archive-no.com » NO » T » TTNOR.NO

Total: 101

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hjem for hvem?
  med 1200 elever 11 18 år En del av undervisningen foregikk i brakker i tillegg til skolebygningene Opplegget presentert i et konferanserom på skolen Kvinne Fag Art and design tilsvarer tildels Kunst og håndverk Aktivitet Elevene skal plassere familier i en av 19 boliger ut i fra en kort beskrivelse av 10 familier Miniatyrbilder av boligene nedenfor Materiale Bilder av 19 ulike boliger fra eneboliger til leilighetskomplekser Korte beskrivelser av 5 5 familier Både bilder og beskrivelser kan lett tilpasses norske forhold Aktiviteten kan også brukes uendret som en innføring i engelske samfunnsforhold f eks i engelsk Aktivitet Familiene skal plasseres i den boligen som gruppa mener best svarer til beskrivelsen av familien og typen bolig slik den er avbildet Valgene skal begrunnes Avhengig av rammefaktorer bør antall familier som gruppa arbeider med avgrenses I noen klasser kan det være riktig å bestemme på forhånd hvilken bolig som passer best til hvilken familie slik at elevene får gleden over et riktig svar I andre klasser kan åpne løsninger som gir mulighet for diskusjon i samlet klasse være mer hensiktsmessig for å utvikle mer krevende ferdigheter TT analyse Aktiviteten vil gi elevene trening i noen eller alle av disse ferdighetene arbeide

  Original URL path: http://www.ttnor.no/hjemforhvem.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Stormutsatt
  grupper og læreren introduserer elevene for temaet for timen som er forberedelse til eksamen i geografi Deretter deler han ut et ark til hver med en eksamensoppgave People in some areas manage the effects of natural hazards better than people in other areas Suggest why with reference to storms in areas you have studied L Les spørsmålet Hva er det spørsmål om Tips Det er flere enn ett spørsmål Finn ut hva det er spørsmål om Skriv med egne ord hva det spørres etter Læreren skriver på tavla what is the question asking you to do Elevene bruker tid på å forstå spørsmålet Diskuterer seg i mellom Noterer ned det de kommer fram til på arket Dette tar 3 4 minutter Så hører læreren opp hva de ulike gruppene har kommet fram til Elevene kommer med ulike forslag til hva det spørres etter Eks I hvilke områder bor det folk som har blitt rammet av storm Læreren har en diskusjon med en av elevene om hvorvidt hun har oppfattet rett L Ordet som er viktig her er sammenligne hva er det dere skal sammenlikne E Folk på forskjellige steder L Dere skal sammenlikne hvordan mennesker på ulike steder behersker storm og uvær Bruk konkrete eksempler case studies for å underbygge påstandene deres L Nå skal dere få fire ulike besvarelser til oppgaven Læreren deler så ut et ark med fire besvarelser L Rangér svarene Det beste først Elevene arbeider nå ivrig med å rangére svarene Diskusjonen i gruppene går livlig De får også beskjed om å begrunne valgene sine på baksiden av arket Dette tar ca 10 15 minutter Så hører læreren opp hva de ulike gruppene har svart og de fleste er enige i hvilket svar de synes er det beste L Synes dere det beste svaret var godt

  Original URL path: http://www.ttnor.no/stormutsatt.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Straffetoktet
  svarer ivrig Går så tilbake til spørsmålene på tavla Elevene får beskjed om hva som er dagens hovedaktivitet lytting De skal lytte og notere i en eller annen form mens hun leser fortellingen i vanlig snakketempo Fortellingen tar 3 minutter og har mange konkrete detaljer De får 3 minutter etterpå til å arbeide med notatene slik at de kan gjenfortelle historien Ingen klager på at det gikk for fort Læreren skriver på tavla What have you remembered What strategies did you use to remember Samtalen konsentreres først om innholdet i historien Læreren skriver fullstendige setninger på tavla ut fra elevsvarene De fleste elevene har hendene i været og er ivrige etter å delta Debriefing På spørsmål svarer omtrent halvparten at det var vanskelig å følge med samtidig som de skriver Noen elever har brukt en eller annen form for visuelt tegnede figurer noen skriver hele eller forkortede ord et par stykker får ikke med seg noe En elev sier at han ikke har skrevet noe han husker det likevel Det er lett Læreren aksepterer tilsynelatende dette uten å teste eleven Læreren spør hvorfor det var vanskelig Elevene har en rekke forslag Læreren skriver på tavla Vanskelig å huske hele historien Vanskelig å få med seg alt samtidig som man skriver Setningene blir meningsløse Skriver for fort så det blir vanskelig å forstå etterpå Noen ord var vanskelige å forstå derfor vanskelig å tegne eller forklare Læreren spør Hvilke metoder brukte du og skriver elevenes forslag på tavla Lager raske skisser strekmenn snakkebobler etc Skriver korte setninger Bruker forkortelser som i SMS meldinger eller chatting YOU U WHY Y YRS Years Tegner bilder De får beskjed om å snu arket og prøve igjen Gjør det bedre nå og tenk over hva slags metoder de andre har brukt Kanskje kan dere lære

  Original URL path: http://www.ttnor.no/straffetoktet.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Praksis i Norge TT-NOR
  kassa går i lufta med et digert smell tegner en eksplosjon Ole og arbeiderne stryker med i eksplosjonen og deler av skolebygningen får stor medfart Sjokk og fortvilelse i nærmiljøet De stiller seg spørsmålet Hva har skjedd hvorfor kunne dette skje hvem har ansvaret Del 2 Første oppgave Studentene sitter i grupper på tre De får følgende spørsmål Hvem har ansvaret for at denne tragiske hendelsen kunne skje Hvorfor kunne dette skje Gruppene får 15 minutter til å besvare spørsmålene Presiserer at det ikke finnes noe rett eller galt svar Del 3 Debriefing rekonstruksjon Jeg stiller spørsmålet i plenum Hva har du lært av dine medstudenter Har dine medstudenter lært deg noe nytt Jeg tegner en matrise på tavla med totalt 21 bokser fordelt slik 7 grupper ganger tre personer Krysser av ja eller nei Resultatet 11 studenter svarte ja og 10 svarte nei Kommenterer betydningen av gruppearbeid tre hoder til sammen er klokere enn bare ett hode Hjerneforskere mener at vi bare bruker 3 4 av vår hjernekapasitet Er vi sammen om å l øse problemer av denne art for eksempel i grupper på tre bruker vi til sammen 10 12 Hva har dere kommet fram til Jeg skriver på tavla de ulike forslag fra de forskjellige gruppene Ansvar Faktorer Foreldre Skulle lært Ole ikke å leke med fyrstikker Lærer Skulle ha passet bedre på elevene Arbeidere Skulle ikke ha latt dynamittgubbene ligge ubeskyttet utenfor byggeplassen Entrepenøren Skulle ha sikret området med gjerder Byggherren Kommunen Skulle ha inspisert området før sprengning Politiet og Brannvesenet Skulle ha vært på plass når sprengning i nærheten av en skole foregår føre var prinsippet Staten Overordnet ansvar Jeg rekapitulerer svarene og omgrupperer faktorene i følgende klassifikasjoner Oppdragelse og holdningsskapende arbeid Sikring av området Inspeksjon Forkarer forskjellen mellom reelt ansvar og formelt ansvar og

  Original URL path: http://www.ttnor.no/kausalitet.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • TT-NOR
  du svarer på oppgaven Deretter ba jeg elevene diskutere og skrive ned forslag til hva oppgaven ber dem å svare på Jeg ba dem å skrive på et kladdeark og ikke på oppgavearket God aktivitet på alle gruppene Etter ca 6 minutter var alle gruppene ferdig og jeg ba om forslag Elevenes forslag Vi skal redegjøre for årsakene grunnene til at Tyskland seiret så overlegent de to første årene Så skal vi redegjøre for de årsakene grunnene som gjorde at Tyskland kapitulerte tapte krigen Alle gruppene var enige om dette Jeg skrev dette på tavla Anne Berit Ber oppgaven dere om noe mer Elevene Ja Anne Berit Hva da Elevene Vi skal bruke det vi har lest og lært Anne Berit Hva skal dere gjøre da Elevene Vi skal bruke læreboka og arbeidsboka På tavla Bruk læreboka og arbeidsboka Jeg ba elevene skrive på oppgavearket det som stod på tavla Alle elevene fikk 4 svaralternativ til oppgaven og gruppa fikk ett hjelpeark noe som gjør det lettere å sammenligne svaralternativene Anne Berit Nå skal dere lese og sette dere inn i disse 4 svaralternativene Det er sikkert lurt å la en lese høyt og de andre følger med Bruk hjelpearket til å skrive de årsakene svaralternativene gir Når dere har gjort det sammenligner dere svarene og rangerer svarene hvilket dere synes er det beste nest beste osv Rangeringen skriver dere på dette arket og begrunner rangeringen deres Alle gruppene jobbet godt og systematisk De noterte på hjelpearket og hjalp hverandre med å finne årsaker Da de begynte på svaralternativ B begynte de umiddelbart å sammenligne det med svaralternativ A og gjorde seg opp mening om hvilke av de to de syntes var det beste Slik fortsatte de Noen av elevene trodde at svaralternativ A eller B måtte være de beste ettersom de var de lengste men etter å ha studert svaralternativ C og D var de ikke sikre Et par av gruppene jobbet raskt og ble fortere ferdig enn de andre gruppene Jeg ba disse om å tenke og samtale om hvordan de ville besvare oppgaven mens de ventet Etter ca 40 minutter hadde alle gruppene bestemt seg for hvilket de syntes var det beste og nest beste med begrunnelser og de aller fleste gruppene hadde rangert alle svaralternativene 4 av gruppene mente at svaralternativ B var det beste en gruppe mente A en gruppe C og en gruppe D De som hadde valgt svaralternativ B hadde stort sett samme begrunnelse Begge delene av oppgavene er godt besvart og redegjør for mange årsaker særlig hvordan Hitler forberedte seg på krig Den gruppa som hadde valgt svaralternativ A kom med samme begrunnelse som A men pekte på at dette svaralternativet redegjorde godt for det overraskende angrepet på Frankrike Den gruppa som hadde valgt svaralternativ C begrunnet sin rangering med at dette svaret redegjorde for tofrontskrigproblematikken og lynkrigen Den gruppa som hadde valgt svaralternativ D begrunnet sin rangering med at dette svaret redegjorde godt for lynkrigen og hva russerne gjorde for beseire

  Original URL path: http://www.ttnor.no/andreverdx.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Praksis i Norge TT-NOR
  arket etter hvilken verdi argumentet hadde Viktigste først og det mest perifere sist Øvelse 2 Nå fikk elevene beskjed om å sortere argumentene i 4 kolonner ved siden av hverandre Når alle var ferdig med dette skulle elevene finne en god overskrift til hver kolonne Øvelse 3 Her fikk elevene beskjed om å sortere argumentene i 4 kolonner med overskriftene Viktige argumenter for bygging av denne bedriften uviktige argumenter for Viktige argumenter mot og uviktige argumenter mot Øvelse 4 Her skulle elevene sortere argumentene fra en sirkel i midten og utover hvor de beste likeverdige argumenter skulle ligge i en sirkel rundt sentrum og så skulle argumentene legges i sirkler utover med de minst relevant lengst ute Erfaringer fra utprøving av Thinking Skills TS i samfunnsfag i to klasser ved Kråkerøy ungdomsskole i oktober 2000 Elevene jobbet sammen i grupper på 4 og 5 Det ble svært stor elevaktivitet rundt oppgaven de aller fleste deltok med liv og lyst og diskusjonene gikk høyt Vi så at det bl a var forskjell på gutters og jenters verdigrunnlag som førte til diskusjon Mange av elevene var flinke til å argumentere for sine synspunkter og alle gruppene kom fram til en nogenlunde omforent rekkefølge under øvelse 1 Øvelse 2 gikk også bra og flere av gruppene begynte å lage overskrifter før de ble bedt om det Da vi gjennomgikk de forskjellige overskriftene viste det seg at gruppene hadde kommet fram til 7 8 forskjellige headinger men alle var brukbare sett ut i fra de foreliggende argumenter Øvelse 3 gikk også svært greit og det var stort sammenfall mellom kolonnene hos de forskjellige gruppene Her trakk vi en parallell til kommunens politikere som alltid må vurdere pro et contra i saker som gjelder utbygging og som får store konsekvenser for kommunen Med bakgrunn i

  Original URL path: http://www.ttnor.no/kraakeroy.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Lag et dyr
  munn og klovsykesmitte Den startet på en gård i nabolaget Fag Geografi Klimasoner i Nord Amerika Aktivitet Bygger på læringsstrategien Making Animals Går ut på at elevene skal konstruere et dyr som er tilpasset den klimasonen de har valgt Timens varighet 60 minutter Materiale To A 4 ark det ene dobbeltsidig Ark 1 gir på den ene siden en kort beskrivelse av de tre klimasonene som var valgt ut tundra ørken eller middelhavsklima Den andre siden har en struktur som veileder elevene i arbeidet Ark 2 lister opp 23 forskjellige egenskaper elevene kunne velge mellom for å lage et dyr som er tilpasset en klimasone Sammenfatning av timen Læreren innledet timen med å repetere hva de husket om de tre klimasonene de skulle arbeide med Grupper på tre eller fire men elevene valgte oppgave individuelt Noen elever gikk rett i gang med å tegne dyret det var særlig jenter mens de fleste guttene begynte med å krysse av egenskaper Læreren gikk rundt og oppklarte problemer og utfordret dem litt på valgene av egenskaper Bak på ark 1 var det satt av plass til å liste opp valgene og begrunne dem Dette arbeidet elevene med i ca 5 minutter Deretter skulle

  Original URL path: http://www.ttnor.no/lagdyr.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Praksis i Norge TT-NOR
  2001 Litteratur Kurs Lukket del Kjelle Utdrag fra lærerrapport Mette Schjerven og Vivil Hunding Strømme Kjelle ungdomsskole Kjellengveien 20 3125 Tønsberg Lag en røyker Dette opplegget ble brukt i et Vær røykfri prosjekt Dette er jo en dårlig kopi av en av øvelsene vi hadde på kurset i Halden men vi hadde det morsomt Bare det var jo verdt mye Også her ble samtalen i etterkant bevisstgjørende Ikke om det

  Original URL path: http://www.ttnor.no/roker.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive •