archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Life-cycle assessment of constructions - Universitetet i Agder
  anleggsindustri Livssyklusanalysen LCA Kvantifisering av miljøeffekt Anvendelser av LCA Begrensninger i standardiserte LCA metoder Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne drøfte hvordan bygge og anleggsvirksomhet påvirker det ytre miljø kunne drøfte prinsipper for gjennomføring av livsløpsanalyse LCA kunne kvantifisere miljøpåvirkning fra byggeprosjekter ved å gjennomføre LCA kunne foreslå og drøfte tiltak for å minimalisere negative miljøpåvirkninger fra byggeaktivitet kunne identifisere og drøfte svakheter ved en gjennomført LCA Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger laboratorieoppgaver og selvstendig arbeid med prosjektoppgave Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Prosjektoppgave må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen Utfyllende opplysninger om krav til prosjektoppgaven gis i Fronter Eksamen Skriftlig individuell eksamen 4 timer Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon BYG401 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Høst Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG404-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • High performance materials - Universitetet i Agder
  ultra high performance concrete Fiberarmerte sementkompositter Fiberarmerte polymerkompositter Smarte materialer og strukturer Bruk av trematerialer i konstruksjoner Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne drøfte hvordan høyytelsesmaterialer kan bidra til å løse utfordringer bedre enn tradisjonelle konstruksjonsmaterialer kunne drøfte egenskaper og miljøkonsekvenser til høyytelsesvarianter av konstruktive materialer med særlig fokus på betong tre og kompositt kunne analysere implikasjoner på konstruksjoners service life ved bruk av høyytelsesmaterialer Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger laboratorieoppgaver og selvstendig arbeid med prosjektoppgave Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Prosjektoppgave i gruppe må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen Utfyllende opplysninger om krav til prosjektoppgaven gis i Fronter Eksamen Skriftlig individuell eksamen 4 timer Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Studiepoengreduksjon BYG400 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Høst Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG405-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Teknisk risiko- og mulighetsledelse - Universitetet i Agder
  Teknologisk risiko granskning av tekniske enheter potensielle feilingsmekanismer Prosjekt risiko usikkerhet i tidsplaner og budsjetter Prosedyrer for risikoledelse analyse av muligheter og risiko Risiko reduserende tiltak kost nytte analyse Modellering simulering av usikkerhet Monte Carlo simulering bruk av programvare Levetidskostnader pålitelighetsbasert vedlikehold og planlegging Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentn ha kunnskap om systematiske kvantitative metoder og relaterte begreper for vurdering og analyse av usikkerhet og muligheter knyttet til teknologiutvikling og prosjektgjennomføring ferdigheter i bruk av programvare for å gjennomføre konkrete analyser om teknisk risiko herunder levetid og vedlikehold øvelse i refleksjon rundt valg av metoder og konsekvenser for samfunnet Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesning bedriftsbesøk og arbeid med innleveringsoppgave Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 200 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Innleveringsoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen Eksamen Skriftlig eksamen 4 timer Gradert karakter Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Høst Studiested Grimstad Fakultet Handelshøyskolen ved UiA Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/IND422-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • FEM in soil mechanics and foundation - Universitetet i Agder
  Consolidation Piled foundations Earth pressure and stability of retaining walls Ultimate stability of soil structures using bound methods and Limit equilibrium method Slope stability Bearing capacity and settlement of shallow foundations Applications of FEM on the above listed issues Læringsutbytte On successful completion of the course the student is expected to have thorough knowledge of soil mechanics and foundation issues predict soil behavior by constitutive equations that are based on experimental findings solve geotechnical engineering problems using traditional engineering solutions solve geotechnical engineering problems that resist traditional analysis by using finite element solutions Arbeidsformer og arbeidsomfang Lectures and laboratory exercises Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Portfolio must be passed Details of the portfolio will be presented in Fronter at semester start Eksamen Individual written examination 4 hours Graded assessment Studiepoengreduksjon BYG502 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Vår Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG504-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Design og utmatting - Universitetet i Agder
  i utmatting kunne drøfte sprøbrudd i materialer kunne bruke standarder og veiledninger for utmattingsdesign Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger laboratorieoppgaver og selvstendig arbeid med prosjektoppgave Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Bestått prosjektoppgave Eksamen Skriftlig individuell eksamen 4 timer Gradert karakter Studiepoengreduksjon BYG501 med 7 5 studiepoeng

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG505-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Advanced Finite Element Method - Universitetet i Agder
  carried out with software codes to apply the theories into engineering problems with problem solving approaches Læringsutbytte On successful completion of the course the student will continue to get to know the theory of the Finite Elemet Method will be able to solve non linear problems will solve complex exercises such as contact problems 3D modelling stability problems and within the fatigue analysis Arbeidsformer og arbeidsomfang There are theoretical lectures and lectures on the application of the theory by the FEM software ABAQUS There are exercises where the FEM software is used to solve a specified problem The problems solved by the FEM software have to be submitted Estimated work load for the average student is 27 hours per credit Studentevaluering Course evaluation is carried out as a midterm evaluation in accordance with standard procedure in the quality assurance system chapter 2 1 1 unless other information is given in the beginning of the semester Vilkår for å gå opp til eksamen The grades will be given based a on a written exam on the theory In order to be admitted to the exam the problems solved on the exercises have to be submitted and accepted There will be an

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG506-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Optimalisering av bærende konstruksjoner i stål og aluminium - Universitetet i Agder
  mekaniske egenskaper og karakteristisk oppførsel Praktisk utforming av bærende konstruksjoner Prinsipper for beregning av lettkonstruksjoner Valg av konstruksjonskonsept og konfigurasjon samt materialvalg Rammer skall og avstivede plater Globale og lokale laster Eksempler på dimensjonering Spennings tøyningsanalyse Feilingsmekanismer og dimensjoneringskriterier Eurocode og NORSOK standardene Optimalisering av vekt og kostand med dimensjoneringskriteriene som begrensninger Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten bruke systematiske metoder for design vurdering og styrke analyse av bærende konstruksjoner i stål og aluminium kunne optimalisere konstruksjonene med hensyn til vekt og kostnad med styrkekriteriene som begrensning kunne analysere og begrunne når høyytelsesmaterialer er formålstjenlig fremfor tradisjonelle materialer Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesning regneøvinger og prosjektarbeid Arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er beregnet til 27 timer per studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Eksamen 4 timers skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Velg studieår 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 7 5 Start Vår Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG503-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Comparative Educational Studies - Universitetet i Agder
  15 sp Learning outcome Knowledge demonstrate broad knowledge of central themes theories and approaches within the fields of comparative and international education describe current issues and challenges with respect to access to equal and appropriate educational opportunities for children and youth in a global perspective describe the central principles and features of the Norwegian system of public education as they are described in national policy and international literature formulate a general understanding of the history traditions and characteristics of public education in Norway in relation to the international field of inclusive education identify various international agreements debates and developments in the field of inclusive education Skill apply the principles of comparative education to the analysis of educational practices and policies from an international perspective apply findings from research within the fields of comparative and inclusive education to practical and theoretical challenges identify and critically analyse information pertaining to national and international evaluations of educational systems compare the function purpose and history of diverse educational institutions and practices across national boundaries General skills demonstrate awareness of diverse cultural values and beliefs and approach these differences in accordance with the ethical standards of educational professionals exchange ideas knowledge and experiences with others in a manner that makes use of the approaches and principles of comparative and inclusive education work independently and together with others in order to better understand the process of exclusion of children and youth from educational opportunities use knowledge of international research and comparative approaches to gain insight that can lead to improved educational practices hold oneself up to date regarding new research theories and philosophies within the fields of inclusive and comparative education Teaching methods Working methods will involve a combination of lectures group work self study individual tutorials and visits to schools and other institutions A practical

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/programme/CES30 (2015-09-15)
  Open archived version from archive •