archive-no.com » NO » T » TKOST.NO

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Styret i TKØ - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Representantskap
  Styret i TKØ Bjørn Ellingsæter Styreleder for TKØ og fylkestannlege for tannhelsetjenesten i Oppland Pål Barkvoll Dekan ved Det odontologiske fakultet UiO Professor i oral kirurgi og oral medisin Kirsten Ahlsen Direktør for tannhelsetjenesten i Akershus Claes Næsheim Fylkestannlege for tannhelsetjenesten i Hedmark Lene Helweg Larsen Avdelingsdirektør fylkestannlege i Oslo Per David Clee Søhoel Direktør for tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune Publisert 3 juni 2013 Oppdatert 9 juli 2015 Om TkØ

  Original URL path: http://www.tkost.no/styret.194590.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Vedtekter - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Styret
  fra hver fylkeskommune og Oslo kommune i tillegg til et styremedlem fra Det odontologiske fakultet i Oslo Styret utøver sin myndighet på grunnlag av disse vedtektene og delegasjonsvedtak fra representantskapet Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år og kan prolongeres for å ivareta styrets kompetanse Styret konstituerer seg selv Styret skal a sørge for at det ansettes daglig leder b arbeide for at TKØ er i stand til å løse sine oppgaver i henhold til vedtektenes 3 c sørge for at det utarbeides årsbudsjett årsrapport og årsregnskap d påse at daglig drift er i samsvar med samarbeidets formål vedtekter årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet Styremøtene ledes av styrets leder Styret fatter vedtak med alminnelig flertall Ved votering i styret skal hver stemme telle likt Unntaket er ved stemmelikhet hvor styreleder har dobbeltstemme Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede inkludert møtende varamedlemmer Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene 8 Daglig leder Samarbeidet skal ha en daglig leder Daglig leder skal a forestå daglig ledelse av samarbeidet b følge de retningslinjer og pålegg som styret gir c sørge for at nødvendige tjenester for drift av hovedkontor er tilgjengelige gjennom avtaler med deltakende fylkeskommuner d være sekretær for styre og representantskap Den daglige ledelse omfatter ikke saker som for samarbeidet er av uvanlig art eller av stor betydning Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for samarbeidet Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken 9 Økonomiske forhold Samarbeidet skal hvert år utarbeide et budsjett som skal inneholde fylkeskommunenes Oslo kommunes bidrag Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av samarbeidet basert på en egen avtale mellom

  Original URL path: http://www.tkost.no/vedtekter.194592.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Strategiplan TkØ 2012-2017 - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Vedtekter
  Du er her Hjem Om TkØ Strategi 2012 2017 Strategiplan TkØ 2012 2017 Visjonen til TkØ er å utvikle et fullverdig kompetansesenter og være en faglig pådriver for tannhelsetjenesten i sin region Hensikten med strategiplanen er å styre TkØs samlede innsats mot de fastsatte målene Strategiplan View more documents from TKØ Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst Publisert 27 juni 2012 Oppdatert 30 juni 2015 Om TkØ Ansatte Representantskap Styret Vedtekter Strategi 2012

  Original URL path: http://www.tkost.no/strategi-2012-2017.261654.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Forprosjektplan - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Strategi 2012-2017
  og styringsgruppen Styringsgruppen besto av fylkestannlegene og direktørene for tannhelsetjenestene fra de fem fylkene som samarbeider om TkØ og dekan ved Det odontologiske fakultetet i Oslo Spesialistutdanning For å få en oversikt over behovet for nye spesialister er det er gjort en utredning av spesialistbehovet i regionen fram mot 2025 Kartleggingen viser at det innenfor kjeveortopedi vil bli stort behov for nye spesialister Rådgivning og spesialistbehandling TkØ skal kunne tilby tverrfaglig kompetanse både når det gjelder utredning rådgivning og pasientbehandling Tannleger som ønsker å gjøre behandlingen selv skal kunne innhente behandlingsforslag Kompetansesenteret skal etablere kanaler til sykehus og øvrige kompetansesentra og ivareta tverrfaglig kontakt med miljøer utenfor tannhelsetjenesten Kompetansesenteret bør på sikt minst bemannes slik at det er to spesialister tilstede innenfor hvert fagfelt daglig Kompetansesenteret bør bidra til å etablere spesialistnettverk Forskning og fagutvikling Forskningskompetansen i den utøvende tannhelsetjenesten er begrenset Dette gjelder på ledernivå og i privat og offentlig sektor De regionale odontologiske kompetansesentrene er viktige aktører for å øke forskningsinnsatsen i den utøvende tannhelsetjenesten TkØ har lagt en plan der det i første omgang tilsettes forskningsleder og utvikles en forskningsstrategi I neste omgang skal det tilsettes en forsker med samfunnsodontologisk bakgrunn Kompetanseoppbygging i tannhelsetjenesten Kompetansesentrene vil ha

  Original URL path: http://www.tkost.no/forprosjekt-tko.194593.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Årsrapporter - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Forprosjekt TkØ
  Ansatte Representantskap Styret Vedtekter Strategi 2012 2017 Årsrapporter Ledige stillinger Omtale TkØ Kontakt oss Pasientbehandling E læring Fag FoU Du er her Hjem Om TkØ Årsrapporter Årsrapporter Årsrapport 2014 Årsrapport 2013 Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 Publisert 17 april 2012 Oppdatert 10 juli 2015 Om TkØ Ansatte Representantskap Styret Vedtekter Strategi 2012 2017 Årsrapporter Ledige stillinger Omtale TkØ KONTAKT TkØ Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst Storgaten 51 0182 Oslo Organisasjonsnr 974 544 679

  Original URL path: http://www.tkost.no/arsrapporter.252711.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Ledige stillinger - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Årsrapporter
  Ledige stillinger Omtale TkØ Kontakt oss Pasientbehandling E læring Fag FoU Du er her Hjem Om TkØ Ledige stillinger Ledig stillinger hos TkØ Til vår nyopprettede spesialistklinikk i Oslo søker vi etter følgende Tannlegespesialister 1722 Elektronisk søknad Skjema 1722 Klinikksjef 1721 Elektronisk søknad Skjema 1721 Tannhelsesekretærer 1720 Elektronisk søknad Skjema 1720 Om TkØ Ansatte Representantskap Styret Vedtekter Strategi 2012 2017 Årsrapporter Ledige stillinger Omtale TkØ KONTAKT TkØ Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

  Original URL path: http://www.tkost.no/ledige-stillinger.242700.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Omtale TkØ - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  til rusmiddelmisbrukere Munnpleien nr 1 2015 Hjelp mot tannlegeskrekk Ekko NRK Radio P2 9 3 2015 Hils på TKØ Tannstikka nr 4 2014 Om TOO tilbudet i Moss med tannlege Karianne Olsen NiTimen NRK Radio 31 3 2014 Temmer frykten med psykolog Gudbrandsdølen Dagningen 30 1 2014 TKØ satser på e læring Den Norske Tannlegeforenings Tidende 16 5 2013 Tilbyr tannhjelp til torturofre Amnesty 5 2 2013 Derfor er vi redd for tannlegen VG Nett 5 2 2013 Hilde hjelper ofre for tortur og overgrep Tannhelsesekretærne 2012 nr 5 Kunnskapssenteret og TKØ samarbeider for mer klinisk forskning Kunnskapssenteret no 21 11 2012 Tannlege og psykolog samarbeider i nytt prosjekt der de skal behandle ofre for tortur og overgrep samt odontofobipasienter Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2012 Sprer kunnskap fra midlertidige lokaler Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2012 nr 3 Kompetansesentrene på rett spor Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2012 nr 3 Nytt tannhelsetilbud til incestutsatte Ikke stikk a 2012 nr 2 Introduksjonskurs klinisk forskning Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2011 nr 3 Felles kompetansesenter for tannhelse Avisa Valdres 7 6 2010 Mange fordeler med felles kompetansesenter Oppland fylkeskommune 7 6 2010 Hinder for etablering av midlertidig kompetansesenter på Østlandet Mangel på penger Den Norske

  Original URL path: http://www.tkost.no/omtale-tko.264706.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Eksponeringsterapi mot tannlegeskrekk - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Omtale TkØ
  pasienten til å forstå det irrasjonelle ved angstlidelsen sin ved å få pasienten til å utsette seg for det han hun frykter mest Eksponeringsterapi i TOO behandling I behandlingen av tannlegeskrekk legges det vekt på å bygge tillit og gi grundig informasjon om tannbehandlingen Ikke alle pasienter ønsker å vite detaljer om den forestående tannbehandlingen men det er viktig at pasienten er forberedt på hva som skal skje Forutsigbarhet og trygghet er stikkord I TOO behandling er det viktig at pasienten samtykker til det han hun skal igjennom Frivillighet og respekt for pasientens angst er essensielt Noen pasienter opplever et tannlegebesøk som svært belastende og er redd for at de vil miste kontrollen over seg selv Panikkanfall er skremmende men ufarlige Smerte og angst kan bedøves og katastrofeforestillinger kan svekkes om man utforsker og deler det med noen man har tillit til Noen ganger er det ikke så mye som skal til for at man skal kunne legge av seg gamle fryktresponser og adferdsmønstre andre ganger krever det mer trening eller bearbeiding til Eksponeringsprinsippet innebærer at man går igjennom gradvis tilvenning til det man er redd for Angsten kan man måle på sin indre angstskala som går fra 0 til

  Original URL path: http://www.tkost.no/eksponeringsterapi-mot-tannlegeskrekk.299587.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive