archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kontakt oss - Universitetet i Agder
  arbeid Anne Berit Fuglestad Institutt for matematiske fag Katrin Hjort professor II innen profesjonsrettet forskning ved Universitetet i Agder professor i pedagogikk og utdanningsforskning ved Syddansk universitetet i Danmark Forskningssekretariatet Ansvarlig for siden Ottar Michaelsen ottar michaelsen SPAMFILTER uia no Remove SPAMFILTER from the address KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad

  Original URL path: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/kontakt-oss (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Mål og visjon - Universitetet i Agder
  på tvers Presentasjon av og tilbakemelding på prosjekter av ulike slag og i ulike faser Kompetanseutvikling Prosjektutvikling Diskusjon og meningsbrytning Diskusjon om grunnlagsspørsmål Økt oppmerksomhet mot metode og vitenskapsteoretiske spørsmål Få fram tema problemstillinger og spørsmål som angår forholdet mellom profesjonene og velferds profesjonene som sådan Utvikling av samarbeidsrelasjoner og grupper på tvers på avgrensede tema områder Diskusjon om profesjonsforskning og utvikling av en profesjonsfaglig profil for UiA Mye av profesjonsforskningen som foregår på UiA kan beskrives som praksisnær forskning starter nettverket ut med en vid definisjon av profesjonsforskning Om det er mulig og tjenlig å enes om en mer presis definisjon vil være tema for diskusjon i nettverket Aktuelle tema og spørsmål for nettverket kan blant annet være hva er kunnskap og hvordan utvikles den i praksis i praksisnær utdanning i samspill praksis og forskning andre tema forskning i og med praksis didaktisk tilrettelegging ved praksislæring profesjonshistorie og kultur profesjonsetikk verdier og holdning fagutvikling komparative perspektiver hvordan involvere studentene i FoU Det kan være en utfordring for nettverket å finne balansen mellom det fagspesifikke og det som forener men det må nødvendigvis ta utgangspunkt i det som er felles overgripende og tverrfaglig På sikt vil det kunne dannes undergrupper

  Original URL path: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/maal-og-visjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Organisering - Universitetet i Agder
  av ansatte ved UiA som har interesse for profesjonsrettet forskning I tillegg kan ansatte ved omkringliggende institusjoner som for eksempel SSHF Sørlandets kompetansesenter Statped og kommunene bli medlemmer av Pronett Medlemmene fra UiA representerer en rekke fagmiljøer Fakultet for helse og idrettsvitenskap Institutt for helse og sykepleievitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Institutt for nordisk og mediefag Institutt for pedagogikk Fakultet for kunstfag Institutt for musikk klassisk musikkpedagogikk Institutt for rytmisk musikk Fakultet for teknologi og realfag Institutt for matematiske fag Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Avdeling for lærerutdanning Arbeidsutvalg for profesjonsforskning Leder Anne Marie Støkken Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Sekretær Ottar Michaelsen Avdeling for lærerutdanning Øvrige medlemmer Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Åshild Slettebø Institutt for helse og sykepleievitenskap Anne Halvorsen Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Anne Berit Fuglestad Institutt for matematiske fag Katrin Hjort professor II innen profesjonsrettet forskning ved Universitetet i Agder professor i pedagogikk og utdanningsforskning ved Syddansk universitetet i Danmark Forskningssekretariatet Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram

  Original URL path: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/organisering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Medlemmer - Universitetet i Agder
  Grunnskolelærerutdanning GLU Forskningsinteresser Kritisk tenkning hos ungdomskoleelever studentenes læringshistorie Hasund Ingrid Kristine Nordisk og mediefag Haugland Silje Vernepleie Helgeland Anne Religion filosofi historie SSHF Hovland Johannes Fagområde Naturvitenskapelige fag kliniske studier sykepleie Forskningsinteresser Kliniske studier veiledning og refleksjon Hødnebø Sigrid Melbye Fagområde Vernepleiefag Forskningsinteresser Profesjonsutdanning og danning fritidsfeltet Johannessen Berit Fagområde Helse og sykepleievitenskap Forskningsinteresser Kommunehelsetjeneste etniske minoriteter komplementær alternativ behandling internasjonal og global helse antrozoologi Johansen Venke Fagområde Helsefag Forskningsinteresser Helse fysisk aktivitet Johnsen Niels F Garmann Fagområde Enterprise systems Forskningsinteresser Process management tools in e Health Kristiansen Aslaug Fagområde Pedagogikk Forskningsinteresser Etikk interaksjonen mellom student og lærer pedagogisk filosofi Kristoffersen Kjell Psykososial helse Kvamme Ingunn Agderforskning Løvland Anne Fagområde Humaniora og språkvitenskap Magnussen May Linda Agderforskning Marthinsen Gunhild N Fagområde Sykepleie barnesykepleie og intensivsykepleie Forskningsinteresser Forskning innen livsverdensfenomenologi ulike områder innen spesialsykepleie fokus barn Melhuus Else Cathrine Fagområde Barnehagepedagogikk Forskningsinteresser Barns sosialisering barn og rom ut i fra ulike teoretiske perspektiver Foucault maktforståelse og samfunnsgeografer utebarnehager og bygdebarnehager Michaelsen Ottar Fagområde Lærerutdanning Forskningsinteresser Profesjonsforskning Nilsen Ann Kristin E Fagområde Sosiologi Forskningsinteresser Barndom oppvekst barnehage tidlig innsats tverrfaglig etatlig samarbeid Nome Dag Fagområde GLU BLU FLU Forskningsinteresser Barn kropp rom førskolelærerprofesjon i lys av Abbots profesjonsanaysesystem Danningsteori Nordstoga Sigrid Fagområde Sosialt arbeid Forskningsinteresser Profesjonsutøvelse i sosialt arbeid fagutvikling og brukerinnflytelse i off tjenester Nordvang Ellen Fagområde helse og sykepleievitenskap folkehelse helsefremmende arbeid Forskningsinteresser praksisnær forskning eldreomsorg helsefremmende utdanning Nystøl Øyvind Forskningssekretariatet Olsen Svein Rune Fagområde Kroppsøving og idrett Omland Hans Olav Fagområde Systemutvikling prosjektledelse og helseinformatikk Forskningsinteresser Forholdet mellom kompetanse metode og praksis i systemutvikling Opsal Anne Helse og sykepleievitenskap Sagatun Solveig Sosiologi og sosialt arbeid Seljeseth Jorunn Visuelle og sceniske fag Simonsen Birte Lærerutdanning Slettebø Åshild Helse og sykepleievitenskap Steen June Jacobsen Fagområde Sykepleie folkehelse Forskningsinteresser Internasjonal og global helse innvandrer helse Stousland Hanne Fagområde Pedagogikk Forskningsinteresser Fag

  Original URL path: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/medlemmer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • The Pronett Network - Universitetet i Agder
  development in the professional education programmes and development of a professions related profile A large amount of the profession related research taking place at UiA may be described as practice oriented research and the Network initially gives a broad definition of profession related research see the point on members The question of whether or not it is possible and useful to agree on a more precise definition will be a topic for Network discussion Relevant Network topics and questions include what is knowledge and how is it developed in practice practice oriented education and the interaction between practice and research Other topics practice related research aspects of didactic adaption during practice teaching professional history and culture professional ethics values and attitudes professional development comparative perspectives how to involve students in research and development activities While Network members may find it a challenge to achieve a balance between subject specific topics and topics of general interest they must of necessity base their work on overarching interdisciplinary subjects which they consider to be interesting There are long term plans to create sub groups networks in more specific subject areas The work being done within and in association with the Network will eventually be integrated with the existing collaboration between UiA and UiS UiN Both this collaboration and UiA s Network will contribute to highlighting UiA s profession related research environment Organisation The Network consists of UiA academic staff members who are interested in profession oriented research Additionally staff members at nearby institutions for example Sørlandet Hospital Statped and local municipalities may also become members of Pronett Professional research is in this context broadly defined as research on with and in the professions This includes professions internal and external perspectives including research on professional roles mandates development organisation profile and self awareness as

  Original URL path: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/the-pronett-network (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Litteraturtips - Universitetet i Agder
  and theory of education New York Cambridge University Press Breimo J 2012 Bundet av bistand En institusjonell etnografi om organisering av rehabiliteringsprosesser Phd i sosiologi Universitetet i Nordland Nordland Eggebø H 2007 Offeromgrepet til last eller gagn Undersøking av offeromgrepet med utgangspunkt i institusjonell etnografi Master i sosiologi Universitetet i Oslo Oslo Gjerde H U 2007 Hvordan gjøre det individuelle kollektivt En studie av en strykekvartett Master i sosiologi Universitetet i Oslo Oslo Hjelde I 2006 Eurosentrisme i sosiologien Hovedoppgave i sosiologi Universitetet i Oslo Oslo Kjellberg Inger 2012 Klagomålshantering och lex Sarah rapportering i äldreomsorgen En institutionell etnografisk studie Doktorsavhandling Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Klinge O E 2012 Capo di ultras Om machofokuset innen forskning på italienske fotballsupportere i Hognestad Hans K og Hjelseth Arve Kampen om tribunen fotball identitet makt Trondheim Akademika forlag 137 167 Magnussen M L 2012 Menns forsørgerarbeid In A L Ellingsæter K Widerberg Red Velferdsstatens familier Nye sosiologiske perspektiver Gyldendal akademisk Mjelde L 2012 The Everyday World as Problematic A feminist sociology Sosiologisk Årbok 1 139 142 Mjelde L 2012 Innledning Sosiologisk Årbok 1 3 9 Mäkitalo Å Seltzer M Vagli Å 2012 Dorothy E Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo Sosiologisk Årbok 1 11 32 Norstedt M 2011 Berättelser om stroke och arbetsliv Att upptäcka styranderelationer Phd i sosiologi Lunds universitet Lund Rua M 2012 Erfaringer fra en fengselsstudie institusjonell etnografi i praksis Sosiologisk Årbok 1 101 121 Rua M 2012 Hva gjør fengselsleger En institusjonell etnografi om isolasjon og helse Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Institutt for kriminologi og rettssosiologi i samarbeid med Akademika forlag Selberg R 2012 Femininity at work gender labour and changing relations of power in a Swedish hospital Lund Arkiv förlag A Z förlag Selboe Å H 2012 Her står døra

  Original URL path: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/litteraturtips (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • PROFRES - Universitetet i Agder
  Molde Lillehammer Ålesund Stord Haugesund Hedmark og Østfold og forskningsinstitusjonene IRIS i Stavanger Nordlandsforskning og Uni Rokkansenteret i Bergen PROFRES sitt tilbud kommer i tillegg til institusjonenes ph d programmer og skal være en arena for forskning i og om profesjonell praksis i endring innenfor områdene helse velferd og utdanning Forskerskolens viktigste aktiviteter er kurs og symposier som gjennomføres i form av to samlinger hvert år med første samling høsten 2014 og siste samling høsten 2017 Forskerskolens målsettinger er å Øke kunnskapen om og bidra til refleksjon om tverrdisiplinær og tverrprofesjonell yrkesutøvelse i relevante kontekster Øke kunnskapen om og bidra til refleksjon om forutsetninger for og kjennetegn ved samarbeid mellom profesjoner i praksis Utvikle evnen til å identifisere analysere og vurdere praksisnære forskningsspørsmål Bidra til økt forståelse for likheter og forskjeller mellom profesjoner og de endringsprosessene de forholder seg til Bidra til økt forståelse for og utvikling av en kunnskapsbasert praksis Øke evnen til å implementere kunnskap av relevans for profesjonene Å fungere som en møteplass der ph d kandidater kvalifiseres og forberedes for nasjonale og internasjonale forskerkarrierer Øke gjennomstrømningen Ønsker du å lese mer om PROFRES se vår hjemmeside www uis no profres Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-ph.d./nasjonale-forskerskoler/profres (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praxis-NAV - Universitetet i Agder
  og praksisfeltet å skape en felles arena for drøfting av forskning evaluering og fagutviklingsspørsmål å stimulere til at NAV de kommunale sosiale tjenestene i NAV driver faglig utvikling av egen virksomhet rettet mot sentrale oppgaver som for eksempel oppfølging av unge som står uten arbeid og utdanning og helhetlig oppfølging av barnefamilier med henblikk på bedring av barnas situasjon Ansvarlig for siden Solveig Sagatun solveig sagatun SPAMFILTER uia no Remove

  Original URL path: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/praxis-soer/praxis-nav (2015-09-15)
  Open archived version from archive