archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Tilbake til lokaler Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/lokaler/lokale?p_document_id=21582 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • Lokaler til leie - Sporveien Oslo AS
  er her Forsiden Om Sporveien Lokaler til leie Vis undermeny Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Lokaler til leie Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Sporveien forvalter tilrettelegger og utvikler en betydelig eiendomsmasse I hovedsak er dette knyttet til stasjonsområder og infrastruktur for å avvikle kollektivtrafikk men Sporveien leier også ut eiendom I vår eiendomsportefølje er det tilgjengelige lokaler for ulike bruksområder herunder Kontor næringslokaler Butikk Bolig Sporveien Oslo AS Infrastruktur Forvaltning Eiendom Postboks 2857 Tøyen 0608 Oslo Besøksadresse Økernveien 9 E post firmapost sporveien com Tlf 47 22 08 40 00 Fax 47 22 08 41 80 Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Tilbake til undermeny Dette var slutt av innholdet Footeren starter Sporveiens nøkkeltall trikk 63 tilgjengelig for trafikk tbane 102 tilgjengelig for

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/artikkel?p_document_id=34250 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Søk om tillatelse til å filme eller fotografere på T-banen - Sporveien Oslo AS
  fremvise gyldig presse ID på forlangende og forholde seg til ovenstående Privatpersoner Privatpersoner som ønsker å fotografere eller filme på Sporveiens stasjonsområder for privat bruk trenger ikke å søke om tillatelse Dette forutsetter at de på ingen måte påvirker eller forstyrrer trafikkavviklingen eller på annen måte påvirker sikkerhet eller driften for øvrig Kommersielle formål Når formålet med filming eller fotografering på Sporveiens område er kommersiell anvendelse må gjeldende lover og forskrifter følges Vanligvis gjelder International Chamber of Commerce ICC Dette betyr at Sporveiens områder og miljø ikke kan eksponeres i en kontekst som gjør reklame for tobakk alkoholholdige drikkevarer reklame som kan virke støtende krenkende eller oppfattes rasistisk reklame eller informasjon som kan svekke kollektivtrafikkens omdømme eller som kan anses i strid med god markedsføring Det er heller ikke lov til å filme eller fotografere hærverk eller graffiti vold mot passasjerer eller ansatte røyke eller bruke ulovlige rusmidler eller filme eller fotografere folk som ulovlig oppholder seg på Sporveiens område for eksempel uten gyldig billett Hvordan søke om tillatelese til å gjøre film og fotoopptak Før du fyller ut vårt søknadsskjema må du lese gjennom reglene som gjelder for å fotografere og filme på T banen Når du har lest reglene våre fyller du ut søknadsskjemaet og sender det til oss Søknader som kommer via andre kanaler f eks telefon blir ikke behandlet Pass på å fylle ut så mange detaljer som mulig Dette gir oss en bedre forståelse av hva du ønsker å gjøre og vi kan enklere vurdere hvilke drifts og sikkerhetsmessige tiltak som må hensyntas slik at søknaden kan godkjennes Vi gjør vårt beste for å gi deg svar så raskt som mulig etter at søknaden er mottatt men ber om forståelse for at behandlingstiden kan ta inntil to uker Du vil få tilsendt svar på søknaden til den e postadressen du oppgir i søknaden Godkjent søknad Du må ha med deg en papirkopi av godkjent søknad og fremvise denne på forespørsel til vårt personale Dersom godkjent søknad ikke kan fremvises forbeholder Sporveien seg retten til å avlyse og eller avbryte opptaket Last ned søknadsskjema her Kunst på T banen Husk at hvis du ønsker å filme fotografere kunst i på T banen kreves både en foto filmtillatelse fra Sporveien T banen og en tillatelse fra kunstneren og eller andre rettighetshavere for bruken av materialet Når kan det gjøres opptak På hverdager anmodes leietakeren til å gjøre opptak utenom de alminnelige rushtider Tidene i helgene er mer fleksible og det kan vanligvis gis tillatelse til å filme eller fotografere når som helst i løpet av dagen Priser film og kulturoppdrag på T banen i 2014 Prisene skal dekke kostnader for administrasjon og tilrettelegging I tillegg til grunnprisen faktureres for utleie av tog ekstra ansatte evt annet personell filme eller fotografere halv dag kr 2500 mva filme eller fotografere hel dag kr 5000 mva Hvis hensikten er å filme eller fotografere for skolearbeid eller lignende er kostnaden for en en dags tillatelse kr 650 inkludert moms ved fremleggelse

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/artikkel?p_document_id=2430002 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Søk om tillatelse til å filme eller fotografere på Trikken - Sporveien Oslo AS
  drift må naturligvis prioriteres Det hender derfor at vi må avvise søknader hvor opptakene kan medføre en drifts eller sikkerhetsrisiko eller andre forhold tilsier at opptaket vanskelig lar seg gjennomføre Mange hensyn må tas i forbindelse med behandling av søknadene og behandlingstiden er derfor cirka 14 dager Sporveien ber om forståelse for dette Sikkerhet Sporveien har rett til men ikke plikt til å legge til rette for filming og fotografering på Trikken Sporveien Sporveien forbeholder seg retten til å avbryte oppdraget dersom drifts eller sikkerhetsmessige forhold skulle tilsi det Ansvar for innhold Filmselskap det vil si den som har inngått avtale med Sporveien om opptak har ansvaret for innholdet Opptakene og bruken av disse skal ikke påvirke Sporveiens omdømme i negativ retning Bakgrunn For å unngå sikkerhetsrisiko må de reisende ikke forstyrres eller forsinkes eller på annen måte påføres ulemper Trafikkavviklingen må heller ikke forstyrres slik at det oppstår forsinkelser For å sikre at slike hendelser ikke inntreffer må Sporveien på forhand tilrettelegge for opptak Dette er noe av bakgrunnen for at det må søkes om tillatelse for film videoopptak og fotografering på Trikken og på holdeplasser Presse Nyhetsmedier som trenger rask tilgang til å gjøre opptak må kunne fremvise gyldig presse ID på forlangende og forholde seg til ovenstående Privatpersoner Privatpersoner som ønsker å fotografere eller filme på Sporveiens holdeplasser eller stasjonsområder for privat bruk trenger ikke å søke om tillatelse Dette forutsetter at de på ingen måte påvirker eller forstyrrer trafikkavviklingen eller på annen måte påvirker sikkerhet eller driften for øvrig Last ned søknadsskjema her Når formålet med filming eller fotografering på Sporveiens område er kommersiell anvendelse må gjeldende lover og forskrifter følges Dette betyr at Sporveiens områder og miljø ikke kan eksponeres i en kontekst som formidler reklame for tobakk alkoholholdige drikkevarer reklame som kan virke støtende krenkende eller oppfattes rasistisk reklame eller informasjon som kan svekke kollektivtrafikkens omdømme eller som kan anses i strid med god markedsføring Det er heller ikke lov til å filme eller fotografere hærverk eller graffiti vold mot passasjerer eller ansatte røyke eller bruke ulovlige rusmidler eller filme eller fotografere folk som ulovlig oppholder seg på Sporveiens område for eksempel uten gyldig billett eller i sporet Når kan det gjøres opptak På hverdager anmodes filmselskapet til å gjøre opptak utenom de alminnelige rushtider Tidene i helgene er mer fleksible og det kan vanligvis gis tillatelse til å filme eller fotografere når som helst i løpet av dagen Priser film og kulturoppdrag på Trikken I skrivende stund faktureres kun eventuelle kostnader som Sporveien Trikken AS har i forbindelse med oppdraget Dette avhenger naturlig nok av oppdragets omfang Krever ikke oppdraget ekstra ressurser fra oss vil heller ikke søker bli fakturert Ordningen er under revidering Behandlingstid ca 14 dager For å søke om tillatelse til å filme eller fotografere Før du fyller ut vårt søknadsskjema må du lese gjennom reglene som gjelder for å fotografere og filme på Trikken Når du har lest reglene våre fyller du ut søknadsskjemaet og sender det til oss

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/artikkel?p_document_id=2430003 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Våre etiske regler - Sporveien Oslo AS
  skal ikke la egne politiske oppfatninger styre sitt saksbehandlings eller utredningsarbeid 10 Skriftlige avtaler Sporveiens avtaler med ansatte leverandører kunder og forretningsforbindelser skal som en generell regel inngås skriftlig og signeres i hht fullmaktsstruktur og arkiveres forsvarlig 11 Nøyaktig regnskapsførsel Sporveiens regnskaper er avgjørende for styringen av virksomheten og for evnen til å oppfylle konsernets forpliktelser overfor sine interessenter Det er derfor viktig at alle ansatte som har befatning med bilag og regnskapsførsel påser at alt gjøres nøyaktig og korrekt 12 Forbud mot korrupsjon gaver og utilbørlige fordeler Sporveien har nulltoleranse mot korrupsjon Korrupsjon er å gi kreve motta eller akseptere tilbud om utilbørlige fordeler i anledning stillingen vervet oppdraget og å gi eller tilby noen utilbørlige fordeler i anledning stillingen vervet oppdraget Ansatte skal ikke verken direkte eller indirekte ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon gi eller ta imot gaver eller annen utilbørlig fordel se unntak nedenfor Det er forbudt å ta imot gaver eller andre fordeler fra leverandører samarbeidspartnere eller andre utenforstående som man har forbindelse med i tjenesten Det er også forbudt for ansatte å gi gaver til tillitsvalgte ansatte og ledere i Sporveien og å ta imot slike gaver Eksempler på hva som ikke bør mottas Alle gaver og andre typer fordeler enten det er penger private tjenester utgiftsdekning etc med økonomisk verdi over ca kr 500 ref gjeldende Lignings ABCs regler om erkjentlighetsgaver Rabatter som tilbys av leverandører Unntak gjelder rabatter som alle ansatte har tilgang til Tilbud om middager eller arrangementer fra leverandører eller andre eksterne forbindelser Vanlig forpleining i forbindelse med møter etc anses som normal høflighet og kundepleie og er tillatt Utgiftsdekning for eksempel i forbindelse med reiser Ansatte som er i forhandlinger eller har befatning med tilbudsarbeidet med en leverandør el kan ikke ta imot fordeler av noen art uansett verdi Eksempler på hva som kan mottas Gaver av ubetydelig økonomisk verdi blomster vin konfekt til jul eller lignende anledninger der det er naturlig ref gjeldende Lignings ABCs regler om erkjentlighetsgaver Gaver som gis av arbeidsgiver til ansatt i forbindelse med merkedager oppstart avslutning av ansettelsesforhold el ref gjeldende Lignings ABCs regler om gaver i ansettelsesforhold Hvis en utfordrende situasjon oppstår som en del av arbeidet for Sporveien skal ansatte umiddelbart søke råd hos noen av sine overordnede Slike diskusjoner er et viktig ledd i selskapets innsats for å forebygge korrupsjon og bestikkelser 13 Forbud mot påvirkningshandel Påvirkningshandel er forbudt Dette er å kreve motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling verv eller oppdrag Det er også påvirkningshandel når man gir eller tilbyr noen en slik en utilbørlig fordel 14 Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid Ingen må opptre slik at Sporveien kan mistenkes for brudd på konkurranselovgivningen f eks bestemmelsene om ulovlig prissamarbeid anbudssamarbeid eller markedsdeling 15 Representasjon og reiser Representasjon i Sporveiens regi Representasjon i form av sosiale arrangementer måltider eller annen underholdning kan bare aksepteres dersom det er en klar forretningsmessig begrunnelse for å arrangere slikt Kostnadene ved slik

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/artikkel?p_document_id=2436092 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Våre verdier - Sporveien Oslo AS
  er her Forsiden Om Sporveien Våre verdier Vis undermeny Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Våre verdier Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut I 2013 byttet konsernet vårt navn fra Kollektivtransportproduksjon til Sporveien Oslotrikken og Oslo T banedrift byttet også navn til Sporveien Trikken og Sporveien T banen Med en ny og samlende Sporveisidentitet ønsket vi også å få felles verdier som alle ansatte kan samles om Vi i Sporveien skal være Pålitelig Vi skal være til å stole på Engasjert Vi skal begeistre og inspirere Samhandlende Vi skal ta initiativ og spille på lag Sporveiens verdiplattform Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Tilbake til undermeny Dette var slutt av innholdet Footeren starter Sporveiens nøkkeltall trikk 63 tilgjengelig for trafikk tbane 102 tilgjengelig for trafikk

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/artikkel?p_document_id=2512292 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Systematisk HMS arbeid - Sporveien Oslo AS
  fornøyde og på jobb Bedre HMS resultater og redusert sykefravær er sterkt prioritert hos oss Sporveien har i mange år vært en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv IA avtalen og har et system for helse miljø og sikkerhet HMS som samordner dette arbeidet I tillegg er det lokale HMS systemer ute i bedriften med rutiner tilpasset den enkelte arbeidsplass Alle datterselskaper og morselskap har arbeidsmiljøutvalg AMU og hovedverneombud Fokus på HMS opplæring HMS opplæringen er en viktig del av det forebyggende arbeidet i Sporveien Bedriften arrangerer egne tilpassede grunnkurs og repetisjonskurs innen HMS for alle ledere AMU medlemmer og verneombud Sykefraværstiltak Muskel og skjelettskader er viktigste årsak til sykefravær og står for ca 40 prosent av fraværet HMS avdelingen har kartlagt og risikovurdert de ergonomiske forholdene i hele bedriften i 2013 Det er satt inn et meget godt og populært forsøkstiltak for ansatte med muskel og skjelettplager Tilbudet innebærer behandling hos fysioterapeut manuellterapeut kiropraktor undersøkelse av spesialist i ortopedi og mindre operasjoner innen tre til fire dager I tillegg kan alle med behov få røntgen eller MR undersøkelse utført innen 72 timer Vi arbeider med en rekke tiltak for å få ned sykefraværet blant annet oppfølging av medarbeidere med hyppig korttidsfravær helsedager med informasjon om helse og livsstil samt helsesjekker aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten og NIMI for å iverksette tiltak som får medarbeidere raskt tilbake i arbeid etter sykdom og skade målrettede og forebyggende helseundersøkelser for risikogrupper oppmerksomhet på spilleavhengighet og nye rusmidler i samarbeid med AKAN Fokus på livsstil og aktivitet Vi satser mye på å legge til rette for at våre ansatte kan velge en sunn livsstil Blant annet stiller vi med deltakere på Holmenkollstafetten og Oslo Maraton og de ansatte tilbys en rekke aktiviteter gjennom bedriftsidrettslaget Sammen med sportsklubben Vidar arrangerer vi årlig Sporveien Games på

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/samfunnsansvar/artikkel?p_document_id=2483582 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Student eller nyutdannet - Sporveien Oslo AS
  ønsker deg sommerjobb eller deltidsjobb Vi ønsker å høre fra deg Send en åpen søknad til rekruttering sporveien com Sommerjobb Vi ønsker oss spesielle talenter til sommer jobber og de siste årene har vi hatt mellom 15 og 20 talentfulle studenter sysselsatt i ulike sommerjobber i konsernet Tilbud om sommerjobb gir studenter fra relevante studieretninger mulighet til å bli kjent med kollektivtransportbransjen generelt og Sporveien spesielt For Sporveien er dette en flott mulighet til å tiltrekke seg talenter og sommerjobbtilbudet videreutvikles hvert år R ekruttering til sommerjobber skjer normalt i tidsrommet februar april Deltidsstilling Det er populært å kombinere studier med en deltidsstilling som fører enten på trikk eller T bane i Oslo Vi har mange som har gleden av denne kombinasjonen og som senere ser andre karrieremuligheter i Sporveien Karrieredager For Sporveien er det viktig å vise at vi en betydelig aktør i Oslo og en arbeidsgiver med mange muligheter Derfor vil vi fortsette å delta aktivt på kommende arrangementer og fremover vil du møte oss på karrieredager 16 september på NTNU 22 september på Universitetet i Oslo 30 september ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet i Ås Listen blir oppdatert etterhvert som vi planlegger nye besøk Kontakt Ønsker

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/karriere/visartikkel?p_document_id=2369817 (2016-02-02)
  Open archived version from archive