archive-no.com » NO » T » TYR.NO

Total: 606

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vedtekter
  NDF skal arbeide for å fremme bruk av embryo for å fornye avlsmaterialet i Norge Foreningen skal formidle opplysninger om avl og omsetning til produsentene samt test og forsøksresultater til medlemmene Dette skal skje gjennom Tyr sitt medlemsblad Kjøttfeavl og andre publikasjoner 3 Åpen Stambok lukket stambok NDF følger de internasjonale regler for åpen lukket stambokføring av Dexter 4 Medlemskap Alle som er interessert i Dexterfe enkeltpersoner lag foreninger bedrifter eller organisasjoner kan bli medlem av Norsk Dexterforening Innmelding skjer til Tyr Utmelding sendes til styret Alt mellomværende mellom foreningen og medlem må være oppgjort før utmelding kan skje Medlem som går ut av foreningen har ikke krav på noe av foreningens eiendeler Medlemskontigenten fastsettes av årsmøte Alle medlemmer har stemmerett på foreningens årsmøte hvert medlem én stemme Stemmeretten kan kun utøves ved personlig frammøte Lag foreninger bedrifter eller organisasjoner stemmer ved én representant som skal legitimere seg med skriftlig fullmakt Stemmeretten kan ikke overdras Avgjørelser skjer med simpelt flertal Medlemmer plikter å gi de opplysninger om deres egne besetninger som styret eller foreningens tjenestemenn måtte ønske For foreningens forpliktelser hefter bare dets eiendeler Medlemmer som ikke rette seg etter foreningens vedtekter eller reglement kan av styret fratas medlemskap 5 Retter plikter og ansvar Foreningen skal hjelpe til med råd og rettledning Medlemmene har plikt til å rette seg etter vedtektene årsmøte og styrets vedtak samt ta de oppgaver som foreningen ber om Medlemmene har rett til å nytte seg av de tjenestene som foreningene kan yte 6 Foreningens organer Årsmøte Årsmøtet er øverste myndighet i foreningen Årsmøtet blir kalt in skriftlig med minst 30 dagers varsel og skal holdes innen utgangen av februar Vedlagt innkalling skal følge saksliste årsmelding og regnskap Årsmøtet skal behandle følgende saker 1 Valg av to representanter til å skrive under protokollen 2 Styrets årsmelding 3 Regnskap 4 Valg valg av leder funksjonstid 1 år valg av 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer funksjonstid 2 år valg av valgkomité 3 medlemmer funksjonstid 3 år den som har sittet lengst er leder valg av revisor funksjonstid 1 år valg av representant til avlsutvalget i TYR Valg av leder skal være skriftlig 5 Fastsetting av medlemskontigent 6 Styrets forslag til arbeidsprogram 7 Innkomne forslag samt saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 31 12 før avholdelsen av årsmøtet Styre Styret består av leder og 4 styremedlemmer Sekretær kan bli utnevnt av styret og kan komme utenfra foreningen i det tilfellet har sekretæren rett til å tale på styre og årsmøtet men har ikke stemmerett Leder velges for ett år styremedlemmene for to år Styret konstituerer seg selv Styret skal lede virksomheten av foreningen etter de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet Styret skal føre møteprotokoll og har møte så ofte formannen finner det tjenlig eller minst to av styremedlemmer krever det Valgkomité Valgkomiteen består av tre medlemmer som fortrinnsvis ikke sitter i styret Lengstsittende medlem er formann Uttrekning skjer på årsmøtet Valgkomiteen kommer med forslag på

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Om-NDF/Vedtekter (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Styrenytt NDF
  Tilbake til TYR Om NDF Tillitsvalgte Kontakt NDF Vedtekter Styrenytt NDF Bilder Bli medlem i NDF Nyheter Fagstoff Avl Avlsplan Importsæd Oksekatalog Embryo Aktiviteter Torget Besetningsannonser Dyr til salgs Salgsartikler Linker Styrenytt NDF Referat frå styremøte 12 02 12 finn du her Referat frå telefonmøte mai 2012 finn du her Referat frå styremøte 20 10 12 finn du her Referat frå styremøte 16 03 13 finn du her Kontaktinformasjon TYR

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Om-NDF/Styrenytt-NDF (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bilder
  300 650 true href http www tyr no Login returnurl 2fRaselag 2fDexter 2fOm NDF 2fBilder Logg inn Tilbake til TYR Om NDF Tillitsvalgte Kontakt NDF Vedtekter Styrenytt NDF Bilder Bli medlem i NDF Nyheter Fagstoff Avl Avlsplan Importsæd Oksekatalog Embryo Aktiviteter Torget Besetningsannonser Dyr til salgs Salgsartikler Linker Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Raselag Aberdeen Angus Blonde d

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Om-NDF/Bilder (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bli medlem i NDF
  medlem i Norsk Dexterforening må man også være medlem i TYR Du vil automatisk bli meldt inn der om du ikke er medlem fra før Om du ønsker å bli medlem i Norsk Dexterforeningen fyll ut skjemaet under og send det inn til oss Navn Navn må fylles ut Adresse Postnummer Postnummer må fylles ut Korrekt postnummer må fylles ut Poststed Poststed må fylles ut Mobilnummer E postadresse E postadresse

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Bli-medlem-i-NDF (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Dexter > Nyheter
  sædstrå av okse nummer 70123 Hannibal av Bø er merket med feil navn Stråene er merket med Hudson av Bø og mange har med Les mer Kurs for uttak av okser til testomgangen på Staur 13 juni 2014 Kurs for uttak av okser til test Tirsdag 3 juni ble det avholdt kurs for uttak av okser til test Det var mange som ville være med på kurset og det var totalt 15 Les mer Da var administrasjonen fulltallig 5 juni 2014 Lina Rundlöf leverte sin masteroppgave Gamle norske storferaser og NRF sammenligning av vekt og tilvekst den 15 05 14 og nå har hun begynt hos oss som Les mer Høring i Stortingets Næringskomitè 28 mai 2014 Tirsdag 27 05 14 var det åpen høring i Stortingets Næringskomitè om jordbruksoppgjøret TYR som organisasjon var sammen med mange andre av Les mer Simmentalmagasinet på nett 26 mai 2014 Simmentalmagasinet nr 1 2014 kan nå leses på nett som PDF Les mer MKS Munn og klauvsjuke i Tyrkia 21 mai 2014 Forbudt å ta med animalske næringsmidler fra Tyrkia Den alvorlige dyresjukdommen munn og klauvsjuke MKS er svært utbredt i Tyrkia Det kommer Les mer Brev til statsråd Listhaug og representantene fra Høyre FrP KrF og Venstre i næringskomitèen 16 mai 2014 Tyr sender i dag likelydende brev til Statsråd Sylvi Listhaug og stortingsrepresentantene Gunnar A Gundersen Øyvind Korsberg Line Henriette Holten Hjelmedal og Les mer PRESSEMELDING 14 mai 2014 NY PRESSEMELDING Les pressemeldingen her PRESSEMELDING Vi trenger alle ammekubesetningene Les mer INVITASJON TIL ALLE RASELAG TIL DELTAGELSE UTSTILLING PÅ DYRSKU N 2014 12 mai 2014 Arbeidsgruppa i Tyr Telemark vil med dette invitere alle raselag til å stille dyr til utstilling mønstring på Dyrskun 2014 fredag Les mer Testkandidater til testomgang 2014 15 pr 19 mai 8 mai 2014 Her vises

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Nyheter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Fagstoff
  300 650 true href http www tyr no Login returnurl 2fRaselag 2fDexter 2fFagstoff Logg inn Tilbake til TYR Om NDF Tillitsvalgte Kontakt NDF Vedtekter Styrenytt NDF Bilder Bli medlem i NDF Nyheter Fagstoff Avl Avlsplan Importsæd Oksekatalog Embryo Aktiviteter Torget Besetningsannonser Dyr til salgs Salgsartikler Linker Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Fagstoff (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Avlsplan
  tross for noe mer fokus på tilvekst En forutsetning for å ha kontroll med dette er at medlemmene veier kalvene ved fødsel Norsk Dexterforening skal arbeide for at fødselsvektene opprettholdes på dagens nivå For å ha kontroll med dette bør flere av kalvene veies ved fødsel 4 2 2 Tilvekst Tilvekstevne er en av de økonomisk viktigste egenskapene innen kjøttproduksjon uavhengig av rase Tilvekst før avvenning avhenger av moras evne til å produsere melk og kalvens vekstpotensial Tilvekst etter avvenning avhenger i stor grad av kalvens egne arveanlegg Av den grunn registreres 0 200 og 365 dagersvekt i Storfekjøttkontrollen for hunndyr er det også mulig å registrere 550 dagersvekt For en ekstensiv rase som Dexter vil også en større fokus på tilvekstegenskapene være fornuftig Selv om andre egenskaper veier tyngre ved uttak av avlsdyr vil en hyppigere veiing av dyrene være til god hjelp til å utrangere dyr med unormalt dårlig tilvekst Tilvekstevnen i beiteperioden er svært viktig Det er derfor et mål å øke 200 dagersvektene for rasen Norsk Dexterforening skal arbeide for at det blir satt større fokus på tilvekstegenskapene uten at dette nødvendigvis går utover andre egenskaper som er høyt prioritert i rangeringen av avlsdyr Særlig skal 200 dagersvekten økes Raselaget oppfordrer sine medlemmer til å veie dyrene og bruke disse registreringene som en tilleggsinformasjon ved vurdering av avlsdyr 4 2 3 Fôrutnytting Egenskapen ligger til grunn for alt avlsarbeid men er samtidig svært vanskelig å måle ute i felt I praksis er en nøyaktig måling bare gjennomførbar med svært avansert utstyr Fôrutnytting påvirkes av alder fôring og kjønn foruten den genetiske forskjellen mellom dyrene De naturlige forskjellene i fôrutnyttelse mellom raser og enkeltdyr kan skyldes flere ting Blant annet kan det være forskjell i fôropptak og fordøyelse av næringsstoffer forskjell i vedlikeholdsbehov og forskjeller i kroppssammensetning Variasjonen mellom dyr innen rase vil uansett være det mest interessante i avlssammenheng At egenskapen er vanskelig å måle begrenser likevel mulighetene Dexter utnytter i stor grad ressurser med liten alternativ verdi Dette gjør det svært vanskelig å gjøre direkte målinger på fôrforbruk Morens evne til å omsette disse ressursene i melk og kalvens vekstevne vil likevel gi en god indikasjon på dyrenes effektivitet innen fôrutnytting Veiing av 200 dagers vekt vil derfor være en god indirekte registrering for å kunne si noe om egenskapen Norsk Dexterforening skal arbeide for at rasen utnytter utmarksressursene mest mulig effektivt Veiing av 200 dagersvekt vil være den enkleste måten å drive seleksjon for egenskapen da sammenhengen mellom tilvekst og fôrutnytting er svært positiv 4 3 Slaktekvalitetsegenskaper Arvbarhet for det vi i dag kaller slaktekvalitetsegenskaper er høy Det er derfor gode muligheter til å få framgang for egenskapene også på besetningsnivå Ved ensidig seleksjon for tilvekst vil dyrene få lavere forhold mellom kjøtt bein For de andre slaktekvalitetsegenskapene vil det generelt skje en forbedring Uansett rase vil slaktet være et viktig produkt Foreløpig er det slaktet lite Dexter i Norge men ikke uventet ser det ut til at rasen plasserer seg lavt på EUROP skalaen Med Dexter sine største fortrinn som en ekstensiv rase ville noe annet være overraskende Det er likevel ønskelig å forbedre egenskapen over tid I tillegg til å benytte slakteresultatene som seleksjonskriterium vil eksteriørbedømming kunne benyttes som et hjelpemiddel for forbedret kjøttsetting blant annet i rygg og bakpart Mest effektivt vil det være å eksteriørbedømme og selektere strengere på okser som skal benyttes i avl Oksen får mange avkom hvert år og vil dermed prege en besetning i generasjoner fremover Her vil ungdyrkåring være et viktig hjelpemiddel I tillegg til slaktekvalitetsegenskapene er også kjøttkvalitet et begrep som stadig oftere blir nevnt i den sammenheng Oppdretter får ikke betalt for egenskapen i dag men det forventes at dette kan skje i fremtiden Kjøttkvalitet er behandlet i kapittel 7 2 Norsk Dexterforening skal arbeide for å forbedre rasens slakteegenskaper Dette skal gjøres ved økt fokus på slakteresultater og ved eksteriørbedømming av avlsdyr Spesielt viktig er dette på hanndyr som skal benyttes i avl 5 MÅLSETNINGER Innkalvingsalder 24 mnd Fruktbarhet Kalvingsintervall 12 mnd Dødfødsler 1 0 Kalvingsegenskaper Kalvingsvansker 1 0 Fødselsvekt 23 kg Tilvekst 200 dagersvekt 100 kg Hanndyr 365 dagersvekt 220 kg Hunndyr 365 dagersvekt 170 kg 6 AVLSTILTAK Slik skal vi nå våre mål 6 1 Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen er vårt viktigste verktøy i avlsarbeidet Storfekjøttkontrollen gir det enkelte medlem informasjon om egen buskap og skal fungere som et styrings og planleggingsverktøy Storfekjøttkontrollen skal videre gi medlemmet kunnskap om utvalg av avlsdyr som gir de beste avkommene Enkeltmedlemmenes registreringer danner grunnlag for den samlede informasjonen om rasen noe som kan være nyttige nøkkeltall for nye oppdrettere Raselaget skal legge opp en strategi for å få flere medlemmer med i Storfekjøttkontrollen for å heve kvaliteten på dataene og dermed bedre sikkerheten i utvalg av dyr 6 2 Aktive Avlsbesetninger Dyr som skal brukes i avl skal være de beste i populasjonen og vil prege framtidige generasjoner På kort sikt vil det være ønskelig å øke bruken av semin og embryo for å redusere problemet med innavl og lite genetisk variasjon På sikt må det være et mål å innføre en ordning med krav til blant annet veiing seminbruk embryo og restriksjoner på levende import av dyr Dette vil kunne styrke avlsarbeidet og sikre kjøpere av avlsdyr en ekstra sikkerhet i forhold til et dyrehelsemessig aspekt Aktive Avlsbesetninger kan dokumentere at de tilfredsstiller minimumskrav til registreringer avlsarbeid og smitteforebygging Kravet til semin og embryobruk skyldes at det trengs nye blodlinjer for å unngå innavl Norsk Dexterforening stiller ingen ekstra krav ut over TYRs krav for å bli godkjent Aktiv Avlsbesetning 6 3 Import av gener Kjøttfepopulasjonene i Norge er små Dette gjør at import av gener er et nødvendig avlstiltak Raselaget skal en gang i året vurdere behovet for ny import fra seminokser Selve importen skjer i samarbeid med TYR og GENO Norsk Dexterforening arbeider etter følgende kriterier Valg av avlsmaterialet skal være i samsvar med raselagets avlsmål Arbeidet skal begynne i god tid slik at sæden blir klar til bruk 1 mars hvert

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Avl/Avlsplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Avl
  300 650 true href http www tyr no Login returnurl 2fRaselag 2fDexter 2fAvl 2fImports c3 83 c2 a6d Logg inn Tilbake til TYR Om NDF Tillitsvalgte Kontakt NDF Vedtekter Styrenytt NDF Bilder Bli medlem i NDF Nyheter Fagstoff Avl Avlsplan Importsæd Oksekatalog Embryo Aktiviteter Torget Besetningsannonser Dyr til salgs Salgsartikler Linker Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Raselag Aberdeen

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Dexter/Avl/Imports%C3%83%C2%A6d (2016-02-10)
  Open archived version from archive •