archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Risikostyring og kvalitetsledelse - Universitetet i Agder
  RAM Feiltre Levetidsmodeller og planlegging av vedlikehold i service Risikobasert inspeksjonsplanlegging av tekniske anlegg Analyse av totale levetidskostnader Kost nytte prinsippet Finansiell risiko ved store investeringer Bruk av profesjonell programvare Crystal Ball Planlegging og gjennomføring av kvalitetsmål Metoder og teknikker for kontroll og forbedring av kvalitet Organisasjon og ledelse for styring av risiko og oppnåelse av kvalitet Læringsutbytte Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha tilegnet seg metoder for å kunne ta beslutninger under usikkerhet kunne utføre pålitelighetsanalyser og risikovurderinger i tilknytting til teknologisk virksomhet Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesning 3 t u og øving 2 t u Øvingene vil omfatte både metodeøving og prosjektoppgaver som utføres og presenteres som gruppearbeid Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Gruppearbeid må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen Eksamen Skriftlig eksamen 4 timer teller 60 og gruppearbeid teller 40 Gradert karakter Gruppearbeid må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen Krav til gruppearbeid gis ved semesterstart i Fronter Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IND506-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Prosjektledelse og -styring - Universitetet i Agder
  Anskaffelsesstrategier og prosess Vederlagsprinsipper og endringshåndtering Prosjekters interne organisering prinsipper og løsninger Bruk av anbudsinformasjon for forbedring av egen konkurranseevne Rollenes innhold og omfang Suksessfaktorer og kriterier Prinsipper for god prosjektledelse Læringsutbytte Etter å ha tatt dette emnet skal studentene kunne forstå de strategiske hovedvalg en prosjekteier står overfor når det gjelder valg av entrepriseform vederlagsprinsipper overordnet organisering kontrahering kontraktsoppdeling og valg av kontraktsform ha inngående kjennskap til de viktigste hovedvalg når det gjelder gjennomføringsmodeller for kontraktsbaserte prosjektarbeider og kjenne de enkelte modellenes sterke og svake sider og hvilke faktorer som leder til valg i en definert prosjektsituasjon velge hensiktsmessige metoder for å vurdere ulike konseptideers godhet og sammenligne ulike konsepter forstå viktigheten av prosjektledelse og styring og hva prosjektledelse og styring i ulike faser av prosjektet omfatter ha helhetsforståelse av prosjektprosesser prosjekter livssyklus forståelse viktigheten av god planlegging og gode analyser kunne diskutere analysere og foreslå velbegrunnede prosjekttilpassede valg av gjennomføringsstrategi og modell og kontraktsform ha tilegnet seg enn en teoretisk verktøykoffert med hjelpemidler for styring av prosjekter etablere et styringsopplegg for å holde prosjektets økonomi og framdrift under kontroll Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesning gruppearbeid prosjektarbeid selvstudium Undervisning vil foregå på engelsk etter behov Eksamen Obligatorisk innleveringsoppgave teller 40

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IND510-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Design og utmatting - Universitetet i Agder
  Kunne bruke standarder og veiledninger for utmattingsdesign Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger laboratorieoppgaver og selvstendig arbeid med prosjektoppgave Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått prosjektoppgave Eksamen Skriftlig individuell eksamen 4 timer Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Nei Studiepoengreduksjon BYG505 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2013

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG501-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • FEM in soil mechanics and foundation - Universitetet i Agder
  soil structures using bound methods and Limit equilibrium method Slope stability Bearing capacity and settlement of shallow foundations Applications of FEM on the above listed issues Læringsutbytte On successful completion of the course the student is expected to have thorough knowledge of soil mechanics and foundation issues predict soil behavior by constitutive equations that are based on experimental findings solve geotechnical engineering problems using traditional engineering solutions solve geotechnical engineering problems that resist traditional analysis by using finite element solutions Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures and laboratory exercises Studentevaluering The course evaluation is completed as a midterm evaluation in accordance with the provisions listed in the Quality Assurance System Chapter 2 1 1 A final evaluation may be completed as required Vilkår for å gå opp til eksamen Portfolio must be passed Details of the portfolio will be presented in Fronter at semester start Eksamen Individual written examination 4 hours Graded assessment Tilbys som enkeltemne No Studiepoengreduksjon BYG504 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2013 14 2014 15 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG502-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Avtalerett - Universitetet i Agder
  læren om tolkning av kontrakter Det samme gjelder reglene om ugyldighet samt muligheten for å endre avtaler Læringsutbytte Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne bruke juridisk metode ved løsning av rettsspørsmål anvende og forstå hovedprinsippene i rettsreglene om inngåelse av avtaler anvende den avtalerettslige lære om tolkning av kontraker hovedtrekk i den internasjonale utvikling i kontraktsretten som kan få betydning for norsk kontraktsrett reflektere over etiske problemstillinger innenfor kontraktsrett for å kunne anvende regelverket på en ansvarlig måte Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og oppgavegjennomgåelse 3 5 timer annenhver uke Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått obligatorisk innleveringsoppgave gruppeoppgave Eksamen 3 timer individuell skriftlig eksamen Gradert vurdering Tilbys som enkeltemne Ja med forbehold om ledig plass kapasitet Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 5 Start Vår Studiested Grimstad Fakultet Handelshøyskolen ved UiA Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IND412-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Masteroppgave - Universitetet i Agder
  skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde i studiet Arbeidet skal være forskningspreget og øke forståelsen for utførelse og ledelse av større utviklingsprosjekter Det gjennomføres en forstudie som kan være litteratursøk innledende undersøkelser eller opplæring innen aktuelle områder og teknikker Det leveres en rapport som beskriver problemet løsningene resultatene og arbeidet Oppgaven presenteres muntlig offentlig Masteroppgaven vurderes etter Universitets og høgskolerådets anbefalte felles retningslinjer for sensur av masteroppgaver innenfor MNT fagene Metodeseminaret blir gjennomført som dagskurs for hvert av de tre hovedtemaene oversikt over forskningsprosessen inkl vitenskapsteori kvalitative og kvantitative metoder og praktiske tips for gjennomføring av forskning inkl rapportskriving og kildebruk Metodeseminaret vil i tillegg omfatte arbeid med prosjektskisse og plan for egen masteroppgave Læringsutbytte Studentene skal etter fullført masteroppgave være i stand til å planlegge og gjennomføre større prosjekter logisk og effektivt samt rapportere og presentere resultatene på en profesjonell måte Gjennom arbeidet med masteroppgaven og metodeseminaret som inngår i arbeidet vil dessuten studenten ha lært å vurdere forskning og vitenskapelige publikasjoner samt ha tilegnet seg nødvendig grunnlag for å dokumentere fremtidige utviklings og forskningsarbeider Arbeidsformer og arbeidsomfang Selvstendig arbeid under veiledning som hovedregel utført i gruppe Masteroppgaven gjennomføres normalt innenfor en tidsbegrenset periode på to semestre tilsvarende 1600 arbeidstimer for studenten Det er obligatorisk frammøte til minst 10 veiledningstimer Metodeseminaret starter mot slutten av 2 semester og avsluttes tidlig i 3 semester Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som sluttevaluering Vilkår for å gå opp til eksamen Det er obligatorisk frammøte til minst 10 veiledningstimer Eksamen Skriftlig rapport Masteroppgaven skal presenteres muntlig før karakterfastsettelse Gradert karakter Masteroppgaven vurderes etter Universitets og høgskolerådets anbefalte felles retningslinjer for sensur av masteroppgaver innen MNT fagene Det er ikke anledning til å levere forbedret versjon av tidligere oppgaver i forbindelse med ny eller utsatt eksamen Velg studieår 2013 14 2014 15 2015

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG500-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Elementmetoden i konstruksjoner - Universitetet i Agder
  bruk av interpolasjonspolynomer Spenninger og tøyninger i et element Energiprinsipper og virtuelt arbeid Elementets stivhetsmatrise Elementtyper Systemets stivhetsmatrise Grensebetingelser og laster Løsningsmetodikk Analyse av statisk lineære system Bruk av programvare på konstruksjoner i stål betong tre og kompositt Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten Ha kunnskap om det teoretiske grunnlaget for en elementanalyse av konstruksjoner Kunne anvende dataprogram for praktisk elementanalyse av konstruksjoner i aktuelle materialer Kunne vurdere resultatene fra en elementanalyse for dimensjonering Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger øvinger og prosjektarbeid Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske øvinger Informasjon om dette gis i starten av emnet Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen teller 60 og prosjektoppgave teller 40 Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon BYG403 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2014 15 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE Postboks 422

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG402-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Elementmetoden i bygningskonstruksjoner - Universitetet i Agder
  ved hjelp av forskyvninger i knutepunktene og bruk av interpolasjonspolynomer Spenninger og tøyninger i et element Energiprinsipper og virtuelt arbeid Elementets stivhetsmatrise Elementtyper Systemets stivhetsmatrise Grensebetingelser og laster Løsningsmetodikk Analyse av statisk lineære system Bruk av programvare på konstruksjoner i stål betong tre og kompositt Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten ha kunnskap om det teoretiske grunnlaget for en elementanalyse av konstruksjoner kunne anvende dataprogram for praktisk elementanalyse av konstruksjoner i aktuelle materialer kunne vurdere resultatene fra en elementanalyse for dimensjonering Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger øvinger og prosjektarbeid Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatoriske øvinger Informasjon om dette gis i starten av emnet Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen teller 60 og prosjektoppgave teller 40 Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon BYG402 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Høst Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG403-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive