archive-no.com » NO » T » TTNOR.NO

Total: 101

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Engelsk
  Bilde fra minnet brukes i en støttegruppe i engelsk på 8 trinn for å lære preposisjonsbruk og repetere fargene TT strategien brukes på en ny måte ved at elevene selv

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/engelsk.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Naturfag
  må ut brukes her i en PP presentasjon Det er ikke ett riktig svar men mange løsninger som kan gis gode begrunnelser Når En må ut brukes slik utfordres kreativitet

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/naturfag.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Musikk
  Bildet elevene skulle få se på og tegne sammen med gruppa si var et rytmearrangement med tre ulike rytmestemmer og fire takter Hver elev fikk 20 sekunder til å studere bildet før de gikk tilbake til gruppa si og tegnet ned det de husket på arket sitt Da fikk de 2 minutter til å tegne før neste man gikk fram og studerte bildet videre Slik holdt vi på noen runder til alle kom fram til et så riktig bilde som mulig Etter hvert som gruppene ble ferdige fikk de gå på et grupperom for å øve på samspillet med rytmene Helt til slutt fikk hver gruppe fremføre sitt samspill for de andre De som var først ferdige med å kopiere bildet og som dermed fikk lengst tid til å øve brukte instrumenter mens de andre bare klappet rytmene Debriefing Til slutt hadde vi en samtale med full klasse der vi snakket om erfaringene med opplegget og hva de hadde lært Både A og B klassen var enige om at dette hadde vært gøy og at det var en fin måte å huske nye ting på De nevnte at det var fint å kunne gi neste mann som skulle se på bildet konkrete oppgaver å se etter for å utfylle mer enn de før hadde gjort Samarbeidet i gruppene fungerte bra og det var stort engasjement hos alle i gruppa mens andre tegnet Det var fint å se at ingen meldte seg ut av gruppearbeidet slik noen stort sett alltid gjør Alle måtte være med for alle hadde viktige oppgaver Elevene syntes at tiden de fikk til å studere bildet og tiden til å tegne var akkurat passe Noen stod fast innimellom og klarte ikke å tegne så lenge som i to minutter men da ble tiden brukt bl a til

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/musikk.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • 1814
  Per Olav Kallestad Kråkerøy ungdomsskole har laget et TT opplegg om 1814 etter mysterie modellen Oppgaver finner du på bunnen av siden etter kortene Klikk på 1814

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/1814.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • 1905
  grei innføring i dette Målet med oppgaven er naturligvis at elevene skal få kunnskap om unionsoppløsningen men var også ment som en hjelp for elevene til å trekke linjene tilbake til den foregående undervisningen i norgeshistorie Dvs se hvordan mange faktorer spilte inn og bidro til bruddet med Sverige Oppgaven løses i grupper der hver gruppe får utdelt en konvolutt med 21 kort På hvert kort står det et utsagn om unionsoppløsningen Elevene skal løse to oppgaver i tilknytning til dette I oppgave 1 skal gruppene velge ut 5 kort og kunne begrunne hvorfor de syntes disse er viktige I forkant hadde jeg gjort elevene oppmerksomme på at de var nødt til å finne utsagn som sto i sammenheng med hverandre også for å kunne løse oppgave 2 på en tilfredsstillende måte Utsagnene er utformet slik at en utvelgelse av fem kort ikke behøver å være bedre enn noe annet valg Fordi elevene skal velge ut fem kort som kan settes i sammenheng er de nødt til å vurdere alle 21 utsagnene Dermed unngår man at fem utsagn vilkårlig velges ut Gruppene viste seg å vurdere årsakene til unionsoppløsningen forskjellig Det var derfor nyttig å avslutte oppgaven med en felles gjennomgang På denne måten fikk gruppene ta del i hverandres resultater Oppgavene skal kort besvares skriftlig da det var min intensjon at dette ytterligere skulle fremme bearbeidelsen av stoffet Elevene hadde på forhånd blitt gjort oppmerksomme på at de skriftlige besvarelsene kom til å bli samlet inn Dette ble gjort for at eleven skulle få et visst press på seg til å jobbe ordentlig med oppgaven I det store og hele fungerte oppgaven godt Det oppsto konstruktive diskusjoner innad i gruppene under arbeidet og mellom disse i den etterfølgende oppsummeringen Jeg tror at oppgaven var en fin øvelse i å

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/1905.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Ny side 4
  overflatearbeid som resultat Å gi elevene større innsikt i hvorfor ting skjer i historie er svært viktig både for å gjøre historie mer interessant og for å øke deres egen forståelse av at de selv har et handlingsrom og dermed et ansvar Derfor må læringsaktiviteter sørge for at elevene kommer under huden på årsaksbegrepet slik at de ser litt av mangfoldet og etter hvert kompleksiteten i det historiske årsaksbegrepet Da kan hendelser fra lokalhistorien som er mindre viktige i et større sammenheng være godt egnet og ikke bare revolusjoner og verdenskriger som L 97 nok har i sine tanker Bybrannen i Fredrikshald 1826 er laget som en modell for hvordan en kan arbeide med årsaksbegrepet på en måte som kombinerer det konkrete visuelle og motoriske og gir elevene innsikt i viktige sider ved årsaksbegrepet Læringsaktiviteten fokuserer også begrepet relevans Uansett aldersnivå er det viktig å gi elevene trening i å finne ut hva som hører med til et spørsmål eller en problemstilling og hva som ikke hører med I denne aktiviteten skal de skille mellom emnerelevans og spørsmålsrelevans Derfor er spørsmålet formulert slik Hvorfor kom brannen 18 juni 1826 ut av kontroll slik at den ødela mesteparten av byen Spørsmålet

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/brannen1.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Maos makt
  øvelse i å abstrahere og omforme kunnskap Elevenes informasjonsbase er lærebøker For ungdomstrinnet vil kapitlet om Kina i Lund Indresøvde Historie Innblikk 10 Aschehoug 1999 dekke alle hendelsene som utsagnene viser til For videregående skole vil de fleste lærebøker være dekkende Aktiviteten kan også brukes uavhengig av lærebok som en oversikts og repetisjonsøvelse Lærer kan føye til årstallene for hvert utsagn og dermed konsentrere arbeidet om å vurdere de ulike

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/maos_makt.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • 20.århundre
  med bruk av læringsstrategien TABU Den dreier seg om sentrale begreper fra det 20 århundres historie I TT opplegget Sentrale begreper i norsk som du finner i åpen del under

  Original URL path: http://www.ttnor.no/tt-lukket/20%20orhundre.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive •