archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sykepleie og avansert klinisk vurdering - Universitetet i Agder
  medisinskteknisk utstyr og på selvstendig grunnlag vurdere bruken av utstyret i kliniske situasjoner Ha utviklet en selvstendig evne til å vurdere handlingsalternativer i møte med pasient og pårørendes behov og ressurser Ha utviklet en avansert klinisk handlingskompetanse Arbeidsformer og arbeidsomfang Emnet vil i hovedsak være nettbasert med samlinger lokalt innenfor de kommunale regionene og ved UiA Forelesninger temadager selvstudium gruppearbeid reflekterende team simuleringsøvelser hospiteringspraksis og fremlegg av eget arbeid vil være eksempler på arbeidsformer Forventet arbeidsomfang er 405 timer Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Studenten må ha gjennomført hospitering og ferdighetstrening på simuleringslab gruppearbeid og fått godkjent de oppgitte arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen Nærmere beskrivelser av vilkårene er gitt i læringsstøttesystemet Fronter Eksamen Eksamen gjennomføres i gruppe Gruppen skal utarbeide og presentere en prosjektoppgave Presentasjonen bedømmes og det gis bestått ikke bestått karakter til hele gruppen Nærmere beskrivelse i læringsstøttesystemet Fronter Tilgang for privatister Nei Velg

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/HEL906-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Sykepleie og samhandling - Universitetet i Agder
  kunnskap om helsetjenestens organisering og de formelle krav som stilles til sykepleierollen med spesielt fokus på KØH Ha sammensatte ferdigheter i samhandling og bidra til fagutvikling innen egen organisasjon og med andre samarbeidspartnere på ulike tjenestenivå Ha avansert kunnskap om etikk kommunikasjon og samhandling med pasient bruker og pårørende Ta initiativ og ansvar for samhandling med pasient og pårørende i samsvar med deres behov ressurser og rettigheter Arbeidsformer og arbeidsomfang Emnet vil i hovedsak være nettbasert med samlinger lokalt innenfor de kommunale regionene og ved UiA Forelesninger temadager selvstudium gruppearbeid reflekterende team simuleringsøvelser hospiteringspraksis og fremlegg av eget arbeid vil være eksempler på arbeidsformer Forventet arbeidsomfang er 405 timer Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Studenten må ha gjennomført hospitering og ferdighetstrening på simuleringslab gruppearbeid og fått godkjent de oppgitte arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen Nærmere beskrivelser av vilkårene er gitt i læringsstøttesystemet Fronter Eksamen Avsluttende vurdering i

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/HEL907-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bachelor's Programme in Pre-school Education - Universitetet i Agder
  Language litterature and new medias in pre school 0 sp 5 sem FRI200 1 Oudoor Activities How to Use Nature in Children s Learning and Development 30 sp PRA035FRI 1 Practice specialized studies Outdoor activities 0 sp 5 sem SRE200 1 The Local Community as a Place of Learning 15 sp SRE201 1 The multi religious society 15 sp PRA035SRE 1 Practice specialized studies Society religion and etics 0 sp 5 sem KKK200 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten 15 sp KH 206 1 Arts and Crafts in Kindergarten 15 sp PRA035KKK 1 Practice specialized studies Creativity and artistic development work in Kindergarten 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester høst Drama Food and meals in nursery school 30 credits minor BLU Arts and Crafts Arts and Crafts Grimstad Music Language Litterature and Media in Early Childhood Education 1 semester Programme in Early Childhood Education 1 semester Programme in Early Childhood Education Grimstad Society religion and etics Outdoor Activities 30 credits minor Study Abroad 5 sem KKK200 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten 15 sp DR 206 1 Drama and theatre in the Kindergarten 15 sp PRA035KKK 1 Practice specialized studies Creativity and artistic development work in Kindergarten 0 sp 5 sem ERN123 1 Food and Health in the Kindergarten 15 sp ERN124 1 Food and meal pedagogics 15 sp PRA035ERN 1 Practice specialized studies Food and meal education 0 sp 5 sem KKK200 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten 15 sp MU 219 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten with specialisation in Music 15 sp PRA035KKK 1 Practice specialized studies Creativity and artistic development work in Kindergarten 0 sp 5 sem KH 208 G Arts and Crafts Theory 15 sp KH 207 G Arts and Crafts 15 sp PRA035KH G Practice specialized studies Arts and crafts 0 sp 6 sem LSU300 1 Management Collaboration and Development Work 15 sp PED326 1 Bachelor s Thesis in Education 15 sp PRA036 1 Practice 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 1 Nature Health and Movement 1 2 10 sp BUL100 1 Children s development play and learning 20 sp PRA031 1 Practice 0 sp 2 sem NHB100 1 Nature Health and Movement 2 2 10 sp SRE100 1 Society Religion Lifeviews and Ethics 20 sp PRA032 1 Practice 0 sp 3 sem STM100 1 Language text and mathematics 1 2 15 sp KKK100 1 Art Culture and Creativity 1 2 15 sp PRA033 1 Practice 0 sp 4 sem STM100 1 Language text and mathematics 2 2 15 sp KKK100 1 Art Culture and Creativity 2 2 15 sp PRA034 1 Practice 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester 6 sem LSU300 1 Management Collaboration and Development Work 15 sp PED326 1 Bachelor s Thesis in Education 15 sp PRA036 1 Practice 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 1 Nature Health and Movement 1 2 10 sp BUL100 1 Children s development play and learning 20 sp PRA031 1 Practice 0 sp 2 sem NHB100 1 Nature Health and Movement 2 2 10 sp SRE100 1 Society Religion Lifeviews and Ethics 20 sp PRA032 1 Practice 0 sp 3 sem STM100 1 Language text and mathematics 1 2 15 sp KKK100 1 Art Culture and Creativity 1 2 15 sp PRA033 1 Practice 0 sp 4 sem STM100 1 Language text and mathematics 2 2 15 sp KKK100 1 Art Culture and Creativity 2 2 15 sp PRA034 1 Practice 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester høst 6 sem LSU300 1 Management Collaboration and Development Work 15 sp PED326 1 Bachelor s Thesis in Education 15 sp PRA036 1 Practice 0 sp Learning outcome Upon completion of the preschool teacher education study programme graduates will have acquired the following learning dividends defined as knowledge skills and general competency Knowledge Graduates will have knowledge about kindergarten s unique character history social mandate legal basis and governing documents have a broad knowledge of both education in general and kindergarten as educational arena about management organizing educational work and children s play and learning processes have a broad knowledge of children s educational processes about childhood children s culture and their various upbringings in a society characterized by linguistic social religious spiritual and cultural diversity have a broad knowledge of children s linguistic development multilingualism social physical and creative development and early digital reading writing and mathematical skills have a broad knowledge of children s rights and what characterizes an inclusive equal health promoting and learning kindergarten environment are familiar with national and international research and development work with relevance for the preschool teacher professional and are able to update their knowledge within their subject area Skills Graduates can use their professionalism and relevant results from R D to manage and organize children s play curiosity learning and development and to justify their choices can assess stimulate and support different children s general development in cooperation with homes and other relevant agencies can use their professionalism for improvisation in play learning and dissemination can assess stimulate and support children s different abilities taking into account their different backgrounds and abilities can promote creative processes and cultural outdoor experiences focusing on children s creative activity holistic learning and feeling of mastering an activity can apply relevant professional tools strategies and forms of expression in their own learning processes in educational work in interaction with the home and other external agencies can identify special needs among individuals and based on professional assessment quickly implement corrective measures can lead and supervise co workers while thinking critically about their own practice and adjusting this practice under supervision can find assess refer and present relevant information and professional material General competency Graduates have insight into professional ethical problems particularly in connection with responsibility respect and power can plan manage execute document and think critically about educational work associated with kindergarten s content and tasks in accordance with ethical requirements and guidelines and based on research and experience based

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/programme/BACBLU (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Natur, helse og bevegelse - Universitetet i Agder
  psykisk utvikling hos barn FERDIGHETER Studenten kan artsbestemme et utvalg av vanlige planter småkryp og dyr planlegge gjennomføre og vurdere naturfaglige aktiviteter for barn i forhold til ulike miljøer og årstider gjennom enkle eksperimenter og lek fremme barns nysgjerrighet i forhold til naturens mangfold naturfenomener og hverdagsteknologi ivareta barns behov for fysisk aktivitet hvile varierte måltid og god hygiene i barnehagen observere og vurdere barns bevegelseskompetanse planlegge gjennomføre og vurdere stimulerende bevegelsesmiljøer i ulike miljøer til alle årstider og legge til rette for barns selvregulerende risikomestring utføre førstehjelp og livberging GENERELL KOMPETANSE Studenten kan stimulere barnas nysgjerrighet sanseopplevelser begrepsutvikling bevegelseslek og fysiske aktivitet i naturen og i barnehagen kritisk reflektere over barnehagens rutiner og kosthold som sentrale livskvaliteter og helsefremmende faktorer i barnehagen benytte de muligheter som finnes i nærmiljøet til friluftsliv og naturfaglige aktiviteter sammen med barn Arbeidsformer og arbeidsomfang Arbeidsomfang er 540 timer fordelt på to semestre Arbeidsformer er forelesning veiledning teori og praktisk arbeid i grupper feltarbeid og praktisk arbeid med barn Noe av undervisningen vil av praktiske grunner legges utenom universitetet Prosjekt i 1 semester er tverrfaglig og utføres gruppevis I praksis skal studenten få erfaring med hvordan kunnskapsområdet tilrettelegges og integreres i daglig arbeid i barnehagen Dette vil også bli synliggjort gjennom oppgaver hvor studenten skal planlegge og gjennomføre lek og bevegelsesopplegg med barn Nærmere beskrivelse av innhold og progresjon i praksis finnes i semesterplaner og i Praksisdokument for barnehagelærerutdanning Studentene må påregne økonomiske kostnader i forbindelse med dagsekskursjoner til nærområde samt to eller tre dagers ekskursjon Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/NHB100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Barns utvikling, lek og læring - Universitetet i Agder
  og kontakt mellom barn har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk planlegging har kunnskap om barns væremåte omsorgs leke og læringsbehov knyttet til de yngste barna har kunnskap om pedagogiske og digitale verktøy som kan fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk FERDIGHET Studenten kan inngå i omsorgsfulle relasjoner med barn preget av innlevelse og anerkjennelse kan framstå som en bevisst rollemodell både for barn og i samarbeid med personale og foresatte kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en slik måte at det inkluderer barns erfaringer interesser og rett til medvirkning kan planlegge grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av rammeplanen praksiserfaringer teori og forskning kan analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold og bruke dette som en ressurs i det pedagogiske arbeidet kan lede pedagogiske prosesser og se møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke og læringsopplevelser GENERELL KOMPETANSE Studenten kan bruke sin faglige og pedagogiske kompetanse både i forhold til praktiske og teoretiske problemstillinger kan legge til rette for inspirere til og videreutvikle barns lek kan uttrykke toleranse interesse og respekt for alle barn uansett alder sosial kulturell religiøs eller livssynsbasert tilhørighet kan vise etisk og faglig innsikt basert på demokrati likeverd og likestilling kan analysere og reflektere kritisk over faglige utfordringer knyttet til barns utvikling lek læring og danning kan artikulere formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen i dette kunnskapsområdet består av forelesninger og seminartimer samt studentenes eget arbeid individuelt og i grupper I praksis får studentene erfaring med hvordan kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse integreres i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Praksis utgjør 20 dager og er en integrert del av kunnskapsområdet Nærmere

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BUL100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis - Universitetet i Agder
  Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Omfang 20 dager Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i kunnskapsområdene Velg studieår 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Avdeling for lærerutdanning Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA031-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Samfunn, religion, livssyn og etikk - Universitetet i Agder
  kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser har kunnskap om kristen tro og kulturarv om jødedom islam buddhisme Jehovas vitner og andre livssyn samt om filosofi etisk grunnlagsteori og barns moralske utvikling har kunnskap om barns rettigheter internasjonale konvensjoner samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn FERDIGHETER Studenten kan begrunne formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag kan ta i bruk barnehagens omgivelser som del av det pedagogiske arbeidet kan reflektere kritisk over egne verdier holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse kan formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet legge til rette for markering av høytider og merkedager kan samtale med barn om etiske religiøse filosofiske og livssynsmessige spørsmål kan stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis GENERELL KOMPETANSE Studenten kan identifisere og håndtere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv reflektere over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen kan samarbeide med barns foresatte kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning har evne til å se sammenhenger mellom individ gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består dels av fellesforelesninger seminartimer gruppearbeid og prosjektarbeider Arbeidet med kunnskapsområdet er også knyttet opp til praksis I praksisperioden skal studentene fokusere mest på læringsutbytteformuleringene under Ferdigheter Studenten vil blant annet ha lederdager der det blir gitt oppgaver knyttet til kunnskapsområdet generelt og ferdighetsmålene spesielt Nærmere beskrivelse av innhold og progresjon i praksis finnes i semesterplaner og Praksisdokument for barnehagelærerutdanningen Studentens arbeid med emnet er satt til ca 540 timer Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering Ved behov kan det også bli gjennomført en sluttevaluering Vilkår for å gå opp til eksamen

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SRE100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis - Universitetet i Agder
  arbeidsomfang Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Omfang 20 dager Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i kunnskapsområdene Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Avdeling for lærerutdanning Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA032-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive