archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nytt nummer av UiAs internasjonale tidsskrift for fremmedspråks-didaktikk - Universitetet i Agder
  sett beskriver og synligjør en del nye trender knyttet til språkopplæring enten det er digital læring nye former for veiledning av elever og studenter eller utfordringer knyttet til det å lese litterære tekster sier hun Se også Lanserte språktidsskrift på nett Stor pågang Redaktøren forteller at det internasjonale tidsskriftet har merket en økende pågang siden lanseringen i 2012 både fra lesere og bidragsytere Særlig stor har den vært det siste året noe som betyr at vi allerede kommer med vår andre utgave i år noe som er mer enn vi kanskje så for oss i fjor på denne tiden Og det er jo svært gledelig det viser at vi blir sett lest og oppfattet som viktig ikke bare i Norge men også internasjonalt sier Signe Mari Wiland Tre nivåklassifiserte forskningstidsskrift Nordic Open Access Journal of Modern Language Methodology er ett av tre internasjonale nivåklassifiserte poenggivende digitale forskningstidsskrift som utgis av Universitetet i Agder De to andre er Norsk tidsskrift for musikkforskning NMT og Early Modern Culture Online Artiklene Forskningsartiklene i den siste utgaven av Nordic Open Access Journal of Modern Language Methodology er Seksjon A Fagfellevurderte artikler All write Samarbeid om skriving i engelskopplæringen av professor Ragnhild Elisabeth Lund Høgskolen i Buskerud og Vestfold Feedback practices in English in Norwegian upper secondary schools av stipendiat May Olaug Horverak UiA The influence of a Lesson Study cycle on a 2nd grade EFL picture book based teaching practice lesson in Norway av førstelektor Deborah Larssen og professor Ion Drew bege ved Universitetet I Stavanger Critical Literacy in the ESL Classroom Bridging the Gap between Old and New Media av førsteamanuensis Jena L Habegger Conti ved Universitetet i Stavanger Fighting covert discrimination by concept learning A study of the pedagogical value of one Pestalozzi training resource in Norway av førstelektor Inger Dagrun Langseth

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/nytt-nummer-av-uias-internasjonale-tidsskrift-for-fremmedspraaks-didaktikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • eHelse-senter styrkes gjennom nytt forskningsprosjekt på Agder - Universitetet i Agder
  Det finnes i dag mange ulike løsninger for å håndtere alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger hos hjemmeboende eldre Dette prosjektet vil se på nye modeller for mottak og oppfølging av alarmer fra hjemmeboende eldre 15 kommuner på Agder er representert i prosjektet som utprøvingskommuner Dette er kommunene i Listerregionen i Østre Agder samt Kristiansand kommune Andre partnere er Skien Larvik Drammen og Bærum bedriften Imatis Sintef og UiA Styrking av Senter for eHelse og omsorgsteknologi Tildelingen til prosjektet Fremtidens alarmmottak er en ytterligere styrking av vår satsing på eHelse og velferdsteknologi på Universitetet i Agder uttaler professor Rune Fensli Han er prosjektleder for prosjektet som nå starter opp Prosjektet bygger på en fersk utredning UiA gjorde i Listerregionen i forbindelse med vår deltakelse i helsedirektoratets nasjonale program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Det styrker det gode samarbeidet mellom UiA og kommunesektoren på Agder uttaler rådmann i Kvinesdal Camilla Dunsæd I 2010 bevilget RFF Agder 8 millioner kroner til Senter for eHelse og velferdsteknologi på UiA Denne satsingen gir nå uttelling gjennom nye og spennende prosjekter som tildeles til senteret Målet med forskningsprosjektet er Kartlegge behov funksjoner og rammebetingelser for mottak og tjenesteoppfølging Utvikle tjenestemodeller og prosessbeskrivelser for

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/ehelse-senter-styrkes-gjennom-nytt-forskningsprosjekt-paa-agder (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vant hver sin forlagspris - Universitetet i Agder
  i fysikk Et historisk perspektiv Scenekunst etter 22 juli Siemke Böhnisch er førsteamanuensis i teater ved Institutt for sceniske og visuelle fag ved Universitetet i Agder Siemke Böhnisch er førsteamanuensis i teater ved Institutt for sceniske og visuelle fag ved Universitetet i Agder Artikkelen som er kåret som Beste tidsskriftartikkel i 2014 er nyskapende både når det gjelder form og innhold Böhnisch tar en sjanse både som forsker og forfatter ved å stille nye spørsmål til hendelsene 22 juli og tiden etter Artikkelen omhandler et viktig tema som langt fra er utdebattert og artikkelen kommer med et interessant bidrag gjennom analyser av teateret som arena heter det i juryens begrunnelse Artikkelen er publisert i Ekfrase nordisk tidsskrift for visuell kultur vol 5 1 2014 Prisen for beste tidsskriftartikkel deles ut fordi Universitetsforlaget ønsker å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler Kriteriene for utvelgelsen er at artikkelen er faglig nyvinnende og godt formidlet Forfatteren eller forfatterne av vinnerartikkelen mottar kr 25 000 Moderne fysikk Reidun Renstrøm bildet er førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige fag Universitetet i Agder Reidun Renstrøm er førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige fag Universitetet i Agder Reidun Renstrøm har gitt seg ut på et spennende prosjekt å presentere lærerstudenter for moderne fysikk gjennom en historisk framstilling heter det i juryens begrunnelse Styrken ved prosjektet er at det viser at fysikkfaglig kunnskap ikke bare er noe som studenten skal akseptere og memorere men et resultat av mange kloke hoders tenking kunnskapssøken og forsøk på å finne svar og vinne aksept for disse Framstillingen gir liv til fagets mange likninger formler og abstrakte prinsipper og gjør stoffet lettere å engasjere seg i og forstå Universitetsforlagets lærebokpris er på kr 100 000 kroner og blir delt ut til det beste lærebokprosjektet innenfor forlagets utgivelsesområder Vinnerprosjektet blir utgitt på

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/vant-hver-sin-forlagspris (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Flere eHelse-etableringer på Agder fremover - Universitetet i Agder
  i stedet for at hver kommune må opprette sitt eget responssenter Dette er en midlertidig løsning frem til 2018 Det nasjonale responssenteret skal gjøre det enklere for kommuner å starte overgangen fra analoge til digitale tjenester og redusere risikoen for feilinvesteringer før de nasjonale kravene til responstjenester blir klare i 2017 forklarte Nyeng VIDEO Se Nyengs innlegg her gå til 8 25 Living lab for velferdsteknologi I tillegg er Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Grimstad kommune innstilt til å bli Living lab for velferdsteknologi Dette levende laboratoriet skal sikre at leverandører av velferdsteknologi får tilgang til å teste tjenestene sine i reelle omgivelser De skal sammen med andre tiltak sikre at løsningene som skal tas i bruk tilfredsstiller behovene til både brukere pårørende og helse og omsorgstjenestene sa Nyeng Det ble understreket at den endelige avgjørelsen skal tas i løpet av juni måned Det er viktig å se dette tiltaket opp mot arbeidet Universitetet i Agder gjør innenfor velferdsteknologi sa Nyeng som er Helsedirektoratets prosjektleder og assisterende programleder for det nasjonale velferdsteknologiprogrammet To gode nyheter Dekan ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap Stephen Seiler mener nyhetene Helsedirektoratet kom med under eHelseuka er en energiinnsprøytning Postdoktor Santiago Martinez lytter i bakgrunnen På konferansen ble de to nyhetene tatt i mot med entusiasme og glede Dersom det både blir slik at vi får det nasjonale responssenteret og et living lab til Agder er dette svært gode nyheter for både universitetet og regionen sier administrativ leder for UiAs senter for eHelse og omsorgsteknologi Ragni MacQueen Leifson Signalene fra Helsedirektoratet var en ekstra energiinnsprøytning for mange i Agders voksende eHelse miljø Det bekrefter at vi har fått til mye bra sammen Oppgavene som antydes av direktoratet passer hånd i hanske med våre helhetlige utviklingsplaner for både eHelse senteret og Campus Grimstad Helse sier dekan for

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/flere-ehelse-etableringer-paa-agder-fremover (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • 300 diskuterte krisehåndtering på ISCRAM 2015 - Universitetet i Agder
  skal registrere seg i Vrimlehallen 30 nasjonaliteter var representert på konferansen Effektivisering av informasjonsstrømmen Moderne teknologi som smarttelefoner og sosiale medier gir i dag umiddelbar tilgang på mye informasjon Utfordringen i krisesituasjoner er ikke mangel på informasjon men hvordan en effektivt kan hente ut og gjøre nytte av informasjonsstrømmen for å støtte samhandling kommunikasjon og koordinering mellom ulike aktører innen krisehåndtering Det overordnede temaet for årets konferanse var Getting ready for the unexpected og mange av deltagerne brakte med seg egne erfaringer fra nødhjelpsarbeid i jordskjelvrammede Nepal og land rammet av ebola Deltagere fra regionale og nasjonale beredskapsaktører og leverandører av IT systemer var også representert på konferansen Disse ga nyttige innspill til hva de opplever som reelle behov og hvilke krav de stiller til ny teknologi Google glasses Konferansedeltaker prøver smartbrillene utlånt av CIEM ved UIA Hvordan benytte teknologi for å analysere krisesituasjoner og oppnå bedre krisehåndtering er sentralt på konferansen Vellykket Selv med en kompleks tidsplan og mye logistikk ble årets konferanse en stor suksess og arrangørene høstet mange lovord fra deltagerne underveis For CIEM har gjennomføring av konferansen vært et viktig bidrag for å markere seg nasjonalt og internasjonalt frem mot neste søknad om status som Senter

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/300-diskuterte-krisehaandtering-paa-iscram-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hvordan påvirker kostholdet helsen din? - Universitetet i Agder
  forskningsgrupper Mat er en avgjørende faktor Professor Nina Cecilie Øverby leder forskningsgruppen FEED Gruppen jobber med det som kalles epidemologi å finne årsakssammenhenger i helsetilstand og sykdomsutbredelse Et hovedspørsmål er hva det vi spiser i dag betyr for vår fremtidige helse Vi vet at mat betyr mye for helse Vi har i dagens samfunn store utfordringer når det kommer til kosthold Kosthold er den faktoren som betyr mest for hvorfor mennesker i dag blir alvorlig syke forteller professoren For å gjøre en forskjell satser forskerne på de gruppene der hvor den største gevinsten av et sunt kosthold ligger nemlig gravide og småbarn Vi snakker om et vindu på tusen dager fra barnet blir unnfanget til det er rundt to og et halvt år Det er her man har størst mulighet til å endre hvordan kostholdet deres kommer til å påvirke deres fremtidige helse Et av våre forskningsfokus er å teste ut måter en kan fremme et godt kosthold i denne perioden Har undersøkt gravide FEED har hatt flere prosjekter som handler om kostholdsvaner blant ulike grupper I samarbeid med Sørlandet Sykehus HF har blant andre doktorgradsstipendidat Elisabeth R Hillesund studert kosthold blant gravide og hvordan det påvirker både mor og barn Hillesunds doktorgradsavhandling ble nylig godkjent og hun skal disputere i juni 2015 Frøydis Nordgård Vik har sett på hvilke konsekvenser gratis sunn og variert skolemat har Skolebarn i Birkenes har fått servert mat i ett helt år I forskningen har man sett på både det helsemessige og det sosiale Sissel Heidi Helland har på sin side undersøkt hvordan man kan lære toåringer å tørre å smake på nye ting og på den måten øke sannsynligheten for et variert kosthold Prosjektet heter Barns matmot og er støttet av Sanitetskvinnene Neste generasjon ernæringsbrosjyrer Helsemyndighetene har tradisjonelt sett prøvd å få ut

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/hvordan-paavirker-kostholdet-helsen-din (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksisveiledning med nettbrett - Universitetet i Agder
  Mathisen ved UiA pedagogiske utviklingssenter PULS Lærerstudenter i Agder og i Tromsø deltar i prosjektet De bruker nettbrettene i undervisningen og veiledningen når de har praksisperioder ute i skolene Samlet sett har 43 studenter og 17 praksislærere fra UiA og UiT deltatt i prosjektet til nå Bruken av nettbrett skaper engasjement og innsats både hos studentene og hos veilederne Mye tyder også på at særlig observasjonskompetansen til studentene heves og at studentene og veilederen får med seg et helt annet observasjonsmateriale til veiledningen enn tidligere sier Petter Mathisen Også åpenhet og ærlighet i tilbakemeldinger blir fremtredende En forklaring på dette er at alle via nettbrettene med de kommunikasjonsmulighetene som finnes i brettene får tilgang til hverandres undervisningsplaner observasjoner og kommentarer De deler altså alt sier han Videre gir nettbrettene oss alle en mulighet til å bevege oss i tid Vi kan både dele ting i sanntid og vi kan gå tilbake og se hvordan ting var i går og lære av det Se film om prosjektet HER Videreutvikles gjennom 2015 Så langt i prosjektet har hovedfokus vært på bearbeiding og publisering av erfaringer og funn utvikling av prosjektets omtale på nettstedet praksisveiledning no produksjon av videofilmer med informasjon og instruksjon i tilknytning til prosjektet Nå i løpet av våren 2015 går vi videre Hovedfokus for prosjektet i 2015 er blant annet å dokumentere og spre kunnskaper og erfaringer fra prosjektet Dette vil skje i form av publiseringer av forskningsresultater foredrag gjesteforelesninger og kontinuerlig oppdatering av nettstedet praksisveiledning no forteller Petter Mathisen Sentralt står også arbeidet med å videreutvikle bruk av nettbrett i praksisveiledning i grunnskolelærerutdanningen Det arbeides nå med å få gjennomført videre utprøvinger ved norske universiteter Første del av prosjektet har også avslørt utfordringer særlig knyttet til teknologien Dette gjelder for eksempel databehandling mangler i programvaren og varierende IKT

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/bedre-praksisveiledning-med-nettbrett (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hvordan påvirker EU demokratiet vårt? - Universitetet i Agder
  Noe av dette skyldes gruppens brede og sterke internasjonale nettverk ifølge Trondal Gå til forskningsgruppen Alle forskningsgrupper Spennende prosjekter Professor Jarle Trondal leder forskningsgruppen Det er flere prosjekter på gang i gruppen akkurat nå Blant annet jobber førsteamanuensis Stefan Gänzle med et prosjekt som tar for seg makroregioner Makroregionene omfatter nettverk av regioner som deler noen felles interesser og utfordringer De går sammen for å finne løsninger på felles utfordringer og kan forstås som et mellomnivå mellom nasjonalstatene og EUs institusjoner forteller gruppelederen Dette prosjektet skal ende med en bok som kommer ut i 2016 Trondal selv jobber blant annet med et prosjekt hvor han forsøker å forstå EUs sammensatte flernivåsystem Prosjektet resulterte blant annet i boken The Palgrave Handbook of the European Administrative System i 2014 For eksempel er vi i Norge vant med at departementene har hovedkontrollen over de ulike områdene av politikken Når EU kommisjonen tiltar seg mer makt settes statsrådene under press I tillegg jobber Anne Elisabeth Stie med demokrati og utvikling av nye former for politisk ansvarliggjøring i EU systemet Viktig for å forstå Emnet gruppen forsker på blir ifølge Trondal bare viktigere og viktigere for å forstå politiske beslutningsprosesser også i vårt eget land Det å diskutere nasjonal politikk alene gir mindre og mindre mening Premissene for politikken og utforming av offentlige tjenester legges i økende grad av EU Dermed blir det å finne svar på hvordan og av hvem disse premissene legges helt sentralt sier Trondal Norges spesielle rolle i forholdet til EU gjør emnet ekstra interessant Norge er ikke et av unionens medlemsland og har dermed begrenset påvirkningskraft på de overordnede politiske føringene Samtidig har vi forpliktet oss til å følge mange av de politiske retningslinjene som legges Vi har dermed gjort det vanskelig for oss selv Det å forske på hvordan

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/hvordan-paavirker-eu-demokratiet-vaart (2015-09-15)
  Open archived version from archive