archive-no.com » NO » T » TYR.NO

Total: 606

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vår visjon
  og kryssningsbesetninger Lagets målsetting er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe og videre arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner myndigheter og andre samfunnsgrupper Dette arbeidet omfatter Igangsetting vedlikehold og utvikling av et tidsmessig avlsarbeid for å bedre de aktuelle kjøttferasene Spre informasjon til medlemmer og andre om kjøttproduksjon med kjøttfe gjennom blant annet medlemsbladet TYRmagasinet Stimulere til forskning og forsøksvirksomhet i tilknytning til kjøttproduksjon på kjøttfe Føre stambok for de aktuelle kjøttferasene etter gjeldende retningslinjer Sette i gang miljø og interesseskapende virksomhet for medlemmer og andre interesserte gjennom utstillinger fagmøter og markdager m m Arbeide for å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom samarbeid med andre organisasjoner og faglag i landbruket og med myndighetene Interesseorganisasjon Vi er en avls og interesseorganisasjon for norske ammekuprodusenter både de som driver med reinrasa og krysninger de som fôrer fram okser og andre Vår målsetting er å sikre økonomien i kjøttproduksjon på kjøttfe og øvrig kjøttproduksjon Dette arbeidet skjer i nær kontakt med faglag politiske myndigheter og øvrig næring Økonomien for ammekuprodusenter i Norge må styrkes derfor jobber vi i TYR kontinuerlig med å bedre produksjonsøkonomien og for å heve ammekua sin status og anerkjennelse og der ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon blir tydelig Avlsarbeid TYR er ansvarlig for det nasjonale avlsarbeidet på kjøttferasene og kan tilby gener av høy internasjonal kvalitet med godt dokumenterte egenskaper og en unik helsestatus Medlemmer Vi er per i dag ca 1600 medlemmer over hele landet Men vi ønsker oss flere for å kunne gjøre en god jobb for kjøttfeavlen og ammekuøkonomien TYRs målsetting er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe både renraset og med krysninger Videre arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner myndigheter og andre samfunnsgrupper Raselag tilsluttet TYR Norsk Aberdeen

  Original URL path: http://www.tyr.no/Om-TYR/V%C3%A5r-visjon (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • TYR > Om TYR > Årsmøte
  Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Vår visjon Tillitsvalgte Styrenytt Vedtekter Årsmøte Årsmelding Strategiplan Administrasjonen Kontakt oss TYR i media Årsmøte Her finner du dokumenter relatert til årsmøtet Årsmøteprotokollen 2015 Valgkomiteens innstilling til

  Original URL path: http://www.tyr.no/Om-TYR/%C3%85rsm%C3%B8te (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Årsmelding
  Utvalgte artikler fra TYR Magasinet Kalender Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Årsmeldinger TYR Her finner du en oversikt over TYR sine årsmeldinger fra de siste årene 2014 2013 2012 2011 2010 2009

  Original URL path: http://www.tyr.no/Om-TYR/%C3%85rsmelding (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Om TYR > Spørreundersøkelse
  Arkiv Avl stambok Avlsverdier Testingsstasjon Oksekatalog Aktive Avlsbesetninger Avlsplan Stambok Stambokføring Stambokføringsregelverk Avstamingskontroll Fagartikler Fagstoff Utvalgte artikler fra TYR Magasinet Kalender Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Kontaktinformasjon TYR Telefon 952 90 855

  Original URL path: http://www.tyr.no/Om-TYR/Sp%C3%B8rreunders%C3%B8kelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Stambokføring
  være stambokført mens mor også må være stambokført for at okser av åpen stambok skal være stambokførbare Noen raser med åpen stambok skiller på om dyret er oppkrysset eller ikke med betegnelsen F for fullblods ofte kalt full french for franske raser eller O for oppkrysset Stambokføring av hunndyr Du trenger ikke avstamningskontrollere hunndyr født før 01 01 2011 men hvis man vil stambokføre okseavkom eller kvigeavkom født etter 01 01 2011 må man sende inn hårprøve av mordyret Hunndyr født etter 01 01 2011 må avstamningskontrolleres for å bekrefte at innrapportert avstamning stemmer Gå inn i Storfekjøttkontrollens webversjon under Stambokføring bestilling for å stambokføre For hunndyr som er et resultat av embryotransplantasjon må du sende inn hårprøver for DNA genotyping Skal du stambokføre sønner etter stambokførte kyr må du ta hårprøver av mora Dette for å få bekreftet korrekt avstamning på oksekalven Det kan derfor være like greit å ta hårprøve av kua og sende inn først som sist i tilfelle du plutselig mister kua Stambokføring av hanndyr For at en okse skal være stambokførbar må både mor og far være stambokført Hanndyr av rase med åpen stambok må dokumenteres å være minst 31 32 raserein for å stambokføres For å stambokføre okser må innrapportert avstamning bekreftes med en avstamningskontroll Dette kan gjøres ved å ta en hårprøve av oksen Dersom det ikke er lagret DNA av foreldrene tidligere må det også sendes inn på disse Pris Lavere pris for stambokføring er en medlemsfordel i TYR og prisene er derfor differensiert på medlem ikke medlem Styret gjennomgikk prisene i Sak 53 2014 prisene var da ikke endret siden 2009 Nye priser gjeldende fra 01 07 2014 er som følger Medlemmer Stambokføring kr 150 Avstamningskontroll kr 555 Stambokføring av avkom som resultat av embryoinførsel kr 600 Ikke medlemmer Stambokføring kr

  Original URL path: http://www.tyr.no/Stambok/Stambokf%C3%B8ring (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Stambokføringsregelverk
  Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk Regelverk stambokføring Regelverket tar hensyn til spesifikke krav som gjelder alle rasene fastlagt av de enkelte raselagene Det består av følgende deler Generelle regler Grunnkrav Registrering av kalver Stambokføring Bestemmelser

  Original URL path: http://www.tyr.no/Stambok/Stambokf%C3%B8ringsregelverk (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Regionslag > Hålogaland
  Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk TYR Hålogaland Regionslagene er TYR sitt bindeledd ut til produsenter som har tilhørighet til en geografisk del av landet Her samles produsenter på tvers av raser driftsform og besetningsstørrelse Laget er åpent for alle som av og til ønsker å kunne treffe andre produsenter bli oppdatert på ulike

  Original URL path: http://www.tyr.no/Regionslag/H%C3%A5logaland (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • TYR > Regionslag > Møre og Romsdal
  Fagartikler Fagstoff Utvalgte artikler fra TYR Magasinet Kalender Raselag Aberdeen Angus Blonde d aquitaine Charolais Dexter Galloway Hereford Highland Cattle Limousin Simmental Tiroler Grauvieh Blonde d aquitaine ny Regionslag Akershus Buskerud Hordaland Hålogaland Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Sogn og Fjordane Sørlandet Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Trøndelag ny Linker Nettbutikk TYR Møre og Romsdal Regionslagene er TYR sitt bindeledd ut til produsenter som har tilhørighet til en geografisk del av landet Her samles produsenter på tvers av raser driftsform og besetningsstørrelse Laget er åpent for alle som av og til ønsker å kunne treffe andre produsenter bli oppdatert på ulike fagkvelder og delta på sommertreff kort sagt alle TYR MØRE OG ROMSDAL AVHOLDER SITT ÅRSMØTE 13 OG 14 02 16 PÅ QUALITY HOTEL ALEXANDRA MOLDE innkalling kan leses her Årsmelding kan leses her og regnskap finner du her Det nye styret i TYR Møre og Romsdal ser slik ut Leder Asbjørn Dalen Osmarka 90 79 01 39 Nestleder Asbjørn Undlien Batnfjordsøra 90 09 95 82 Kasserer Kjell Ivar Romuld Kleive 92 66 38 63 Styremdl Konrad Kongshaug Avrøy 90 85 63 50 1 vara Joakim Lange Vistdal 92 66 77 54 2 vara Jarle Røvik Skåla 91 57 11

  Original URL path: http://www.tyr.no/Regionslag/M%C3%B8re-og-Romsdal (2016-02-10)
  Open archived version from archive •