archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sporveien -
  Andreas Viseth Infrastruktur Fra 3 juni 2013 vil Sporveien Skanska Norge AS og Railcom arbeide med å bygge ny Lørenbane Det skal bygges ny stasjon på Løren og det blir direkte forbindelse mellom Groruddalen og Nydalen Dette vil gi et gigantisk kollektivløft til et av Oslos raskest voksende områder 1 6 kilometer med ny T bane på dobbeltspor skal etableres Den nye banen skal hovedsakelig gå i tunnel mellom Økern

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2360025 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  helt ny stasjon ser nå dagens lys Fremdriften i prosjektet har vært helt etter planen takket være god planlegging og samhandling mellom hovedansvarlig entrepenør PEAB og byggherren Sporveien Prosjekteringen av oppgradert T banestasjon er gjort av ingeniør og rådgivningsfirmaet COWI AS Det har vært en krevende oppgave å bygge en helt ny T banestasjon når det samtidig er drift med tog fra 4 linjer som innebærer at 32 T banetog passerer stasjonen i timen ikke minst sikkerhetsmessig Dette har gått svært bra takket være et godt samarbeid mellom prosjektansvarlige i Sporveien drifts og sikkerhetsansvarlige i Oslo T banedrift AS og entrepenør Artikkelen fortsetter under bildet Animasjonsbilde Flux arkitekter AS De viktigste kjennetegnene ved nye Ensjø stasjon er En påkostet og moderne T banestasjon med overflater i glass stål og granitt Utbyggingen har tatt høyde for en betydelig trafikkvekst til og fra Ensjø som følge av utviklingen av Ensjøbyen Det er bygget et lokk over halve stasjonen Dette skal på sikt bli en del av utearealet til den nye bebyggelsen rundt stasjonen og i tillegg fungere som et støyreduserende element i forhold til nærliggende omgivelser Plattformene er fornyet og forlenget og de tilfredsstiller nye krav til blant annet universell utforming Stasjonen

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2359774 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  betydning for de reisende i deres hverdag Vi vil kunne utnytte T banesystemets samlede kapasitet bedre enn i dag ved å kunne kjøre flere tog og ser frem til å kunne tilby befolkningen et enda bedre kollektivtilbud på denne strekningen Derfor er vi glade for å ha fått avtalen med Skanska på plass sier Per Magne Mathisen konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien Fordeler nye Lørenbanen vil gi de reisende Frigjøre kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstua som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene Gi Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til stasjoner langs T baneringen Gi Lørenområdet generelt et bedre kollektivtilbud Nye Løren stasjon vil også være med å løfte byutviklingen på Løren da de nye boligområdene vil kunne knyttes til T banen Øke attraktiviteten for Grorudbanen ved oppgradering av stasjoner og bedring av driftssikkerheten ved fornyelse av likerettere utbedring av spor og etablering av en ny sporforbindelse for en direkte linje mellom Grorudbanen og T baneringen mot nord Kontrakten tildelt Skanska omfatter driving og sikring av fjelltunnel inkludert stasjonshall for nye Løren stasjon Det skal også bygges 470 meter tospors tunnel og 2x450 meters ettspors tunnel I tillegg skal det

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2354278 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  klaget inn av busselskapet Konkurrenten no ESA konkluderer med at Sporveien ikke har brutt statstøttreglene slik Konkurrenten no hevdet I en avgjørelse fra ESA som ble publisert i dag konkuderer ESA med at Likviditetslån som er ytt mellom Sporveien og Unibuss ikke er statsstøtte Direktekontrakter mellom Sporveien og Unibuss buss for trikk og bane er ikke statsstøtte Garantier lån til infrastruktur og lignende har vært statsstøtte men bygger på eksisterende støtteordning og innebærer ikke overkompensasjon Ingen tiltak er foreslått fra ESA dvs at det ikke er behov for endringer i den eksisterende støtten Konkurrenten no klaget i september 2011 Sporveien inn for ESA og hevdet at selskapet hadde mottatt ulovlig støtte til konkurranseutsatt drift fra Oslo kommune og internt i Sporveien konsernet ESA har nå ferdigbehandlet saken og har konkludert med at dette ikke var ulovlig statsstøtte Vi er glad for at ESA her slår fast at den praksis som er fulgt i Oslo kommune og Sporveien ikke har vært i strid med gjeldende EØS lovgivning Nå legger vi denne saken bak oss og fokuserer på våre viktige samfunnsoppgaver som innebærer å bygge best mulig kollektivtrafikk i årene fremover sier konserndirektør Thorbjørn Thoresen i Sporveien Om ESA EFTAs overvåkningsorgan ESA

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2354221 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  slagkraftig profesjonalisert og konkurransedyktig konsern innen utgangen av 2015 Dette er Sporveien Selskapet som tidligere het Kollektivtransportproduksjon AS leverer gjennom sine 4 000 ansatte og datterselskapene Oslo T banedrift Oslotrikken og Unibuss T bane trikk og busstransport i Oslo og Akershus I tillegg forvalter og vedlikeholder Sporveien den skinnegående infrastrukturen vognparken av trikker og T baner T banestasjoner bussanlegg og en rekke annen eiendom knyttet til kollektivtrafikken i Oslo regionen Sporveien har i tillegg ansvaret for blant annet modernisering av Kolsåsbanen Lambertseterbanen og Grorudbanen Alle tre er milliardprosjekter som skal sikre bedre kollektivtrafikk i fremtiden Sporveien leverer også flybussruter ekspressbussruter og turbusstilbud en rekke steder i Norge I Oslo og Akershus er Sporveien leverandør til Ruter AS som som planlegger samordner og kjøper inn kollektivtjenester for Oslo og Akershus og tilbyr dette til de reisende Sporveien er en omfattende virksomhet med blant annet 210 000 000 reiser hvert år 4 000 medarbeidere 854 trikker T banevogner og busser 3 3 milliarder NOK i omsetning i 2012 220 000 kvadratmeter eiendomsmasse Kundetilfredshet på over 90 Regularitet på 99 50 angir hvor stor andel av de planlagte avgangene som kjøres Et viktig skritt Dette er en stor dag for alle oss som jobber i Sporveien Vi har ventet lenge på denne dagen Navnet Sporveien ligger i sjela hos de som jobber i denne virksomheten Navneendringen gir oss glød og motivasjon til å ta fatt på det viktige samfunnsoppdraget som ligger foran oss som ansatte i Sporveien sier Rune Aasen leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening Sporveiens nye ansikt Sporveien har i forbindelse med navnebyttet fått ny visuell identitet Den nye logoen er satt sammen av to piler som til sammen utgjør en S den første bokstaven i selskapets navn Logoen symboliserer møtepunkt transport bevegelse interaksjon og kommunikasjon De to pilene i hver sin

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2351761 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  95 utgjør 32 av totalt 72 trikker i Oslo To av trikkene i SL 95 flåten har tidligere vært gjennom en betydelig oppgradering og er derfor ikke rammet av innstillingen Disse to vil trafikkere som normalt Hvilke problemer har oppstått med SL 95 Ved en inspeksjon ble det funnet sprekkdannelser i festepunkter i et område mellom leddene som holder trikken av typen SL 95 sammen Sprekkdannelsene er oppstått som følge av korrosjon Det er gjort inspeksjoner av tilsvarende punkter på seks andre trikker av trikkeflåten og det er funnet lignende sprekker også på disse trikkene For å være på den sikre siden har Oslotrikken av sikkerhetsmessige årsaker besluttet å stoppe trafikken med SL 95 frem til situasjonen er nærmere klarlagt Korrosjon har vært et stort problem med denne trikketypen helt siden leveransen av trikkene startet fra den italienske fabrikken i 1999 Som følge av korrosjon og andre problemer har Oslotrikken hatt store og omfattende arbeider med vedlikehold og reparasjoner av trikkene i hele bruksperioden Trikker fra samme leverandør har også vært i bruk i Gøteborg i Sverige og i Birmingham i England Begge byer har hatt store kvalitetsutfordringer med sine flåter Oslotrikken har løpende kontakt om situasjonen med trikkeselskapet i Gøteborg Denne dialogen vil nå forsterkes med fokus på å innhente informasjon som kan være til hjelp for løse situasjonen som har oppstått Ambisjon om å få trikkene tilbake på skinner så raskt som mulig Oslotrikken har allerede satt i gang et omfattende arbeid for å avklare situasjonen knyttet til trikkene Arbeidet med å innspisere alle trikkene er i full gang og våre beste ressurser vil jobbe med dette døgnet rundt i tiden fremover Trikker som ikke har sprekkedannelser vil kunne settes i trafikk igjen umiddelbart etter at de er undersøkt De trikkene som har sprekkdannelser i festepunktene må gjennom

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2351220 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  så stor samfunnsmessig betydning som KTP forteller Håvard Avdeling for konsernanskaffelser håndterer til enhver tid store og komplekse anskaffelser for konsernet Utfordringen slik Håvard ser det ligger i å gjennomføre anskaffelsene på en mest mulig smidig måte samtidig som man ivaretar de kommersielle hensynene og rettslige kravene som er tilstede i enhver slik prosess I tillegg til gjennomføring av anskaffelsesprosesser gir avdelingens advokater og jurister også bistand til konsernet på

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2348888 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  vil løfte mobilnettet på T banen i Oslo opp på verdensnivå Vi er svært glade for at vi nå kan signere avtale med Telenor om å utvikle nettilgangen i T banetunellene Vi har jobbet en stund med denne saken og ser frem til at de over 250 000 daglige reisende med T banen vil få et betydelig forbedret mobilnett tilgjengelig sier konsernsjef i KTP AS Cato Hellesjø Det har vært stor teknologisk utvikling de senere årene og KTP har vurdert å eie og drifte anlegget selv Selskapet har imidlertid funnet at Telenor er den beste til å gjøre dette og avtalen sikrer samtidig Netcom og Mobile Norway sine kunder tilgang på like vilkår Telenor er en svært seriøs aktør og KTP har store forventninger til denne avtalen Vi er svært tilfreds med å kunne legge til rette for å få det råeste mobilnettet i T baneverdenen sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Det er en komplisert og stor jobb å montere 46 000 meter coaxcabel i T banetunellen sett i lys av at det kun er noen timer på natten det er mulig å montere Det er ikke satt noen dato for når nettet skal være tilgjengelig men alle parter

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2380832 (2016-02-02)
  Open archived version from archive