archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Trikkeprogrammet - Sporveien Oslo AS
  ytterligere 60 trikker slik at det endelige antallet kan bli 147 En foreløpig kostnadsramme basert på henvendelser til markedet for den første anskaffelsen av 87 trikker er på 4 145 millioner NOK Dette er rammen for trikkeanskaffelsen alene I tillegg kommer det investeringer i infrastruktur og kanskje også for base verksted Programmets filosofi Investeringen i nye trikker skal gi en fornuftig kost nytte balanse i hele vogntypens levetid Den totale flåtekostnaden trenger ikke å korrelere strengt med prisen og levetidskostnadene vurderes som viktigere Trikketype og leverandør skal være det økonomisk mest fordelaktige valget totaliteten tatt i betraktning Det er altså ikke uten videre gitt at det er leverandøren som kommer opp med den laveste stykkprisen som får oppdraget med de nye trikkene Fremdrift Hopp over det området Behovet for nytt rullende materiell og en oppgradering av infrastruktur har vært erkjent lenge Sporveien igangsatte prosjektet Samlet plan i samarbeid med Bymiljøetaten Diskusjonen om nytt rullende materiell har gått siden 2009 2013 KVU levert for kjøp av nye trikker Denne sammen med første kvalitetssikring anbefalte etableringen av et program der infrastruktur baser og rullende materiell ble lagt inn i samme program Dette i erkjennelsen av at en ambisjon for et kvalitetsløft av trikken i Oslo raskt ville overstige dagens basekapasitet Lengre verkstedspor vil også være et behov Thorbjørn Thoresen ble i desember 2013 hentet fra stillingen som konserndirektør for produksjon i Sporveien for å lede Trikkeprogrammet Programmet hviler på en tett samkjøring der trikken må passe infrastrukturen og basene må kunne produsere den vogntilgjengeligheten vi skal ha Ellers feiler systemet 2014 Formelt mandat for å starte Trikkeanskaffelsen med et forprosjekt ble etablert sommeren 2014 Arbeidet med forprosjektet ble gjennomført og rapporten forelå og ble levert i mai 2015 Kvalitetshensynet har vært overordnet og forventningene innfridd 2015 Etter kvalitetssikring la byrådsavdelingen for miljø og samferdsel frem en sak om anskaffelse av nye trikker for bystyret like etter høstens valg 18 august Oppstarten av prekvalifiseringsarbeidet starter og innleder med det anskaffelsesprosjektet Dette er en del av den formelle prosedyren Her vil fokuset være på å velge ut de riktige leverandørene Riktig leverandør er i noen grad overordnet valget av riktig trikk Kapasitet kundegrensesnitt og soliditet er stikkord Trikkeleveransen skal gå over mange år og leverandøren må være i markedet også i fremtiden 16 desember Bystyret i Oslo vedtar å kjøpe 87 nye trikker med en mulig opsjon for inntil ytterligere 60 trikker Kostnadsrammen for de første 87 trikkene settes til 4 145 mill kroner 2016 Prekvalifiseringsdokumentene sendes ut i første kvartal Denne prosessen går fremover mot sommeren 2016 med det formål å sortere ut de leverandørene som ikke vil være i stand til å levere en god nok sporvogn eller at de ikke evner å møte kravene i leveransen De gjenværende vil være de som blir invitert til å legge inn et tilbud En oppdatert utgave av dokumentet Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur utarbeides i løpet av første halvår Innen 1 juli skal Sporveien levere en konseptvalgutredning KVU for basestrukturdelen av Trikkeprogrammet Beslutninger

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2646343 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • Nydalen stasjon - Sporveien Oslo AS
  Eksisterende trapp fra U1 til 1 skal erstattes med to nye rulletrapper Det skal bygges heis fra plattformen opp i Torgbygget Overflater byttes eller pusses opp lysarmaturer skiftes og vindusflater økes Byggherrer Plattformer og adkomster Sporveien Ombygging Torgbygget Avantor AS Torgbygget I samme periode frem til april 2016 gjennomfører Avantor eier av bygningsmassen i Nydalen et omfattende oppussingsarbeid på Torgbygget utgang vest Derfor vil området utvendig ha karakter av et anleggsområde også i noe tid etter at Sporveien er ferdig med sine prosjekter Sporveien har per november 2015 utført sitt arbeid og Avantor sine arbeider pågår fortsatt Utgang øst Østre adkomst får tre nye rulletrapper Dette arbeidet er teknisk komplisert da det må skjæres større hull i tunneltaket for å få plass til de nye rulletrappene De nye rulletrappene skal innheises i løpet av februar 2016 Tunnel of Light er fjernet noe som vil gi en større inngangsåpning med mer lys og luft Det vil komme en ny kunstinstallasjon fra samme kunstner i taket i den nye vestibylen over rulletrappen Det utføres også oppgraderingsarbeider med brannsikring for hele stasjonen Ellers gjenstår det per februar 2016 komplettering og ferdigstillelse av stål og glassarbeider Fra mai 2016 vil det foregå utvendig grøntarbeider Fremdrift Hopp over det området Arbeidene med vestre inngangsparti ble igangsatt 2 februar 2015 Her er det etablert ett nytt trappeløp eksisterende trapp er pusset opp og det er bygget en ny heis Utgang mot vest har også fått et omfattende estetisk løft Dette arbeidet er ferdigstilt i henhold til plan 2 september 2015 Arbeidet med østre inngangsparti settes i gang umiddelbart Primo september 2015 Østre trappeløp stenges September 2015 desember 2015 Spunting gjennomføres inngangsparti demonteres betongkonstruksjon i tak sages ned for adkomst til rulletrapper Eksisterende rulletrapper fjernes nye trapper med bedre kapasitet monteres Arbeidet er komplisert og vil medføre

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2534625 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Lørenbanen - Sporveien Oslo AS
  tilby reisende i Groruddalen og på Løren et langt bedre kollektivtilbud Hvorfor bygges Lørenbanen Frigjøre kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstua som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene Gi Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til stasjoner langs T baneringen Gi Løren området generelt et bedre kollektivtilbud Nye Løren stasjon vil også være med å løfte byutviklingen på Løren da de nye boligområdene vil kunne knyttes til T banen Fakta Hopp over det området Prosjektet skal Etablere 1 6 kilometer ny dobbeltsporet bane mellom Sinsen og Økern Etablere ny underjordisk stasjon på Løren Slik bygges Lørenbanen Sporveien har utarbeidet en brosjyre for Lørenbaneprosjektet som forklarer flere aspekter ved byggingen og hvilke metoder som er benyttet Last ned brosjyren her Om tunnelarbeidet Tunnelarbeidet er avsluttet Adkomsttunnelene ved det gamle Arcus området og Båhusveien ved Sinsen ble benyttet i forbindelse med uttransportering av tunnelmasser Lørenbanen er planlagt åpnet våren 2016 Det meste av arbeidet i tunnelen er ferdig Arbeidene frem mot ferdigstillelse av prosjektet vil stort sett foregå på Løren stasjon Fremdrift Hopp over det området 1 halvår 2012 optimalisering økonomi og framdrift revidert teknisk forprosjekt gjennomføringsstrategi KS2 Metier 2 halvår 2012 utarbeidelse av tilbudsgrunnlag tunnel og koblingssoner mot Grorudbanen og Ringbanen grunnerverv 1 halvår 2013 innhenting av tilbud kontrakter grunnerverv byggestart i juni 2 halvår 2013 tunneldriving og koblingssone Grorudbanen prosjektering stasjon 1 halvår 2014 tunneldriving koblingssone Grorudbanen tilbudsgrunnlag stasjon 2 halvår 2014 tunneldriving ferdig koblingssoner Grorudbanen og Ringbanen kontrakt stasjon 1 halvår 2015 koblingssoner ferdigstilt vann og frostsikring av tunnel bygging av stasjon 2 halvår 2015 sporarbeider ferdigstilling av stasjon signalanlegg Januar april 2016 avsluttende arbeider testing og prøvedrift 1 5 april 2016 Planlagt åpning Kart Hopp over kartet Film og bilder Hopp over film og bilder Lørenbanen juli 2015 Lørenbanen i rute

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2639628 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Østensjøbanen - Sporveien Oslo AS
  Fakta Hopp over det området Hva skal gjøres i tidsrommet Østensjøbanen er stengt Dagens spor og skinnegang samt stasjonsplattformer skal rives Stasjonene gjennomåpner med ny belysning nye leskur og informasjonselementer Banestrekningen vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinnegang nye plattformer og nye strømskinner 5 9 km kjørevei skal fornyes Ca 100 000 Kubikkmeter masse utkjøring Ca 100 000 Kubikkmeter masse innkjøring 20 000 meter skinner 10 000 meter strømskinner 15 000 sviller 23 adkomstveier til anlegget Skøyenåsen likeretterstasjon fornyes Se også denne fremdriftsplanen Effektmål Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud Resultatmål Ferdigstilles i 2016 og åpne for 2 tog i kvarteret Økonomi Prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen Prosjektet skal kunne kvalitetssikres i en KS2 som tilsvarer Oslo kommunes krav til styringsinformasjon Trafikksikkerhet Ivareta trafikksikkerhet og driftssikkerhet ved gjennomføring av prosjekter Sikkerhet helse og arbeidsmiljø HMS Overordnet mål er null skader på personell Ytre miljø Det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram MOP for prosjektet MOP skal inneholde spesifikke tiltak som baseres på forhold som avdekkes i risiko og sårbarhetsanalysen som skal gjennomføres med tanke på ytre miljø for anleggsfasen Kvalitet o Banen skal dimensjoneres for 7 5 minutters ruter o Alle hastighetsbegrensninger skal fjernes som en del av fornyingen o Vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen skal fjernes unntatt for signalanlegget Gevinster for de reisende Økt frekvens kapasitet og bedre rutetilbud i tlllegg til nyoppussede stasjoner Status november 2015 Klikk på bildet for å åpne og laste ned hele statusrapporten PDF eller klikk her Slik blir Østensjøbanen Klikk på bilde for å hente informasjonsbrosjyre PDF Erstatningstrafikk Buss for T bane Hopp over det området Linje 3B betjener nå strekningen Bøler Mortensrud i begge retninger Linjekart for T bane Hopp over det området Linjekart for T banen gjelder fra 10 01 2016 Rutetabell for T banen gjelder

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2639597 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Toveistrikk i Prinsens gate - Sporveien Oslo AS
  til å skifte gamle vann og avløpsledninger Gaten er i dag en flaskehals for kollektivtrafikken spesielt i rushtiden Prosjektet vil sikre bedre regularitet for trikken Samtidig vil gaten få en estetisk oppgradering for å gjøre området mer levende Fremdrift Hopp over det området Anleggsperiode 1 12 2014 2017 Fra 16 november 2015 blir trikken lagt om midlertidig til ny trase opp Grensen og ned Rosenkrantz gate For mer informasjon om prosjektet se Oslo kommune og Bymiljøetatens nettsider I prosjektperioden må det dessverre påregnes dårligere fremkommelighet og ulemper knyttet til byggeaktiviteten i området Prinsens gate er stengt for gjennomkjøring med bil Varelevering ivaretas fra sidegatene Det pågår anleggsarbeider i Akersgata som er stengt fra Prinsens gate til Tollbugata Butikkene holder åpent som normalt det er gangveier og adkomst til alle innganger Tollbugata er åpnet for toveis biltrafikk fra Strandgata opp til Kongens gate I februar 2016 starter anleggsarbeider i Øvre Slottsgate mellom Prinsens gate og Tollbugata Trikkens linjer 12 13 og 19 er lagt om midlertidig til Grensen og Rosenkrantz gate Gå til rutetabeller og linjekart for trikk Bussens ruter gjennom området er lagt om Gå til rutetabeller og linjekart for buss Fakta Hopp over det området I Prinsens gate skal det bygges trikkespor i begge retninger og i parallellgaten Tollbugata skal det gå busser i begge retninger Prosjektet vil sikre bedre regularitet for buss og trikk I begge gatene har busser biler og trikker tidligere blokkert for hverandre i rushtiden og skapt flaskehalser og forsinkelser Prinsens gate skal graves opp da det skal gjøres omfattende grunnarbeider Over 100 år gamle vann og avløpsrør skal byttes ut kabler vil bli flyttet og andre tilpasninger vil bli gjort for å sikre at den nye gaten får et bestandig og godt underlag Fortauene får granittbelegg Hva skal gjøres Trikkesporene i Tollbugata legges over

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2639592 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Grefsenveien - Sporveien Oslo AS
  av mulighetene for å etablere en sykkeltrasé i langs Grefsenveien Fakta Hopp over det området Byråd for Miljø og samferdsel MOS bestemte tidligere i sommer at oppgradering av Grefsenveien utsettes inntil det har blitt gjennomført en utredning av mulighetene for å etablere en sykkeltrasé i langs Grefsenveien Bymiljøetaten BYM har blitt gitt ansvaret for denne utredningen Siden dette får konsekvenser også for den planlagte ombyggingen av Storokrysset i regi av Statens vegvesen er det usikkert når dette prosjektet vil bli gjennomført Først og fremst gjøres det en utbedring og vedlikehold av den mest nedslitte strekningen Arbeidet med Grefsenveien fra Hans Nielsen Hauges gate til Vitaminveien har startet med klargjøring for klatrespor ved Birk Reichenwalds gate og ved Vitaminveien Det vil i perioden bli enkeltsporet trikkedrift og arbeid på sporet som ikke er trafikkert Det skal skiftes skinner på deler av strekningen Total lengde på strekningen er 580 meter dobbeltspor dvs 1160 m enkeltspor hvorav det skiftes skinner på ca 161 meter enkeltspor Asfalt og betong ned til underkant av skinne 20 cm under toppasfalt vil bli fjernet og erstattet med ny betong og asfalt Bakrunn Hopp over det området Stort behov for oppgradering Veien er nedslitt Fremdrift Hopp over det området Anleggsarbeidene startet for fullt 2 7 15 og vil pågå frem til 1 10 15 Strekningen fra Birk Reichenwalds gate til Vitaminveien vil bli utført i perioden fra 2 7 til 9 8 15 og strekningen mellom Hans Nielsen Hauges gate til Birk Reichenwalds gate fra 10 8 til 1 10 15 Kart Hopp over kartet Film og bilder Hopp over film og bilder Naviger igjen gjennom det prosjektet Fakta Bakrunn Fremdrift Kart Film og bilder Se alle våre prosjekter Kontakt Alle henvendelser firmapost sporveien com Naboinfo Det vil bli redusert fremkommelighet i gata i anleggsperioden for biltrafikk men

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2639598 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Kolsåsbanen - Sporveien Oslo AS
  i Bærum en t banestrekning på 12 1 kilometer Banestrekningen ble stengt 1 juli i 2006 på grunn av et stort oppgraderingsbehov Etter dette er banen gradvis utbygd og oppgradert til topp moderne metrostandard Sporveien er byggherre for hele oppgraderingen av Kolsåsbanen og forvalter og drifter T banenettet Fakta Hopp over det området Oppgraderingen av Kolsåsbanen skjedde i tre faser Fase 1 omfattet oppgradering av Kolsåsbanen i Oslo på strekningen fra Sørbyhaugen avgrening fra Røabanen km 4 62 til bygrensen ved Lysakerelven km 8 00 Total lengde ca 3 4 km med følgende stasjoner Montebello Ullernåsen Åsjordet og Bjørnsletta Kostnadsramme 553 MNOK Fase 2 omfattet oppgraderingen i Akershus Lysakerelven Gjønnes Total lengde ca 3 5 km med følgende stasjoner Jar Ringstabekk Bekkestua og Gjønnes Kostnadsramme 1180 MNOK Fase 3 omfattet videreføringen fra Gjønnes til Kolsås Total lengde ca 5 0 km med følgende stasjoner Haslum Avløs Gjettum Hauger og Kolsås Kostnadsramme 1255 MNOK Øvrig fakta Kolsåsbanen har kostet 2 9 mrd kroner ca kr 230 000 pr lengdemeter Lengde utbygd dobbeltsporet bane inkludert trikk til Bekkestua 13 stasjoner som til sammen har 3000 meter plattform hver stasjonsplattform er 116 meter lang Plattformene er tre meter brede På Bekkestua og Kolsås er plattformene plassert midtstilt 350 avtaler om midlertid eller permanent erverv av eiendom Kolsåsbaneprosjektet har betalt for skifte av ca 1000 vinduer langs banen 8 hus er innløst disse er solgt etter at banen er ferdig 40 000 sviller 52 000 m skinner Støyreduserende tiltak 5427 m støyskjermer med en snitthøyde på tre meter 145 000 løpemeter 18 000 kalk sementpeler for å redusere strukturstøy Fremdrift Hopp over det området Milepæler i utbyggingen 18 august 2008 ble delstrekningen fra Montebello til Åsjordet stasjon åpnet og tatt i bruk 17 august 2010 ble banen forlenget og åpnet til Bjørnsletta stasjon 15

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2639638 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • T-banen og miljø - Sporveien Oslo AS
  god kvalitet til alle reisende som benytter selskapets transportmidler Reiseopplevelsen skal bidra til og legge til rette for en økning av antall reiser som gjennomføres med selskapet Gjennom god planlegging og samhandling skal Sporveien gi de reisende et godt tilbud i tråd med de krav og forventninger publikum eier oppdragsgiver samt lover forskrifter og standarder setter til oss En nullvisjon knyttet til skader og ulykker er førende for vårt sikkerhetsarbeid og sikkerheten til de reisende ansatte og tredjeperson skal prioriteres Vi skal ha en åpen sikkerhetskultur som fremmer rapportering av avvik og tar initiativ til forbedringer Vi skal ha fokus der risikoen er størst Som miljøbedrift skal vi ivareta vårt samfunnsansvar gjennom å redusere støy bedre energieffektiviteten og arbeide systematisk for å hindre utslipp av skadelige stoffer Kvalitetspolitikk Vi skal ha kundefokus i alle ledd i organisasjonen og alle skal kjenne hvilke krav som stilles Vi skal sørge for at kundene og medarbeiderne føler seg trygge når de reiser med oss Vi skal sørge for et godt arbeidsmiljø Vi tar samfunnsansvar og har fokus på ytre miljø og trafikksikkerhet ved planlegging organisering og videreutvikling av virksomheten Vi skal styre virksomheten slik at lønnsomhet og konkurranseevne sikres Vi skal ha fokus på kontinuerlig forbedring av alle målområder Vi etterlever krav fra lover og forskrifter som er i vårt styringssystem Vi skal sørge for at kvalitetspolitikken er kommunisert og forstått internt i organisasjonen Miljøpolitikk Sporveien T banen AS skal jobbe for å få flere til å reise med T banen og arbeide for reduksjon av energiforbruket støy visuell forurensning og avfall Slik reiser du med sykkel på T banen Trill sykkelen din inne på stasjonsområdet Det er begrenset plass til sykler om bord Dersom det ikke er plass må du vente på neste avgang Børst av søle og grus så godt det

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omtbanen/artikkel?p_document_id=2416984 (2016-02-02)
  Open archived version from archive