archive-no.com » NO » T » TKOST.NO

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Retningslinjer for antibiotikabruk på nett - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  retningslinjene er å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner samt holde totalforbruket av antibiotika i Norge nede Videre er det ønskelig med høyest mulig andel bruk av smalspektrede antibiotika Dette vil bidra til å opprettholde den relativt gunstige situasjonen i Norge med hensyn til antibiotikaresistens Nasjonale faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende men bør være styrende for de valg som skal tas Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige

  Original URL path: http://www.tkost.no/retningslinjer-for-antibiotikabruk-paa-nett.5397763-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Nye HELFO takster fra 2014 - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  om endringene alt om regelendringene i Det gule heftet Regelendringer Ordningen med at personer over 75 år fikk dekket deler av utgiftene til tannhelsekontroller er opphørt Fra 1 januar 2014 innføres ny stønadsordning til dekning av utgifter til behandling med implantatforankret dekkprotese til personer som er tannløse i underkjeven og som på grunn av slag allmennsykdommer anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese For personer som i tillegg er tannløse i overkjeven og som har behov for ny protese i den kjeven dekkes også utgifter til slik protese Stønad til behandling ved agenesi av 1 og eller 2 premolar utgår Unntatt er agenesier ved flere enn to premolarer hos samme person Justeringer av takster mv Honorartakster og refusjoner er som hovedregel prisjustert med i gjennomsnitt 3 5 pst gjeldende fra 1 januar 2014 Følgende særskilte takstjusteringer er foretatt som følge av budsjettvedtaket Refusjonsbeløp ved de behandlinger som er forutsatt å være de mest vanlige behandlingsformer ved hyposalivasjon er betydelig oppjustert Enkelte honorartakster er oppjustert mer enn 3 5 prosent Det er gjort justeringer i teksten i takst 304 312 og 313 Det er gjort presiseringer i anvendelsesområdet for takst 312 401 402 416

  Original URL path: http://www.tkost.no/nye-helfo-takster-fra-2014.5372406-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Ny veileder til folkehelseloven og forskrift - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis God oversikt en forutsetning for god folkehelse oversikt retter seg først og fremst mot medarbeidere i kommunen og fylkeskommunen som skal arbeide med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer En annen sentral målgruppe er kommunens og fylkeskommunens øverste ledelse Veilederen utdyper innholdet i kravene til kommuner og fylkeskommuner om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Det gjelder blant annet hva de skal ha

  Original URL path: http://www.tkost.no/ny-veileder-til-folkehelseloven-og-forskrift.5386475-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Rapport om evaluering av folkehelseprosjekt i den offentlige tannhelsetjenesten - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  Et resultat fra arbeidet er utforming av en sjekkliste som anbefales brukt i framtidige prosjekter Målet med arbeidet var å øke kompetansen om prosjektarbeid og forskning på folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten og bedre kvaliteten på folkehelseprosjekt og tiltak Prosjekt og tiltak skal planlegges og gjennomføres på en måte som gjør at de kan evalueres og formidles slik at resultatene kan deles og brukes til videreutvikling Prosjektgruppen fant blant annet at kunnskap om planlegging gjennomføring evaluering og vurdering av prosjekt var mangelfull i tannhelsetjenesten I mange tilfeller var prosjekt og tiltak startet opp fordi en ildsjel ønsket å gjøre noe ekstra i sitt distrikt eller på sin klinikk Videre så prosjektgruppa at organiseringen ofte var mangelfull med hensyn til mål og målgruppe og at det var manglende kunnskap om forskjell på prosjekt og tiltak Prosjektgruppa påpeker også at det ofte er lite samarbeid mellom fylkeskommunene og lite kunnskap om hva som skjer av prosjekt og tiltak i andre fylker Det oppfordres til å bruke sjekklisten i nye folkehelseprosjekter i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge På den måten kan fremtidige prosjekter i større grad bidra til en mer systematisk kunnskapsoppbygging Les hele rapporten her Finn sjekklisten her Les relaterte artikler Ny videreutdanning for

  Original URL path: http://www.tkost.no/rapport-om-evaluering-av-folkehelseprosjekt-i-den-offentlige-tannhelsetjenesten.5386107-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Pasienter søkes til prosjekt om effekt av utskiftning av amalgamfyllinger - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger forteller Jon Torgeir Lunke avdelingsdirektør for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet Før de søker om å få være med i prosjektet må alle deltakere utredes for sine helseplager av sin fastlege og tannlege Deretter får deltakerne oppfølging det første og femte året etter etter utskiftning Oppfølging innebærer blodprøvetaking utfylling av spørreskjema kontroll hos tannlege og lege etter avsluttet behandling sier Lunke Prosjektet koordineres av Bivirkningsgruppa ved ved

  Original URL path: http://www.tkost.no/pasienter-soekes-til-prosjekt-om-effekt-av-utskiftning-av-amalgamfyllinger.5359864-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Mer penger til TOO prosjektet - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  tannhelsetilbud til tortur og voldsutsatte og til pasienter med odontofobi I Solberg regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 er det foreslått å øke tilskuddet til TOO prosjektet med 5 millioner kroner Dette kommer i tillegg til den økningen som alt lå inne i Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett Dette innebærer en samlet øking på 11 millioner kroner til TOO prosjektet fra 2013 til 2014 De odontologiske kompetansesentrene har alle etablert TOO team og nå bygges virksomheten gradvis ut i fylkene Fylkesteamene i TKØs region har fått opplæring i løpet av høsten og skal kunne ta i mot pasienter fra nytt år På bildet sees alle teamene i TKØs region sammen med kursholderne under en pause i et kurs Teamet knyttet til TKØ vil fortsatt bestå som et kompetanseteam som i tillegg til å behandle pasienter skal sørge for opplæring kunnskapsoppbygging og lede forskningsvirksomheten innenfor dette feltet Les mer om TOO prosjektet her Skriv et innlegg Posting Navn E post Tema Melding Fylles ikke ut om du er et menneske Les relaterte artikler Tannhelsetilbudet TOO Tortur overgrep eller har odontofobi rapport om tannhelsetilbud Kompetanseoppbygging om tortur overgrep og odontofobi har startet Tilrettelagt tannbehandling for tortur og overgrepsutsatte og mennesker med odontofobi

  Original URL path: http://www.tkost.no/mer-penger-til-too-prosjektet.5348031-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Antibiotika – bare når det trengs - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  befolkningen som fikk utlevert minst et antibiotikum på resept økt og i 2012 fikk en fjerdedel av befolkningen minst én antibiotikakur I tillegg øker bruken av resistensdrivende bredspektrede midler på bekostning av mer smalspektret penicillin Med økt fokus på forskrivning av antibiotika er det håp om å snu denne trenden Å unngå unødig behandling med antibiotika vil kunne forebygge at resistente bakterier oppstår hos den enkelte og forebygge at forekomsten

  Original URL path: http://www.tkost.no/antibiotika-bare-naar-det-trengs.5347184-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Undersøkelse om tannhelse hos OL utøvere - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  som var med i undersøkelsen konkurrerte i 25 forskjellige øvelser En tredjepart var med i friidrett mens 14 prosent drev med boksing Elleve prosent av deltakerne spilte landhockey men sju prosent deltok i svømming De fleste av dem som ble undersøkt kom fra Europa USA og Afrika Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ikke er gjort på et representativt utvalg av idrettsutøverne men på utøvere som selv tok kontakt med tannklinikken i deltakerlandsbyen enten fordi de trengte behandling eller ønsket undersøkelse Over halvparten av utøverne som ble undersøkt hadde karies og 45 prosent hadde erosjoner Mer enn 75 prosent hadde gingivitt mens 15 prosent hadde periodontitt Mer enn 40 prosent var plaget av sin dårlige tannhelse 28 prosent i en slik grad at det gikk ut over deres livskvalitet og 18 prosent slik at det gikk utover deres trening og idrettsutøvelse I 41 prosent av tilfellene var tannskadene så store at det ikke var mulig å gjøre noe med det Over halvparten av de undersøkte utøverne hadde ikke vært innom tannlegen det siste året mens 12 prosent påsto at de aldri hadde vært innom et tannlegekontor Dette var resultater som både overrasket og sjokkerte de som sto bak undersøkelsen Det er nesten utrolig at så mange profesjonelle utøvere ikke tar bedre vare på tennene sine Det er også tydelig at heller ikke støtteapparatet de har bak seg kan være veldig opptatt av tannhelse selv om det har direkte innvirkning på de prestasjonene disse utøverne kan oppnå sier professor Ian Needleman ved University College London Også tidligere undersøkelser av toppidrettsutøvere har vist dårlig tannhelse Det er blitt forklart med dårlig ernæring og stort inntak av sportsdrikker nedsatt spyttproduksjon under trening og konkurranse og at mange utøvere har fått redusert immunforsvar på grunn av tøff og intensiv trening Det er

  Original URL path: http://www.tkost.no/undersoekelse-om-tannhelse-hos-ol-utoevere.5318225-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive