archive-no.com » NO » T » TYR.NO

Total: 606

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vedtekter
  viktig oppgave for laget Laget stambokfører avlsdyr gjennom TYR Stambokføringen skal skje etter de til enhver tid gjeldende Retningslinjer for registrering stambokføring og blodtyping av kjøttfé vedtatt av TYR 4 Medlemskap Alle som driver med charolaisfé eller kjøper charolaissæd kan bli medlemmer av laget Styret har anledning til å innvilge medlemskap i spesielle tilfeller der ovennevnte krav ikke er oppfylt Innmelding skjer direkte til lager eller til TYR sentralt Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på lagets årsmøte hvert medlem en stemme Stemmerett kan ikke overdras og kan kun utøves med personlig fremmøte Medlemskapet varer kun så lenge kontingenten er betalt Medlemskap kan opphøre på to måter Enten ved skriftlig oppsigelse til styret eller ved manglende betaling av kontingent Alt mellomværende mellom lag og medlem må være oppgjort før utmelding kan finne sted Uttredende medlemmer har ingen krav i lagets eiendom Medlemmer plikter å gi de opplysninger til styret eller lagets tjenestemenn som måtte kreves for deres egne besetninger For lagets forpliktelser hefter bare dets eiendeler Medlemmer som ikke retter seg etter lagets vedtekter eller reglement kan av styret fratas medlemskap 5 Lagets organer 1 Årsmøte Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og velger formann og det øvrige styret i alt 5 medlemmer Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar Skriftlig innkallelse vedlagt saksliste årsmelding revidert regnskap valgkomiteens innstilling samt innkomne saker og forslag til vedtektsendringer skal skje med minst 3 ukers varsel Innkalling kan også skje på annen måte for eksempel via lagets hjemmeside Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet Årsmøtet skal behandle følgende saker Styrets årsberetning og revidert regnskap Fastsette medlemskontingent Styrets forslag til arbeidsprogram for kommende år Styrets forslag til budsjett for kommende år Innkomne forslag samt saker som Styret ønsker behandlet på årsmøtet herunder vedtektsendringer Valg formann ved skriftlig valg for ett år av gangen erstatning for de styremedlemmer som er på valg to varamedlemmer for ett år av gangen to medlemmer til å underskrive protokoll sammen med lagets leder to revisorer for ett år tre medlemmer av avslutvalget se 5 pkt 2 valgkomité bestående av tre medlemmer Velges for tre år dog slik at ett medlem går ut hvert år Det medlem som har sittet lengst er komiteens formann og forestår valgene på årsmøtet Formann fra siste periode er årsmøtets ordstyrer Dersom det ved avstemming blir stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme dog ikke ved valg av tillitsmenn som avgjøres ved loddtrekning Styremedlemmer velges for to år om gangen Styret konstituerer seg selv Styret kan engasjere ekstern sekretær og regnskapsfører fastsette disses godtgjørelse og avgjøre om de skal ha talerett på årsmøte og styremøte Styret eller minst 50 av medlemmene kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte Møtet skal kunngjøres forsvarlig to uker før det holdes Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen 2 Avlsutvalg Skal bestå av tre medlemmer med funksjonstid tre år Medlemmer i avlsutvalget velges uavhengig av valget av styret i laget Avlsutvalgets formann skal velges av

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Om-NCH/Vedtekter (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Tillitsvalgte
  913 96 412 Kasserer Maren Arnø Arnøya 7944 Indre Nærøy 977 94 934 alf arno online no Sekretær Torill Helgerud Bergflødtveien 37 3404 Lier 419 00 504 Styremedlem Mats Peder Lund Vormsundvegen 231 2150 Årnes 948 92 966 1 vara Kristian Skretteberg Skrettebergveien 81 3370 Vikersund Effektsalg Pål Kirkeby Ykstevegen 119 2380 Br dal Tlf 913 24 930 Avlsutvalget i Norsk Charolais består av følgende personer Runar Bakke 3330 Skotselv

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Om-NCH/Tillitsvalgte (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Styrenytt
  tyr no Login returnurl 2fRaselag 2fCharolais 2fOm NCH 2fStyrenytt Logg inn Tilbake til TYR Om NCH Vedtekter Tillitsvalgte Styrenytt Charolaisnytt Kontakt NCH Nyheter Avl Avlsplan Importsæd Seminokser Fenotyptest Staur Aktiviteter Torget Salgsartikler Arkiv Linker Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Lokallag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Om-NCH/Styrenytt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Charolaisnytt
  Per Øivin Sola Nr 1 2007 Klauvhelse hos storfé Aase Margrethe Sagstad Nr 2 2007 Bein klauver og Norsk Charolais Kristian Heggelund Nr 2 2007 Bein og klauver på Staur Vegard Urset Nr 2 2007 Oppforing av charolaiskviger til slakt Rune Lostuen Nr 3 2007 Arvelære bak hornanlegg Vegard Urset Nr 3 2007 Ammekyr på fjellbeite Øystein Havrevoll Nr 3 2007 Marmorering og mørhet Vegard Urset Nr 3 2007 Her

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Om-NCH/Charolaisnytt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kontakt NCH
  2fOm NCH 2fKontakt NCH Logg inn Tilbake til TYR Om NCH Vedtekter Tillitsvalgte Styrenytt Charolaisnytt Kontakt NCH Nyheter Avl Avlsplan Importsæd Seminokser Fenotyptest Staur Aktiviteter Torget Salgsartikler Arkiv Linker Kontakt Øystein Finsrud Auggedalsvegen 710 2653 Vestre Gausdal 95 10 24 21 Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Lokallag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Om-NCH/Kontakt-NCH (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Charolais > Nyheter
  Airport Nå er sakslista til møte klart Les mer Referat fra Styremøte 30 09 15 Norsk Charolaisforening 22 oktober 2015 Siste styrenytt kan du nå lese Les mer Årsmøte i Norsk Charolais 2015 24 september 2015 Den 28 november arrangeres årets årsmøte Det er lagt til Clarion Hotel Congress Oslo Airport Dette er samme helg som Agroteknikk 2015 arrangeres i Les mer Charolais avholder bildeauksjon på Årsmøtet 22 september 2015 Etter Årsmøtet avholdes det bildeauksjon på Charolaisdyr Les mer Vellykket dyrskun helg 22 september 2015 Charolais på Dyrskun Les mer Dyrskun i Seljord 11 13 sept 2015 9 september 2015 Det blir utstilling av Charolaisdyr Les mer Sommertreffet 2015 31 juli 2015 Vellykket Charolais treff på Nærøy Les mer Charolais har økt sædsalget 16 juli 2015 Charolais har 26 økning i sædsalg Jan Juni 2015 i forhold til 2014 Les mer Informasjon til medlemmer i Norsk Charolais 21 juni 2015 Her kan du lese vår info brosjyre som også sendes alle medlemmer i posten Merk påmeldingsfristen 1 juli til sommertreffet og utstillingen på Les mer Besiktigelse av påmeldte okser 8 juni 2015 Avlsutvalget sammen med adm i Tyr har gått igjennom og kommet frem til hvilke okser som skal besiktes Les mer Referat fra Styremøte 24 04 15 Norsk Charolaisforening 1 juni 2015 Referat fra siste styremøte i Norsk Charolaisforening kan du nå lese Les mer Uoffisiell Norgesrekord 11 mai 2015 Charolaisnytt presenterte Norske slakterekorder å etterlyste flere Ett nytt slakteoppgjør har kommet inn Les mer Prioriterte fedre til testen 2016 2017 28 april 2015 Oversikt over prioriterte fedre for denne insemineringssesongen Les mer Prioriterte oksefedre til årets utak til Staur 2015 2016 27 april 2015 4 Mai er påmeldigsfrist for testkandidater til Staur Les mer Okseauksjonen 2015 26 april 2015 Auksjonen for 2015 er vel gjennomført og alle de

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Nyheter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Charolais > Avl
  tyr no Login returnurl 2fRaselag 2fCharolais 2fAvl Logg inn Tilbake til TYR Om NCH Vedtekter Tillitsvalgte Styrenytt Charolaisnytt Kontakt NCH Nyheter Avl Avlsplan Importsæd Seminokser Fenotyptest Staur Aktiviteter Torget Salgsartikler Arkiv Linker Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Lokallag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Avl (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Avlsplan
  returnurl 2fRaselag 2fCharolais 2fAvl 2fAvlsplan Logg inn Tilbake til TYR Om NCH Vedtekter Tillitsvalgte Styrenytt Charolaisnytt Kontakt NCH Nyheter Avl Avlsplan Importsæd Seminokser Fenotyptest Staur Aktiviteter Torget Salgsartikler Arkiv Linker Enter Title Norsk Charolais Avlsplan Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Lokallag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Charolais/Avl/Avlsplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive •