archive-no.com » NO » T » TRIKKEN.NO

Total: 500

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sporveien -
  av fullstendig system for overvannshåndtering inkl 5 inntakskonstruksjoner i betong etablering av erosjonsforebyggende tiltak etablering av stikkrenner opptil 1200 mm hvorav 3 skal legges helt gjennom Kongsveien etablering av kummer og kabeltraseer både støpte kanaler og grøfter for å ivareta all elkraft og signalanlegg på den nye banen opparbeidelse av planum som består av frostsikringslag forsterkningslag og bærelag Overbygning består hovedsakelig av spor skinner og sviller og ballastpukk Videre er det snakk om sporoptimalisering utretting av kurver og drenering Utskifting av gjerder og generell opprydding i traseen Sporveksler skal sikres signalanlegg i planoverganger skal fornyes og selve planovergangen legges med gummielementer Jordingsanlegg skal utbedres eller etableres Vi bygger helt nytt KL anlegg inkl fundamenter som må bores tett på trikk i drift Master kontrolleres og skiftes hvis behovet er der Det vil i arbeidets løp bli gjennomført relativt omfattende sprengningsarbeider og rensing av fjellet Årsaken til dette er at det skal lages en bane som tilfredsstiller dagens tekniske krav til rømningsveier støy komfort etc Banen må i tillegg kunne håndtere langt større vannmengder som følge av klimaendringene Kravene til baneoppbygning er også langt større i dag enn for 100 år siden dagens trikk kjører nesten rett på fjell Kortere reisetid Når arbeidene er ferdige vil reisetiden være litt kortere To kurver er rettet ut slik at trikkene kan øke hastigheten Gevinsten er en jevnere fart på hele strekningen Det vil ikke bli en økning i maksimal tillatt hastighet Den ferdige Ekebergbanen vil gi Rask fremføring o Økt hastighet gir raskere fremkommelighet Høy sikkerhet o Trafikksikkerhet har høyt fokus i anleggsperioden o Anleggsarbeidene skal ikke gi personskader eller skader på det ytre miljø God estetisk utforming o Kvalitet på sporarbeider i henhold til teknisk regelverk Universell utforming av alle holdeplasser Fremdrift 2015 Fra mars 2015 vil Sporveien Oslo AS oppgradere strekningen

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2443433 (2016-02-02)
  Open archived version from archive


 • Sporveien -
  nyeste bydel Den ligger vakkert vendt mot Oslofjorden E6 og E18 er borte det samme er trafikkmaskinen og arealene er frigjort til byutvikling Byggherre Statens vegvesen Antatt anleggsperiode 2013 2019 Fakta Hovedgaten i den nye bydelen er en 43 meter bred aveny som går inntil rekken av bygninger vi i dag kjenner som Barcode Sentralt i gaten er det lagt en flott ny trikketrasé Beplantning er et svært viktig element ved Dronning Eufemias gate Lunder av store bytrær er plantet langs begge fortauene mens det på hver side av trikkeskinnene er plantet søyleeik i samme linje som trikkemastene Mellom disse igjen finner man klatreroser i stativ For å hindre kryssing av trikketraseen utenom gangfeltene er det anlagt en bøkebord i begge rabattene At trikken i tillegg skal kjøre på et gressdekke utenom kryss holdeplasser og allmenninger gjør at Dronning Eufemias gate vil fremstå som en grønn og fin parkgate Ekebergbanen Dette blir den nye traseen for Ekebergbanen linje 18 og 19 når den ved ferdigstillelse flyttes fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate og Bispegata Traseen gjennom Bjørvika blir på omtrent 1 kilometer Traseen i Schweigaards gate blir beholdt som et beredskapsspor Fremdrift Prosjektet er slik det nå står ferdigstilt

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2429202 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  for oppgradering Veien er nedslitt Fakta Byråd for Miljø og samferdsel MOS bestemte tidligere i sommer at oppgradering av Grefsenveien utsettes inntil det har blitt gjennomført en utredning av mulighetene for å etablere en sykkeltrasé i langs Grefsenveien Bymiljøetaten BYM har blitt gitt ansvaret for denne utredningen Siden dette får konsekvenser også for den planlagte ombyggingen av Storokrysset i regi av Statens vegvesen er det usikkert når dette prosjektet vil bli gjennomført Først og fremst gjøres det en utbedring og vedlikehold av den mest nedslitte strekningen Arbeidet med Grefsenveien fra Hans Nielsen Hauges gate til Vitaminveien har startet med klargjøring for klatrespor ved Birk Reichenwalds gate og ved Vitaminveien Det vil i perioden bli enkeltsporet trikkedrift og arbeid på sporet som ikke er trafikkert Det skal skiftes skinner på deler av strekningen Total lengde på strekningen er 580 meter dobbeltspor dvs 1160 m enkeltspor hvorav det skiftes skinner på ca 161 meter enkeltspor Asfalt og betong ned til underkant av skinne 20 cm under toppasfalt vil bli fjernet og erstattet med ny betong og asfalt Fremdrift Anleggsarbeidene startet for fullt 2 7 15 og vil pågå frem til 1 10 15 Strekningen fra Birk Reichenwalds gate til Vitaminveien vil bli

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2429172 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  Del på linkedin Skriv ut Det skal faglig dyktige og engasjerte medarbeidere til for å frakte over 200 millioner reisende i Oslo og Akershus 3500 ansatte med ulik bakgrunn i spennende stillinger jobber sammen for å holde Oslo i gang

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2483324 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  nye rutiner for vognmateriell og vedlikehold utvikles ved behov En annen viktig del av jobben er å delta i forbedringsarbeidet for å bedre påliteligheten til vognmateriellet og å deltar i HMS møter i vogngruppen Jeg har også ansvar for at vogner og skinnegående arbeidsmaskiner har de nødvendige tillatelsene og utarbeider melding søknad til Statens jernbanetilsyn For tiden er jeg også teknisk koordinator i forprosjektet for anskaffelse av ny trikk Hvordan er arbeidsdagen Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene så dagene er sjelden like For tiden bruker jeg mye tid på forprosjektet for ny trikk hvor jeg leder arbeidsgruppene som skal definere de tekniske hovedkravene til den nye trikken Hva liker du best med jobben Variasjonen i arbeidsoppgaver og selvstendigheten Hva er bakgrunnen din Jeg er utdannet maskiningeniør men eksamen fra både Sverige og Norge Jeg begynte i Trikken i 2004 før det jobbet jeg på Bombardier Strømmens verksted i bla Flytog og Signatur Agenda prosjektene Før jeg begynte med rullende materiell gjorde jeg en hel del forskjellig bla var min første jobb i Sverige på atomkraftverket i Barsebäck Hva spør folk om når du forteller hva du jobber med De fleste blir litt overrasket og så blir de nysgjerrige Det

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2483073 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  løpet av disse ukene har jeg 1 uke hjemmevakt da reiser jeg ut for å fikse eventuelle feil som dukker opp Ellers har vi spennende prosjekter som modernisering av diverse baneanlegg med nye koblinger kabler veksler ol Hva liker du best med jobben Jeg liker at den er så variert og jeg kan styre mye av dagen min selv Det er veldig positivt at vi gjør en samfunnsnyttig jobb og bidrar til at folk kommer til jobb osv Det er moro å se at kundetilfredsheten er veldig høy i Sporveien Man får brukt både hodet og kroppen for det kan være fysisk jobb og vanskelige feil som en må bryne seg på Hva er bakgrunnen din Jeg har jobbet med litt forskjellig Jeg har fagbrev som serviceelektroniker men jeg jobbet aldri som det da jeg var i militæret noen år Da jeg var ferdig i forsvaret jobbet jeg som trailersjåfør 1 år og fikk da høre om jobben i signalavdelingen i Sporveien Jeg måtte ta et halvt år på el energi før jeg begynte på norsk jernbane skole i to og ett halvt år Nå har jeg vært syv og ett halvt år i Sporveien Hva spør folk om når

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2577277 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  nye ferdigheter hatt en positiv utvikling og er godt rustet for fremtiden Sporveien anerkjenner også at det kan være utfordrende å starte som ny leder både for de som kommer utenfra og for de som blir løftet opp fra andre stillinger i konsernet Derfor setter vi nå i gang med et utviklingsprogram som retter seg direkte mot nye ledere for å hjelpe de med å utvikle og styrke verktøyene de

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2490718 (2016-02-02)
  Open archived version from archive

 • Sporveien -
  medarbeidere som tenker fremtidsrettet tar initiativ og er pådrivere for Sporveien i fremtiden og som skal bidra til nyskapning og kulturbygging på tvers av konsernet Talentprogrammet tar utgangspunkt i den enkeltes potensiale Innholdet skal gi deltakerne faglig og personlig utvikling og fokus vil være tett koblet sammen med utfordringer som møtes på i hverdagen i Sporveien Programmet har fokus på sentrale temaer som strategiutvikling og forretningsforståelse samhandling og ledelse prosjektarbeid

  Original URL path: http://www.trikken.no/inter/print?p_document_id=2490717 (2016-02-02)
  Open archived version from archive