archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mikrobiologi - Universitetet i Agder
  Læringsutbytte Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende teoretiske kunnskaper innen generell bakteriologi virologi mykologi og parasittologi gjøre rede for utvalgte mikroorganismers oppbygging vekst klassifisering og funksjon kunne forklare begrepet normalflora kunne gjøre rede for smittespredning ha oppøvd ferdigheter innen sterilteknikk dyrkning påvisning identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier Ut fra denne kunnskapen kan studentene gjøre rede for de vanligste hovedgruppene av mikroorganismer av human patogen betydning og forklare hovedprinsippene for et utvalg av grunnleggende metoder som utføres i medisinske mikrobiologiske laboratorier Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger gruppe og laboratorieøvinger Det er obligatorisk deltagelse til laboratorieøvingene gruppearbeid prosjekt og presentasjon innlevering av gruppearbeid prosjekt Det kreves innlevering og godkjenning av skriftlige rapporter for alle laboratorieøvinger Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Det er obligatorisk deltagelse til laboratorieøvingene gruppearbeid prosjekt og presentasjon innlevering av gruppearbeid prosjekt Det kreves innlevering og godkjenning av skriftlige rapporter for alle laboratorieøvinger se Fronter for mer informasjon Eksamen Skriftlig 4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn Gradert karakter Tilbys som

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-201-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Patologi - Universitetet i Agder
  og histokjemiske fargeteknikker spesialfarginger Læringsutbytte Studenten skal etter fullført emne ha tilegnet seg grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap innen patologi kunne beskrive sykdomsprosesser på ulike nivåer i kroppen ha kunnskap om og kunne kjenne igjen ulike cellers og vevs mikroskopiske utseende og hvordan disse til sammen danner funksjonelle enheter kunne skille patologiske forandringer fra normale celler og vev kunne forstå hvordan og hvorfor bruk av histologiske og cytologiske teknikker kan være til hjelp for å stille diagnoser kunne lage et parafinsnitt gjøre rede for nødvendigheten av kvalitetskontroll kvalitetssikring og intern kontroll som brukes i laboratoriene Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger obligatoriske laboratorieøvinger og gruppearbeid Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til de obligatoriske laboratorieøvingene må være godkjent og alle laboratorierapportene må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn Gradert karakter Studiepoengreduksjon ML 303 med 5 studiepoeng ML 104 med 5 studiepoeng BIO200 med 2 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-306-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Transfusjonsmedisin og klinisk immunologi - Universitetet i Agder
  og deres betydning pretransfusjonsundersøkelser og utredninger knyttet til ulike kliniske problemstillinger Gjøre rede for utvelgelse av blodgivere og tapping fremstilling lagring valg og utlevering av blodprodukter Beskrive kliniske problemstillinger knyttet til transfusjonsmedisinen deriblant transfusjoner transfusjonskomplikasjoner hemolytisk sykdom hos nyfødte og oppfølging av gravide Ha kunnskap om sentrale begreper innenfor kvalitetssikring og sikkerhet i transfusjonstjenesten krav til kontroller sporbarhet dokumentasjon og melderutiner Kunnskap om transplantasjonsimmunologi og HLA systemet kjenner til metoder for HLA typing og påvisning av HLA antistoffer Kunnskap om autoimmunitet og allergi kjenner til tilsvarende laboratoriediagnostikk gjøre rede for nødvendigheten av kvalitetskontroll kvalitetssikring og intern kontroll som brukes i laboratoriene Arbeidsformer og arbeidsomfang Transfusjonsmedisin Forelesninger og obligatorisk gruppearbeid med presentasjon av arbeidet Obligatoriske laboratorieøvelser i blodtypeserologi med krav om godkjent rapport Klinisk immunologi Forlesninger og obligatorisk gruppearbeid med presentasjon av arbeidet Det er et forventet arbeidsomfang på 202 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til de obligatoriske gruppeundervisning og laboratorieøvelser må være godkjent og presentasjon laboratorierapport må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen under

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-307-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Immunologi - Universitetet i Agder
  arbeider vite hvordan cytokiner er med på å styre immunresponsen kunne bruke antistoffer som hjelpemidler i ulike immunteknikker kjenne viktige begreper i immunologien ha ferdighet i bruk av moderne immunologiske metoder Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger kollokvier seminarer og laboratorieøvelser Obligatoriske laboratorieøvelser utgjør en viktig del av emnet og omfatter teknikker som isolering av T celler og ELISA Forelesningene gis i plenum med bruk av audiovisuelle hjelpemidler Laboratorieøvelsene er obligatoriske og det kreves godkjenning av rapporter fra alle øvelser Seminarene gir en teoretisk bakgrunn for laboratorieøvelsene samt en drøfting av resultatene fra laboratoriearbeidet Emnet har et forventet arbeidsomfang på 135 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser må være godkjent og alle de skriftlige rapportene må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 2 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn der en flervalgstest inngår som en oppgave Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon BIO301 med 5 studiepoeng BIO202 med 5 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BIO205-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Medisinsk mikrobiologi - Universitetet i Agder
  til noen humanpatogene mikroorganismer og forklare hvordan disse kan framkalle infeksjonssykdommer beskrive utvalgte infeksjonssykdommer og gjøre rede for prøvetaking prøvebehandling og oppbevaring av representativt prøvemateriale påvise isolere og identifisere enkelte viktige humanpatogene mikrober og skille disse fra normal flora drøfte hvilken betydning funn av ulike mikroorganismer har i et prøvemateriale beskrive virkningsmekanismer for antibiotika og forklare resistensmekanismer og resistensutvikling hos bakterier utføre resistenstesting overfor antibiotika og kunne påvise enkelte resistensmekanismer gjøre rede for hvordan infeksjoner kan påvises ved hjelp av antistoffundersøkelser gjøre rede for nødvendigheten av kvalitetskontroll kvalitetssikring og intern kontroll som brukes i det medisinske mikrobiologiske laboratoriet Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger gruppe og laboratorieøvinger Studentene lager individuelle mapper med egenprodusert materiale og består av en samling mappebidrag laboratorierapporter notater oppgaver gruppeoppgaver og lignende som til sammen dekker læringsmålene Mappene er et læringsredskap som studentene kan bruke som et hjelpemiddel til eksamen Mappene leveres under muntlig eksamen og teller med i vurderingen av karakterfastsettelsen Gruppeøvingene er en blanding av problembaserte oppgaver case og spørsmål og avsluttes med fremlegg og diskusjon i plenum Det er obligatorisk deltagelse til gruppeøvinger fremføringer og alle laboratorieøvingene Det kreves innlevering og godkjenning av skriftlige rapporter fra gruppeøvinger og alle laboratorieøvinger Se en mer detaljert undervisningsplan i emnerommet i Fronter Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte innleveringer og fremføringer i forbindelse med alle obligatoriske laboratorie og gruppeøvingene må være godkjent og bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen Muntlig individuell eksamen av ca 30 minutters varighet Til eksamen er det studentens muntlige framlegg som vurderes Mappene leveres under muntlig eksamen Mappen blir ikke vurdert med egen karakter

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-302-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Medisinsk biokjemi, automasjon og kvalitetssikring - Universitetet i Agder
  kontroller og kvalitetsstyring Læringsutbytte Etter gjennomført emne skal studenten kunne beskrive basale prinsipper i medisinsk biokjemi beskrive sykdomsprosesser på ulike nivåer i kroppen forklare endringer i biokjemiske parametere i kroppsvæsker ved sykdom tolke og bearbeide resultater fra blodprøver og andre typer biologisk materiell fra friske personer og pasienter forklare begrepene klinisk farmakologi og toksikologi forklare temaene farmakokinetikk og farmakodynamikk beskrive analysemetoder og terapikontroll redegjøre for prinsipper for analysemetoder brukt i automater utføre biokjemiske analyser ved bruk av automater beskrive pasientnære instrumenter vurdere bruken av kvalitetssikring og kvalitetskontroll i medisinske biokjemiske laboratorier vurdere bruken av kvalitetsstandarder og beskrive godkjenningsordninger i laboratorier vurdere analyseresulaters pålitelighet Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger der noen er obligatoriske Obligatoriske laboratorieforelesning og laboratorieøvelser med krav om godkjent rapport Obligatorisk innlevering og presentasjon på seminar For mer informasjon se fronter ved semesterstart Det er et forventet arbeidsomfang på 405 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til alle obligatoriske laboratorieøvelser må være godkjent og alle laboratorierapporter må være bestått Eksamen 6 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn Gradert karakter Studiepoengreduksjon ML 309

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-313-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Medisinsk laboratorieteknologi, ekstern praksis 1 - Universitetet i Agder
  og utvikle forståelse for betydningen av samarbeid med kolleger og andre yrkesgrupper og for hvordan et sykehus er organisert Læringsutbytte er utfyllende beskrevet i Plan for praksis som ligger i emnerommet i Fronter Arbeidsformer og arbeidsomfang Praksisundervisningen gis i form av veiledning i bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver i sykehuslaboratorier Det inngår praktiske oppgaver med skriftlige rapporter samt refleksjon over egen praksis individuelt og skriftlig Det er et forventet arbeidsomfang på 135 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen For å få bestått må studenten ha godkjent praksisperioden som inngår og i tillegg ha bestått alle skriftlige oppgaver I emnerommet i Fronter er krav til skriftlige oppgaver nærmere beskrevet Studenten må ha dokumentert minimum 90 tilstedeværelse i hver praksisperiode se Fronter for mer informasjon Eksamen Praksisperioden vurderes til bestått ikke bestått Observasjon og vurdering av studentene i praksis gjøres kontinuerlig Emneansvarlig og praksisveileder gjennomfører individuelle vurderingssamtaler med alle studenter Det er utarbeidet eget skjema for vurdering av praksisstudier Dette er tilgjengelig i emnerommet i Fronter Ved ikke bestått vil det kunne være hele eller deler av emnet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-310-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Medisinsk laboratorieteknologi, ekstern praksis 2 - Universitetet i Agder
  andre yrkesgrupper og for hvordan et sykehus er organisert Læringsutbytte er mer utfyllende beskrevet i Plan for praksis som ligger i emnerommet i Fronter Arbeidsformer og arbeidsomfang Praksisundervisningen gis i form av veiledning i bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver i sykehuslaboratorier Det inngår praktiske oppgaver med skriftlige rapporter samt refleksjon over egen praksis individuelt og skriftlig Det er et forventet arbeidsomfang på 405 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen For å få bestått må studenten ha godkjent alle praksisperiodene som inngår og i tillegg ha godkjent alle skriftlige oppgaver I emnerommet i Fronter er krav til skriftlige oppgaver nærmere beskrevet Studenten må ha dokumentert minimum 90 tilstedeværelse i hver praksisperiode se Fronter for mer informasjon Eksamen Praksisperioden vurderes til bestått ikke bestått Observasjon og vurdering av studentene i praksis gjøres kontinuerlig Emneansvarlig og praksisveileder gjennomfører individuelle vurderingssamtaler med alle studenter midtveis og til slutt i semesteret Det er utarbeidet eget skjema for vurdering av praksisstudier Dette er tilgjengelig i emnerommet i Fronter Ved ikke bestått vil det kunne være hele eller deler av emnet som ikke

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-311-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive