archive-no.com » NO » T » TKOST.NO

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pasient- og brukerrettighetsloven - kapittel 4A - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  tannhelsepersonell Eksterne e kurs Fag FoU Du er her Hjem E læring Eksterne e kurs Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A I 2009 fikk Pasientrettighetsloven inn et nytt moment kapittel 4A Helsedirektoratet har etablert et program om kapittelet Start programmet Pasientrettighetsloven eksternt nettsted Publisert 14 februar 2012 Oppdatert 10 juli 2015 E læring Pasientbehandling E læring E kurs hos TkØ Filmsnutter for tannhelsepersonell Eksterne e kurs Fag FoU KONTAKT TkØ Tannhelsetjenestens

  Original URL path: http://www.tkost.no/pasient-og-brukerrettighetsloven-kapittel-4a.5015169-194612.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Utviklingshemning og oral helse - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  Utviklingshemning og oral helse TAKO senteret har utviklet eget e læringsprogram om utviklingshemning og oral helse Programmet veileder hvordan du som tannhelsepersonell skal å ivareta oral helse til pasienter med utviklingshemning på en god måte E læringsprogrammet gir en innføring i utvalgte temaer knyttet til utviklingshemning og oral helse Start programmet Utviklingshemning og oral helse eksternt nettsted Publisert 16 februar 2012 Oppdatert 10 juli 2015 E læring Pasientbehandling E læring

  Original URL path: http://www.tkost.no/utviklingshemning-og-oral-helse.5020895-194612.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Tann- og munnstell i sykepleien - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  Tann og munnstell i sykepleien E læringsprogrammet Tann og munnstell i sykepleien gir en innføring i de mest vanlige sykdomstilstander i munnhulen Hensikten er å gi pasientene et tilfredsstillende tannhelsetilbud Programmet kan brukes avt Pleiepersonell Pleiepersonell i samarbeid med tannhelsepersonell Tannhelsepersonell i forbindelse med opplæring av pleiepersonell i munnstell Start program Tann og munnstell i sykepleien eksternt nettsted Publisert 16 mai 2013 Oppdatert 10 juli 2015 E læring Pasientbehandling E

  Original URL path: http://www.tkost.no/tann-og-munnstell-i-sykepleien.5215547-194612.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • HELFO 2015 - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Helse og omsorgsdepartementet HOD har gjort endring i rundskriv I 2 2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Det gule heftet Endringen innebærer at fra og med 1 februar 2015 kan takst 501 kreves inntil 12 ganger pr kalenderår I tillegg kan taksten benyttes i kombinasjon med takst 502 Honorartakster og refusjoner vil i hovedregel videreføres nominelt uten prisjustering EPJ leverandørene er informert om endringen Regelendringer Behandlingen av statsbudsjettet for 2015 innebærer noen enkelte mindre presisieringer i regelverket Endringene vil ikke gi reelle endringer i rettigheter mv Det er gjort presisieringer i regelverket etter forskriftens 1 pkt 4 6 og 9 Som følge av Stortingets budsjettvedtak er det gjort endringer i forskriftens 6 Tilskudd til fellesformål Justeringer av takster mv Følgende særskilte takstjusteringer er foretatt Takst 9 kan repeteres hver time Refusjonstakster i takstgruppe C Konserverende og endodontiks behandling er prisjustert med om lag 3 pst Refusjonsbeløp til takst 304 er nedjustert Refusjonsbeløp til takst 501 er nedjustert og taksten kan benyttes maksimalt 8 ganger per kalenderår for samme pasient Takst 604f er nedjustert Endringene gjelder fra og med 1 januar 2015 Mer informasjon se Tannlegeforeningen Fag Pasientbehandling

  Original URL path: http://www.tkost.no/helfo-2015.5778320-274422.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Mer penger til TOO prosjektet - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  fra 2013 til 2014 De odontologiske kompetansesentrene har alle etablert TOO team og nå bygges virksomheten gradvis ut i fylkene Fylkesteamene i TKØs region har fått opplæring i løpet av høsten og skal kunne ta i mot pasienter fra nytt år På bildet sees alle teamene i TKØs region sammen med kursholderne under en pause i et kurs Teamet knyttet til TKØ vil fortsatt bestå som et kompetanseteam som i

  Original URL path: http://www.tkost.no/mer-penger-til-too-prosjektet.5348031-193182.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Tortur, overgrep eller har odontofobi - rapport om tannhelsetilbud - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  for tortur overgrep eller har odontofobi samt hva som kan hindre dem i å benytte seg av dagens tilbud og hvorfor de trenger tilrettelagte tjenester Et viktig mål for helsemyndighetene er at alle skal ha lik tilgang til tannhelsetjenester uavhengig av etnisk bakgrunn kjønn personlig økonomi og livssituasjon Rapporten Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur overgrep eller odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak gir faglige begrunnede anbefalinger om hvordan et tilbud kan organiseres og hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles til behandlende personell Bakgrunnen for å gi dette tilbudet er at personer med sterk odontofobi torturoverlevere og overgrepsutsatte er i en vanskelig livssituasjon hvor muligheten til å nyttiggjøre seg eksisterende tannhelsetilbud kan være redusert på grunn av sosiale økonomiske og eller helsemessige årsaker Tilleggsrapporten som ble avlevert Helse og omsorgsdepartementet HOD i juni 2010 beskriver kostnader i forbindelse med etablering av behandlerteam og behovet for systematisert samarbeid med blant annet fastlege psykolog psykiater Hvilke samarbeidspartnere som er aktuelle vil være avhengig av målgruppen Mer om bakgrunnen for tannhelsetilbudet Les relaterte artikler Tannhelsetilbudet TOO Mer penger til TOO prosjektet Kompetanseoppbygging om tortur overgrep og odontofobi har startet Tilrettelagt tannbehandling for tortur og overgrepsutsatte og

  Original URL path: http://www.tkost.no/tortur-overgrep-eller-har-odontofobi-rapport-om-tannhelsetilbud.5160557-194287.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Kompetanseoppbygging om tortur, overgrep og odontofobi har startet - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  for tannhelsetjenesten Kompetansesentrene har bestemt at dette skal skje i et fellesprogram og i en nettverksmodell Den 21 23 mars 2012 møttes ca 25 tannleger psykologer og annet helsepersonell i Oslo til første samling i kompetanseoppbyggings programmet Det skal gjennomføres tilsvarende samlinger i mai oktober og november og deltakerne skal jobbe med temaet også mellom samlingene Forskningsleder Tiril Willumsen ved TKØ er leder av programmet og deltakerne representerer stort sett de odontologiske kompetansesentrene universitetene og RVTS Tema på første samling var blant annet innledende separate foredrag om tortur overgrep og odontofobi Dessuten grunnleggende psykologi kultursensitivitet og bruk av tolk smerteopplevelse tap av kontroll og traumeforståelse Programmet har delvis form av et seminar da det er mye kompetanse i deltakergruppa og mange av deltakerne også deltar som foredragsholdere Annen samling vil i sin helhet bli viet Kognitiv atferds terapi CBT og skal ledes av senter for odontofobi i Bergen Tredje og fjerde samling vil foregå høsten 2012 Programmet i disse samlingene vil omfatte flere alternative behandlingstilnærminger for pasientgruppene I siste samling skal det også gjøres en oppsummering og planlegging av et bredt program for kompetanseoppbygging som skal rettes mot hele tannhelsetjenesten Slik kompetanseoppbygging antas å kunne starte i 2013 Skriv et

  Original URL path: http://www.tkost.no/kompetanseoppbygging-om-tortur-overgrep-og-odontofobi-har-startet.5044457-193182.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Tilrettelagt tannbehandling for tortur- og overgrepsutsatte og mennesker med odontofobi - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Nyttige lenker
  eller har odontofobi Denne ble fulgt opp med utlysning av prosjektmidler Helse og omsorgsdepartementet har i bedt om det først skjer en målrettet opplæring av behandlerteam ved de regionale odontologiske kompetansesentrene i samarbeid med RVTS ene Dernest skal tilskuddsmidler bidra til å sikre nødvendig langsiktig kontinuitet av kompetanse og kapasitet av personell som er kvalifisert til å gi slik opplæring innen disse områdene TKØ har ansatt tannlege i 40 stilling til å delta i prosjektet I disse dager er man også i ferd med å tilsette psykolog og det skal ansettes en tannhelsesekretær i 40 stilling knyttet til prosjektet Disse deltar i et felles program for oppbygging av kompetanse med de øvrige kompetansesentrene og vil starte med å gi et tilbud til pasientgruppene så snart som praktisk mulig Siden TKØ enda ikke har egne lokaler skal dette foregå på Lillo tannklinikk i Oslo som er lokalisert på Storo senteret Det vil bli annonsert når teamet er klart til å ta i mot pasienter Det er også etablert et team bestående av tannhelsesekretær og tannlege på Elverum tannklinikk Dette teamet deltar i programmet og skal samarbeide tett med psykologen ansatt i TKØ Pasienter kan henvises til dette teamet Det antas at

  Original URL path: http://www.tkost.no/tilrettelagt-tannbehandling-for-tortur-og-overgrepsutsatte-og-mennesker-med-odontofobi.5044433-193182.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive