archive-no.com » NO » T » TYR.NO

Total: 606

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TYR advarer mot økt kjedemakt
  frykte frå Rema Administrerande direktør i Rema Industrier Martin Klafstad sa til Nationen torsdag at bøndene ikkje har noko å frykte frå Rema sine oppkjøp Eg har aldri forstått kvifor skepsisen er så sterk Me i Rema er svært opptekne av at bøndene skal tene pengar me er fans av bonden Der me rettar kritikken er mot ineffektivitet i på produksjonsleddet Det blir meir rom for pengar til bonden når foredlingsindustrien er effektiv sa Klafstad Leiar i Noregs Bondelag Nils T Bjørke åtvara mot at kjedene kjøper opp industrileddet Gjennom oppkjøp får kjedene full kontroll og kan styre verdikjeda og bonden sa Bjørke Strategisk smart Røhnebæk seier han forstår at kjedene gjer kjøper opp Forretningsmessig er det strategisk smart for kjedene Dei driv business ut frå rammevilkåra politikarane gir dei Ein annan ting er at kjedene kanskje slår vekk handa til dei som før dei Ei liberalisering av landbrukspolitikken vil føre til at Noreg som det rikaste landet i verda bli ein interessant marknad for Carrefour Tesco og dei verkeleg tøffe gutane i klassen seier Røhnebæk I Matkjede rapporten blir det peikt på at makta har flytta seg i verdikjeda for mat frå produsentar og leverandørar til daglegvarekjedene Utvalet føreslo ein lov om god handelsskikk som regjeringa har overlet til eit ekspertutval å greie ut Det alvorlege med at kjedene kjøper seg opp er at makta blir flytta frå politikarane til handelen Samvirka som marknadsregulatorar blir sett under press Tollvern og marknadsregulering er sentrale verkemiddel slik me kjenner landbrukspolitikken i dag seier Røhnebæk Norsk landbruk og næringsmiddelindustrien er ein betydeleg bidragsytar til norsk sysselsetjing med 100 000 arbeidsplassar Eg kan ikkje sjå at Noreg har råd til å undergrave denne næringa seier Røhnebæk Vil prioritere sentrale strok Han trur kjedene fyrst og fremst vil operere i det mest produktive området

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/tyr-advarer-mot-248kt-kjedemakt (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • De første CanBIFF!
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 De første CanBIFF 4 februar 2013 Denne vinteren ble de 45 første kandidatene fra Biffakademiet utnevnt til CanBIFF Disse har fullført alle fire moduler av TYR og Norturas Biffakademi Utdeling av diplom og høytidelig utnevnelse av CanBIFF skjedde under middagen på kvelden under gjennomføringen av Modul 4 driftsledelse og økonomi på Hamar og Stjørdal De Denne vinteren ble de 45 første kandidatene fra Biffakademiet utnevnt til CanBIFF Disse har fullført alle fire moduler av TYR og Norturas Biffakademi Utdeling av diplom og høytidelig utnevnelse av CanBIFF skjedde under middagen på kvelden under gjennomføringen av Modul 4 driftsledelse og økonomi på Hamar og Stjørdal De fire modulene har omfattet følgende temaer Modul 1 Ammekua Modul 2 Kalven Modul 3 Ungdyret Modul 4 Driftsledelse og økonomi Da Modul 4 ble gjennomført for første gang på Hamar og Stjørdal var det altså hele 45 personer som har gjennomført alle fire moduler Flere av disse skal i tillegg ha formell studiekompetanse på kurset og skal derfor avlegge eksamen før de får 15 studiepoeng for kurset TYR gratulerer følgende personer som CanBIFF Bjørn Almlid Beitstad Sarah Aronsen Hell Toril Bakken Wandsvik Stjørdal Tove Berre Rognan Lars Erik Bjølverud Lesjaskog Roy Ketil Bryggen Lesjaskog Trond Brørby Hønefoss Kjell Morten Eggen Heradsbygd Trude Eldnes Beitstad Linda K Engebretsen Granli Else Engen Brandval Christian Espenes Skage i Namdalen Stig Olav Forseth Haltdalen Karin Fuglestad Kvernaland Synnøve Gravdahl Trondheim Halstein Grønseth Molde Bjørn Haugdahl Sparbu Lars Hembre Steinkjer Hans Olav Holann Tynset Arnfinn Horpestad Nærbø Anne Ingvoldstad Vang Glenn Grønneberg Johansson Sandnessjøen Håvard Jystad Steinkjer Leif Helge Kongshaug Averøy Celina Lindeborg Trysil Torbjørn Lunde

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/de-f248rste-canbiff (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bare en uke igjen til Storfe 2013!
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 Bare en uke igjen til Storfe 2013 25 januar 2013 Storfekjøtt og melkeprodusenter fra hele landet inviteres til fagkongressen Storfe 2013 som arrangeres på Telenor Arena Fornebu 1 2 februar Dette blir møtestedet for nettverksbygging livdyrauksjoner spennende fagforedrag og mye mer Gå ikke glipp av dette meld deg på Bøndenes egne organisasjoner Nortura TYR Tine Felleskjøpet Agri og Geno har gått sammen for Storfekjøtt og melkeprodusenter fra hele landet inviteres til fagkongressen Storfe 2013 som arrangeres på Telenor Arena Fornebu 1 2 februar Dette blir møtestedet for nettverksbygging livdyrauksjoner spennende fagforedrag og mye mer Gå ikke glipp av dette meld deg på Bøndenes egne organisasjoner Nortura TYR Tine Felleskjøpet Agri og Geno har gått sammen for å gi et bredest og best mulig tilbud til både spesialiserte ammekuprodusenter melkeprodusenter og kombinerte melke og kjøttprodusenter på ett og samme sted Her blir det mye fag men også show og moro LIVDYRAUKSJON Lørdag 2 februar kl 12 00 16 00 får du mulighet til både å kjøpe og selge flotte avlsdyr Det legges opp til at om lag 40 renrasede hunndyr av både kjøttfe og melkeraser skal under hammeren denne dagen Vi i TYR har flyttet arrangementet Kviga og lagt det inn under Storfe 2013 TYR produserer auksjonskatalogen og den legges ut på nett før auksjon FAGKONGRESS Et bredt sammensatt fagprogram med til sammen 41 foredrag omhandler både melk og kjøtt og fordeler seg under disse overskriftene Biologi og teknologi Bonden som bedriftsleder Helse fruktbarhet og velferd Marked Nytt fra forskingen og Grovfôr beite Fagutstilling En viktig del av fagkongressen er fagutstillingen der alle viktige samarbeidspartnere for bonden inviteres til å

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/bare-en-uke-igjen-til-storfe-2013 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bortfall av hvite øremerker fra 1.1.2013
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 Bortfall av hvite øremerker fra 1 1 2013 2 januar 2013 Fra 1 1 2013 bortfaller kravet om hvite øremerker ved kjøp og salg av storfe Innkjøpte dyr skal ikke lenger merkes med hvite offisielle øremerker Dyrets opprinnelsesmerke det gule øremerket er den offisielle identifiseringen av dyret gjennom hele dyrets levetid Animalia melder følgende til Storfekjøttkontrollens medlemmer Dersom dyr som er Fra 1 1 2013 bortfaller kravet om hvite øremerker ved kjøp og salg av storfe Innkjøpte dyr skal ikke lenger merkes med hvite offisielle øremerker Dyrets opprinnelsesmerke det gule øremerket er den offisielle identifiseringen av dyret gjennom hele dyrets levetid Animalia melder følgende til Storfekjøttkontrollens medlemmer Dersom dyr som er innkjøpt før 1 1 2013 mister det hvite øremerket etter denne dato trenger man ikke merke med hvitt erstatningsmerke Eier må selv vurdere om et slikt dyr likevel bør tilleggsmerkes De av dere som ønsker å benytte tilleggsmerking etter 1 januar 2013 får bestilt uoffisielle øremerker hos merkeleverandør KONSEKVENSER FOR BRUKERE AV STORFEKJØTTKONTROLLEN Fram til ny versjon av Storfekjøttkontrollen må man ved innmelding av innkjøpte dyr fortsatt registrere et tilleggsmerke ørenr på dyret etter 1 1 2013 Ørenr kan være det samme som står på det gule merket men det kan ikke finnes et likt 4 sifret ørenr innmeldt i besetningen Siden dette er en ordning som bare skal gjelde i ca 1 5 mnd så er det ikke nødvendig å fysisk merke dyra Ny versjon Storfekjøttkontrollen omprogrammeres for tiden slik at den skal være mulig å bruke på de mest vanlige nettleserne Den nye versjonen av Storfekjøttkontrollen vil takle at dyra ikke gis et tilleggsmerke der vil

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/bortfall-av-hvite-248remerker-fra-112013 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bondens inntekt under minstelønn
  kroner i lågare snittinntekt per årsverk for heile jordbruket seier seniorrådgjevar Torbjørn Haukås i Nilf Fjoråret vart klart verst for kornbøndene Reine kornprodusentar hadde i snitt ein inntekts nedgang på 120 000 kroner per årsverk og kornresultatet skal vere det svakaste sidan 1992 Dårlege grasavlingar bidrog også negativt for mjølkebønder som berre fekk ein inntektsvekst på 2800 kroner i snitt pr årsverk Ammekuprodusentar hadde ein inntektsnedgang på over 13 000 kroner medan fruktbønder òg hadde ein tilsvarande nedgang Opp 11 500 blei ned 5000 Etter jordbruksoppgjeret for 2010 sa partane at ramma skulle gi grunnlag for ein inntektsvekst på om lag 11 500 kroner pr årsverk i 2011 ein oppgang på fem prosent Driftsgranskingane viser at resultatet blei ein nedgang på rundt 5000 kroner Det er heller ikkje første gong at rekneskapstala viser langt svakare resultat enn føresetnadene i jordbruksoppgjeret Sidan 2007 er inntekta berre auka med 18 500 kroner samla sett eller godt under 5000 kroner pr år i snitt Det er klart svakare enn føreset i jordbruksoppgjera Årsaka kan vere både større kostnadsvekst og dårlegare vekst i inntektene enn venta seier Haukås Bryt med Soria Moria Bondeorganisasjonane seier resultata er alt for svake Småbrukarlaget skuldar regjeringa for brot på Soria Moria 2 Inntektsnedgangen er alarmerande og bryt med både Soria Moria erklæringa og stortingsvedtaka om landbrukspolitikken Regjeringa har sagt at inntektsutviklinga skal vidareutviklast men her går det motsett veg seier leiar Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag Ho seier resultata viser at føresetnadene i mange jordbruksoppgjer har svikta og at ho på sett og vis føler seg lurt Ja på ein måte føler eg meg lurt Vi legg inn andre føresetnader i krava men resultatet viser seg stort sett å bli verre enn det vi ender med i oppgjera seier ho Leiar Nils T Bjørke i Norges

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/bondens-inntekt-under-minstel248nn (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Fremgang for Hereford i USA
  Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Kalender februar 2016 ma ti on to fr lø sø 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 Fremgang for Hereford i USA 17 november 2012 På tross av tørkekatastrofe og store kostnadsøkninger i kjøttfe næringa viser Herefordrasen en solid fremgang i USA Antall registreringer er opp over 8 i siste regnskapsår som ble avsluttet 31 august melder den Amerikanske Herefordforening Registrerte hunndyr er opp 3 fra året før med 101 000 kyr innrapportert i siste regnskapsår Hereford oppdrettere opplever en fortsatt økning i salgspriser på auksjoner som holdes rundt i landet Av 182 auksjoner som er rapportert inn til den Amerikanske Herefordforening siste år ble det oppnådd en gjennomsnittspris for okser på 4 671 dollar tilsvarende ca 26 600 norske kroner Dette er opp 700 dollar fra året før Etterspørselen etter Hereford sæd i krysningsbesetninger er også sterkt økende National Association of Animal Breeders melder om en salgsøkning på hele 23 siste år Siden 2006

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/fremgang-for-hereford-i-usa (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Dyr som mister øremerker
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 Dyr som mister øremerker 16 november 2012 Mattilsynet har sendt ut informasjon angående dyr som mister øremerke og hvordan dette skal håndteres i forbindelse med innsending til slakting Informasjonen er som følger Får man levert dyr uten øremerke til slakteri Slakteriet skal i henhold til animaliehygieneforordningen påse at dyr som ankommer Mattilsynet har sendt ut informasjon angående dyr som mister øremerke og hvordan dette skal håndteres i forbindelse med innsending til slakting Informasjonen er som følger Får man levert dyr uten øremerke til slakteri Slakteriet skal i henhold til animaliehygieneforordningen påse at dyr som ankommer slakteriet er korrekt identifisert dvs at dyr uten øremerker ikke skal leveres til slakt Dyret anses tilstrekkelig identifisert for slakt dersom det har ett øremerke når det ankommer slakteriet og er registrert i husdyrregisteret Dette betyr at produsenten kan sende dyr med ett øremerke til slakteriet Men vedkommende må være oppmerksom på at dersom dyret under transporten mister dette øremerket kan det medføre at dyret blir erklært uegnet til konsum Dyr med kun ett øremerke vil dessuten være et brudd på forskriftene om merking av storfe småfe hvor det kreves to øremerker Produsenten har en plikt til å sikre at dyrene har to øremerker så lenge de er i besetningen Dersom dyr ankommer slakteriet med kun ett øremerke vil dette følges opp av Mattilsynet ved senere tilsyn på gården For mer informasjon kontakt Mattilsynet Identifisering av dyr er noe mer enn å finne hvem som er eier Det er et system for å spore dyret fra fødsel og frem til slakteriet og samtidig kunne knytte relevant informasjon blant annet om medisinbruk mv til dyret Opplysninger som

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/dyr-som-mister-248remerker (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • En ny runde med Bifakademiet er i gang
  Kalender februar 2016 ma ti on to fr lø sø 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 En ny runde med Bifakademiet er i gang 12 november 2012 Høsten 2011 startet TYR og Nortura i samarbeid opp med Biffakadmiet som er et tilbud for spesialiserte storfekjøttprodusenter og de som jobber med spesialisert storfekjøttproduksjon i ulike organisasjoner Tilbudet har vært så populært at vi nå i høst startet opp igjen med en ny runde Modul 1 Også denne gangen ble kurset fulltegnet Høsten 2011 startet TYR og Nortura i samarbeid opp med Biffakadmiet som er et tilbud for spesialiserte storfekjøttprodusenter og de som jobber med spesialisert storfekjøttproduksjon i ulike organisasjoner Tilbudet har vært så populært at vi nå i høst startet opp igjen med en ny runde Modul 1 Også denne gangen ble kurset fulltegnet og en ivrig forsamling deltok på Modul 1 på Hamar 31 oktober og 1 november Kursdeltakerne var fra hele Sør Norge og flere hadde kommet med fly for å delta på kurset Modul 1 har ammekua som tema og fordyper seg i tillegg i fagområdet avl Her kom den anerkjente husdyravlsprofessoren Odd Vangen og ga en innføring i avlsfaget I tillegg var Kristian Heggelund Per Gillund og Vegard Urset foredragsholdere på fruktbarhet og kjøttfeavl i praksis Ola Stene snakket om fôring av ammekua og Åse Margrethe Sogstad pratet om klauvhelse mens Bjarte Nes fortalte om ammekuproduksjonen på sin gård Alle moduler går over to dager med sosialt samvær på kvelden Kursdeltakerne på Modul 1 var på Bowling i Hamar Modul 2 blir arrangert på vårparten i månedsskiftet mars april I fjor

  Original URL path: http://www.tyr.no/Fagartikler/Fagstoff/en-ny-runde-med-bifakademiet-er-i-gang (2016-02-10)
  Open archived version from archive •