archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sporveien vedlikeholder T-banens linje 1 og 2 mellom Hell... - Sporveien Oslo AS
  kjøres buss for bane mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen som erstatning for T banen Bakgrunn Nødvendig vedlikehold på T banenettet gjøres i stor grad om natten i den perioden det ikke er trafikk Dette vinduet er på 3 4 timer og er mest egnet for vedlikehold som ikke er for omfattende og tidkrevende På Furusetbanen er det planlagt en rekke vedlikeholds og forbedringsarbeider og disse arbeidene ville det tatt urimelig lang tid å gjennomføre om nettene Sporveien gjennomfører derfor disse arbeidene gjennom tre intense døgn mens banen er stengt Det innebærer en mer effektiv og samordnet gjennomføring samt ressursbruk Hva skal gjøres På Haugerud T banestasjon skal plattformdekket rives av og asfalteres på ny Lysstolper og armatur skal skiftes og trappene skal ferdigstilles Det skal gjennomføres kontroll med plattformbelegg på øvrige stasjoner Det gjennomføres vegetasjonsrydding Det skal settes opp ny sikkerhetsmerking Det forberedes for maling flere steder Forberedende arbeider for mobil bredbåndsdekning på hele strekningen 4G Sporveksler på Haugerud skal fjernes Dette vil resultere i en mer stillegående T bane og støyproblematikk reduseres I tillegg skal det gjennomføres vedlikehold på den øvrige infrastruktur skinner banelegeme og elektroinstallasjoner Finansiering Alt arbeid finansieres av Sporveien selv og midlene tas fra drifts og vedlikeholdsbudsjett

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2391052 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • En gjenåpning av nasjonal betydning! - Sporveien Oslo AS
  en viktig del av byutviklingen og derfor er det spesielt viktig også å ivareta de historiske linjene gjennom T banens snart 50 årige historie Dette fremhevet byantikvaren i sin hilsning ved åpningen Se omtale av Sporveien og åpning av Grorudbanen på NRK Østlandssendingen her Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen V og kunstner og ansvarlig for utsmykning på Stovner Adriana Bertet Sporveien på Østlandssendingen NRK nyheter Allerede kl 05 36 reiste konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø med første tog fra Vestli ledsaget av NRK Østlandssendingen Du kan se Østlandssendingens nyhetsinnslag om åpningen av Grorudbanen her Gjenåpningen av Grorudbanen innebærer en betydelig lettelse i hverdagen for alle som i tre måneder har vært henvist til buss for bane Årsaken til stengingen har vært klargjøring for bygging av Lørenbanen I denne stengeperioden har Sporveien benyttet anledning til å pusse opp Romsås Stovner og Vestli I sine hilsninger i forbindelse med åpningen benyttet både konsernsjef Cato Hellesjø konserndirektør Per Magne Mathisen konsernsjef Bernt Reitan Jensen i Ruter og ikke minst byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen anledningen til å fremheve tilfredsheten ved å kunne ønske velkommen tilbake Alle benyttet anledningen til å takke de som har bidratt til at man har

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2389694 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Masteroppgave om ny Fornebubane og ny linjeføring er nomi... - Sporveien Oslo AS
  på linkedin Skriv ut 20 09 2013 Andreas Viseth Infrastruktur Utviklingssjef Knut Wisthus Johansen i Sporveien har vært en av veilederne i arbeidet med masteroppgaven til studenten Edle Marie Stang ved NTNU Oppgaven har fått tittelen Ny Fornebubane linjeføring over Majorstuen og videre gjennom Oslo Oppgavens tema har vært teknisk løsning for utvidelse av T banenettet i Oslo og er utarbeidet i samarbeid med Sporveien NTNU hovedbygningen Prisen skal stimulere og inspirere studenter innen alle fagområder på Bygg og miljøteknikk til å anvende sine kunnskaper konstruktivt kreativt og kritisk i en god besvarelse I begrunnelsen for nominasjonen heter det blant annet Kandidaten viser en fremragende evne til å gå inn i og håndtere en meget omfattende og kompleks struktur med hensyn til utvikling av det banebaserte kollektivtransportnettet i Oslo Hun har behandlet store datamengder fra ulike kilder klart å trekke ut det som er vesentlig for hennes oppgave utnyttet det på en grundig og analyserende måte i arbeidet med oppgaven og presentert stoffet lettfattelig Mange forutsetninger er vurdert Næringslivsringens pris for beste masteroppgave på studieprogram Bygg og miljøteknikk utdeles på Bygg og miljødagen 5 november 2013 Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og studieprogrammet for Bygg og miljøteknikk ved NTNU

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2388756 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Grorudbanen gjenåpner mandag 23. september - Sporveien Oslo AS
  frisket opp kunstverkene og vil være tilstede på mandag Som en kuriositet kan det også nevnes at Per Arne Flaten som har vært byggeleder for arbeidet på Romsås også hadde ansvaret da stasjonen ble bygget for 40 år siden Bakgrunnen for at Grorudbanen har vært stengt er byggingen av den nye banestrekningen Lørenbanen med Løren stasjon som skal stå ferdig i 2016 Lørenbanen vil gi økt kapasitet på hele T banenettet kortere reisetid til stasjoner langs T baneringen og Løren området får et bedre tilbud Beregninger viser at T banens linje 5 har rundt 42 000 påstigende passasjerer i begge retninger hver dag på strekningen mellom Hasle og Vestli I samarbeid med Ruter fortsetter Sporveien arbeidet med å utvikle T banen til en kapasitetssterk metro med vekt på sikkerhet trygghet pålitelighet og reiseglede I år er linje 4 og linje 5 oppgradert I desember forlenges Kolsåsbanen til Avløs og videre til Kolsås i 2014 I 2016 åpner Lørenbanen Fakta om Lørenbaneprosjektet T bane strekning på 1600 meter mellom Sinsen stasjon og Økern stasjon med ny underjordisk stasjon på Løren Binder Grorudbanen og T baneringen sammen Det vil gi mulighet for å kjøre sammenhengende strekninger uten at alle tog må gjennom den overbelastede fellestunnelen mellom Majorstua og Tøyen Fra 23 september vil det bli trafikk på ett spor forbi anleggsstedet mellom Hasle og Økern til slutten av januar 2015 I ruteplanen for T banen er det tatt hensyn til dette I 2014 stenger Ringbanen mellom Sinsen og Carl Berners plass for trafikk fra mai 2014 til januar 2015 Frigjør kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstuen som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene Gir Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til stasjoner langs T baneringen Gir Lørenområdet generelt et bedre kollektivtilbud Nye Løren stasjon vil

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2388544 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • «Nye» Lambertseterbanen åpnet av byråd Ola Elvestuen. - Sporveien Oslo AS
  sikker T banestrekning i tide og innenfor budsjett Måten prosjektet er gjennomført har medført at i underkant av 100 millioner kroner er spart og føres nå over til Lørenbaneprosjektet Ca kl 0830 foretok byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen den offisielle åpningen av nye Lambertseterbanen Sporveien åpnet Lambertseterbanen etter oppgradering Banen har vært stengt fra Ryen Karlsrud fra juli til Bergkrystallen i vel fire måneder for en total opprustning av infrastrukturen til og med tunnelløpet mot Bergkrystellen I denne perioden der Sporveien har rustet opp og modernisert denne banestrekningen er trafikken avviklet med buss på samme strekning Senere i år skal skal Sporveien gjenåpne Kolsåsbanen til Avløs 23 september gjenåpner Sporveien Grorudbanen samtidig som Sporveien er godt i gang med å bygge Lørenbanen I sommer gjenåpnet Sporveien nye Ensjø stasjon Kollektivtrafikk i europeisk toppklasse Både styreleder i Ruter Bernt Stilluf Karlsen og byråd Elvestuen benyttet anledningen til å takke Sporveien for et vel gjennomført prosjekt som har levert til tid og med topp kvalitet Sporveien leverer kollektivtrafikk i europeisk toppklasse understreket byråden Ingen skader Konsernsjef Cato Hellesjø og konserndirektør Per Magne Mathisen takket for et vel gjennomført prosjekt og takket samtidig de ulike entrepenørene som har deltatt Konsernsjefen understreket

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2385654 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Lambertseterbanen åpner for normal drift - Sporveien Oslo AS
  grillfest på perrongen samme sted Lambertseterbanen er den eldste T banestrekningen i Oslo Vedtak om bygging av banen ble vedtatt så tidlig som i 1954 og satt i drift som T bane i mai 1966 Banestrekningen har de siste årene hatt et betydelig vedlikeholdsetterslep noe som bl a har medført nedsatt hastighet på deler av strekningen støyproblematikk for naboene og driftsproblemer som følge av dårlig skinnegang og et alderssteget kabelnett Nå er dette historie Mandag møter kundene en T bane der gammel pukk er skiftet ut sviller og skinnegang er skiftet stasjonene Brattlikollen Karlsrud og Lambertseter er fornyet bruene over Sandstuveien og Raschs vei er rehabilitert og tunnelen ved Munkelia er oppgradert og sikret i henhold til dagens krav Banestrekningen mellom Ryen og Bergkrystallen har vært stengt siden 8 april Det har vært kjørt Buss for Bane I juli ble banen delåpnet til Karlsrud Entreprisekostnadene for prosjektet har vært på 168 MNOK I tillegg kommer noen ekstra kostnader som Buss for Bane prosjekteringskostnader og byggherrekostnader Prosjektet har arbeidet i 5 faser 1 Forberedene arbeider 2 Entreprisearbeid for strekningen Brynseng Ryen 3 Prosjektering og totalfornyelse for strekningen Ryen Brattlikollen 4 Prosjektering og totalfornyelse for strekningen Brattlikollen Karlsrud 5 Prosjektering og fornyelse

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2384508 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Ny avtale legger til rette for mer effektiv T-bane i frem... - Sporveien Oslo AS
  Avtalen som er inngått innebærer at Veidekke får ansvaret for å oppføring av bygningen I tillegg til kontrakten med Veidekke vil Sporveien også tildele kontrakter innenfor andre områder knyttet til Avløs base Dette dreier seg blant annet om Sporarbeider Signalanlegg Strømforsyning Den totale kostnadsrammen for Avløs Base er 876 mill kr Om Avløs Base Basen på Avløs skal blant annet benyttes til drift og vedlikehold av T banens vogner av typen MX 3000 Det skal legges til rette for stalling av vogner innvendig renhold og service på vognene En av hallene vil tilrettelegges for fjerning av grafitti 2 spor 6 vognsett kan senere klargjøres for verkstedfunksjoner Det nye bygget på Avløs blir på ca 16000 m2 og vil bestå av fire haller 25 togsett tilsvarende totalt 75 vogner vil kunne parkere innendørs I kjellerlokalene er det avsatt plass til tekniske rom garderober oppmøterom spiserom samt noen kontorer Kjelleren vil også romme 45 parkeringsplasser for ansatte Anlegget skal stå ferdig i mai 2015 Veidekke AS starter forberedende arbeider i september i år Bygget er tegnet av Arne Henriksen arkitekter AS og rådgivende konsulent er Aas Jakobsen ASByggherre for dette prosjektet er Sporveien Oslo AS Om Kolsåsbanen Banen er ferdigbygd og gjenåpnet til Gjønnes i Bærum Gjønnes stasjon ble åpnet 8 oktober 2012 I juni 2012 startet Sporveien arbeider med Haslum stasjon og forberedende arbeider for Avløs Base masseuttak Forberedende arbeider for Avløs stasjon ble startet i juli 2012 mens hovedarbeidene ble igangsatt i november samme år Arbeidende på Gjettum stasjon startet i februar 2013 Videre vestover er det planlagt oppstart av strekningen Hauger Kolsås i april mai 2013 Kolsåsbanen gjenåpnes til Haslum og Avløs 16 desember 2013 Samtidig forlenges trikkedriften fra Jar til Bekkestua I oktober 2014 åpner Sporveien Kolsåsbanen helt frem til endestasjonen Kolsås Kontaktpersoner Konserndirektør for infrastruktur og eiendom

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2384443 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Skolestart 2013 - Sporveien Oslo AS
  på twitter Del på linkedin Skriv ut 16 08 2013 Ghazanfar Iqbal Trikken Mandag 19 august starter skolene i Oslo Mandag 19 august starter skolene i Oslo Over 7000 seksåringer begynner på skolen denne dagen Vi ber derfor alle om å være ekstra varsomme og vise hensyn slik at barna føler seg trygge på skoleveien Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten Dette var slutt av innholdet Footeren starter Sporveiens nøkkeltall

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2378895 (2016-02-02)
  Open archived version from archive