archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sporveien -
  elektriske anlegg Hindre konflikter mellom anleggsaktiviteter og togavvikling Ekstra tiltak dersom det skal sprenges nærmere enn 50m fra spor Sikre tilstrekkelig sikt for førerne Sporveien vurderer følgende forhold Sikring mot ulovlig ferdsel i spor Graving Sprengning Kranløft Bruk av store og tunge maskiner Om objekter og utstyr kan rulle svinge eller falle inn i sporet m m Større arbeider fordrer ofte befaringer og tett oppfølging Søknad om nabovarsler Alt som omhandler søknad om tiltak nære skinner nabovarsler dispensasjon fra Jernbaneloven og eiendommer sendes til firmapost sporveien com ved å fylle ut skjemaet for søknad om dispensasjon fra lov om anlegg og drift av jernbane og nabovarsler Veiledning til utfylling av søknadsskjema Søknadskjema skal benyttes ved alle byggesaker som er innenfor 30 meters avstand til nærmeste skinne Dette gjelder selv om tiltaket ellers ikke er søkepliktig Alle deler av søknadsskjema må fylles ut og alle vedlegg vedlegges innsendelsen for å sikre at søknaden ikke må returneres for eller avvente innhenting av supplerende opplysninger Opplysninger om planforhold kan innhentes hos kommunen Kommunen kan normalt også fremskaffe kartunderlag for inntegning av tiltaket i forhold til eiendomsgrense og avstand til spor Innsendelse kan skje elektronisk til firmapost sporveien com eller per post Det må påregnes minimum 2 ukers saksbehandlertid for byggesaker Dispensasjoner fra jernbaneloven 10 er blant annet avhengig av om det foreligger planer for nye baneprosjekter som kan være i konflikt med tiltaket og hvor lang tid det er til gjennomføring av slike Planer som ikke kan forventes gjennomført i nær fremtid muliggjør midlertidig dispensasjon Midlertidige dispensasjoner gis normalt kun for 3 tre år og forlenges ikke Søknad om tillatelse til arbeid ved og i spor Sporveien vurderer og pålegger sikkerhetstiltak Sporveien vurderer og pålegger sikkerhetstiltak basert på sikkerhetsvurderingene Når ulike aktiviteter skal utføres innen 30 m fra nærmeste spors midtlinje skal tiltakshaver

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id= (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • Lærlinger - Sporveien Oslo AS
  er en godkjent lærlingebedrift og tar normalt inn mellom 6 og 10 nye lærlinger hver høst Å jobbe i Sporveien Oslo innebærer å arbeide i et miljø hvor våre verdier står i fokus Pålitelig Engasjert Samhandlende Rekruttering av nye lærlinger Annonsering av ledige lærlingplasser skjer via vår hjemmeside samt på andre relevante nettsteder som www banefag no Søknadsfristen er normalt rundt 1 mars hvert år med oppstart månedsskifte august september Hvem kan søke om lærlingplass Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling er relevant 2 årig videregående utdannelse iht ønsket fagretning Som lærling forventes det at du har kunnskap om og systemforståelse for det relevante fagområdet du skal jobbe med Som lærling i Sporveien får du ofte ansvaret for store og utfordrende arbeidsoppgaver som krever selvstendighet og evne til å samarbeide med andre faggrupper Vi ønsker oss lærlinger som er engasjerte lærevillige og interesserte i faget sitt I tillegg til de formelle kravene vektlegger vi at du har lite udokumentert fravær og gode karakterer Til flere av stillingene kreves også at man gjennomfører og består vår helsekontroll Læretiden vil variere mellom 2 og 2 5 år og avsluttes med en skriftlig eksamen før man avlegger en praktisk fagprøve Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev Hvorfor skal du velge oss Som lærling i Sporveien får du tett oppfølging av veilederne dine og du vil arbeide sammen med erfarne fagarbeidere Under hele læretiden vil du bli fulgt opp av Opplæringskontoret for jernbanesektoren Opplæringskontoret har sammen med oss som oppgave å se til at opplæringen du får er i henhold til opplæringsloven Kvalitetsstyringssystemet i Sporveien inkluderer styringssystemer for kontinuerlig forbedring av kvalitet og sikkerhet Sporveiens målsetting er å være en ledende bedrift på området arbeidsmiljø i 2016 Som lærling i Sporveien tilbys du Muligheter for faglig og karrieremessig utvikling og

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/karriere/visartikkel?p_document_id=2525754 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Fører for trikk og T-bane - Sporveien Oslo AS
  Søk på en av våre ledige stillinger her Ofte stilte spørsmål om Søknadsprosess og krav Utdanning Arbeidstid Lønn Uniform Jeg liker både det ventede og det uventede ved jobben min Man har ryddige og ordnede arbeidsforhold vet når man skal jobbe og er ferdig med jobben når man går hjem Møt T banefører Øyvind Brøter her Jeg synes det er gøy å kjøre trikk Tiden går veldig fort uten at jeg trenger å følge med på klokka Arbeidsmiljøet er noe jeg liker å skryte av på jobben min Møt trikkefører Homera Hameed her Spørsmål om søknadsprosessen Søknadsfristen har gått ut Kan jeg allikevel søke Nei vi behandler ikke søknader utenom søknadsfrister dette da vi mottar svært mange søknader på disse stillingene Hvordan foregår uttaket av føreraspiranter Kandidater som vurderes aktuelle etter gjennomgang av søknad og CV kan bli kontaktet per telefon for ett telefonintervju Dersom du etter dette er aktuell for videre prosess vil du bli tilsendt evnetester som måler reaksjonsevne konsentrasjonsevne og simultankapasitet Har tilfredsstillende skåre på evnetestene vil du bli invitert til en grupperekrutteringsdag I forkant av dette vil du bli tilsendt en del informasjon om Sporveien og stillingen som vi forventer at du setter deg inn i På rekrutteringsdagen vil du delta i ulike individuelle og gruppeoppgaver samt gjennomføre et speedintervju med en av våre rekrutteringskonsulenter Dersom du etter rekrutteringsdagen er aktuell for videre prosess vil du bli innkalt til et dybdeintervju der du i forkant må besvare en personlighetstest Vi gjennomfører alltid en referansesjekk på minst to referanser og alle som får tilbud om stilling må først godkjennes av vår bedriftshelsetjeneste Vi gjør oppmerksom på at kommunikasjon vil foregå på e post Det ventes stor pågang av søkere og kan derfor være noe saksbehandlingstid Søknader vil bli behandlet fortløpende og du kan bli kontaktet før søknadsfristen utløper Hva betyr det at jeg må være helsegodkjent for å bli ansatt Helsetesten går i hovedsak ut på å undersøke at du har normal god helse fravær av kroniske sykdommer godt syn og hørsel Helsetesten gjennomføres av vår bedriftshelsetjeneste helseundersøkelse og godkjenning og de forholder seg til Statens jernbanetilsyns helseforskrift Spørsmål om utdanning som t bane og trikkefører Hvordan er undervisningen lagt opp For å bli fører må du gjennom vår ansettelsesprosess samt gjennomgå og bestå et tre måneders opplæringskurs Som regel foregår kurset på kveldstid unntatt kurs om sommeren fra ca kl 16 00 22 00 mandag fredag I periodene der det er praksis dvs øvelsekjøring jobber du i turnus der du følger instruktørens turnusplan Dette innebærer at du i disse periodene må jobbe morgen dag kveld Utdanningen består av både teori praktiske øvelser samt flere muntlige og skriftlige eksamener som må bestås I praksisperioden jobbes det turnus Togføreraspirantene blir fortløpende vurdert gjennom utdanningsperioden og er avgjørende for om man kan gå opp til de ulike eksamenene Bestått eksamen er en forutsetning for å bli ansatt som fører Får jeg betalt utdanningen Ja du får lønn i opplæringsperioden Hvor lang er utdanningen Ca 3 måneder Er utdanningen fulltid

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/karriere/visartikkel?p_document_id=2450554 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Marianne Vik - Sporveien Oslo AS
  Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Sporveiens ledelse Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene datterselskapene buss trikk og T bane produksjonsenheten verksted og InfraPartner infrastruktur eiendom samt stabs og finansdirektør Konsernsjefen er øverste leder og er styreleder i operatørenhetene Fra venstre Birte Sjule Per Magne Mathisen Bjørn Granviken Cato Hellesjø Ingeborg Holten Torgeir Kristiansen Øystein Svendsen og Marianne Vik Konsernets selskapsstruktur og organisering fremgår av organisasjonskartet for Sporveien Konsernets plass i eierstrukturen for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fremgår av organisasjonskartet Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Klikk på bildene for større versjoner Navn Cato Hellesjø Stilling Konsernsjef Kontaktinformasjon cato hellesjo sporveien com 47 908 26 701 Navn Birte K W Sjule Stilling Konserndirektør strategi Kontaktinformasjon birte sjule sporveien com 47 934 85 017 Navn Anders Riiber Stilling Konserndirektør finans Kontaktinformasjon anders riiber sporveien com 47 918 86 937 Navn Torgeir Kristiansen Stilling Konserndirektør Kommunikasjon og Marked Kontaktinformasjon torgeir kristiansen sporveien com 47 901 27 909 Navn Ingeborg Aass Holten Stilling Konserndirektør HR Kontaktinformasjon ingeborg holten sporveien com 47 920 90 779 Navn Bjørn Granviken Stilling Administrerende direktør Sporveien Trikken AS og Sporveien T bane AS Konserndirektør Produksjonsenheten Kontaktinformasjon bjorn granviken sporveien com 47 957 15 555 Navn Per Magne Mathisen Stilling Konserndirektør Infrastruktur Kontaktinformasjon per magne mathisen sporveien com 47 404 33 646 Navn Øystein Svendsen Stilling Administrerende direktør i Unibuss AS Kontaktinformasjon oystein svendsen sporveien com 47 909 87 571 Navn Marianne Vik Stilling Konserndirektør strategisk innkjøp Kontaktinformasjon marianne vik sporveien com 47 907 39 750 Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/ledelse?p_document_id=2631480 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Øystein Svendsen - Sporveien Oslo AS
  Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Sporveiens ledelse Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene datterselskapene buss trikk og T bane produksjonsenheten verksted og InfraPartner infrastruktur eiendom samt stabs og finansdirektør Konsernsjefen er øverste leder og er styreleder i operatørenhetene Fra venstre Birte Sjule Per Magne Mathisen Bjørn Granviken Cato Hellesjø Ingeborg Holten Torgeir Kristiansen Øystein Svendsen og Marianne Vik Konsernets selskapsstruktur og organisering fremgår av organisasjonskartet for Sporveien Konsernets plass i eierstrukturen for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fremgår av organisasjonskartet Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Klikk på bildene for større versjoner Navn Cato Hellesjø Stilling Konsernsjef Kontaktinformasjon cato hellesjo sporveien com 47 908 26 701 Navn Birte K W Sjule Stilling Konserndirektør strategi Kontaktinformasjon birte sjule sporveien com 47 934 85 017 Navn Anders Riiber Stilling Konserndirektør finans Kontaktinformasjon anders riiber sporveien com 47 918 86 937 Navn Torgeir Kristiansen Stilling Konserndirektør Kommunikasjon og Marked Kontaktinformasjon torgeir kristiansen sporveien com 47 901 27 909 Navn Ingeborg Aass Holten Stilling Konserndirektør HR Kontaktinformasjon ingeborg holten sporveien com 47 920 90 779 Navn Bjørn Granviken Stilling Administrerende direktør Sporveien Trikken AS og Sporveien T bane AS Konserndirektør Produksjonsenheten Kontaktinformasjon bjorn granviken sporveien com 47 957 15 555 Navn Per Magne Mathisen Stilling Konserndirektør Infrastruktur Kontaktinformasjon per magne mathisen sporveien com 47 404 33 646 Navn Øystein Svendsen Stilling Administrerende direktør i Unibuss AS Kontaktinformasjon oystein svendsen sporveien com 47 909 87 571 Navn Marianne Vik Stilling Konserndirektør strategisk innkjøp Kontaktinformasjon marianne vik sporveien com 47 907 39 750 Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/ledelse?p_document_id=34545 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Per Magne Mathisen - Sporveien Oslo AS
  leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Sporveiens ledelse Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene datterselskapene buss trikk og T bane produksjonsenheten verksted og InfraPartner infrastruktur eiendom samt stabs og finansdirektør Konsernsjefen er øverste leder og er styreleder i operatørenhetene Fra venstre Birte Sjule Per Magne Mathisen Bjørn Granviken Cato Hellesjø Ingeborg Holten Torgeir Kristiansen Øystein Svendsen og Marianne Vik Konsernets selskapsstruktur og organisering fremgår av organisasjonskartet for Sporveien Konsernets plass i eierstrukturen for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fremgår av organisasjonskartet Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Klikk på bildene for større versjoner Navn Cato Hellesjø Stilling Konsernsjef Kontaktinformasjon cato hellesjo sporveien com 47 908 26 701 Navn Birte K W Sjule Stilling Konserndirektør strategi Kontaktinformasjon birte sjule sporveien com 47 934 85 017 Navn Anders Riiber Stilling Konserndirektør finans Kontaktinformasjon anders riiber sporveien com 47 918 86 937 Navn Torgeir Kristiansen Stilling Konserndirektør Kommunikasjon og Marked Kontaktinformasjon torgeir kristiansen sporveien com 47 901 27 909 Navn Ingeborg Aass Holten Stilling Konserndirektør HR Kontaktinformasjon ingeborg holten sporveien com 47 920 90 779 Navn Bjørn Granviken Stilling Administrerende direktør Sporveien Trikken AS og Sporveien T bane AS Konserndirektør Produksjonsenheten Kontaktinformasjon bjorn granviken sporveien com 47 957 15 555 Navn Per Magne Mathisen Stilling Konserndirektør Infrastruktur Kontaktinformasjon per magne mathisen sporveien com 47 404 33 646 Navn Øystein Svendsen Stilling Administrerende direktør i Unibuss AS Kontaktinformasjon oystein svendsen sporveien com 47 909 87 571 Navn Marianne Vik Stilling Konserndirektør strategisk innkjøp Kontaktinformasjon marianne vik sporveien com 47 907 39 750 Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/ledelse?p_document_id=34529 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Bjørn Granviken - Sporveien Oslo AS
  Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Sporveiens ledelse Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene datterselskapene buss trikk og T bane produksjonsenheten verksted og InfraPartner infrastruktur eiendom samt stabs og finansdirektør Konsernsjefen er øverste leder og er styreleder i operatørenhetene Fra venstre Birte Sjule Per Magne Mathisen Bjørn Granviken Cato Hellesjø Ingeborg Holten Torgeir Kristiansen Øystein Svendsen og Marianne Vik Konsernets selskapsstruktur og organisering fremgår av organisasjonskartet for Sporveien Konsernets plass i eierstrukturen for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fremgår av organisasjonskartet Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Klikk på bildene for større versjoner Navn Cato Hellesjø Stilling Konsernsjef Kontaktinformasjon cato hellesjo sporveien com 47 908 26 701 Navn Birte K W Sjule Stilling Konserndirektør strategi Kontaktinformasjon birte sjule sporveien com 47 934 85 017 Navn Anders Riiber Stilling Konserndirektør finans Kontaktinformasjon anders riiber sporveien com 47 918 86 937 Navn Torgeir Kristiansen Stilling Konserndirektør Kommunikasjon og Marked Kontaktinformasjon torgeir kristiansen sporveien com 47 901 27 909 Navn Ingeborg Aass Holten Stilling Konserndirektør HR Kontaktinformasjon ingeborg holten sporveien com 47 920 90 779 Navn Bjørn Granviken Stilling Administrerende direktør Sporveien Trikken AS og Sporveien T bane AS Konserndirektør Produksjonsenheten Kontaktinformasjon bjorn granviken sporveien com 47 957 15 555 Navn Per Magne Mathisen Stilling Konserndirektør Infrastruktur Kontaktinformasjon per magne mathisen sporveien com 47 404 33 646 Navn Øystein Svendsen Stilling Administrerende direktør i Unibuss AS Kontaktinformasjon oystein svendsen sporveien com 47 909 87 571 Navn Marianne Vik Stilling Konserndirektør strategisk innkjøp Kontaktinformasjon marianne vik sporveien com 47 907 39 750 Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto og

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/ledelse?p_document_id=34547 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Ingeborg Aass Holten - Sporveien Oslo AS
  leverandører Søke om foto og filmtillatelse Lokaler til leie Design og profil Kontakt oss Tilbakemelding eller klage Sporveiens ledelse Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene datterselskapene buss trikk og T bane produksjonsenheten verksted og InfraPartner infrastruktur eiendom samt stabs og finansdirektør Konsernsjefen er øverste leder og er styreleder i operatørenhetene Fra venstre Birte Sjule Per Magne Mathisen Bjørn Granviken Cato Hellesjø Ingeborg Holten Torgeir Kristiansen Øystein Svendsen og Marianne Vik Konsernets selskapsstruktur og organisering fremgår av organisasjonskartet for Sporveien Konsernets plass i eierstrukturen for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fremgår av organisasjonskartet Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Klikk på bildene for større versjoner Navn Cato Hellesjø Stilling Konsernsjef Kontaktinformasjon cato hellesjo sporveien com 47 908 26 701 Navn Birte K W Sjule Stilling Konserndirektør strategi Kontaktinformasjon birte sjule sporveien com 47 934 85 017 Navn Anders Riiber Stilling Konserndirektør finans Kontaktinformasjon anders riiber sporveien com 47 918 86 937 Navn Torgeir Kristiansen Stilling Konserndirektør Kommunikasjon og Marked Kontaktinformasjon torgeir kristiansen sporveien com 47 901 27 909 Navn Ingeborg Aass Holten Stilling Konserndirektør HR Kontaktinformasjon ingeborg holten sporveien com 47 920 90 779 Navn Bjørn Granviken Stilling Administrerende direktør Sporveien Trikken AS og Sporveien T bane AS Konserndirektør Produksjonsenheten Kontaktinformasjon bjorn granviken sporveien com 47 957 15 555 Navn Per Magne Mathisen Stilling Konserndirektør Infrastruktur Kontaktinformasjon per magne mathisen sporveien com 47 404 33 646 Navn Øystein Svendsen Stilling Administrerende direktør i Unibuss AS Kontaktinformasjon oystein svendsen sporveien com 47 909 87 571 Navn Marianne Vik Stilling Konserndirektør strategisk innkjøp Kontaktinformasjon marianne vik sporveien com 47 907 39 750 Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre verdier Våre etiske regler Sporveiens historie Sporveiens styre Sporveiens ledelse Rapporter og presentasjoner Krav til våre leverandører Søke om foto

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/ledelse?p_document_id=2297300 (2016-02-02)
  Open archived version from archive