archive-no.com » NO » T » TYR.NO

Total: 606

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TYR > Avl/stambok
  oss Spørreundersøkelse Bildegalleri Arkiv Avl stambok Avlsverdier Testingsstasjon Oksekatalog Aktive Avlsbesetninger Avlsplan Stambok Stambokføring Stambokføringsregelverk Avstamingskontroll Fagartikler Fagstoff Utvalgte artikler fra TYR Magasinet Kalender Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Lokallag Akershus Buskerud

  Original URL path: http://www.tyr.no/Avl-stambok (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • TYR > Avl/stambok > Avlsverdier
  Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Avlsverdier Avlsverdier for kjøttfe beregnes to ganger i året Siste beregning av avlsverdier var i april 2015 Avlsverdier til dine dyr Avlsverdiene i din besetning finner du ved å gå inn i Storfekjøttkontrollens web versjon Under rapporter finner du et menypunkt som heter Avl og videre Avlsverdier Der kan du legge inn de kriteriene du måtte ønske og rangere og sortere dyr Her kan du se hvordan modellen som benyttes for utregning av avlsverdier ser ut Modell for avlsverdiberegning pdf Hvordan bruke avlsverdiene Hva betyr avlsverdiene pdf Avlsverdier til seminokser Avlsverdier til seminokser finner du ved å gå inn på Søk stambokregister under Stambok i Storfekjøttkontrollen og skrive inn seminnummeret Eller se liste i linkene under ABERDEEN ANGUS Angus Norske 04 15 Angus Utenlandske 04 15 CHAROLAIS Charolais Norske 04 15 Charolais Utenlandske 04 15 HEREFORD Hereford Norske 04 15 Hereford Utenlandske 04 15 LIMOUSIN Limousin Norske 04 15 Limousin Utenlandske 04 15 SIMMENTAL Simmental Norske 04 15 Simmental utenlandske 04 15 Modell for avlsverdiberegningen Modellen som brukes for å beregne avlsverdier er under stadig utvikling og derfor

  Original URL path: http://www.tyr.no/Avl-stambok/Avlsverdier (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Avl/stambok > Testingsstasjon
  blir alle okser som tilfredsstiller minstekrav til å være et godt avlsdyr gjort tilgjengelig for naturlig bedekning Disse avlsgodkjente oksene vil bidra med avlsmessig framgang for norsk kjøttfe da okser tatt ut til fenotypetest skal være bedre avlsdyr enn en gjennomsnittlig avlsokse De avlsgodkjente oksene blir gjort tilgjengelig gjennom en auksjon etter endt testomgang Ut fra de oksene som er påmeldt for test utarbeider TYRs administrasjon en innstilling i samarbeid med rasenes avlsutvalg på hvilke okser som skal besiktiges ut fra kriteriene satt i avlsplanene Etter besiktigelse innstiller TYRs administrasjon overfor raselagets avlsutvalg med utgangspunkt i kriteriene satt i avlsplanene samt aktuelle regelverk om hvilke okser som skal tas ut til fenotypetest Endelig felles innstilling skal foreligge innen 7 dager etter administrasjonens innstilling pr pulje Ved evt uenighet sendes saken over til TYRs Avlsråd som fatter endelig vedtak etter godkjenning fra styret Ved besiktigelse bør oksen være satt inn og veid eller målt brystmål Siden oksene blir kjørt inn til Staur i tre puljer vil alder ved besiktigelse variere noe Målsettingen er at hovedtyngden av uttaket skal skje i pulje I 70 og resten i pulje II Pulje III blir da på sikt en reservepulje Kalver med fødselsdato innen aktuelt intervall skal være besiktiget før Dato for uttak for å være aktuell for test Alle som har meldt på dyr til test får tilbakemelding om oksen e blir tatt ut til test eller ikke Ved ankomst Staur blir det kontrollert at korrekt okse har ankommet Oksen blir øremerket med oksens bruksnummer på Staur Tilvenningsperiode Før oksene begynner i test skal de ha en tilvenningsperiode på stasjonen Dette for å gi oksene mulighetene til å venne seg til miljøet på stasjonen dyr fôr og smittepress og å bli ferdig vaksinert mot de sjukdommer det blir vaksinert mot Okser som ankommer tom

  Original URL path: http://www.tyr.no/Avl-stambok/Testingsstasjon (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Oksekatalog
  Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Oksekatalog for kjøttfe I oksekatalogen for kjøttfe finnes presentasjon av alle tilgjengelige seminokser av kjøttfe for den aktuelle perioden Oksekatalog 2016 Tilgjengelighet Gjennom Geno har vi mange tilgjengelig seminokser av kjøttfe På grunn av at det er begrenset plass på inseminørs veterinærs dunk varierer tilgjengeligheten for hver enkelt okse På dunken til inseminør veterinær Her finnes minst en ungokse av hver av de fem rasene med nasjonalt avlsarbeid På sædruta Her finnes sæd fra alle norske ungokser og eliteokser Dosene kan hentes ned til inseminørs veterinærs dunk uten å betale noe tillegg til doseprisen Her ser du når sædruta går rundt om i landet Oksene som det finnes sæd av på sædruta er merket med grønt kulepunkt i oksekatalogen for kjøttfe Spesialbestilling Alle utenlandske okser norske okser som for tiden ikke er ungokser eller eliteokser og SpermVital av ungokser må spesialbestilles fra Genos sæddepot For spesialbestilling er det et spesialbestillingsgebyr på kr 500 De bestilte sædstråene blir da sendt med sædruta som går cirka hver femte

  Original URL path: http://www.tyr.no/Avl-stambok/Oksekatalog (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Avl/stambok > Aktive Avlsbesetninger
  En vet at Aktive Avlsbesetninger oppfyller en del krav til dokumentasjon og registreringer Her ser du hvem som er godkjent som Aktive Avlsbesetninger i 2015 AKTIVE AVLSBESETNINGER 2015 Minstekrav Det stilles en del krav for at man kan benytte kvalitetsstempelet Aktiv Avlsbesetning Dette er minstekrav for andel veide dyr ved fødsel 200 dagers alder og ett års alder minstekrav for bruk av norsk seminokse for flere genetiske bånd mellom besetninger deltakelse i det organiserte avlsarbeidet besetningsstørrelse og visse helsekrav ved import Her finner du kravene for å bli godkjent som Aktiv Avlsbesetning KRAV FOR Å BLI GODKJENT SOM AKTIV AVLSBESETNING Høyt over landsgjennomsnittet Hvis en sammenligner hvor mange dyr som blir veid i de Aktive Avlsbesetningene med andelen veide dyr i Storfekjøttkontrollens årsmelding ser en at de Aktive Avlsbesetningene ligger på et helt annet nivå enn landssnittet Fødselsvekt 200 dagersvekt 365 dagersvekt Aktive Avlsbesetninger 99 96 94 Snitt i Storfekjøttkontrollen 54 17 11 Kilde Storfekjøttkontrollens årsmelding Viktig å veie alle dyr Som tabellen viser er det bare unntaksvis at det ikke blir registrert vekt ved fødsel 200 og 365 dagers alder i de Aktive Avlsbesetningene Det er svært viktig at alle aktuelle dyr blir veid ved hvert aldersintervall Hvis bare de beste dyrene i besetningen blir veid vil dette påvirke avlsverdien Et dyrs vekt ved en gitt alder bestemmes av dyrets gener og miljøet dyret har stått i Dette kan være fôringen i besetningen oppstallingsforhold mordyret hvor mye uro det har vært i bingen eller det kan være tilfeldigheter Når en beregner avlsverdier er det dyrets gener for egenskapen en prøver å avdekke Ved kjøp av avlsdyr er det genene som er interessant for å få gode avkom ikke hvilket miljø dyret sto i tidligere I avlsverdiberegningen prøver man altså å korrigere for alt som har med miljøet å gjøre

  Original URL path: http://www.tyr.no/Avl-stambok/Aktive-Avlsbesetninger (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Avl/stambok > Avlsplan
  Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Avlsplan TYR har det overordna ansvaret for kjøttfeavl i Norge tildelt av norske myndigheter Avlsplaner er svært viktige dokumenter som beskriver hvordan avl på kjøttfe drives og TYRs overordna avlsplaner og rasespesifikke avlsplaner skal gjennomgås og revideres årlig Avlsplaner skal beskrive hva en ønsker å oppnå med en gitt rase populasjon og hvordan en skal oppnå dette TYRs overordna avlsplan med tilhørende styrende dokumenter ble revidert høsten 2013 og vedtatt i styret desember samme år Rasenes avlsplaner henger nært sammen med den overordna avlsplanen og kan ikke være i strid med denne TYRs avlsplan og rasespesifikke avlsplaner utarbeides i henhold til TYRs overordna avlsmål Årsmøtet i 2014 vedtok revidert felles overordna avlsmål beskrevet som Maksimal nettoverdi les mer her Maksimal nettoverdi kan tenkes oppnådd på ulike måter alt etter hvordan utgangspunktet for de ulike rasene er I vurderingen av maksimal nettoverdi vil også vurderinger av produksjonsform ressursbruk og markedsmuligheter ligge Maksimal nettoverdi som avlsmål vil dermed medføre at ulike avlsregimer blir valgt i ulike raser De ulike avlregimene vil fastlegges etter nærmere utredning og skal før de settes ut i livet gjennomgå ordinær organisatorisk behandling Rasespesifikke avlsmål Overordna avlsmål og maksimal nettoverdi skal følges opp ved at det i de enkelte kjøttferaser skal arbeides for å ivareta og styrke rasens særpreg og fortrinn TYRs avlsplan med tilhørende dokumenter TYRs avlsplan Underordnede tilleggsdokumenter Rolle og ansvarsfordeling ved gjennomføring av TYRs avlsplan Avlstiltak i det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge Kriterier for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe i Norge I tillegg til den felles overordnede avlsplanen i TYR sentralt utarbeides det avlsvplaner for de enkelte rasene Avlsplanene ble vedtatt rundt 2001 og de fleste av disse ha nå vært oppe til revidering de siste årene Alle fem raser med nasjonalt avlsarbeid har foretatt omfattende revisjon av

  Original URL path: http://www.tyr.no/Avl-stambok/Avlsplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Stambok
  Spørreundersøkelse Bildegalleri Arkiv Avl stambok Avlsverdier Testingsstasjon Oksekatalog Aktive Avlsbesetninger Avlsplan Stambok Stambokføring Stambokføringsregelverk Avstamingskontroll Fagartikler Fagstoff Utvalgte artikler fra TYR Magasinet Kalender Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Lokallag Akershus Buskerud Hordaland

  Original URL path: http://www.tyr.no/Stambok (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Stambok
  Årsmelding Strategiplan Administrasjonen Kontakt oss Spørreundersøkelse Bildegalleri Arkiv Avl stambok Avlsverdier Testingsstasjon Oksekatalog Aktive Avlsbesetninger Avlsplan Stambok Stambokføring Stambokføringsregelverk Avstamingskontroll Fagartikler Fagstoff Utvalgte artikler fra TYR Magasinet Kalender Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker

  Original URL path: http://www.tyr.no/Stambok/Stambokf%C3%83%C2%B8ring (2016-02-10)
  Open archived version from archive •