archive-no.com » NO » T » TKOST.NO

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pasienter søkes til prosjekt om effekt av utskiftning av amalgamfyllinger - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger forteller Jon Torgeir Lunke avdelingsdirektør for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet Før de søker om å få være med i prosjektet må alle deltakere utredes for sine helseplager av sin fastlege og tannlege Deretter får deltakerne oppfølging det første og femte året etter etter utskiftning Oppfølging innebærer blodprøvetaking utfylling av spørreskjema kontroll hos tannlege og lege etter avsluttet behandling sier Lunke Prosjektet

  Original URL path: http://www.tkost.no/pasienter-soekes-til-prosjekt-om-effekt-av-utskiftning-av-amalgamfyllinger.5359864-193182.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Undersøkelse viser redusert spyttsekresjon hos diabetesbarn - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  gjaldt særlig de yngste barna Alle målinger ble utført på ustimulert saliva som ble innsamlet på et bestemt tidspunkt på dagen De fant imidlertid ingen sammenheng mellom hverken salivamengde eller proteininnhold og tannhelseindikatorer DMFT dmft Forskerne konkluderer med at diabetes mellitus type 1 ser ut til å føre til funksjonelle endringer i spyttkjertlene med redusert salivasekresjon og svekkelse av det medfødte immunsystemet i saliva noe forfatterne antar kan bety en

  Original URL path: http://www.tkost.no/undersoekelse-viser-redusert-spyttsekresjon-hos-diabetesbarn.5312099-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Ny inneklimarapport fra FHI - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  kunnskapsgrunnlaget viser hvor viktig det er at vi gjør noe med inneklimaproblem med en gang de oppstår Dette sier seniorforsker Rune Becher som har ledet ekspertgruppa som står bak rapporten Godt inneklima er viktig både for helse og trivsel Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke arbeidsevne gi mistrivsel og i enkelte tilfeller utløse eller forverre sykdom Det har skjedd svært mye på inneklimafronten de siste årene Nyere forskning nyanserer kunnskapen vår og har ført til en viss endring i hvilket inneklimaområde vi bør fokusere på For eksempel er det kommet flere studier som tyder på at fukt og mugg er knyttet til utvikling av sykdom og ikke bare til forverring av eksisterende sjukdom sier Becher Dei fleste inneklimaproblem kan sannsynligvis løses dersom både samfunnet og enkeltpersoner er villige til å bruke tid og ressurser på dette seier Becher Rapporten lister blant annet opp risikofaktorer i inneklimaet og sykdommer og plager som blir påvirket av dårlig inneklima Den inneholder et eget kapittel om legionella som kan være nyttig for tannhelsetjenesten og en sjekkliste for inneklima i større bygg Les FHIs presentasjon av rapporten her Rapport 2013 7 fra FHI PDF versjon Les relaterte artikler Bedring i norsk tannhelse

  Original URL path: http://www.tkost.no/ny-inneklimarapport-fra-fhi.5311005-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Ny forskningsleder i TKØ - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  derfor godt til de rammebetingelser som klinikere jobber innenfor På grunnlag av dette vil jeg kunne bidra til målrettet og nyttig forskningsarbeid sier Jansson Jansson tar over som forskningsleder etter Tiril Willumsen som fortsetter som forsker i TKØ I tillegg er også Nina J Wang forsker i TKØ Han søkte forskningslederstillingen fordi han syntes det virket spennende å bidra til å bygge opp og videreutvikle TKØ til et fullverdig kompetansesenter Forskning i tannhelsetjenesten er annerledes organisert i Norge enn i Sverige I Sverige har det enkelte landsting ansvaret for forskningen mens det i Norge er en tydeligere satsing på forskning ved at den skjer på regionalt nivå gjennom kompetansesentrene Dette gjør at man får et sterkere fokus på forskningen mener Jansson som for øvrig tidligere har jobbet i Norge som kliniker og trivdes godt I starten vil jeg først skaffe meg oversikt over det som er gjort til nå sier Jansson Jeg vil jobbe videre ut fra den strategien som allerede er utformet for FOU i TKØ Jeg ønsker også å være åpen og gå aktivt ut å kartlegge behov og ønsker blant tannhelsepersonell i både offentlig og privat tannhelsetjeneste Jeg ser stort behov for å styrke den praksisnære forskningen

  Original URL path: http://www.tkost.no/ny-forskningsleder-i-tko.5296821-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Nye funn om sammenhengen mellom periodontitt og koronarsykdom - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  koronarsykdom er vanlig i befolkningen Begge sykdommene har et komplisert og multifaktorielt sykdomsforløp som skyldes betennelse Koronarsykdom er en fellesbetegnelse på sykdommer som skyldes innsnevringer eller blokkeringer i hjertets kransårer koronararteriene Angina pectoris og hjerteinfarkt utgjør de aller fleste tilfellene av koronarsykdom kilde NHI Norsk Helseinformatikk Illustrasjon Greta Johansson kilde Tandläkartidningen årgang 105 nummer 8 2013 18 april 2013 Det er viktig å øke kunnskapen om hvordan periodontitt kan påvirke koronarsykdom Ettersom det er mulig å behandle periodontitt har denne kunnskapen betydning for forebygging av koronarsykdom I avhandlingen konkluderes det med at pasienter med koronarsykdom hadde hyppigere alvorlig periodontal sykdom Åtte års oppfølging kunne ikke påvise noen tegn til økte hjertekomplikasjoner hjerteinfarkt behov for balongutvidelse bypassoperasjon eller hjertedød hos pasienter med periodontitt Målet med avhandlingen var å sammenligne periodontala forhold hos pasienter med koronarsykdom med friska individer samt å studere påvirkning av periodontitt på koronarsykdom over lengre tid For øvrig ble det forsket på konsentrasjon og biologisk aktivitet av ett protein som er viktig for sårtilheling hepatocyte growth factor HGF Det viste seg at periodontitt ikke reduserte den biologiske aktiviteten av HGF hos koronarsyke pasienter En tolkning av resultatet som forfatterne gjør er at periodontitt eller faktorer som påvirker periodontittprosessen

  Original URL path: http://www.tkost.no/nye-funn-om-sammenhengen-mellom-periodontitt-og-koronarsykdom.5295857-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Perorale antikoagulantia ved tannbehandling og småkirurgi - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  Ved elektive småkirurgiske inngrep bør blødningsrisiko vurderes hos den enkelte pasient Hos pasienter behandlet med warfarin bør INR måles før inngrepet og seponering er vanligvis ikke nødvendig ved INR i målområdet Pasienter som bruker nye perorale antikoagulantia kan vanligvis seponere 24 timer før inngrepet og starte opp igjen dagen etter Det er fire perorale antikoagulantia i rutinemessig bruk i Norge i dag Warfarin Marevan har lenge vært enerådende på markedet men har de seneste årene fått konkurranse fra apiksaban Eliquis dabigatran Pradaxa og rivaroksaban Xarelto For de nye midlene er rådene hentet fra Helsedirektoratet Statens legemiddelverks publikasjon IS 2050 mens rådene for warfarin i hovedsak er hentet fra Warfarinbehandling i praksis tryggere antikoagulasjon utgitt av Den norske legeforening For informasjon om håndtering av større kirurgiske prosedyrer samt mer utfyllende informasjon anbefales disse publikasjonene Alle pasienter på antikoagulasjonsbehandling har økt risiko for blødninger Dette medfører at det også er større blødningsrisiko ved kirurgiske inngrep tannekstraksjoner og lignende selv om det er sjelden at bruk av perorale antikoagulanta medfører problematiske blødninger ved tannekstraksjon eller andre enkle inngrep i munnhulen Samtidig vil seponering av antikoagulasjonsbehandling medføre en økt risiko for tromboemboliske episoder med potensielt alvorlige konsekvenser Les mer i RELIS sin artikkelen om

  Original URL path: http://www.tkost.no/perorale-antikoagulantia-ved-tannbehandling-og-smaakirurgi.5295809-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Oppslagsverk for interaksjoner - når medisiner påvirker hverandre - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  interaksjoner er å bruke offentlig tilgjengelige databaser på nettet Databaser for legemiddelinteraksjoner for norske klinikere Interaksjoner no inneholder informasjon om legemiddelinteraksjoner og er basert på informasjon fra FEST Den administreres av Emetra AS Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn handelsnavn For å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet datagrunnlaget FEST Tannlege lege apotek og bandasjist får oppdatert informasjon fra en kilde om alt man kan skrive ut på resept i Norge En fordel med FEST er at legemiddeldata kommer fra en kilde Tannlegen legen bruker samme informasjonsgrunnlag til å fylle ut resepten som apoteket bruker til å ekspedere han hun Det gir mulighet for god kommunikasjon mellom tannlege lege apotek bandasjist og pasient Dette gir også god pasientsikkerhet og korrekt forskrivningsgrunnlag Tannlegene legene har tilgang på oppdatert og relevant informasjon om legemiddel når de skriver ut resepter Systemet oppdateres regelmessig og den nyeste legemiddelinformasjonen er raskt tilgjengelig Klikk på linken for interaksjonssøk Interaksjonssøk for å sjekke om det er eventuelle uheldige virkninger ved kombinasjon av legemidler Statens Legemiddelverk OBS Les om klassifikasjon av interaksjoner før du gjennomfører interaksjonssøk Disse to mulighetene for interaksjonssøk bygger på den samme databasen FEST De skal i prinsippet gi samme svar Hvem man fortrekker å bruke er opp til den enkelte bruker blant annet med hensyn til brukervennlighet Hold deg oppdatert om legemidler På Felleskatalogen kan du finne informasjon om farmasøytiske preparater markedsført i Norge Felleskatalogen AS er ansvarlig for nettstedet og er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien LMI LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge Statens legemiddelverk har godkjent preparatomtalene SPC som Felleskatalogtekstene er basert på Råd til helsepersonell På nettsiden til Legemiddelverket finner du råd og retningslinjer om legemidler blant annet informasjon om mye omtalte legemidler Andre nettsteder om legemiddelinformasjon Norsk Legemiddelhåndbok RELIS Regionalt

  Original URL path: http://www.tkost.no/oppslagsverk-for-interaksjoner-naar-medisiner-paavirker-hverandre.5292360-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Flere barn og unge uten hull i tennene - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyhetsbrev artikler
  variasjoner i rutinene for innkallinger til time viser tallene for de som faktisk er undersøkte den siste femårsperioden at det blir stadig flere uten hull i tennene Kilde Tannhelsetenesta 2012 publisert 9 juli 2013 på Statistikk Sentralbyrå sin nettside I 2012 ble om lag tre fjerdedeler av 5 12 og 18 åringane i Norge undersøkt behandlet eller registrerte i den offentlige tannhelsetjenesten Av femåringene som ble undersøkt var det 81 3 prosent som hverken hadde tenner som hadde behov for behandling eller tenner som hadde vært behandla tidligere DMFT 0 Tilsvarende tall var 80 7 prosent i 2011 og 78 7 prosent i 2008 For tolvåringene som ble undersøkte i 2012 var det 54 5 prosent med DMFT 0 Tilsvarende tall var 54 7 prosent i 2011 og 47 7 prosent i 2008 Når det gjelder 18 åringene var det i 2012 ganske nøyaktig 18 prosent med DMFT 0 Dette er en bedring fra 17 7 prosent i 2011 og 15 7 prosent i 2008 Det har vært en nokså jevn nedgang i kariesforekomsten i tennene blant 12 og 18 åringar de siste 25 årene I 2012 var gjennomsnittstallet på hull blant 12 åringar 1 1 den samme som i

  Original URL path: http://www.tkost.no/flere-barn-og-unge-uten-hull-i-tennene.5286781-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive