archive-no.com » NO » T » TKOST.NO

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny videreutdanning for tannpleiere planlegges - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  kunne starte høsten 2014 Søknadsfrist annonseres senere Det dreier seg om en desentralisert utdanning med et antall samlinger i året lokalisert til HVB campus Vestfold Utdanningen vil kunne føre fram til masternivå og den vil ha et folkehelseperspektiv med spesielt fokus mot tannhelse og vil også innebære pasientbehandling Les informasjon Til Landets fylkestannleger pdf Skriv et innlegg Posting Navn E post Tema Melding Fylles ikke ut om du er et

  Original URL path: http://www.tkost.no/ny-videreutdanning-for-tannpleiere-planlegges.5409561-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Stadig økning av tannlegesaker hos NPE - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  seg om behandling i offentlig tannhelsetjeneste og 76 gjaldt behandling i privat tannhelsetjeneste Nytt av året er at en sak gjelder behandling hos tannpleier Pasienten fikk medhold på klagen sin i 43 av tilfellene for tannhelsetjenesten sett under ett Klager mot tannleger som er rubrisert i gruppen Tannleger innen oral kirurgi medisin protetikk og implantater var de som sjeldnest førte fram her ble bare 33 av klagene tatt til følge I offentlig tannhelsetjeneste fikk 38 av klagerne medhold Totalt er det behandlet 817 klager på tannbehandling siden NPE startet å behandle tannlegesaker i 2009 HVORDAN FORHOLDE SEG VED EN PASIENTSKADE Kilde NPE Stikkordet i alle sammenhenger rundt pasientskader er åpenhet NPEs beste råd til helsepersonell er å være åpne rundt det som har skjedd En pasient som mener seg skadet under behandling har krav på å bli tatt på alvor uansett om dere har forskjellige oppfatninger av situasjonen Derfor bør du Fortelle om muligheten til å søkeerstatning Dette er en lovpålagt plikt for helsepersonell når pasienten er påført skade eller alvorlig komplikasjon Unngå å skape for høye forventninger Overlat vurderingen av erstatningsspørsmålet til NPE Når pasienten har søkt NPE om erstatning vil behandlingsstedet bli bedt om å uttale seg og

  Original URL path: http://www.tkost.no/stadig-oekning-av-tannlegesaker-hos-npe.5398198-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Tanninfeksjon og hjerte- og karsykdom - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  på Oslo undersøkelsene fra 1972 73 De epidemiologiske funnene fra undersøkelsene støtter at det er en sammenheng mellom hjerte og karsykdom og tanninfeksjon Videre indikerer funnene at munnhulen kan være et utgangspunkt for bakterier som spres med blodet og gjenfinnes på forkalkede hjerteklaffer i utvidelser på hovedpulsåren i hjernen i ledd revmatikere og i lunger KOLS pasienter Forskergruppen består av p rofessor Dr philos Lise Lund Håheim professor Dr odont

  Original URL path: http://www.tkost.no/tanninfeksjon-og-hjerte-og-karsykdom.5397327-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  utgifter til tannbehandling i 2014 Endringene gjelder fra nyttår Les mer Ny veileder til folkehelseloven og forskrift Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen God oversikt en forutsetning for god folkehelse Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis 2014 01 08 Les mer Rapport om evaluering av folkehelseprosjekt i den offentlige tannhelsetjenesten Fylkestannlegene har med støtte fra Helsedirektoratet gjennomført et prosjekt for å bygge opp kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Et resultat fra arbeidet er utforming av en sjekkliste som anbefales brukt i framtidige prosjekter 2014 01 07 Les mer Pasienter søkes til prosjekt om effekt av utskiftning av amalgamfyllinger Helsedirektoratet søker på sine nettsider etter pasienter til et prosjekt om effekt av utskifting av amalgamfyllinger Det søkes etter pasienter som har langvarige helseplager som de selv mener har sammenheng med sine amalgamfyllinger Pasientene kan få delta i et prosjekt med utprøvende behandling der de får økonomisk støtte til utskiftning av sine amalgamfyllinger 2013 12 03 Les mer Mer penger til TOO prosjektet TOO prosjektet driftes av de odontologiske kompetansesentrene I TOO prosjektet skal det gradvis bygges opp et tannhelsetilbud til tortur og voldsutsatte og til pasienter med odontofobi 2013 12 02 Les mer Antibiotika bare når det trengs I dag 18 november er den europeiske antibiotikadagen Bruken av antibiotika øker jevnt og trutt Nå er det slik at antibiotika ikke bare brukes mot farlige sykdommer men også mot ufarlige men kanskje plagsomme tilstander I Norge har vi de siste 10 årene sett en jevn årlig økning i forbruket av antibiotika tross økt oppmerksomhet på den stigende forekomsten av bakterier som er motstandsdyktige mot disse legemidlene Dette skriver folkehelseinstituttet på sine nettsider 2013 11 18 Undersøkelse om tannhelse hos OL utøvere I forbindelse med sommer OL i 2012 ble det

  Original URL path: http://www.tkost.no/?cat=194287&apage=6 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Behandlingstilbud Østfold - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  utsatt for tortur overgrep eller har odontofobi Målet er å hjelpe deg som pasient til å mestre din tannbehandlingsangst slik at du senere kan motta ordinær tannbehandling hos en annen tannlege Tilbudet kalles TOO behandling Teamet består av Tannlege Karianne Johansen Tannhelsesekretær Sidsel Tepstad Psykolog Lillian Larsen Lokalisering Moss tannklinikk Gudes gate 1 1530 Moss Kontaktinformasjon Telefon 69 20 19 01 torsdager E post karols12 ostfoldfk no OBS Ikke oppgi

  Original URL path: http://www.tkost.no/team-too-ostfold.317762.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Rapport om evaluering av folkehelseprosjekt i den offentlige tannhelsetjenesten - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Et resultat fra arbeidet er utforming av en sjekkliste som anbefales brukt i framtidige prosjekter Målet med arbeidet var å øke kompetansen om prosjektarbeid og forskning på folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten og bedre kvaliteten på folkehelseprosjekt og tiltak Prosjekt og tiltak skal planlegges og gjennomføres på en måte som gjør at de kan evalueres og formidles slik at resultatene kan deles og brukes til videreutvikling Prosjektgruppen fant blant annet at kunnskap om planlegging gjennomføring evaluering og vurdering av prosjekt var mangelfull i tannhelsetjenesten I mange tilfeller var prosjekt og tiltak startet opp fordi en ildsjel ønsket å gjøre noe ekstra i sitt distrikt eller på sin klinikk Videre så prosjektgruppa at organiseringen ofte var mangelfull med hensyn til mål og målgruppe og at det var manglende kunnskap om forskjell på prosjekt og tiltak Prosjektgruppa påpeker også at det ofte er lite samarbeid mellom fylkeskommunene og lite kunnskap om hva som skjer av prosjekt og tiltak i andre fylker Det oppfordres til å bruke sjekklisten i nye folkehelseprosjekter i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge På den måten kan fremtidige prosjekter i større grad bidra til en mer systematisk kunnskapsoppbygging Les hele rapporten her Finn sjekklisten her Les

  Original URL path: http://www.tkost.no/rapport-om-evaluering-av-folkehelseprosjekt-i-den-offentlige-tannhelsetjenesten.5386107-193182.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Hjernen blir ikke lurt av søtningsstoffer - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  Hjernen avslører bløffen og krever ordentlig sukker Dette skriver forskning no på sine nettsider med referanse til en artikkel fra Yale School of Medicine Selv etter at kunstige søtningsmidler har kommet på markedet er inntaket av høykaloridrikker en vesentlig årsak til vektøkning og ekstrem overvekt Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at i 2010 spiste hver nordmann gjennomsnittlig 14 kilo sjokolade og sukkervarer og drakk 65 liter sukkerholdig brus en mer enn tidobling siden 1950 årene I den refererte undersøkelsen ble mus foret med forskjellige typer søtningsstoffer og sukker og forskerne målte hvordan hjernens belønningssenter reagerte med utskillelse av signalstoff De avdekket et bestemt signalstoff som bare forekommer når sukker blir brutt ned for forbrenning og som regulerer dopamin nivået som en del av belønningssystemet i hjernen Det viste seg at sukker produserte bedre belønning enn kunstige søtningsstoffer Funnene tyder på at det er vanskelig å narre hjernen med søtningsstoffer Vi liker søtsaker blant annet på grunn av energien vi får så hjernen gir belønning når vi inntar energirikt sukker ikke energifattig søtsmak Les hele artikkelen på forskning no her Se også Helsdirektoratets faktaark om sukker Les relaterte artikler Ny videreutdanning for tannpleiere planlegges Rapport om evaluering av folkehelseprosjekt i den

  Original URL path: http://www.tkost.no/hjernen-blir-ikke-lurt-av-soetningsstoffer.5311225-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Utfall av pasientklager på tannbehandling – rapport fra NPE 2009-2012 - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  rotfylling kronebehandling innsetting av broer og implantater trekking av visdomstenner samt diagnostisering og behandling av tannkjøttsykdommer Det kan her være snakk om mangelfull behandling over flere år med påfølgende tannskader eller at spesifikk behandling som for eksempel bro behandling eller rotfyllinger har vært mangelfull I en del tilfeller har tannlegen ikke brukt kofferdam Ved gjennomgang av årsak til medhold viser det seg at flest pasienter har fått medhold på grunn av mangelfull eller manglende behandling eller undersøkelse Det er også en rekke saker hvor det er konkludert med at behandlingen er utført feil I tillegg er journalføringen for dårlig i en del saker Når det gjelder feil behandlingsteknikk eller metode er 68 prosent tannlegesaker Eksempler er dårlig tilpasning av bro kroner eller nerveskade i tunge Tannlegesakene utgjør 65 av sakene der manglende indikasjon for operasjon eller behandling er registrert og i gruppa mangelfull journalføring er 64 tannlegesaker Når det gjelder svikt i diagnostikk utgjør tannlegesakene nesten en tredjedel Disse gjelder for en stor del forsinket diagnostisering av tannkjøttsykdom tross symptomer Den totale medholdsandelen er 35 Imidlertid har tannlegesakene en medholdsandel på 42 Eksempler på tannbehandlingssaker Medhold Kvinne i 60 årene ønsket porselenskroner på de fleste av tennene Hun ble behandlet i narkose på grunn av tannlegeskrekk I ettertid løsnet syv kroner Det ble også behov for rotbehandling av en tann NPEs vurdering Tennene ble slipt for kraftig ned slik at det ble dårlig feste til kronene I tillegg var det tvilsom indikasjon for såpass omfattende behandling siden indikasjonen hovedsakelig var kosmetisk Hun ble heller ikke godt nok informert om risiko for komplikasjoner før behandlingen Avslag Kvinne i 40 årene fikk fjernet tannstein hos tannlegen Hun mener at emaljen ble pusset vekk fra tennene i denne forbindelse og at det har framskyndet dårlig tannstatus og tannråte NPEs vurdering Det er ikke

  Original URL path: http://www.tkost.no/utfall-av-pasientklager-paa-tannbehandling-rapport-fra-npe-2009-2012.5397815-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive