archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Saksdokument og protokollar 2015 - Universitetet i Agder
  Saksdokumenter UF 5 mai 2015 Protokoll Universitetets forskningsutvalg 5 mai 2015 11 juni 2015 Saksdokumenter UF 11 juni 2015 Protokoll Universitetets forskningsutvalg 11 juni 2015 3 september 2015 Saksdokumenter UF 3 september 2015 Ansvarlig for siden Wenche Flaten wenche flaten SPAMFILTER uia no Remove SPAMFILTER from the address KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/om-forskningen/moetereferater-sfu/saksdokument-og-protokollar-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Saksdokument og møtereferat 2014 - Universitetet i Agder
  Saksdokument 4 september Protokoll SFU 4 september 2014 09 oktober 2014 Saksdokument SFU 9 oktober 2014 Protokoll SFU 9 oktober 2014 13 november 2014 Saksdokument SFU 13 november 2014 Protokoll SFU 13 november 2014 11 desember 2014 Saksdokument SFU 11 desember 2014 Protokoll SFU 11 desember 2014 Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/om-forskningen/moetereferater-sfu/saksdokument-og-moetereferat-2014 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tidlegare saksdokument og møtereferat - Universitetet i Agder
  mars 2013 2 mai Saksdokument 2 mai 2013 Protokoll SFU 2 mai 2013 12 juni Saksdokument 12 juni 2013 Protokoll SFU 12 juni 2013 29 august Saksdokument 29 august 2013 Protokoll SFU 29 august 2013 26 september Saksdokument 26 september 2013 Protokoll SFU 26 september 2013 31 oktober Saksdokument 31 oktober 2013 Protokoll SFU 31 oktober 2013 26 november Saksdokument 26 november 2013 Protokoll SFU 26 november 2013 2012 2 februar Saksdokument 2 februar 2012 Protokoll SFU 2 februar 2012 Presentasjon Regionplan Agder 2020 22 mars Saksdokument 22 mars 2012 Protokoll SFU 22 mars 2012 3 mai Saksdokument 3 mai 2012 Protokoll SFU 3 mai 2012 14 juni Saksdokument 14 juni 2012 Protokoll SFU 14 juni 2012 Notat om eksternfinansiering Notat om konferansestøtte 4 september Saksdokument 4 september 2012 Protokoll SFU 4 september 2012 18 oktober Saksdokument 18 oktober 2012 Protokoll SFU 18 oktober 2012 29 november Saksdokument 29 november 2012 Protokoll SFU 29 november Rapport Forskningsdagene 2012 Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no KONTAKT Wenche Flaten Seniorrådgiver Forskningssekreteriatet KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422 4604 Kristiansand Instagram

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/om-forskningen/moetereferater-sfu/tidlegare-saksdokument-og-moetereferat (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Research ethics and data protection - Universitetet i Agder
  four core values Transparency Transparency is the best preventive remedy against misconduct in research Therefore no one must deliberately conceal aspects of their research activities except in those cases where there are good and generally accepted reasons for confidentiality Trust Research is like all human interaction based on trust Everyone must be able to rely on their colleagues and superiors Responsibility All research involves a responsibility to ensure that the knowledge one has gained access to is not abused and that it benefits society Respect Everyone involved in and affected by the research is entitled to respect from others Every employee should respect their colleagues research work both within their own field and in unfamiliar research areas Responsible for this page webredaksjonen uia no CONTACT Ellen Frivold Senior adviser Department of research administration GUIDELINES The Norwegian National Committees for Research Ethics information ethical guidelines links to relevant sources and research ethics checklist The Vancouver guidelines key international guidelines for publication in scientific journals also known as Uniform Requirements These were originally designed for the medical journals but are also used in areas outside the field of medicine Rules provide ethical and practical guidelines for both authors and editors which include

  Original URL path: http://www.uia.no/en/research/about-the-research/research-ethics-and-data-protection (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ellen Frivold - Universitetet i Agder
  11 20 15 38 51 Fagområder Litteraturvitenskapelige fag Musikkvitenskap økonomi Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Vitenskapelige artikler og bokkapitler Andre Select option Langeland Agnes Scott Frivold Ellen Veien til en nettbasert læringsressurs i engelsk for 9 klasstrinn 2005 Utdanning ISSN 1502 9778 Nr 13 KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad

  Original URL path: http://www.uia.no/kk/profil/ellenf (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Helseforskning - Universitetet i Agder
  Loven og forskriften Følgende skal forhåndsgodkjennes av de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK For Universitetet i Agder vil det si region sør øst Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter Generelle forskningsbiobanker Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning Ytterligere informasjon om fremgangsmåter og søknadsfrister samt søknadsskjema ligger her Ansvarlig for siden webredaksjonen uia no KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/om-forskningen/helseforskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Etiske retningslinjer for ansatte ved UiA - Universitetet i Agder
  å bidra med utvikling og formidling av kunnskap er faglighet helt sentralt for at tillit til institusjonen som sådan skal kunne utvikles Alle skal kunne forvente av de ansatte på universitetet at de holder seg faglig oppdatert bidrar til at universitetet holder høy kvalitet i sin forskning utvikling formidling og undervisning deltar saklig og redelig i den offentlige og faglige samtalen med sin kunnskap utfører teknisk og administrativt arbeid på en profesjonell måte Ansvar De aller fleste studentene som kommer til universitetet tilbringer noen svært viktige og formende år av sine liv her Forholdet mellom en ansatt på universitetet og en student er en asymmetrisk relasjon hvor den førstnevnte har størst makt og påvirkning Dette legger et ansvar både på representantene for administrasjonen på lærerne og på de faglige veilederne som møter den enkelte student Selv om vi sier at det er studentene selv som har ansvar for sin egen læring har universitetets ansatte ansvar for å legge best mulig til rette for dette Samfunnet har forventninger til universitet som kunnskapsinstitusjon Det er universitetets ansvar å møte disse forventningene og dette legger et ansvar på hver enkelt ansatt når det gjelder seriøsitet og vitenskapelig holdbarhet i kommunikasjonen med omgivelsene I likhet med alle andre virksomheter har også universitetet et generelt samfunnsansvar Det innebærer at universitetet er i stand til å forsvare sin virksomhet både i et globalt perspektiv og i et miljøperspektiv En viktig del av universitetets samfunnsansvar er å være en kritisk røst overfor økonomiske og politiske maktstrukturer Alle skal kunne forvente at en ansatt på universitetet er seg bevisst den påvirkningskraft og makt som ligger i den rollen man har som ansatt ved universitetet og viser spesiell aktsomhet i forhold til de studenter man har et undervisnings og veiledningsforhold til er seg bevisst det ansvar som følger av å representere andre både internt og eksternt beskytter universitetets materielle og immaterielle verdier mot skader og misbruk sier fra om kritikkverdige forhold link til varslingsrutiner er miljøbevisst i sine valg Respekt Universitetet bygger på det synet at alle mennesker har et grunnleggende krav på respekt Derfor forventes det at den enkelte ansatte alltid viser respekt og høflighet overfor studenter kolleger og personer de har kontakt med i forbindelse med sin stilling Denne forpliktelsen gjelder selvom man personlig måtte synes at den andre personen ikke fortjener respekt eller selv opptrer uhøflig eller respektløst Det godtas ikke at uttrykk for manglende respekt brukes som straff påvirkning eller følelsesuttrykk i forhold andre i arbeidssituasjonen Ved alltid å vise respekt vil den enkelte være med å bygge et miljø der respekt er det naturlige og det vil virke dannende på studentene som tar sin utdannelse i dette miljøet Å vise respekt utelukker ikke kritikk påtale eller irettesettelse der dette er nødvendig men forutsetter at dette gjøres slik at den det gjelder ikke føler seg nedvurdert som person Respekt betyr også respekt for mangfold at vi anerkjenner at vi kan være forskjellige enten denne forskjellen er individuell eller kulturbestemt Respekt for mangfold medfører ikke at

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/om-forskningen/etiske-retningslinjer-for-ansatte-ved-uia (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Retningslinjer for behandling av saker vedrørende mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Universitetet i Agder - Universitetet i Agder
  om saken skal avvises Dersom rektor viserektor eller forskningsdirektør er inhabil utpeker universitetsdirektøren en eller flere personer som erstatter den eller de som er inhabile i saken Før avgjørelsen vedrørende intern gransking tas skal det gjennomføres samtaler både med den de som melder mistanke og den de mistanken er rettet mot Begge parter skal kunne ta med seg fullmektig til samtalene Det skal føres referat fra samtalene Avgjørelsen om hvorvidt saken skal avvises eller granskes videre meddeles begge parter med en kort begrunnelse Den de forskere mistanken retter seg kot skal umiddelbart informeres om mistanken og gis innsyn i sakens dokumenter Dette gjelder også i de tilfeller der det ikke iverksettes intern gransking p g a at mistanken anses åpenbart grunnløs Det vurderes i hvert tilfelle om og evt på hvilket tidspunkt den eller de innklagede skal informeres om hvem som har meldt saken I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på om det å vite hvem som har meldt saken kan ha betydning for den de innklagedes muligheter for å imøtegå anklagene om vitenskapelig uredelighet Når det iverksettes videre gransking skal forskningsdirektøren påse at saken blir så godt opplyst at universitetet har tilstrekkelig grunnlag for å fatte sin avgjørelse Om nødvendig innkalles den som har meldt mistanke og eller den mistanken er rettet mot til nye samtaler Det skal føres referat fra samtalene Den som er mistenkt for vitenskapelig uredelighet skal i tillegg gis anledning til å uttale seg skriftlig om alle påstander som er framsatt Ved behov skal det nedsettes en komité bestående av minst 2 personer med kompetanse på forskerens fagområde Komitéen skal gi en vurdering av hvorvidt saken er så alvorlig at den bør oversendes til Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning I saker der det er iverksatt intern gransking avgjør rektor viserektor

  Original URL path: http://www.uia.no/forskning/om-forskningen/retningslinjer-for-behandling-av-saker-vedroerende-mistanke-om-vitenskapelig-uredelighet-ved-universitetet-i-agder (2015-09-15)
  Open archived version from archive