archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sporveien -
  på døråpnerknappen som er merket med barnevognsymbolet Da blir døren stående åpen helt til trikkeføreren ser at du er kommet trygt på eller av og døren blir lukket manuelt fra førerplassen Når barnevognen må løftes Løft alltid vognen med håndtaket først inn og sist ut det er tryggest for barnet Hvis vognen ikke har kanter som hindrer den lille i å falle ut bør barnet ha på seler som er festet til barnevognen Last ned brosjyren pdf Last ned brosjyren pdf Last ned brosjyren pdf Vikeplikt Over 20 prosent av all kollektivtransport i Oslo skjer med trikk rundt 150 000 passasjerer reiser med trikken hver dag Er du usikker på hvilke regler som gjelder der trikken er en del av trafikkbildet For å gjøre det litt enklere for deg har vi utarbeidet en brosjyre om dette Brosjyren er utarbeidet i samarbeid med Trygg Trafikk og er godkjent av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Trikken er din venn ikke kræsj med den Husk vikeplikt for trikken Trygg på og avstigning Synes du dørene lukkes for raskt Når man trykker på den øverste gule knappen åpner dørene og lukker deretter automatisk etter fire sekunder Hvis du trenger bedre tid trykker du på den nederste

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2416962 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • Om Sporveien - Sporveien Oslo AS
  facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Sporveien er landets største leverandør av kollektivtrafikk og frakter årlig over 200 millioner passasjerer Vårt samfunnsoppdrag er å gi mer kollektivtransport for pengene Sporveien utgjør en vesentlig del av kollektivtrafikken på skinner og hjul i Oslo og Akershus og er det største kollektivselskapet målt i antall reiser i Norge Sporveien er en omfattende virksomhet med blant annet 200 000 000 reiser hvert år 3 500 medarbeidere 855 trikker T banevogner og busser 4 2 milliarder NOK i omsetning 2014 220 000 kvadratmeter eiendomsmasse Kundetilfredshet på over 90 Regularitet på 99 50 angir hvor stor andel av de planlagte avgangene som kjøres Kundetilfredshet Kundetilfredshetsmålinger viser at 97 prosent er fornøyd med vår t baneleveranse 95 prosent med vår trikkeleveranse og 93 prosent med vår bussleveranse Vår visjon er Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg og i samarbeid med Ruter AS og Oslo Vognselskap AS legger vi grunnlaget for en effektiv og markedsrettet kollektivtrafikk som skal være til det beste for Oslo og Akershus Ledende på skinner og hjul Sporveien kjører all skinnegående kollektivtrafikk med trikk og t bane i Oslo og Akershus via datterselskapene Sporveien Trikken AS og Sporveien T banen AS Via datterselskapet Unibuss AS har konsernet også en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo Akershus Vestfold og Oppland I tillegg eier forvalter og utvikler virksomheten infrastrukturen som er knyttet til trikk og t bane Det vil si at Sporveien har ansvaret for stasjoner tunneler og bygninger Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t banevogner Gjennom Sporveien Media AS forvaltes og utvikles all trafikkreklamevirksomhet på materiell og eiendom eid eller forvaltet av Ruter og Sporveien Sporveien ivaretar en stor eiendomsmasse primært knyttet til driften av kollektivtrafikken Om Trikken Om T banen Om Unibuss Våre

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/omktp/artikkel?p_document_id=34274 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  på oppdrag for Ruter Oppland Trafikk og Vestviken Kollektivtrafikk Miljø Unibuss har en av Europas mest miljøvennlige bussparker Unibuss følger utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi tett Vi arbeider kontinuerlig for å redusere drivstofforbruk og miljøutslipp Det benyttes piggfrie dekk på alle busser unntatt ekspressbussene mellom Oslo og Trondheim Unibuss har en av Europas mest miljøvennlige bussparker Vi har i dag en kjøretøysflåte bestående av 5 hydrogenbusser 49 biogass busser

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2585373 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  Oslotrikken og Oslo T banedrift byttet også navn til Sporveien Trikken og Sporveien T banen Med en ny og samlende Sporveisidentitet ønsket vi også å få felles verdier som alle ansatte kan samles om Vi i Sporveien skal være Pålitelig

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2512292 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  utredning i Sporveien Ansatte i Sporveien skal ikke la egne politiske oppfatninger styre sitt saksbehandlings eller utredningsarbeid 10 Skriftlige avtaler Sporveiens avtaler med ansatte leverandører kunder og forretningsforbindelser skal som en generell regel inngås skriftlig og signeres i hht fullmaktsstruktur og arkiveres forsvarlig 11 Nøyaktig regnskapsførsel Sporveiens regnskaper er avgjørende for styringen av virksomheten og for evnen til å oppfylle konsernets forpliktelser overfor sine interessenter Det er derfor viktig at alle ansatte som har befatning med bilag og regnskapsførsel påser at alt gjøres nøyaktig og korrekt 12 Forbud mot korrupsjon gaver og utilbørlige fordeler Sporveien har nulltoleranse mot korrupsjon Korrupsjon er å gi kreve motta eller akseptere tilbud om utilbørlige fordeler i anledning stillingen vervet oppdraget og å gi eller tilby noen utilbørlige fordeler i anledning stillingen vervet oppdraget Ansatte skal ikke verken direkte eller indirekte ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon gi eller ta imot gaver eller annen utilbørlig fordel se unntak nedenfor Det er forbudt å ta imot gaver eller andre fordeler fra leverandører samarbeidspartnere eller andre utenforstående som man har forbindelse med i tjenesten Det er også forbudt for ansatte å gi gaver til tillitsvalgte ansatte og ledere i Sporveien og å ta imot slike gaver Eksempler på hva som ikke bør mottas Alle gaver og andre typer fordeler enten det er penger private tjenester utgiftsdekning etc med økonomisk verdi over ca kr 500 ref gjeldende Lignings ABCs regler om erkjentlighetsgaver Rabatter som tilbys av leverandører Unntak gjelder rabatter som alle ansatte har tilgang til Tilbud om middager eller arrangementer fra leverandører eller andre eksterne forbindelser Vanlig forpleining i forbindelse med møter etc anses som normal høflighet og kundepleie og er tillatt Utgiftsdekning for eksempel i forbindelse med reiser Ansatte som er i forhandlinger eller har befatning med tilbudsarbeidet med en leverandør el kan ikke ta imot fordeler av noen art uansett verdi Eksempler på hva som kan mottas Gaver av ubetydelig økonomisk verdi blomster vin konfekt til jul eller lignende anledninger der det er naturlig ref gjeldende Lignings ABCs regler om erkjentlighetsgaver Gaver som gis av arbeidsgiver til ansatt i forbindelse med merkedager oppstart avslutning av ansettelsesforhold el ref gjeldende Lignings ABCs regler om gaver i ansettelsesforhold Hvis en utfordrende situasjon oppstår som en del av arbeidet for Sporveien skal ansatte umiddelbart søke råd hos noen av sine overordnede Slike diskusjoner er et viktig ledd i selskapets innsats for å forebygge korrupsjon og bestikkelser 13 Forbud mot påvirkningshandel Påvirkningshandel er forbudt Dette er å kreve motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling verv eller oppdrag Det er også påvirkningshandel når man gir eller tilbyr noen en slik en utilbørlig fordel 14 Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid Ingen må opptre slik at Sporveien kan mistenkes for brudd på konkurranselovgivningen f eks bestemmelsene om ulovlig prissamarbeid anbudssamarbeid eller markedsdeling 15 Representasjon og reiser Representasjon i Sporveiens regi Representasjon i form av sosiale arrangementer måltider eller annen underholdning kan bare aksepteres dersom det er en klar forretningsmessig begrunnelse for

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2436092 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Historien om Sporveien er historien om Oslo Dersom du ønsker å fordype deg mer i Sporveiens historie eller har lyst på en

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2586103 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  Sporveiens styre Del på facebook Del på twitter Del på linkedin Skriv ut Konsernstyret i Sporveien består av fem eierrepresentanter og to ansatterepresentanter

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=34231 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  InfraPartner infrastruktur eiendom samt stabs og finansdirektør Konsernsjefen er øverste leder og er styreleder i operatørenhetene Fra venstre Birte Sjule Per Magne Mathisen Bjørn Granviken Cato Hellesjø Ingeborg Holten Torgeir Kristiansen Øystein Svendsen og Marianne Vik Konsernets selskapsstruktur og organisering

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=34232 (2016-02-02)
  Open archived version from archive