archive-no.com » NO » T » TYR.NO

Total: 606

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Om NTGF > Tillitsvalgte
  Lenker Tillitsvalgte Styreleder Arild Fallingen Nistuen Rudsar 2690 Skjåk Tlf 90 68 62 63 Nestleder Anders Aas Åsveien 43 1900 Fetsund Tlf 45 40 16 71 Kasserer Anna Raasok Killingmo Raasokveien 85 1900 Fetsund Tlf 48 03 26 27 Sekretær Mona Bøhle Nistuen Rudsar 2690 Skjåk Styremedlem Kristian Bakke Solliveien 45 A 1384 Asker Tlf 906 02 141 Varamedlem Geir Ånerud Trevassvegen 1532 2840 Reinsvoll Tlf 61 12 57 14

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Om-NTGF/Tillitsvalgte (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Om NTGF > Styrenytt
  Torget Salgsartikler Besetningsannonser Markedsplassen Aktiviteter Lenker Styrenytt Stryret jobber aktivt sammen med Tyr med å få Tiroler godkjent som ammeku i melkebruket Det jobbes med en strategiplan for det videre arbeide både med det generelle kravet og med rasen spesielt Stryret jobber også aktivt med å revitalisere rasen Det skal utarbeides en strategiplan med mål og tiltak i forbindelse med dette arbeidet Hovedfokus vil være føgende områder Synlighet Økt mengde

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Om-NTGF/Styrenytt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Om NTGF > Vedtekter
  opplysninger om avl og omsetning til produsentene samt test og forsøksresultater til medlemmene Dette skal skje gjennom Norsk Kjøttfeavlslags medlemsblad Kjøttfeavl og andre publikasjoner 3 ÅPEN STAMBOK NTGF følger de internasjonale regler for åpen stambokføring av Tiroler Grauvieh 4 MEDLEMSKAP Alle som er interessert i Tiroler Grauvieh fe enkeltpersoner lag foreninger bedrifter eller organisasjoner kan bli medlem av Norsk Tiroler Grauvieh Innmelding skjer til NKA Utmelding sendes styret Alt mellomværende mellom foreningen og medlem må være oppgjort før utmeldingen kan skje Medlem som går ut av foreningen har ikke krav på noe av foreningens eiendom Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet Alle medlemmer har stemmerett på foreningens årsmøte hvert medlem én stemme Stemmeretten kan kun utøves ved personlig frammøte Lag foreninger bedrifter eller organisasjoner stemmer ved én representant som skal legitimere seg med skriftlig fullmakt Stemmeretten kan ikke overdras Avgjørelser skjer ved simpelt flertall Medlemmer plikter å gi de opplysninger om deres egne besetninger som styret eller foreningens tjenestemenn måtte ønske For foreningens forpliktelser hefter bare dets eiendeler Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller reglement kan av styret fratas medlemskap 5 RETTER PLIKTER OG ANSVAR Foreningen skal hjelpe til med råd og rettledning Medlemmene har plikt til å rette seg etter vedtektene årsmøtene og styrets vedtak samt ta de oppgaver som foreningen ber om Medlemmene har rett til å nytte seg av de tjenestene som foreningene kan yte 6 FORENINGENS ORGANER Årsmøte Årsmøtet er øverste myndighet i foreningen Årsmøtet blir kalt inn skriftlig med minst 30 dagers varsel og skal holdes innen utgangen av februar Vedlagt innkallingen skal følge saksliste årsmelding og regnskap Årsmøtet skal behandle følgende saker 1 Valg av to representanter til å skrive under protokollen 2 Styrets årsmelding 3 Regnskap 4 Valg valg av leder valg av styremedlemmer og varamedlemmer i rekkefølge valg av valgkomité valg av to revisorer valg av representant til avlsutvalget i NKA Valg av leder skal være skriftlig 5 Fastsetting av medlemskontingent 6 Styrets forslag til arbeidsprogram 7 Innkomne forslag samt saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende to måneder før avholdelsen av årsmøtet Styre Styret består av leder og 4 styremedlemmer Sekretær kan bli utnevnt av styret og kan komme utenfra foreningen i det tilfellet har sekretæren rett til å tale på styre og årsmøtet men har ikke stemmerett Leder velges for ett år styremedlemmene for to år To styremedlemmer blir trukket ut første året av valgkomiteen Styret konstituerer seg selv Styret skal lede virksomheten av foreningen etter de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet Styret skal føre møteprotokoll og ha møte så ofte formannen finner det tjenlig eller når minst to styremedlemmer krever det Valgkomité Valgkomiteen består av tre medlemmer som fortrinnsvis ikke sitter i styret En blir trukket ut første året Av de to gjenværende blir en trukket ut det andre året Tredje året går lengst sittende medlem ut Lengstsittende medlem er formann Uttrekning skjer på årsmøtet Valgkomiteen kommer med forslag på styreformann styremedlemmer og revisor Avlsutvalg Styret

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Om-NTGF/Vedtekter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Om NTGF > Bli medlem i NTGF
  organisasjon for produsenter som driver kjøttproduksjon med kjøttfe og kjøttfekryssing Ønsker du å bli medlem i Norsk Tiroler Grauvieh Foreninga NTGF kreves det også medlemskap i Tyr Medlemskapet vil blant annet gi deg følgende Aktiv deltakelse i det norske avlsarbeidet på Norsk Tiroler Grauvieh Mulighet for deltagelse i faglig og sosial nettverk på flere plan Gjennom Tyr og raselaget Rabatt på Stambokføring Medlemsbladet Tyr magasinet månedlig Tyr oksekatalog tilsendt årlig

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Om-NTGF/Bli-medlem-i-NTGF (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Om NTGF > Kontakt NTGF
  2fOm NTGF 2fKontakt NTGF Logg inn Tilbake til TYR Om NTGF Tillitsvalgte Styrenytt Vedtekter Bli medlem i NTGF Kontakt NTGF Bilder Medlemsblad Nyheter Om rasen Avl Importsæd Avlsplan Oksekatalog Aktiv avlsbesetning KOLLET TEVLING PÅ TIROLER GRAUVIEH Torget Salgsartikler Besetningsannonser Markedsplassen Aktiviteter Lenker Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855 Epost Adresse Storhamargata 44 2317 Hamar Orgnr 970 142 223 ORG Lokallag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Om-NTGF/Kontakt-NTGF (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Om NTGF > Bilder
  Aas kuer og kalver fra Raasok Gård Foto ARK 58595 Gråtass av Aas Foto ARK Bilde fra Aas med Øyeren i bakgunn Foto Anders Aas Blandings kviger fra Raasok Gård med Tiroler far mange spennende fargekombinasjoner Foto ARK Foto Anders Aas Ku med kalv hos Anders Aas Foto Anders Aas Kalver hos Anders Aas Foto Anders Aas 21083 Elise av Bjørkemoen Foto Anders Aas Foto Anders Aas Auksjon på Storfe 2013 Foto Anders Aas Foto Anders Aas Foto Rokstad Tiroler Foto Anders Aas Foto Rokstad Tiroler Foto Rokstad Tiroler Foto Rokstad Tiroler Foto Anders Aas 01 31921 Fiol av Raasok med kalv 1218 Hero av Raasok Foto ARK 02 Tiroler fra Raasok Gård avlsokse fra Anders Aas Foto ARK 03 Blandings kalver fra Raasok etter 58661 Ferdinand av Raasok bak 58595 Gråtass fra Aas Foto ARK 04 Kuer og kalver fra Raasok Gård innkjøpt okse fra Anders Aas Foto ARK 05 58595 Gråtass Fra Aas Foto ARK 06 Okse fra Aas kuer og kalver fra Raasok Gård Foto ARK 07 58595 Gråtass av Aas Foto ARK 08 Bilde fra Aas med Øyeren i bakgunn Foto Anders Aas 09 Blandings kviger fra Raasok Gård med Tiroler far mange spennende fargekombinasjoner Foto

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Om-NTGF/Bilder (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Om NTGF > Medlemsblad
  Importsæd Avlsplan Oksekatalog Aktiv avlsbesetning KOLLET TEVLING PÅ TIROLER GRAUVIEH Torget Salgsartikler Besetningsannonser Markedsplassen Aktiviteter Lenker Medlemsblad NTGF gir fra tid til annen ut et medlemsblad Vi er avhengige av at medlemene bidrar med stoff til bladene Har du en artig historie noen fine bilder etc nøl ikke med å kontakte Mona på email Tidligere utgivelser av medlemsbladene finner du under 2006 2007 2008 2010 2012 Kontaktinformasjon TYR Telefon 952

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Om-NTGF/Medlemsblad (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Raselag > Tiroler Grauvieh > Nyheter
  Galloway Highland Expand Collapse Hereford Annet Seminokser Fagstoff Avl Aktiviteter Styrenytt Organisasjon Limousin Expand Collapse Simmental Styrenytt Tiroler Expand Collapse Regionslag Akershus Trøndelag Gammel side Expand Collapse Besetningsannonser Dexter Simmental Expand Collapse Bladbare Simmentalmagasinet Nyheter Tiroler ÅRSMØTE I NORSK TIROLER GRAUVIEH FORENING 21 desember 2015 Scandic Gardermoen Dato Lørdag 16 januar kl 15 00 Se vedlagte innkalling Les mer Tiroler Grauvieh seminokser 2016 17 desember 2015 Les mer Kampanje for økt stambokføring for raser uten nasjonalt avlsarbeid 2 november 2015 TYR gjennomfører en kampanje for økt stambokføring av mordyr for raser uten nasjonalt avlsarbeid i perioden 1 nov tom 10 desember 2015 TYR dekker Les mer Årsmøtereferat Norsk Tiroler Grauvieh Forening NTGF 2015 15 mars 2015 Årsmøtet ble avholdt på Scandic hotell Rica Gardermoen den 24 januar 2015 Se vedlagte referat Les mer Tiroler medlemskampanje 2015 5 februar 2015 Norsk Tiroler Grauvieh Forening NTGF ønsker å sponse nye medlemer med ett års gratis medlemskap Norsk Tiroler Grauvieh Forening NTGF ønsker å sponse nye medlemmer med som er interessert i rasen med ett års gratis medlemskap Det vil si at vi dekker Les mer Tiroler Grauvieh seminokser 2015 13 desember 2014 Les mer Medlemstur og årsmøte NTGF 2014 3 juni 2014 Vi ønsker alle medlemmer velkomne til å delta på tur til Landsku n i Herning Danmark som arrangeres 3 5 juli For mer informasjon og program se her Les mer Ny Tiroler informasjons brosjyre 9 april 2014 NTGF har laget en ny Tirolder informasjons brosjyre som kort beskriver rasen Denne brosjyren er vedlegg til Tyr magasinet i april 2014 og kan leses her Les mer Nye import okser for avl 9 april 2014 Geno har doser fra 2 nye okser 76044 Casso og 76045 Gebro Det er også tilgjengelig doser fra 76030 Cariger og 76043 Cadinos Doser bestilles Les mer

  Original URL path: http://www.tyr.no/Raselag/Tiroler-Grauvieh/Nyheter (2016-02-10)
  Open archived version from archive •