archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forming - Universitetet i Agder
  forhold til kjønn flerkulturelt arbeid og barn med spesielle forutsetninger og behov Ferdigheter Studenten kan anvende ulike uttrykksmedier materialer teknikker og redskaper i egne kunstneriske og skapende prosesser i to og tredimensjonale uttrykk har ferdigheter innen ulike redskaper teknikker og materialer kan anvende studier i stilisering og forenkling og kjenner til bruk av ornamenter kan anvende ulike teknikker for overflatebehandling mønster og tekstur kan anvende enkle konstruksjons og sammensettingsmetoder kan vise en bevissthet om samspill mellom materiale teknikk funksjon og formuttrykk kan anvende estetisk dokumentasjon som en del av det praktiske arbeidet fra ide til ferdig produkt kan anvende ulike teknikker redskaper og materialer og utforske disse i samspill med barn Generell kompetanse Studenten har egen form og uttrykksevne har grunnleggende digital kompetanse og behersker bildebehandling har en positiv og åpen holdning til å gå inn i estetiske og skapende prosesser har evne til å kunne stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse i arbeid med to og tredimensjonale materialer samt kan motivere barna til å uttrykke seg og finne sine egne uttrykksformer forstår barnehagelærerens betydning som medskaper deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil være en kombinasjon av felles forelesninger veiledning i gruppearbeid og individuelle oppgaver Det er obligatorisk tilstedeværelse på all verkstedsundervisning Emnet forutsetter stor grad av selvstudium Verkstedene vil være tilgjengelige for arbeid når de ikke er opptatt av annen undervisning Studenten får trening i å vurdere eget og medstudenters arbeid Den uformelle vurderingen er en del av arbeidsmåten i faget Det kan også gis skriftlige oppgaver i løpet av emnet Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som sluttevaluering og i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell midtveisevaluering kan gjennomføres muntlig ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjente obligatoriske oppgaver Godkjent

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KH-207-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Praksis i fordypning Forming - Universitetet i Agder
  over resultatet av egne formingsprosjekter Generell kompetanse Studenten Kan reflektere om hvilken rolle kunst og kultur kan fylle i barns oppvekstmiljø Kan reflektere faglig over sin egen rolle som formidler av kunstfaget forming Kan inngå i et respektfullt og lyttende samspill med barn og voksne i barnehagen Har en bevisst holdning til at barn og ansatte er kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens formingsprosesser og kunstneriske prosjekter Kan vise evne til et kritisk og utforskende blikk på egne og barnehagens ulike materialpraksiser i forming Kan bidra til forståelse for hvordan kunstfaget forming kan bidra til å fremme faglig utvikling i barnehagen Kan være gode kunstfaglige rollemodeller og samspillspartnere Kan strukturere og skape miljøer som inviterer til estetiske opplevelser utforsking skaperglede improvisasjon og lek Kan legge til rette for kunst og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling Arbeidsformer og arbeidsomfang Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Det er 100 frammøte Omfang 10 dager Student og praksislærer planlegger i samråd med faglærer oppgaver i praksis Studentene skal i praksisperioden planlegge og gjennomføre et kunstfaglig arbeid i forming Her tar de i bruk ferdigheter og kunnskaper i faget Studenten skal drøfte forventninger med praksislærer levere forventningsnotat planlegge gjennomføre og evaluere oppgaver i forbindelse med fordypningen i praksisperioden utvikle og høste erfaring med ulike materialer teknikker og estetiske virkemidler i forming minst en lederdag med særlig fokus på forming Progresjon i praksis ivaretas ved at studenten tar i bruk ulike arbeidsmåter gis økt ledelsesansvar fra de enkle til mer kompliserte oppgaver utfordres til å ta egne valg og til å være kreativ i løsninger av arbeidsoppgavene oppøver evnen til å gi tilbakemeldinger på andres arbeid bruker tidligere erfaringer og kunnskap Arbeidskrav I etterkant av praksis skal studenten gjennomføre et fremlegg fra praksis Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA035KH-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - Universitetet i Agder
  KUNNSKAP Studenten har kunnskap om pedagogikkens og barnehagens historie kultur og egenart lover og andre styringsdokumenter har kunnskap om relevant forsking metoder og verktøy som grunnlag for ledelses og utviklingsarbeid har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger har kunnskap om makt medvirkning mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn foresatte og personale har kunnskap om eksterne samarbeidspartnere FERDIGHETER Studenten kan vise selvstendighet i å lede veilednings og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn personale og foresatte kan anvende relevant forsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge begrunne gjennomføre dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings og læringsprosesser kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk GENERELL KOMPETANSE Studenten kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn foresatte og personale kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av fellesforelesninger seminartimer og gruppearbeid Arbeidet med faget er knyttet opp til praksis og utviklingsarbeider Studentenes arbeid med emnet er beregnet til 405 timer I kunnskapsområdet inngår 3 ukers praksis Oppgaver i praksis skal berike studentenes erfaring med tematikk som behandles i emnet Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid Praksis er en integrert del av arbeidet ved at studentene skal planlegge gjennomføre og evaluere et konkret utviklingsarbeid i praksis Innholdet bygger på den kompetansen studenten har opparbeidet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/LSU300-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bacheloroppgave - Universitetet i Agder
  Kunnskap Studenten har innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske perspektiv i utdanningsforskning har kunnskap om forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring barnehagen har særskilt kunnskap om det emnet knyttet til profesjonsutøvelsen som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven har kunnskap om ulike formidlingsteknikker i forbindelse med presentasjon av faglige pedagogiske tema knyttet til bacheloroppgaven Ferdigheter Studenten kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av egen bacheloroppgave kan kritisk analysere relevant forskning om barn barnehagens praksis og barnehagelæreres profesjonsutøvelse har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving og kritisk kildebruk kan anvende pedagogisk og annen relevant teori i møte med ulike praktiske faglige og yrkesetiske problemstillinger kan formidle oppgavens praktiske og teoretiske innhold på en forståelig måte i en form som er egnet for målgruppen og det kunnskapsområdet oppgaven tar utgangspunkt i Generell kompetanse Studenten kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om barn og barnehage og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger omkring vitenskapsteori metodologi kildebruk og akademisk skriving Obligatoriske gruppeseminar med drøftinger omkring problemstilling og metode Individuell veiledning Det gis tre individuelle veiledningsøkter Obligatorisk presentasjon formidling av oppgaven i en form som er tilpasset det kunnskapsområde oppgaven tar utgangspunkt i og den tilnærmingen studenten har valgt Studentevaluering Evaluering av emnet gjennomføres som midtveisevaluering Ved behov kan det også bli gjennomført en sluttevaluering Vilkår for å gå opp til eksamen Studenten har fått godkjent problemstillingen og deltatt i de obligatoriske aktivitetene slik de er beskrevet i semesterplanen i Fronter Eksamen Oppgavens skriftlige omfang vil kunne variere i forhold til valg av tilnærming Et utviklings eller formidlingsarbeid vil kreve en akademisk tekst på 15 20 sider Et tradisjonelt empirisk eller teoretisk arbeid vil kreve et omfang

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PED326-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ingen tilgang (PRA036-1) - Universitetet i Agder
  tilgang Du har ikke tilgang til PRA036 1 vennligst prøv å logge inn eller forsøk igjen etter 1 april Studietilbud Bli student Forskning Om UiA Kontakt oss Ledige stillinger For studenter English Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om informasjonskapsler

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA036-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bachelor's Programme in Pre-school Education - Universitetet i Agder
  Nature in Children s Learning and Development 30 sp PRA035FRI 1 Practice specialized studies Outdoor activities 0 sp 5 sem KKK200 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten 15 sp MU 219 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten with specialisation in Music 15 sp PRA035KKK 1 Practice specialized studies Creativity and artistic development work in Kindergarten 0 sp 5 sem SRE200 1 The Local Community as a Place of Learning 15 sp SRE201 1 The multi religious society 15 sp PRA035SRE 1 Practice specialized studies Society religion and etics 0 sp 5 sem PED322 G Early Childhood Education 30 sp PRA035PED G Practice specialized courses Early childhood education 0 sp 5 sem ERN123 1 Food and Health in the Kindergarten 15 sp ERN124 1 Food and meal pedagogics 15 sp PRA035ERN 1 Practice specialized studies Food and meal education 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester høst Drama Food and meals in nursery school 30 credits minor BLU Arts and Crafts Arts and Crafts Grimstad Music Language Litterature and Media in Early Childhood Education 1 semester Programme in Early Childhood Education 1 semester Programme in Early Childhood Education Grimstad Society religion and etics Outdoor Activities 30 credits minor 5 sem KH 208 G Arts and Crafts Theory 15 sp KH 207 G Arts and Crafts 15 sp PRA035KH G Practice specialized studies Arts and crafts 0 sp 5 sem KKK200 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten 15 sp DR 206 1 Drama and theatre in the Kindergarten 15 sp PRA035KKK 1 Practice specialized studies Creativity and artistic development work in Kindergarten 0 sp 5 sem KKK200 1 Creativity and artistic development work in Kindergarten 15 sp KH 206 1 Arts and Crafts in Kindergarten 15 sp PRA035KKK 1 Practice specialized studies Creativity and artistic development work in Kindergarten 0 sp 6 sem LSU300 G Management Collaboration and Development Work 15 sp PED326 G Bachelor s Thesis in Education 15 sp PRA036 G Practice 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 G Nature Health and Movement 1 2 10 sp BUL100 G Barns utvikling lek og læring 20 sp PRA031 G Practice 0 sp 2 sem NHB100 G Nature Health and Movement 2 2 10 sp SRE100 G Society Religion Lifeviews and Ethics 20 sp PRA032 G Practice 0 sp 3 sem STM100 G Language text and mathematics 1 2 15 sp KKK100 G Art Culture and Creativity 1 2 15 sp PRA033 G Practice 0 sp 4 sem STM100 G Language text and mathematics 2 2 15 sp KKK100 G Art Culture and Creativity 2 2 15 sp PRA034 G Practice 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester 6 sem LSU300 G Management Collaboration and Development Work 15 sp PED326 G Bachelor s Thesis in Education 15 sp PRA036 G Practice 0 sp Studieplan 1 sem NHB100 G Nature Health and Movement 1 2 10 sp BUL100 G Barns utvikling lek og læring 20 sp PRA031 G Practice 0 sp 2 sem NHB100 G Nature Health and Movement 2 2 10 sp SRE100 G Society Religion Lifeviews and Ethics 20 sp PRA032 G Practice 0 sp 3 sem STM100 G Language text and mathematics 1 2 15 sp KKK100 G Art Culture and Creativity 1 2 15 sp PRA033 G Practice 0 sp 4 sem STM100 G Language text and mathematics 2 2 15 sp KKK100 G Art Culture and Creativity 2 2 15 sp PRA034 G Practice 0 sp 5 sem Valgfri fordypning Internasjonalt semester 6 sem LSU300 G Management Collaboration and Development Work 15 sp PED326 G Bachelor s Thesis in Education 15 sp PRA036 G Practice 0 sp Learning outcome Upon completion of the preschool teacher education study programme graduates will have acquired the following learning dividends defined as knowledge skills and general competency Knowledge Graduates will have knowledge about kindergarten s unique character history social mandate legal basis and governing documents have a broad knowledge of both education in general and kindergarten as educational arena about management organizing educational work and children s play and learning processes have a broad knowledge of children s educational processes about childhood children s culture and their various upbringings in a society characterized by linguistic social religious spiritual and cultural diversity have a broad knowledge of children s linguistic development multilingualism social physical and creative development and early digital reading writing and mathematical skills have a broad knowledge of children s rights and what characterizes an inclusive equal health promoting and learning kindergarten environment are familiar with national and international research and development work with relevance for the preschool teacher professional and are able to update their knowledge within their subject area Skills Graduates can use their professionalism and relevant results from R D to manage and organize children s play curiosity learning and development and to justify their choices can assess stimulate and support different children s general development in cooperation with homes and other relevant agencies can use their professionalism for improvisation in play learning and dissemination can assess stimulate and support children s different abilities taking into account their different backgrounds and abilities can promote creative processes and cultural outdoor experiences focusing on children s creative activity holistic learning and feeling of mastering an activity can apply relevant professional tools strategies and forms of expression in their own learning processes in educational work in interaction with the home and other external agencies can identify special needs among individuals and based on professional assessment quickly implement corrective measures can lead and supervise co workers while thinking critically about their own practice and adjusting this practice under supervision can find assess refer and present relevant information and professional material General competency Graduates have insight into professional ethical problems particularly in connection with responsibility respect and power can plan manage execute document and think critically about educational work associated with kindergarten s content and tasks in accordance with ethical requirements and guidelines and based on research and experience based knowledge master the Norwegian language

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/programme/BACBLU-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Natur, helse og bevegelse - Universitetet i Agder
  og fysisk og psykisk utvikling hos barn FERDIGHETER Studenten kan artsbestemme et utvalg av vanlige planter småkryp og dyr planlegge gjennomføre og vurdere naturfaglige aktiviteter for barn i forhold til ulike miljøer og årstider gjennom enkle eksperimenter og lek fremme barns nysgjerrighet i forhold til naturens mangfold naturfenomener og hverdagsteknologi ivareta barns behov for fysisk aktivitet hvile varierte måltid og god hygiene i barnehagen observere og vurdere barns bevegelseskompetanse planlegge gjennomføre og vurdere stimulerende bevegelsesmiljøer i ulike miljøer til alle årstider og legge til rette for barns selvregulerende risikomestring utføre førstehjelp og livberging GENERELL KOMPETANSE Studenten kan stimulere barnas nysgjerrighet sanseopplevelser begrepsutvikling bevegelseslek og fysiske aktivitet i naturen og i barnehagen kritisk reflektere over barnehagens rutiner og kosthold som sentrale livskvaliteter og helsefremmende faktorer i barnehagen benytte de muligheter som finnes i nærmiljøet til friluftsliv og naturfaglige aktiviteter sammen med barn Arbeidsformer og arbeidsomfang Arbeidsomfang er 540 timer fordelt på to semestre Arbeidsformer er forelesning veiledning teori og praktisk arbeid i grupper feltarbeid og praktisk arbeid med barn Noe av undervisningen vil av praktiske grunner legges utenom universitetet Prosjekt i 1 semester er tverrfaglig og utføres gruppevis I praksis skal studenten få erfaring med hvordan kunnskapsområdet tilrettelegges og integreres i daglig arbeid i barnehagen Dette vil også bli synliggjort gjennom oppgaver hvor studenten skal planlegge og gjennomføre lek og bevegelsesopplegg med barn Nærmere beskrivelse av innhold og progresjon i praksis finnes i semesterplaner og i Praksisdokument for barnehagelærerutdanning Studentene må påregne økonomiske kostnader i forbindelse med dagsekskursjoner til nærområde samt to eller tre dagers ekskursjon Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/NHB100-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Barns utvikling, lek og læring - Universitetet i Agder
  og kontakt mellom barn har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk planlegging har kunnskap om barns væremåte omsorgs leke og læringsbehov knyttet til de yngste barna har kunnskap om pedagogiske og digitale verktøy som kan fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk FERDIGHET Studenten kan inngå i omsorgsfulle relasjoner med barn preget av innlevelse og anerkjennelse kan framstå som en bevisst rollemodell både for barn og i samarbeid med personale og foresatte kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en slik måte at det inkluderer barns erfaringer interesser og rett til medvirkning kan planlegge grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av rammeplanen praksiserfaringer teori og forskning kan analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold og bruke dette som en ressurs i det pedagogiske arbeidet kan lede pedagogiske prosesser og se møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke og læringsopplevelser GENERELL KOMPETANSE Studenten kan bruke sin faglige og pedagogiske kompetanse både i forhold til praktiske og teoretiske problemstillinger kan legge til rette for inspirere til og videreutvikle barns lek kan uttrykke toleranse interesse og respekt for alle barn uansett alder sosial kulturell religiøs eller livssynsbasert tilhørighet kan vise etisk og faglig innsikt basert på demokrati likeverd og likestilling kan analysere og reflektere kritisk over faglige utfordringer knyttet til barns utvikling lek læring og danning kan artikulere formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen i dette kunnskapsområdet består av forelesninger og seminartimer samt studentenes eget arbeid individuelt og i grupper I praksis får studentene erfaring med hvordan kunnskaper ferdigheter og generell kompetanse integreres i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Praksis utgjør 20 dager og er en integrert del av kunnskapsområdet Nærmere

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BUL100-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive