archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sporveien -
  nære skinner nabovarsler dispensasjon fra Jernbaneloven og eiendommer sendes til firmapost sporveien com Tillatelse til arbeid ved og i skinner Søknaden sendes via utfylling av dette skjemaet til avis sporveien com Ønsker du å melde i fra om hull i veien langs trikkeskinner Send e post til firmapost sporveien com Klage på manglende vedlikehold Har du kommentarer på manglende eller dårlig vedlikehold som lyspærer forsøpling tagging dyr fugler på stasjoner

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2585378 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • Trikkeanskaffelsen - Sporveien Oslo AS
  strengt med prisen Levetidskostnadene vurderes som viktigere Trikkekjøpet skal være det økonomisk mest fordelaktige totaliteten tatt i betraktning Det er altså ikke uten videre gitt at det er leverandøren som kommer opp med den laveste stykkprisen som får oppdraget med de nye trikkene Fremdrift Behovet for nytt rullende materiell og en oppgradering av infrastruktur har vært erkjent lenge Tidligere rullet prosjektet Samlet plan i samarbeid med Bymiljøetaten Diskusjonen om nytt rullende materiell har gått siden 2009 2013 KVU 1 levert for kjøp av nye trikker Denne sammen med første kvalitetssikring anbefalte etableringen av et program der infrastruktur baser og rullende materiell ble lagt inn i samme program Dette i erkjennelsen av at en ambisjon for et kvalitetsløft av trikken i Oslo raskt ville overstige dagens basekapasitet Lengre verkstedspor vil også være et behov Thorbjørn Thoresen ble i desember 2013 hentet fra stillingen som konserndirektør for produksjon i Sporveien for å lede Trikkeprogrammet Mandatet om en etablering av programmet ledet til en diskusjon de involverte selskapene imellom Dette vanskeliggjorde konsensus i programstyret Diskusjonen har særlig kretset rundt trikkeanskaffelsen og i liten grad berørt infrastruktur og baser Programmet hviler på en tett samkjøring der trikken må passe infrastrukturen og basene må kunne produsere den vogntilgjengeligheten vi skal ha Ellers feiler systemet 2014 Formelt mandat for å starte Trikkeprogrammet med et forprosjekt ble etablert sommeren 2014 Arbeidet med forprosjektet ble godt gjennomført og rapporten godt mottatt Kvalitetshensynet har vært overordnet og forventningene innfridd 2015 18 august Oppstarten av prekvalifiseringsarbeidet starter og innleder med det anskaffelsesprosjektet Dette er en del av den formelle prosedyren Her vil fokuset være på å velge ut de riktige leverandørene Riktig leverandør er i noen grad overordnet valget av riktig trikk Kapasitet kundegrensesnitt og soliditet er stikkord Trikkeleveransen skal gå over mange år og leverandøren må være i markedet

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/artikkel?p_document_id=2614080 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Nydalen T-banestasjon får økt kapasitet - Sporveien Oslo AS
  torgbygget Eksisterende trapp fra U1 til 1 skal erstattes med to nye rulletrapper Det skal bygges heis fra plattformen opp i Torgbygget Overflater byttes eller pusses opp lysarmaturer skiftes og vindusflater økes Byggherrer Plattformer og adkomster Sporveien Ombygging Torgbygget Avantor AS Fremdrift Arbeidene med vestre inngangsparti ble igangsatt 2 februar 2015 Her er det etablert ett nytt trappeløp eksisterende trapp er pusset opp og det er bygget en ny heis Utgang mot vest har også fått et omfattende estetisk løft Dette arbeidet er ferdigstilt i henhold til plan 2 september 2015 Arbeidet med østre inngangsparti settes i gang umiddelbart Primo september 2015 Østre trappeløp stenges September 2015 desember 2015 Spunting gjennomføres inngangsparti demonteres betongkonstruksjon i tak sages ned for adkomst til rulletrapper Eksisterende rulletrapper fjernes nye trapper med bedre kapasitet monteres Arbeidet er komplisert og vil medføre en del støy Januar 2016 mars 2016 Bygningsarbeider utføres innvendig i østre inngangsparti Østre stasjonseksteriør ferdigstilles 1 april 2016 Østre inngangsparti gjenåpnes Juni 2016 Ferdigstilling av utvendig beplantning og andre estetiske detaljer Utsmykning Prosjektet Tunnel of light i det østre inngangspartiet har ikke fungert som forutsatt på grunn av tekniske utfordringer og vil bli demontert Kunstneren er innforstått med og enig i avgjørelsen og er også inne i den nye utsmykningen som skal gjøres på stasjonsområdet Torgbygget I samme periode frem til april 2016 gjennomfører Avantor eier av bygningsmassen i Nydalen et omfattende oppussingsarbeid på Torgbygget Derfor vil området utvendig ha karakter av et anleggsområde også i noe tid etter at Sporveien er ferdig med sine prosjekter Byggherre Varighet Sporveien sin ombygging av østre adkomst vil pågå fra august 2015 til og med april 2016 Vestre adkomst åpner 1 august men det vil pågår kompletterende arbeider i en periode Samtidig vil Avantor utføre ombygging av Torgbygget fra januar 2015 til april 2016 Naboinformasjon

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/artikkel?p_document_id=2459853 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Kolsåsbanen - Sporveien Oslo AS
  1 kilometer Banestrekningen ble stengt 1 juli i 2006 på grunn av et stort oppgraderingsbehov Etter dette er banen gradvis utbygd og oppgradert til topp moderne metrostandard Sporveien er byggherre for hele oppgraderingen av Kolsåsbanen og forvalter og drifter T banenettet Linjer som er knyttet til prosjektet Linje 2 Fakta Oppgraderingen av Kolsåsbanen skjedde i tre faser Fase 1 omfattet oppgradering av Kolsåsbanen i Oslo på strekningen fra Sørbyhaugen avgrening fra Røabanen km 4 62 til bygrensen ved Lysakerelven km 8 00 Total lengde ca 3 4 km med følgende stasjoner Montebello Ullernåsen Åsjordet og Bjørnsletta Kostnadsramme 553 MNOK Fase 2 omfattet oppgraderingen i Akershus Lysakerelven Gjønnes Total lengde ca 3 5 km med følgende stasjoner Jar Ringstabekk Bekkestua og Gjønnes Kostnadsramme 1180 MNOK Fase 3 omfattet videreføringen fra Gjønnes til Kolsås Total lengde ca 5 0 km med følgende stasjoner Haslum Avløs Gjettum Hauger og Kolsås Kostnadsramme 1255 MNOK Øvrig fakta Kolsåsbanen har kostet 2 9 mrd kroner ca kr 230 000 pr lengdemeter Lengde utbygd dobbeltsporet bane inkludert trikk til Bekkestua 13 stasjoner som til sammen har 3000 meter plattform hver stasjonsplattform er 116 meter lang Plattformene er tre meter brede På Bekkestua og Kolsås er plattformene plassert midtstilt 350 avtaler om midlertid eller permanent erverv av eiendom Kolsåsbaneprosjektet har betalt for skifte av ca 1000 vinduer langs banen 8 hus er innløst disse er solgt etter at banen er ferdig 40 000 sviller 52 000 m skinner Støyreduserende tiltak 5427 m støyskjermer med en snitthøyde på tre meter 145 000 løpemeter 18 000 kalk sementpeler for å redusere strukturstøy Fremdrift Milepæler i utbyggingen 18 august 2008 ble delstrekningen fra Montebello til Åsjordet stasjon åpnet og tatt i bruk 17 august 2010 ble banen forlenget og åpnet til Bjørnsletta stasjon 15 august 2011 ble driften videreført og forlenget

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/artikkel?p_document_id=2429998 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Avløs base - Sporveien Oslo AS
  Bakgrunn Vi i Sporveien har bygget en ny base på Avløs Utbyggingen har foregått i samarbeid med Veidekke AS og det er de som har ført opp selve bygningene Når anlegget blir ferdigstilt i løpet av 2015 vil basen være en av Sporveiens tre baser i Oslo De andre to befinner seg på Ryen og Majorstua til tross for at Majorstua snart skal legges ned når Avløs kommer ordentlig i drift Hvorfor bygges Avløs base Avløs base vil bli svært betydningsfull for Sporveien og bidra til at Sporveien kan forsterke og forbedre drift og vedlikehold i årene som kommer Samtidig har utvidelsen av Kolsåsbanen gjort det hensiktsmessig å opprette en base i vest da dagens to baser befinner seg øst og sentralt i Oslo Fakta Avløs base stod ferdig august 2015 og omfatter fire nye haller til bruk for oppstalling innvendig vasking service og vedlikehold av T banevogner Prosjektet inngår som en viktig del av utvidelsen av Kolsåsbanen Det ferdige anlegget rommer En hall for fjerning av grafitti 2 spor 6 vognsett for verkstedfunksjoner 16500 kvadratmeter 12 innvendig spor 6 vognsett 1 innvendig spor 3 vognsett 2 utvendig hensetning spor 6 vognsett Innendørs parkering til 25 togsett 75 vogner Kjellerlokaler med tekniske rom garderober oppmøterom kontor trimrom lager spiserom med kjøkken og 45 parkeringsplasser Arkitekt Arne Henriksen arkitekter AS http www ah arkitekter no Rådgivende konsulent Aas Jakobsen AS http www aas jakobsen no Entreprenør Veidekke AS http veidekke no Byggherre Sporveien Oslo AS www sporveien com Fremdrift Hall 1 3 tas i bruk 1 5 15 Prøvedrift Hall 1 3 1 5 20 5 15 Ordinær drift fra hall 1 3 21 5 15 Hall 4 tas i bruk 9 7 15 Prøvedrift Hall 4 9 7 1 8 15 Ordinær drift Hall 4 august 2015 Kart Film Sporveiens

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/artikkel?p_document_id=2430004 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Lørenbanen - Sporveien Oslo AS
  kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstua som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene Gi Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til stasjoner langs T baneringen Gi Løren området generelt et bedre kollektivtilbud Nye Løren stasjon vil også være med å løfte byutviklingen på Løren da de nye boligområdene vil kunne knyttes til T banen Fakta Prosjektet skal Etablere 1 6 kilometer ny dobbeltsporet bane mellom Sinsen og Økern Etablere ny underjordisk stasjon på Løren Slik bygges Lørenbanen Sporveien har utarbeidet en brosjyre for Lørenbaneprosjektet som forklarer flere aspekter ved byggingen og hvilke metoder som benyttes Brosjyren inneholder nyttiig informasjon om støy vibrasjoner og hvordan du kommer i kontakt med prosjektadministrasjonen Last ned brosjyren her Om tunnelarbeidet Tunnelarbeidet er avsluttet Adkomsttunnelene ved det gamle Arcus området og Båhusveien ved Sinsen ble benyttet i forbindelse med uttransportering av tunnelmasser Lørenbanen er planlagt åpnet våren 2016 Det vil i tiden fremover foregå arbeider i tunnelen som vil føre med seg støy og vibrasjoner Fremdrift 1 halvår 2012 optimalisering økonomi og framdrift revidert teknisk forprosjekt gjennomføringsstrategi KS2 Metier 2 halvår 2012 utarbeidelse av tilbudsgrunnlag tunnel og koblingssoner mot Grorudbanen og Ringbanen grunnerverv 1 halvår 2013 innhenting av tilbud kontrakter grunnerverv byggestart i juni 2 halvår 2013 tunneldriving og koblingssone Grorudbanen prosjektering stasjon 1 halvår 2014 tunneldriving koblingssone Grorudbanen tilbudsgrunnlag stasjon 2 halvår 2014 tunneldriving ferdig koblingssoner Grorudbanen og Ringbanen kontrakt stasjon 1 halvår 2015 koblingssoner ferdigstilt vann og frostsikring av tunnel bygging av stasjon 2 halvår 2015 sporarbeider ferdigstilling av stasjon signalanlegg januar april 2016 avsluttende arbeider testing og prøvedrift 3 5 april 2016 Planlagt åpning Kart Film Se film under for å få et innblikk i hvor vi er i prosessen med Lørenbanen per juli 2015 Naboinformasjon Varslingstjeneste om støy på SMS Du kan bli varslet

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/artikkel?p_document_id=2429991 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Østensjøbanen - Sporveien Oslo AS
  vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes unntatt for signalanlegget Linjer som er knyttet til prosjektet Linje 3 Fakta Hva skal gjøres i tidsrommet Østensjøbanen er stengt Dagens spor og skinnegang samt stasjonsplattformer skal rives Stasjonene gjennomåpner med ny belysning nye leskur og informasjonselementer Banestrekningen vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinnegang nye plattformer og nye strømskinner 5 9 km kjørevei skal fornyes Ca 100 000 Kubikkmeter masse utkjøring Ca 100 000 Kubikkmeter masse innkjøring 20 000 meter skinner 1 0 000 meter strømskinner 15 000 sviller 12 adkomstveier til anlegget Skøyenåsen likeretterstasjon fornyes Se også denne fremdriftsplanen Effektmål Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud Resultatmål Ferdigstilles i 2016 og åpne for 2 tog i kvarteret Økonomi Prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen Prosjektet skal kunne kvalitetssikres i en KS2 som tilsvarer Oslo kommunes krav til styringsinformasjon Trafikksikkerhet Ivareta trafikksikkerhet og driftssikkerhet ved gjennomføring av prosjekter Sikkerhet helse og arbeidsmiljø HMS Overordnet mål er null skader på personell Ytre miljø Det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram MOP for prosjektet MOP skal inneholde spesifikke tiltak som baseres på forhold som avdekkes i risiko og sårbarhetsanalysen som skal gjennomføres med tanke på ytre miljø for anleggsfasen Kvalitet o Banen skal dimensjoneres for 7 5 minutters ruter o Alle hastighetsbegrensninger skal fjernes som en del av fornyingen o Vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen skal fjernes unntatt for signalanlegget Gevinster for de reisende Økt frekvens kapasitet og bedre rutetilbud i tlllegg til nyoppussede stasjoner Fremdrift Anleggstart 7 april 2015 Delåpning til Bøler januar 2016 Ferdigstillelse 1 april 2016 Naboinformasjon Ulemper i stengeperioden Med så omfattende anleggsarbeider som skal gjennomføres vil dette medføre økt støybelastning og anleggstrafikk Det vil pågå anleggstrafikk med ut og inntransportering av masse i tillegg skal mye materiell ut og inn av stasjonsområdene Dette vil skje gjennom eksisterende adkomstveier

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/artikkel?p_document_id=2459854 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • CBTC signalsystem for T-banen - Sporveien Oslo AS
  to purchase a CBTC signalling system to replace all existing systems and be implemented for the complete Metro network Kontaktpersoner og E post E mail firmapost sporveien com Kontaktperson Contact persons Per Ronny JohansenTlf 916 04 275 Prosjektleder John Ytterhaug Tlf 47 918 41 839 Nyhetsarkiv News Archive Måned Month Tittel Title April 2014 CBTC Fremtidig signal og sikringsanlegg for T banen Juni 2014 Forprosjekt for anskaffelse av nytt signalanlegg CBTC Februar 2015 Informasjon om prosessen for anskaffelse og implementering av et nytt CBTC signal og sikringsanlegg for T banen i Oslo Februar2015 Tekniske avklaringer med leverandører av CBTC Hensikten med den pågående RFI prosessen er å oppdatere Sporveien på den teknologiske utviklingen av CBTC og for å lære hvordan en spesifisering og implementering best skal gjennomføres Sporveien ser en fire stegs kontakt med leverenadører i denne RFI fasen Sporveien har sendt ut spørsmål og temaer de ønsker å diskutere med leverandører Som er forberedelse til dette er det arrangert besøk hos Sporveien med leverandørene for å informere om eksisterende infrastruktur Sporveien vil arrangere separate møter med leverandørene for å diskutere de spørsmålene og temaene som er oversendt i tillegg til en generell diskusjon rundt implementering av CBTC Sporveien ønsker også å foreta referansebesøk for å lære av erfaringen med pågående og sluttførte prosjekter Sporveien vil utarbeide en økonomisk modell for prosjektet og vil invitere leverandørene til å gi input til denne slik at det kan etableres et godt budsjett RFI Request for Information English The purpose of the ongoing RFI process is to keep Sporveien updated on the technological development of CBTC and to learn and evaluate how to specify and perform an optimal implementation Sporveien see a four step contact with the suppliers in this RFI phase Sporveien has sent a list of technical and implementation related questions

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/prosjekter/artikkel?p_document_id=2468694 (2016-02-02)
  Open archived version from archive