archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skinnesliping – hvorfor og lyden den lager? - Sporveien Oslo AS
  nyheter Om T banen Om Trikken Om Sporveien Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere Forsiden Presse og nyheter Nyhet Skinnesliping hvorfor og lyden den lager Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut 14 08 2013 Bente Lassen T banen Skinnesliping på trikk og T bane er en viktig del av vedlikeholdet som Sporveien gjennomfører for å sikre at toget holder seg på skinnene Skinnesliping er også viktig som et støyreduserende tiltak Videoen under viser lyd fra tog før og etter sliping samt at Geir Røer forteller om skinnesliping Når skinnen er slett er det lite støy mellom hjul og skinne Ved sliping blir skinnehode ru og det blir en annen mer høyfrekvent støy Denne støyen vil avta etter hvert som den ru delen slites bort og det vil da bli redusert støy i forhold til hva det var før skinnelipingen Etter at skinnen er slipt mange ganger må de byttes Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten Dette var slutt av innholdet Footeren starter Sporveiens nøkkeltall trikk 63 tilgjengelig for trafikk tbane 102 tilgjengelig for trafikk tbane 4 reservetog tilgjengelig tbane 98 levert til sporveien t banen tbane 85 09 punktlighet tbane 99 88

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2378846 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • RFI: Fremtidig signalsystem for T-banen i Oslo / Future s... - Sporveien Oslo AS
  med kostnadsanslagene er å lage et velbegrunnet valg i henhold til Oslo kommunes investeringsregime Veileder for konseptvalgutredning i Oslo kommune Denne forespørselen er ikke å anse som en del av anskaffelsesprosessen Deltakelse i forespørselen vil ikke påvirke tilbyderens konkurranseevne og vil ikke medføre noen ulemper eller fordeler for leverandører i en eventuell etterfølgende konkurranse Denne forespørselens mål er å gi et best mulig utgangspunkt for valg av konsept For å sikre likebehandling gjennomsiktighet og forutsigbarhet er forespørselen også annonsert som en veiledende kunngjøring på Doffin TED og på www sporveien com Når avgjørelsen er tatt for fremtidige investeringer vil anskaffelsene bli publisert i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser Om Sporveien Sporveien Oslo AS tidligere Kollektivtransportproduksjon AS KTP er et kommunalt eid operatør av kollektivtransporten i Oslo Norge Den forvalter og vedlikeholder den skinnegående infrastrukturen og vognparken til Oslo T banedrift AS og Oslotrikken AS samt eier åtte operative datterselskaper I 2012 fraktet sine 4000 ansatte 210 millioner passasjerer og siden 2008 har det operert på kontrakt med den offentlige transport myndigheten Ruter AS Hvordan å delta i forespørselsprosessen For å delta i denne forespørselsprosessen vennligst kontakt Tomas Torgrimsby i Deloitte for å få de relevante dokumentene NAVN Tomas Torgrimsby E POST ttorgrimsby deloitte no TLF 47 41 58 98 53 Interesserte leverandører bes melde sin interesse om å delta innen utgangen av fredag 19 juli 2013 Send svaret henvendelse via e post til ttorgrimsby deloitte no Introduction Sporveien Oslo AS Sporveien is subject to the public procurement regulations The Request for Information RFI is a significant part of a concept study Please note that this is not a public announcement of a competition but an announcement for the RFI due 9 August 2013 Deloitte Norway has been asked to perform the concept study on behalf of Sporveien in Oslo with regards to a possible new signaling system for the metro The current signaling system is based on a combination of both relay and electronic interlockings which implement track circuits for train detection so called fixed block train control FBTC Sporveien is considering whether to upgrade the current system FBTC or to invest in a Communication Based Train Control CBTC system The main purpose of this RFI is to pull together cost estimates for implementing CBTC in the Oslo metro as well as a tentative implementation schedule Please note that the focus of this RFI is on a conceptual level and that the purpose of the cost estimates is to make a well founded choice according to Oslo municipality s investment regime Veileder for konseptvalgutredning i Oslo kommune This RFI is not to be regarded as part of the procurement process Participation in RFI will not affect vendor competitiveness and will not result in any disadvantages or advantages for the suppliers in any subsequent competition The RFI s goal is to provide the best possible base for the choice of concept To ensure equal treatment transparency and predictability the RFI is also advertised as an indicative announcement on Doffin TED

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2370137 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Action på Lahaugmoen - Sporveien Oslo AS
  Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut 26 06 2013 Bjørn Rydmark Konsernsenteret Sist uke avholdt industrivernet fra Ryen og Grefsen verksteder øvelse på Lahaugmoen der det ble øvd på røykdykking utlegg av brannslanger og livredding Vi viser noen filmglimt fra øvelsen aktører i aktivitet og kommentarer fra øvingsledelsen Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten Dette var slutt av innholdet Footeren starter Sporveiens nøkkeltall trikk 63

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2365751 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Nye Ensjø T-banestasjon åpner - Sporveien Oslo AS
  på twitter Del på linkedin Skriv ut 26 06 2013 Bjørn Rydmark Konsernsenteret Sist uke ble det foretatt offisiell åpning av nye Ensjø T banestasjon med prominente gjester som samferdsels og byutviklingsbyråder Kunstneren Johannes Vemren Rygh står bak verket Propolis som bl a betyr Foran byen betegnende for den nye stasjonen Vi bringer her noen filmkutt fra åpningsarrangementet Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten Dette var slutt av innholdet Footeren

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2366227 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Trikken er tilbake - Sporveien Oslo AS
  kunne fortelle at trikken fra i morgen lørdag igjen kjører som vanlig i Oslos gater 19 av de parkerte trikkene er nå midlertidig utbedret og tilbake i vanlig trafikk igjen Det hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid mellom alle i verkstedet i Sporveien Oslotrikken Oslo Vognselskap og Ruter som alle har gjort en kjempejobb sier en imponert administrerende direktør i Oslotrikken Bjørn Granviken Målsetningen har hele tiden vært å få trikkene tilbake i trafikk igjen så raskt som mulig og at situasjonen skulle medføre minst mulig konsekvenser for de reisende Jeg vil rette en stor takk til alle som har stått på for at trikken nå er tilbake i bybildet og at vi igjen kan tilby et fullgodt tilbud til våre reisende Vi ønsker også å takke kundene for tålmodigheten og forståelsen for situasjonen sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen Den første trikken var i trafikk igjen kun 9 dager etter at trikkene ble tatt ut av trafikk Alle de 19 trikkene som nå er utbedret har blitt satt i trafikk igjen fortløpende etter hvert som de har blitt ferdige og fra og med i morgen lørdag vil alle trikkelinjene være betjent Det innebærer at det ikke lenger vil være nødvendig med buss for trikk med mindre det oppstår ordinære avvikssituasjoner De resterende 11 trikkene trenger mer omfattende reparasjoner før de kan settes i trafikk igjen Vi har derfor prioritert de midlertidige reparasjonene først for å få flest mulig trikker tilbake i trafikk raskest mulig De omfattende reparasjonene ble påbegynt denne uken og vi kommer til å bruke sommerukene godt Målet er å få alle trikkene tilbake i trafikk så raskt som overhodet mulig utdyper Bjørn Granviken Leverandøren AnsaldoBreda har et eget team på plass i Oslo og jobber tett sammen med Sporveiens egne mannskaper De

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2364824 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Statsråd Heikki Holmås besøkte Ryen verksted - Sporveien Oslo AS
  invitert for å lære om Sporveien og Sporveiens arbeider med inkludering av medarbeidere Det var en svært engasjert og lærevillig statsråd som ga stor anerkjennelse for den jobben Sporveien gjør Omvisningen i verkstedet ble en stor suksess Kl 11 ankom han i sin svarte regjeringsbil og ut spratt en smilende og svært opplagt statsråd Besøket startet med lunsj i kantinen på Ryen og Rune Aasen ønsket velkommen på vegne av OSA Rune hadde i sin tale fokus på organisering av kollektivtrafikken samt gleden over endelig å kunne hete Sporveien igjen Cato Hellesjø sa i sin tale at Sporveien ved siden av å levere den daglige driften også leverer store infrastrukturprosjekter på både på tid og kostnad med klar adressering til Fornebubanen Statsråd Heikki Holmås lovet å jobbe for ny T banetunell og han så klart behovet for den I den tid han har bodd i Oslo så har det for det meste vært på Tøyen og han kjenner godt utfordringene våre med kapasitetsproblemer i tunellen Under omvisningen i verkstedet var han svært interessert og spurte inngående om de ulike operasjonene og han var mektig imponert over det han så På sparket ble det også avtalt at han ved en senere

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2364810 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Lambertseterbanen delåpnes 8. juli fram til Karlsrud stas... - Sporveien Oslo AS
  Infrastruktur Under byggeperioden fra 8 april frem til dags dato har strekningen fra Brattlikollen til sporvekselområdet ved Karlsrud gjennomgått en totaloppgradering fra topp til bunn 1 km nytt dobbeltspor og et overkjøringsspor bestående av fire sporveksler er etablert Av sporarbeidene på delstrekningen gjenstår tredjegangsjustering av spor Oppføring av ny strømskinne i aluminium sluttføres i begynnelsen av neste uke Stasjonene på Brattlikollen og Karlsrud har fått en tilnærmet universell utforming På Brattlikollen er eksisterende plattformelementer fra 1964 rehabilitert og nye plattformkanter er støpt På Karlsrud er nye plattformelementer montert Av sporarbeidene på delstrekningen gjenstår tredjegangsjustering av spor Oppføring av ny strømskinne i aluminium sluttføres i begynnelsen av neste uke Stasjonene på Brattlikollen og Karlsrud har fått en tilnærmet universell utforming På Brattlikollen er eksisterende plattformelementer fra 1964 rehabilitert og nye plattformkanter er støpt På Karlsrud er nye plattformelementer montert Brattlikollen stasjon Arbeidene på den nye strekningen har inkludert oppgradering av to bruer og to kulverter Arbeidene har omfattet støp av kantdragere reparasjoner av riss og utstøping av kantskader Videre har renoveringsarbeidene tatt for seg meisling og injeksjonsarbeider av vannlekkasje vedlikehold av brulager og overflatebehandling med høytrykksspyling og sement slemming Kabelutlegging ved Karlsrud Legging av kabel til strømskinne er i gang og nye føringsveier er etablert inn til likeretterstasjonen på Karlsrud Nye føringsveier er også etablert til teknikkrommene der nye hovedtavler er i ferd med å etableres Testing av det nye signalanlegget begynner den 26 2013 Det er mye arbeid som gjenstår så naboer og brukere av T banen må belage seg på mye aktivitet helt fram til åpning til Karlsrud Strekningen frem til Bergkrystallen pågår for fullt med samme type arbeid som allered er utført på strekningen frem til Karlsrud Her er det planlagt åpning 9 9 2013 Du kan se flere bilder fra arbeidet på Lambertseterbanen ved å besøke Sporveiens

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2363467 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Følg Sporveien på Facebook, Twitter og Instagram - Sporveien Oslo AS
  å hjelpe deg å navigere Forsiden Presse og nyheter Nyhet Følg Sporveien på Facebook Twitter og Instagram Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut 10 06 2013 Torgeir Kristiansen Konsernsenteret Mange liker Sporveien på Facebook gjør du Vi deler stadig nye bilder og oppdateringer om virksomheten vår utbyggingsprosjekter og mye mer I mai byttet vi i Norges største leverandør av kollektivtransport navn fra Kollektivtransportproduksjon AS til Sporveien Med navnet Sporveien er vi også til stede i sosiale medier Sporveien på Facebook Vi har nå snart 500 som liker Sporveien på Facebook men ønsker oss flere Gjør det du også da vel og tips gjerne dine venner om siden Sporveien på Twitter På Twitter har SporveienOslo nå snart 175 følgere Følg oss du også Og bruk gjerne sporveien aktivt Created by twitter website widget Sporveien på Instagram Sporveien har også en offisiell Instagram konto sporveien Følg gjerne også den Det er morsomt å se at flere allerede har delt sporveisrelaterte bilder merket med sporveien Fortsett med det Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten Dette var slutt av innholdet Footeren starter Sporveiens nøkkeltall trikk 63 tilgjengelig for trafikk tbane 102 tilgjengelig for trafikk tbane 4 reservetog tilgjengelig tbane

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/nyheter/nyhet?p_document_id=2362473 (2016-02-02)
  Open archived version from archive