  Original URL path: http://www.tkost.no/too-team-ostfold.5453721-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • TkMN på flyttefot - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  og med 15 august lokalisert i Klæbuveien 2 og vil ha både St Olavs Hospital NTNU og Høyskolen i Sør Trøndelag HIST i sitt nabolag Flere medarbeidere TkMN skal ikke bare flytte men også øke staben sin Viktige oppgaver for senteret er spesialistutdanning forskning og tverrfaglig rådgiving og TkMN søker derfor både odontologiske spesialister forskningsleder og administrativt personell til sin stab Mer om stillingene finner du her TkMN eies av

  Original URL path: http://www.tkost.no/tkmn-paa-flyttefot.5447841-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Spennende samhandlingsprosjekt startet i Elverum - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  kr 400 000 fra Helsedirektoratet og er kommet i stand etter et pilotprosjekt i 2012 i Elverum kommune der man kartla behov for tannhelsetjenester hos brukere som motter hjemmesykepleie Oppstarten ble markert med et tverrfaglig seminar på Elverum 5 mars hvor det var 42 deltakere fra Pleie rehabiliterings og omsorgstjenesten samt tannhelsepersonell og inviterte fra Eldrerådet Høgskolen i Hedmark Norsk Tannpleierforening og TKØ Forelesere på seminaret var seniorrådgiver lege Anders Smith Hdir om Tannpleie og Samhandlingsreformen professor Tiril Willumsen UiO TKØ om Utfordringer innen eldres tannhelse og professor Lars Gahnberg Erfaringer med kommunal tannpleier i Mariestad På oppstartseminaret presenterte Elverum kommunen følgende hensikt med prosjektet Fremme utvikling av tilbud som bidrar til forebygging og tidlig intervensjon Bidra til mer tilgjengelige helse og omsorgstjenester og stimulere til økt kvalitet Stimulere til at nye arbeidsmetoder for samhandling og organisering av kommunale helse og omsorgstjenester og samhandlingstiltak med spesialisthelsetjenesten tas i bruk Bidra til bedre ressursutnyttelse av samlet innsats i helse og omsorgstjenesten Prosjektet er organisert med styringsgruppe prosjektgruppe og ressursgruppe I styringsgruppa deltar blant andre fylkestannlegen i Hedmark Claes Næsheim som også er definert som en av prosjekteierne Prosjektleder skal være prosjekttannpleieren som blir ansatt i Elverum kommune Stillingen er annonsert og

  Original URL path: http://www.tkost.no/spennende-samhandlingsprosjekt-startet-i-elverum.5441620-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • TOO team i Oppland - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  region Et av disse teamene er Team TOO Oppland Team TOO Oppland er godt i gang med sitt behandlingstilbud i lokalene hos Tannklinikken Lillehammer Her tar tannhelsesekretær Anne Merete Danielsen og tannlege Anita D Simensen imot pasienter hver onsdag Hensikten med TOO behandlingen er å gi tilrettelagt tannhelsetjeneste slik at pasienten på sikt kan motta ordinær tannbehandling hos annen tannlege Behandlingsteamet er en del av TOO prosjektet som er finansiert

  Original URL path: http://www.tkost.no/too-team-i-oppland.5434437-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • TKØ har fått utredningsoppdrag om tannhelseforhold hos rusavhengige - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  egentlig tredelt Første del skal forgå i uke 12 i 2014 og består av en undersøkelse som alle fylkestannlegene skal besvare Denne undersøkelsen er dels en oppfølging av SIRUS rapporten fra 2010 og dels en helt ny undersøkelse Før sommerferien skal del to av prosjektet gjennomføres Dette er en brukerundersøkelse blant personer som mottar kvalifiseringsstønad fra NAV Deres selvopplevde tannhelse skal undersøkes Denne undersøkelsen skal gjøres blant personer som har fullført kvalifiseringsprogrammet i 2013 Deltakere fra alle bydelene i Oslo vil bli inkludert pluss et tilsvarende antall fra mindre land og by kommuner Resultatene fra denne undersøkelsen vil telle med i vurderinger av om personer på kvalifiseringsstønad skal få vederlagsfri tannbehandling i fremtiden Den siste del av undersøkelsen er en pilotstudie for å teste ut en metode for å kartlegge tannhelseforhold hos rusmiddelbrukere Den vil bestå av en brukerundersøkelse blant ruspasienter som har fått tannbehandling og det vil også bli gjennomført en undersøkelse blant behandlere på noen få klinikker Både klinikker fra fylker som har organisert tilbudet som en ren fylkeskommunal oppgave og private klinikker som fylkeskommuner kjøper tjenester fra vil bli inkludert Om piloten skal videreføres til en større landsomfattende undersøkelse vil deretter bli vurdert av Helsedirektoratet og HOD Dette ligger foreløpig ikke inne i de bevilgede midler TKØ har organisert prosjektet med en prosjektgruppe og en bredt sammensatt referansegruppe Prosjektgruppa består av personell fra TKØ Forskningsleder Henrik Jansson direktør Hilde Vogt Toven E læringskoordinator Vibeke Alstad og forsker Anne Gimmestad Innleid for å bidra i prosjektet Vi treffer Line rett etter at hun har hatt møte med referansegruppa hvor det kom mange positive tilbakemeldinger om prosjektet Referansegruppa består av personer fra KoRus Oslo Kompetansesenter rus RiO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning TAKO senteret UiO avdeling for samfunnsodontologi fylkestannlegene Tannhelsetjenesten i Hedmark NAV Velferdsetaten i Oslo og

  Original URL path: http://www.tkost.no/tko-har-faatt-utredningsoppdrag-om-tannhelseforhold-hos-rusavhengige.5431255-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Hvor mange har demens i Norge? - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  usikre fordi de bygger på en undersøkelse gjennomført i en forstad til Rotterdam i Nederland for over 20 år siden Vi vet ikke om de samme forholdene gjelder for folk i Norge i dag sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet Demens er en viktig sykdom fordi den koster samfunnet mye Artikkelforfatterne mener at vi trenger nye undersøkelser for å finne ut hvor mange som er rammet av demens i

  Original URL path: http://www.tkost.no/hvor-mange-har-demens-i-norge.5418000-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Har pasienten en skrue løs? - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  en forutsigbar behandlingsmetode til pasienter med manglende tenner Flere tiår med forskning og utvikling har resultert i at mange pasienter i dag får implantater og pasientene forventer at implantatene skal fungere i mange år Men implantatbehandling er ikke alltid problemfritt Etter som det settes inn flere implantater og indikasjonene utvides ser man også en høyere frekvens av komplikasjoner Videre er komplikasjonene ved implantatstøttet protetikk vanskeligere å håndtere enn ved tannstøttede konstruksjoner Hvorfor er det slik På markedet har det også begynt å dukke opp kopiprodukter Hvor bra er disse og kan komplikasjoner forklares av disse I kurset vil vi se nærmere på forskjellen mellom tenner og implantater samt hvorfor tekniske komplikasjoner oppstår Kurset fokuserer også på nytteverdien av forskningslitteratur for å drive kunnskapsbasert praksis innen implantatprotetikk Tid Mandag 28 april 2014 kl 08 30 15 30 Sted Oslo Kongressenter Folkets Hus Youngs gate 11 0181 Oslo Kursavgift Kr 1600 inklusiv lunsj og pauseservering Målgruppe Kurset retter seg mot alle tannleger som kan bli nødt til å håndtere komplikasjoner ikke bare de som selv gjør implantatbehandling Ved evt overtegning vil tannleger fra TKØs region bli prioritert Kursgivere Overtannlege Martin Janda Centrum för Specialisttandvård Oral protetik i Lund Sverige og forskningsleder ved

  Original URL path: http://www.tkost.no/har-pasienten-en-skrue-loes.5387831-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive