archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bacheloroppgave - Universitetet i Agder
  problemløsningsstrategier Studenten skal gjennom praktisk arbeid lære seg å søke kunnskap ut fra en konkret problemstilling innen de medisinske laboratoriefagene Det vil bli lagt spesiell vekt på å innøve de vitenskapelige teknikker som er relevante for oppgaven og få innsikt i hvordan en vitenskapelig rapport presenteres skriftlig Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten kunne redegjøre for hvordan et vitenskapelig fordypningsarbeid prosjektarbeid planlegges og gjennomføres ha utviklet ferdigheter til systematisk metodebruk i forbindelse med datainnsamling analyse diskusjon skriftlig formulering og muntlig formidling kunne begrunne konklusjoner gitt i rapporten Arbeidsformer og arbeidsomfang Bachelorprosjektet gjennomføres under veiledning enkeltvis eller i grupper på 2 3 studenter Det arrangeres innledende forelesninger i oppgaveskriving og metode i løpet av første studieuke som også fokuserer på hvordan problemstillinger og eksperimentelt design utformes I tillegg vil de krav som gjelder for form struktur databearbeiding datapresentasjon og litteraturhenvisninger for å produsere en vitenskapelig publikasjon belyses Tema og problemstilling godkjennes av utdanningen Det praktiske arbeidet utføres på sykehus universitetet eller hos andre samarbeidspartnere En skriftlig oppgave skal utarbeides og innleveres innen en gitt frist som opplyses ved semesterstart Prosjektpresentasjon individuelt eller i gruppe er obligatorisk Det er et forventet arbeidsomfang på 405 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Gjennomføring av prosjekt arbeidsprosess må være godkjent og prosjektpresentasjon individuelt eller i gruppe må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen Skriftlig prosjektrapport vurderes av veileder e og sensor og gis gradert karakter Karakteren kan justeres for hver student etter individuell muntlig eksaminasjon om oppgaven og teori rundt denne Studiepoengreduksjon ML 301 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-312-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Cellebiologi med genetikk - Universitetet i Agder
  til cellulære makromolekyler ha kunnskap om prokaryote eukaryote celler og virus kjenne lysmikroskopets oppbygging og kunne bruke mikroskopet i praksis ha kunnskap om oppbygning og funksjon til planteceller og til dyreceller ha kunnskap om cellemembranens og celleorganellenes struktur og funksjon ha kunnskap om cellekommunikasjon cellesyklus celledeling mitose og meiose kunne gjøre rede for de grunnleggende lover og mekanismer for arv og vanlige arvemønstre og deres uttrykk i utseende og kjønn Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger laboratorieøvinger 20 timer Obligatorisk fremmøte til laboratorieøvinger Det kreves innlevering og godkjenning av rapporter fra alle øvinger Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk fremmøte til laboratorieøvelser må være godkjent og innleveringsoppgaver må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn Gradert karakter Studiepoengreduksjon BIO109 med 5 studiepoeng BIO105 med 5 studiepoeng BIO110 med 7 studiepoeng BIO101 med 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BIO111-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Human fysiologi og anatomi - Universitetet i Agder
  virkemåte Spesielt gjelder dette kunnskap om struktur og funksjon til de mest sentrale organer samt virkemåten til sammensatte funksjoner som temperaturregulering hormonell regulering og menneskets forplantning Blodprøvetaking Etter gjennomført emne skal studenten Gjøre rede for viktige preanalytiske og postanalytiske faktorer som påvirker kvaliteten av blodprøven Kan anvende ulike prøvetakingsteknikker Kan anvende relevant faglig kunnskap for å løse rutinemessige problemstillinger knyttet til blodprøvetaking Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger laboratorieøvinger kollokviegrupper Det er obligatorisk deltagelse i laboratorieøvingene og det kreves innlevering av skriftlige rapporter for alle øvinger Det blir gitt en teoretisk gjennomgang av temaet i forkant av hver laboratorieøving og en resultat temaoppsummering i etterkant Blodprøvetaking 4 timer obligatoriske forelesninger og 3 obligatoriske laboratorieøvelser med krav om godkjent rapportering Etter opplæring blir studenten oppfordret til å trene på egen hånd ved å ta blodprøver på Instituttets blodprøvetakingslaboratorium Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk deltagelse til alle laboratorieøvelser og blodprøvetaking må være godkjent og alle skriftlige labbrapportene må være bestått se Fronter for mer

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-112-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Organisk og analytisk kjemi - Universitetet i Agder
  reaksjonenes utfall påvise funksjonelle grupper og gjøre enklere strukturbestemmelse ha en teoretisk og praktisk forståelse av noen sentrale metoder i organisk syntetisk og analytisk laboratoriearbeid kunne avgjøre styrken til syrer og baser basert på stabilisering av kjemiske bindinger og ladninger kunne bruke kromatografi til påvisning av molekyler og beregne konsentrasjoner av disse kjenne til gelelektroforese kjenne til teorien bak og anvendelsen av sentrale analytiske metoder for strukturbestemmelse som IR NMR massespektroskopi og UV VIS spektroskopi Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger gruppeøvelser med innleveringer og laboratoriearbeid med skriftlig rapportering Det er obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser og til laboratorie forelesninger i forkant av hver av disse Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til alle obligatoriske laboratorieøvelser og laboratorieforelesninger må være godkjent og alle innleveringsoppgaver må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon KJ 112 med 5 studiepoeng KJ 114 med 7

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KJ-113-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Molekylærbiologi - Universitetet i Agder
  real time PCR DNA sekvensering SNP mikrosatellitter molekylærgenetisk påvisning av mikroorganismer fra ulike kilder etc vil bli dekket Etiske dilemmaer koplet til denne kunnskapen og teknikker blir diskutert Gjennom laboratorieøvelser vil studentene praktisere diverse molekylærgenetiske teknikker for å få utfyllende kjennskap og erfaring med disse Læringsutbytte Studenten skal etter fullført emne ha bred kunnskap om sentrale temaer teorier og problemstillinger om proteiner og DNA molekylet og prosesser der disse er involvert ha kjennskap til hvordan ulike egenskaper hos planter dyr og mennesker kommer til uttrykk koplet til individets genetiske sammensetning ha inngående kunnskap om en rekke grunnleggende genteknologiske teknikker og hvordan disse kan benyttes innen forskning og rutineundersøkelser samt kunne anvende flere av disse teknikkene kunne formidle sentralt fagstoff gjennom detaljerte laboratorierapporter Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger gruppearbeid og laboratorieøvelser Det er obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvinger Det kreves innlevering og godkjenning av rapporter fra alle øvinger Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til alle obligatorisk laboratorieøvelser må være godkjent og

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-208-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Mikrobiologi - Universitetet i Agder
  bakteriologi virologi mykologi og parasittologi kunne gjøre rede for utvalgte mikroorganismers oppbygging vekst klassifisering og funksjon kunne forklare begrepet normalflora kunne gjøre rede for smittespredning ha oppøvd ferdigheter innen sterilteknikk dyrkning påvisning identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier kunne gjøre rede for de vanligste hovedgruppene av mikroorganismer av human patogen betydning og forklare hovedprinsippene for et utvalg av grunnleggende metoder som utføres i medisinske mikrobiologiske laboratorier Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger gruppe og laboratorieøvinger Det er obligatorisk deltagelse til laboratorieøvingene gruppearbeid prosjekt og presentasjon innlevering av gruppearbeid prosjekt Det kreves innlevering og godkjenning av skriftlige rapporter for alle laboratorieøvinger Det er et forventet arbeidsomfang på 135 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk deltagelse til alle laboratorieøvinger alt gruppearbeid prosjekt og presentasjon må være godkjent Innlevering av gruppearbeid prosjekt må være bestått Innlevering av skriftlige rapporter for alle laboratorieøvinger må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon ML 106 med

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-209-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Anvendt molekylærbiologi - Universitetet i Agder
  sequencing Emnet vil videre dekke hvordan molekylærbiologiske metoder benyttes til ulike former for identitetsbestemmelse og studier av genetisk variasjon Laboratorieøvelser vil gi studentene utfyllende kjennskap og erfaring med enkelte av disse anvendelsesområdene Læringsutbytte Studenten skal etter fullført emne beherske rutiner for selvstendig arbeid i molekylærbiologisk laboratorium ha kunnskap om og beherske grunnleggende og spesialiserte molekylærbiologiske teknikker kunne bearbeide og analysere DNA sekvenser og andre innsamlede data gjennom bruk av bioinformatikk Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger gruppearbeid og laboratorieøvelser Arbeidsomfanget tilsvarer 135 timer inkl undervisning og egenstudie jfr forskrift om studier og eksamen ved UiA 13 Undervisningen vil foregå på engelsk men dersom alle deltakerne er norskspråklige undervises det på norsk Obligatorisk fremmøte til deler av undervisningen Detaljer om dette gis ved semesterstart Det kreves godkjenning av rapport fra utvalgte laboratorieøvinger Detaljer om dette gis ved semesterstart Det er et forventet arbeidsomfang på 135 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til den obligatoriske undervisningen må være godkjent Utvalgte innleveringsrapportert må være bestått Eksamen Avsluttende skriftlig eksamen under tilsyn 2

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ML-314-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Organisk og analytisk kjemi for bioingeniører - Universitetet i Agder
  hvordan stereokjemiske forhold påvirker reaktivitet innen organisk kjemi påvise funksjonelle grupper og gjøre enkle strukturbestemmelser vha analytiske metoder ha en forståelse av hvordan man kan benytte kromatografi til å separere forbindelser og til å finne konsentrasjoner av disse i en løsning Teknikkene GC og HPLC er sentrale kjenne til teorien bak og anvendelsen av sentrale analytiske metoder for struktur bestemmelse Metodene IR NMR massespektroskopi og UV VIS spektroskopi er sentrale Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger øvinger med innleveringer og laboratoriearbeid med skriftlig rapportering Det er obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser og til laboratorie forelesninger i forkant av hver av disse Det er et forventet arbeidsomfang på 202 5 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Det er obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser og laboratorieforelesninger i forkant av hver av disse Alle innleveringsoppgaver og laboratorierapporter må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 3 timers skriftlig individuell eksamen gradert karakter Studiepoengreduksjon KJ 113 med 7 5 studiepoeng KJ 112 med 2 5 studiepoeng Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KJ-114-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive