archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Disputas nummer 100 har EU-administrasjonen som tema - Universitetet i Agder
  jobbet Henökl blant annet i Frankrike Sciences Po IEP Paris Nederland European Institute of Public Administration og Japan International Christian University ICU Tokyo og EUs Delegasjon i Japan I tillegg har han erfaring fra kriseområder og utviklingsland Egypt India Tanzania Henökl har bakgrunn og kompetanse i både EU rett og forvaltning utenriks og sikkerhetspolitikk i tillegg til krise og risikohåndtering politikkanalyse og evaluering innovasjon og lederutvikling Han har 15 års erfaring innen forskning konsulentvirksomhet og prosjektledelse fra internasjonale organisasjoner offentlig administrasjon og privat sektor Hans nøkkelkompetanse ligger i Forskning innen europeisk offentlig politikk forvaltning statsvitenskap og organisasjonsteori Sterke presentasjons og kommunikasjonsferdigheter Erfaring innen offentlig rådgivning universitetsundervisning og forskning Flere års ekspertise med europeiske institusjoner flernivåadministrasjon og internasjonal politikk sikkerhetsanalyse Analyse og konsulenterfaring innen offentlig administrasjon og offentlig rett bl a ble Henökl på nytt nominert som eksternt medlem i etikk og integritetsrådgivningskomiteen til Den europeisk kjemikaliemyndighet Helsinki for perioden 2014 2016 Internasjonal prosjektledelse forvaltningsreform reform av sikkerhetssektor i Øst og Sør Europa Romania Bulgaria Bosnia og Herzegovina Asia India og Japan Afrika Egypt og Tanzania eksempel Reform av politi og sikkerhetsapparat i Bosnia og Herzegovina 2006 2007 EIPA Maastricht Planlegging og implementering av sikkerhetspolitiske tiltak for EUs 140 ambassader i hele verden 2008 10 Disputasfakta Kandidaten Thomas Henökl 1977 er fra Østerrike Han tok sin bachelorgrad ved Universitetet i Innsbruck og mastergrad ved tre institusjoner 1 Universitetet i Innsbruck 2 Institut d Etudes Politiques de Paris France og 3 Graduate School of Public Administration International Christian University Tokyo Japan I stipendiattiden har han forsket ved UiA finanisiert over UiAs budsjett Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1 001 Campus Kristiansand Dekan Sigbjørn Sødal leder disputasen Tid for prøveforelesning Mandag 20 april 2015 kl 10 15 11 00 Oppgitt emne for prøveforelesning The institutional architecture of EU External Relations after the Treaty of Lisbon Tid for disputas Mandag 20 april 2015 kl 12 15 ca 17 00 Tittel på avhandling Inside the External Action Service Unpacking the EU Foreign Policy Bureaucracy Opponenter Førsteopponent Professor Sophie Vanhoonacker Maastricht University the Netherlands Annenopponent Associate Professor Jozef Batora Comenicus University Bratislava Slovakia Bedømmelseskomitéen er ledet av associate professor Stefan Gänzle Department of Political Science and Management UiA Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Jarle Trondal Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag UiA The EU s foreign and diplomatic service inside out and how it affects international politics As presented by the candidate Thomas Henökl Austria is Research Associate at the University of Agder Kristiansand Norway where he defended his PhD entitled Inside the External Action Service Unpacking the EU foreign policy bureaucracy in 2015 This research adopts an organizational approach and draws on qualitative and quantitative data and methods to assess the transformative momentum of recent capacity building in the area of EU external action Thomas works in research teaching and policy advice and specializes in the fields of EU foreign and security policy international aid and development and more widely on comparative politics and organization theory European public policy law and administration

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/disputas-nummer-100-har-eu-administrasjonen-som-tema (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Forskningsgruppen Bærekraftige bygninger og konstruksjoner - Universitetet i Agder
  at vi sikrar samfunnet tilgang på denne enormt viktige kunnskapen seier gruppas leiar universitetslektor Arild Olsbu Legg planar På strategiseminaret presenterte kvart medlem av forskingsgruppa dei områda som dei ynskjer å utforske Det var alt frå smarte anlegg for gjenvinning av drikkevatn og solskjerming til korleis ein i større grad kan nytte naturleg landskap og tradisjonelle byggemetodar for å skape betre bustadmiljø Den enkelte deltakar skal være aktivt med i utforminga av gruppas forskningsplan gjennom våren Me skal ha fire møter i løpet av våren og planen skal vere klar innan 15 juni 2015 seier Olsbu Dei fagområda som i dag er definerte er Bygg renovasjon og nybygg Effektivt energibruk Vatn Veg Det vil også vere aktuelt å kombinere fagområda opp mot viktige breie forskingstema som klimatiske utfordringar og smarte byar Smart Cities Smart Villages The research group during the strategy seminar Rein Terje Thorstensen is talking to the group Ser etter samarbeid Eit av dei kortsiktige måla for forskingsgruppa er å knytte til seg gode samarbeidspartnarar Det kan både vere internt på universitetet og eksterne aktørar IKT miljøet på UiA er nemnt som ein viktig samarbeidspartnar og kanskje også samfunnsfag på sikt fortel gruppas leiar På strategiseminaret var fleire fagpersonar tilstade for å kome med sine innspel til kva forskingsgruppa bør fokusere på Desse gjestane kjem til å verte viktige bidragsytarar og samarbeidspartnarar framover At the strategy seminar at Fevik Strand Hotell in Grimstad the group had several guests Here are the participants and the guests From the left Ephrem Taddesse Paul Arntzen Berit Time Sintef Jonas Major Reyn O Born Bengt Michalsen BGM Arkitekter Harald T Marrable Michael Fuller Gee Arendal kommune Paul Svennevik Souman Rudra Tor Mjøs Forskningsrådet Helge Liltved Erik Sandsmark Kristiansand kommune Arild Olsbu Rein Terje Thorstensen and Tom Nilsen Skal styrke studentar Gjennom forskingsaktiviteten

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/sikrar-groen-kompetanse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • UiA inngår avtale om marin forskning - Universitetet i Agder
  forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet Erlend Moksness Øker kunnskapen Havforskningsinstituttet har i nesten 100 a r utført overva kning av de marine omra dene i Tvedestrand I 2000 startet instituttet prosjektet Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune Arbeidet dannet grunnlag for et nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper som ble etablert i 2003 i regi av Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet Det nasjonale programmet har sørget for en koordinert innsats pa kartlegging av utvalgte marine naturtyper i kommunene i Norge I 2012 startet et nytt større prosjekt som fokuserer pa omra debaserte tiltak i Tvedestrand kommune for a øke kunnskapen om lokale marine ressurser et prosjekt som mest sannsynlig vil bli modell for tilsvarende tiltak andre steder i Norge Ønsker å være fremst Tvedestrand kommune har siden 2001 satset ma lrettet pa kartlegging av marine verdier og forvaltningen av disse i enkeltsaker og planarbeid sier ordfører Jan Dukene Kommunen ønsker a være fremst pa dette fagomra det nasjonalt Økt kunnskap om biologisk mangfold og marine økosystem vil gi kommunen bedre muligheter til a gjennomføre dette Tvedestrand kommune ser derfor svært positivt pa a videreutvikle samarbeidet knyttet til forskning og forvaltning av marine miljøer og etablerte verneomra der i Tvedestrand fortsetter

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/uia-inngaar-avtale-om-marin-forskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Forteller beslutningstakere verden rundt om offentlig administrasjon - Universitetet i Agder
  Comparing Politicians and Administrators Spending Preferences Denne inngår i bok nummer tre som fokuserer på den politiske rollen til offentlig administrasjon Den andre UiA professoren er Jarle Trondal som sammen med kollega Morten Egeberg ved Universitetet i Oslo har skrevet artikkelen EU level Agencies New Executive Centre Formation or Vehicles for National Control Denne er publisert I bok nummer fem som setter søkelyset på byråkrati i spesielle sammenhenger i dette tilfellet EU Selve referanseverket har fått navnet Public Administration og retter seg mot både akademikere byråkrater og politikere og andre interesserte verden over Verket er utgitt på anerkjente Sage forlag og er redigert av på Sage redigert av professorene Guy Peters og Jon Pierre ved henholdsvis universitetene i Pittsburgh i USA og Gøteborg i Sverige Selv beskriver forlaget seksbindsverket slik på engelsk This new six volume collection brings together a number of the major statements in the literature surrounding public administration and its role in government Public administration is essential to the effective functioning of governments as it involves not only implementing public policies but also providing policy advice to political leaders While the recent emphasis on public management in the academic literature as well as in the real world of governing has tended to de emphasize the significance of public administration this collection examines the vital importance of the public bureaucracy in producing public services and in serving the public Efficiency is not the only important value for public administration Service effectiveness responsiveness probity and accountability are equally as crucial The readings in this major work cover the wide array of topics in public administration blending classics in the field with more recent scholarship Comparative in its approach this collection is designed for both academics and practitioners across the world De seks bindene har disse titlene Volume One Fundamental

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/forteller-beslutningstakere-verden-rundt-om-offentlig-administrasjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Fellesløft for robotisert fremtid for Sørlandet - Universitetet i Agder
  forutsetning for å bygge opp miljøet er at deltakerne i Future Robotics programmet deler erfaringer problemstillinger løsninger og resultater med hverandre Det vil øke muligheten for å skape innovative produkter og løsninger som kundene ønsker seg i fremtiden konstaterer Kragholm Dessuten vil et sterkt fagmiljø også kunne utvikle prosjekter som kan få finansiering gjennom EUs Horizon 2020 eller Forskningsrådet og slik ytterligere bidra til at den positive spiralen fortsetter oppover Starter 1 mars Future Robotics har offisiell oppstart 1 mars 2015 Universitetet i Agder er prosjekteier øvrige deltakere er EYDE nettverket GCE NODE SINPRO DIGIN STN Sørlandsportens Teknologinettverk og Totalbudsjettet er 4 5 millioner over to år Sørlandets kompetansefond støtter med 2 5 millioner kroner I tillegg bidrar de deltakende bedriftsnettverkene NODE EYDE DIGIN SINPRO STN og Lister Alliansen med 1 6 millioner og de resterende 400 000 kronene er UiAs andel gjennom MIL Mechatronics Innovation Lab som har automasjon og robotikk som sentral aktivitet Future Robotics satser også på økt finansiering gjennom for eksempel EUs Horizon 2020 Forskningsrådets programmer og andre muligheter nasjonalt og ikke minst internasjonalt UiA også i EU program UiA deltar også i EU programmet The European Robotics Public Private Partnership Robotics PPP Dette er et samarbeid mellom ledende europeiske partnere i automatiseringsindustrien forskning akademia og EU kommisjonen sistnevnte som folkets og forbrukernes representanter Formålet med Robotics PPP er å styrke posisjonen Europa har innen automatisering Robotics PPP i EU er naturligvis en viktig kraft for det mer spesialiserte regionale Future Robotics programmet Detalj fra Stewart plattformen i MIL laboratoriet på UiA Campus Grimstad Stewart plattformen brukes til å generere bølgebevegelser som igjen skal kompenseres av en hydraulisk arm Utstyret kan etterligner værforholdene i for eksempel Nordsjøen og er viktig for forskningen innen mekatronikk Alle deltakerne i Future Robotics har robotikk og automasjon høyt på dagsordenen

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/fellesloeft-for-robotisert-fremtid-for-soerlandet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Traumatiske kunstuttrykk - Universitetet i Agder
  etter kan vi bruke et eksempel som ligger svært nær oss i dag I vår forskning vil vi for eksempel se på de kunstneriske uttrykkene i tiden etter terrorangrepene 22 juli Her var det flere lag av respons forteller Langås Det kom raskt opp referanser til andre verdenskrig Det ble også tidlig brukt lyrikk som Nordahl Griegs Til ungdommen og Ole Paus Vårt lille land lyrikk som ikke var skrevet til en katastrofe men som hadde noe med Norge og en felles opplevelse av traume å gjøre fortsetter hun I den senere tiden har det kommet romaner hvor komponentene fra dette traumet er brukt og det diskuteres også heftig om uttrykket til minnesmerkene Kunsten som arkiv for følelser og inntrykk Mens noen forsker på de politiske og helsemessige konsekvensene av slike traumer velger altså forskerne i denne gruppen å se på hvordan kunsten svarer på katastrofene Det er viktig å forske på dette fordi kunsten og kanskje særlig litteraturen er en refleksjonsform for hvordan vi bearbeider inntrykk Gjennom kunsten får vi et arkiv over følelser og inntrykk etter traumatiske hendelser sier professoren Gjennom å sammenligne disse uttrykkene mellom ulike tidsepoker eller geografiske områder kan forskerne også si noe om hvordan traumene blir behandlet og hvordan man på ulike måter finner ord for grusomheter Nasjonalt og internasjonalt nettverk Mens fem av forskerne er ansatte ved Universitetet i Agder representerer Ingrid Nielsen Universitetet i Stavanger og Olaf Haagensen er PhD student Gruppen samarbeider også med University of California i Berkeley Arbeidsformen er én workshop hvert semester Her involveres også master og PhD studenter Målet med samarbeidet på tvers av dammen er å lage en artikkelsamling som skal utgis som bok Gruppen har nettopp fått tildelt en ny stipendiatstilling Vi skal snart lyse ut denne stillingen og kandidaten skal jobbe med temaet Bildets

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/traumatiske-kunstuttrykk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Mer enn dobler antall Offentlig sektor ph.d.-stipendiater - Universitetet i Agder
  også øke forskerrekruttering i offentlig sektor og gi bedre samspill mellom akademia og offentlig sektor Tre nye i februar Av de fem offentlige ph d stipendiatene som er tatt opp på doktorgradsstudier på UiA arbeider to i Kristiansand kommune to ved Sørlandet sykehus HF og én i Aust Agder fylkeskommune Fire av stipendiatene er også tilknyttet universitetets Senter for e helse og omsorgsteknologi og tre av dem går på universitetets doktorgradsprogram i informasjonssysteme r De tre nye fra Agder som ble tatt opp på ordningen nå i februar er Geir Inge Hausvik arbeider ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand Han skal arbeide med et prosjekt med tittelen Conceptualizing Information Quality IQ as Integral Prerequisite of Continuous Quality Improvement in Health Care Prosjektets hovedmål å integrere informasjonskvalitet i kontinuerlig forbedringsarbeid i helseforetak som for eksempel ved pasientbehandling økonomi og personalprosesser På UiA er Geir Inge Hausvik tilknyttet Senter for e helse og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph d stipendiat I stipendperioden fortsetter han i jobben sin på Sørlandet sykehus i Kristiansand Foto Svein Tybakken Tore Bersvendsen arbeider som økonomirådgiver i staben til helse og sosialdirektøren i Kristiansand kommune Tore Bersvendsens ph d arbeid har tittelen Samfunnsøkonomisk prognoseverktøy for kommunale helse og omsorgstjenester Prognoseverktøy for kommunale helse og omsorgstjenester I arbeidet fokuserer Bersvendsen på hverdagsrehabilitering der han blant annet vil se på hvilke implikasjoner endringer i tjenestetilbudet kan ha for fremtidige behov for helsetjenester og ressursbehov Mer kunnskap om dette kan gi mer rasjonelle helsetjenester i framtiden Det er ventet at arbeidet vil bli fulgt av hele helse Norge På UiA er Tore Bersvendsen ph d kandidat ved Institutt for økonomi Som Geir Inge Hausvik kan han i løpet av arbeidet også bli tilknyttet universitetets Senter for e helse og omsorgsteknologi Ann Camilla Schulze Krogh kommer fra stillingen som rådgiver og internasjonal koordinator i Aust Agder fylkeskommune vik leder for VRI Agder Hun skal arbeide med ph d prosjektet Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår Hvordan kan Aust Agder fylkeskommune møte fremtidige utfordringer som regionalutviklingsaktør ved å lære av erfaringer fra VRI programmet Bakgrunnen for arbeidet er at det i 2017 er slutt på 10 år med VRI program på Agder Det blir viktig å oppsummere erfaringene og diskutere hvordan kunnskap fra VRI programmet kan omsettes i økt kompetanse nye rutiner og modeller for fylkeskommunens arbeid som regionalutviklingsaktør Målet med forskningen er blant annet å sikre at strategisk kunnskap tilfaller fylkeskommunen slik at ikke kompetanse og erfaringer går tapt Ann Camilla Schulze Krogh begynner som ph d kandidat ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon til sommeren Se hele februar tildelingen fra Forskningsrådet her To startet på UiA i november Geir Thore Berge og Kirsti Askedal er de første to stipendiatene i Agder på nysatsingen Offentlig ph d De to som ble tatt opp på offentlig ph d ordningen i november og som allerede er i gang med arbeidet sitt er Kirsti Askedal i Kristiansand kommune Hun forsker på gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse og omsorgstjeneste Hun ser

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/mer-enn-dobler-antall-offentlig-sektor-ph.d.-stipendiater (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Møter eldrebølgen med forskning - Universitetet i Agder
  formell forskningsgruppe i starten men vi var en gruppe forskere som samarbeidet og bistod hverandre sier Söderhamn som overtok ledelsen av gruppen etter at hennes ektemann professor Olle Söderhamn gikk bort i 2013 Tilknyttet Senter for omsorgsforskning Sør Forskningsgruppen er tilknyttet Senter for omsorgsforskning Sør og forsker på oppdrag fra kommuner i Buskerud Vestfold Telemark og begge agderfylkene Funn fra forskningen deres har fått konkrete resultater i forhold til bl a kartlegging av eldre hjemmeboende personers helse egenomsorg og ernæringstilstand Instrument for å identifisere risiko for underernæring Söderhamn har i sitt eget doktorgradsarbeid utviklet et instrument for å avdekke fare for underernæring Gjennom å besvare 15 enkle spørsmål kan man finne ut om den eldre står i fare for å bli underernært Forskningsgruppen har nå brukt dette instrumentet i ulike studier Eldre mennesker er en risikogruppe når det gjelder underernæring 20 prosent av hjemmeboende og hele 60 prosent av sykehusinnlagte eldre står i fare for underernæring Aldringsprosessen gjør blant annet at matlysten minker man får mer fett på kroppen enn muskler og man blir fortere mett ettersom magesekken blir mindre elastisk sier Söderhamn Underernæring er veldig vanskelig å komme ut av så det gjelder å fange dem opp før det går så langt sier professoren Dette er bare ett av mange prosjekter forskerne i gruppen har gjennomført Nye prosjekter Dette vårsemesteret skal forskningsgruppen for Aldring og helse i gang med nye og spennende forskningsprosjekter De skal blant annet sammen med andre forskere fra UiA og Høgskolen i Telemark søke Norges Forskningsråd om midler for et prosjekt som er tenkt å handle om overgangsfaser i eldres behandlingstilbud Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med samhandlingsreformen Eldre er en sårbar gruppe og vi ønsker å se på hva som skjer når eldre for eksempel går fra behandling ved sykehus til kommunal behandling

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/moeter-eldreboelgen-med-forskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive