archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Inn i dramafaget - Universitetet i Agder
  forskjellige dramatiske uttrykksformer kan anvende ulike dramatiske uttrykksformer og teaterfaglige teknikker har grunnleggende innsikt i den dramatiske lekens estetiske dimensjon har en grunnleggende teoretisk og praktisk kjennskap til drama og teaterpedagogikk kan anvende faget til å kommunisere og formidle har grunnleggende innsikt i drama som kunstpedagogisk arbeidsmåte kan gjennomføre drama og teaterarbeid med idé tema eller tekst som utgangspunkt kan anvende kunstnerisk skapende og utøvende arbeid i ulike undervisnings og opplæringssituasjoner tilpasset elevenes ferdigheter og interesser har grunnleggende kunnskap om drama teaterfagets historiske utvikling har grunnleggende kunnskap om fagdidaktisk teori Arbeidsformer og arbeidsomfang Arbeidet vil for det meste være gruppebasert og hovedtyngden av arbeidet vil være av praktisk art Grunntreningen og den mer metodiske tilnærmingen vil gå gjennom hele emnet Emnet organiseres i så stor grad som mulig i perioder hvor de ulike delene praktisk arbeid forelesninger seminar og kollokvier inngår i mer eller mindre avsluttede helheter Undervisningen består av forelesninger seminarer gruppearbeid øvinger og selvstudium Frammøte på minst 80 på obligatorisk undervisning Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-126-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Inn i teateret 1: Skuespillertrening og teaterproduksjon - Universitetet i Agder
  med teaterproduksjonens mange arbeidsområder og forholde seg skapende til ulike dramaturgiske og formmessige valg Emnet har et klart praktisk preg med teoristoffet lagt i tilknytning til de ulike praktiske aktivitetene Det vil i så stor grad som mulig bli arbeidet i perioder knyttet til temaer emner eller teaterproduksjoner mens en del generell egentrening vil gå gjennom hele studiet Gjennom praktisk arbeid og teoretiske studier sikter man mot å videreutvikle den enkelte students eget skapende potensial Læringsutbytte Studenten har innsikt i og erfaring med teater som kunst kan gjennom kropp og stemme utforske ulike spillformer og ulike formerrollearbeid kjenner teatrets virkemidler behersker grunnleggende arbeidsformer og teaterteknikker som lek improvisasjon og rollearbeid kan anvende teater til å kommunisere og formidle har grunnleggende praktisk og teoretisk innsikt i de forskjellige sidene ved en teaterproduksjon kan forholde seg skapende til forskjellige dramaturgiske og formmessige valg Arbeidsformer og arbeidsomfang Arbeidet vil for det meste være gruppebasert og hovedtyngden av arbeidet vil være av praktisk art Grunntreningen og den mer metodiske tilnærmingen vil gå gjennom hele studiet Studiet organiseres i så stor grad som mulig i perioder hvor de ulike delene praktisk arbeid forelesninger seminar og kollokvier inngår i mer eller mindre avsluttede helheter Undervisningen består av praktisk arbeid og workshops forelesninger og seminarer gruppearbeid øvinger og selvstudium Frammøte på minst 80 på obligatorisk undervisning Det er obligatorisk oppmøte i verkstedarbeid og arbeid med teaterproduksjon Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Godkjent obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Eksamen Praktisk visning i gruppe Arbeidet strekker seg over tre dager og avsluttes med en

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-127-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Innføring i teaterteori - Universitetet i Agder
  studenten tilrettelegger for å kunne se teaterforestillinger utover normalarbeidsdagen Læringsutbytte Studenten har en grunnleggende innsikt i og kjennskap til teatrets historie og teori har et faglig grunnlag for å skape beskrive og vurdere teaterkunst for barn og unge har grunnleggende kunnskap om forskjellige dramaturgiske og formmessige problemstillinger kan anvende teaterteoretisk og historisk kunnskap i kunstneriske prosesser har kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innen teater Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil foregå som forelesninger samt som praktisk arbeid seminarer og selvstudium Det forutsettes en stor grad av egenaktivitet i seminar og gruppesammenheng Frammøte på minst 80 på obligatorisk undervisning Det er obligatorisk oppmøte i praktisk arbeid seminarer og gruppearbeid I deler av emnet vil IKT bli brukt som arbeidsverktøy og hjelpemiddel for kommunikasjon og læring Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Godkjent obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Eksamen Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager Karakteruttrykk Gradert karakter Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon DR 109 med 15 studiepoeng DR

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-128-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Inn i teateret 2: Skuespillertrening og barneteater - Universitetet i Agder
  aspekter med ensemblearbeid og analyse av teaterforestillinger slik at studenten gjøres i stand til å lede veilede og iscenesette for og med barn og unge Emnet har et klart praktisk preg med teoristoffet lagt i tilknytning til de ulike praktiske aktivitetene Det vil i så stor grad som mulig bli arbeidet i perioder knyttet til temaer emner eller teaterproduksjoner mens en del generell egentrening vil gå gjennom hele studiet Gjennom praktisk arbeid og teoretiske studier sikter man mot å videreutvikle den enkelte students eget skapende potensialer Det vil bli arbeidet med ulike drama og teaterpedagogiske metoder med tanke på å gi studentene et arbeidsredskap i sin kommende pedagogiske virksomhet Læringsutbytte Studenten har spesiell innsikt i og erfaring med å iscenesette for et barne og ungdomspublikum kan ta vare på og videreutvikle barns og unges bruk av dramatiske uttrykksformer har praktisk og teoretisk innsikt i de forskjellige sidene ved en teaterproduksjon kan utvikle forestillinger gjennom skapende arbeid med utgangspunkt i ide tema eller tekst kan vurdere og analysere teaterforestillinger kan lede og veilede grupper i drama og teaterarbeid har kunnskap om teater som setter fokus på barn og unges hverdag kan anvende grunnleggende arbeidsformer og teaterteknikker som lek improvisasjon og rollearbeid har erfaring med ulike aspekter ved ensemblearbeid Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består hovedsakelig av praktisk gruppearbeid samt forelesninger seminarer og selvstudium Frammøte på minst 80 på obligatorisk undervisning Det er obligatorisk oppmøte i verkstedarbeid og arbeid med teaterproduksjon Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning Godkjent obligatoriske oppgaver Oversikt over obligatoriske oppgaver fremlegges i Fronter ved semesterstart Eksamen Individuell muntlig fremstilling med utgangspunkt

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-129-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk grammatikk og praktisk språkbruk - Universitetet i Agder
  syntaks kunne forklare kontrastive grammatiske trekk i engelsk og norsk kunne gjenkjenne vesentlige oversettingsproblemer være kjent med sentrale kontrastive problemområder for nordmenn innen engelsk språk Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer Individuell oppfølging og veiledning vil skje i seminarer Det er krav om 80 obligatorisk frammøte til seminarer Noen tekster anbefales lest før semesterstart Se pensumlisten Undervisningsspråk Engelsk Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen 1 grammatikkinnlevering og 1 oversettelse per semester samt 1 muntlig presentasjon i høstsemesteret må være vurdert til bestått Godkjent obligatorisk frammøte i seminarer Nærmere opplysning om obligatorisk frammøte gis av faglærer Fravær over 20 gir normalt ikke rett til å gå opp til eksamen i emnet Godkjent obligatorikk fra foregående år er gyldig i ett akademisk år etter gjeldende studieår Eksamen 6 timers skriftlig eksamen i vårsemesteret Gradert karakter Grammatikk og språkbrukdelen må begge være bestått Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Ja Vurderingsordning for privatister 6 timers skriftlig eksamen 75 og muntlig eksamen 25 Gradert karakter Ingen vilkår for å gå opp til eksamen

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-121-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Amerikanske studier - Universitetet i Agder
  skjønnlitteratur ha tilegnet seg ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk og kunne organisere egne tanker rundt emnet Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer Det er 80 obligatorisk fremmøte til seminarer Praksis for studenter i lektorutdanningen Individuell oppfølging og veiledning vil skje i seminarer Undervisningsspråk engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Alle studenter 80 obligatorisk fremmøte til seminarer For disiplinstudenter Ett essay 1500 2000 ord må være vurdert til bestått For studenter i lektorutdanningen Praksis må være godkjent Eksamen Enten muntlig eksamen eller 4 timer skriftlig eksamen Overordnet prinsipp Alle studenter skal ha ulik eksamensform i EN 104 og EN 103 Bachelorstudenter breddefagsstudenter studenter i lektorutdanningen enkeltemnestudenter og utvekslingsstudenter melder seg opp til skriftlig eksamen Studenter på årsstudiet melder seg opp til muntlig eksamen ta kontakt med instituttkonsulenten hvis du er i tvil om eksamensformen Gradert karakter Det er tillatt med engelsk engelsk ordbok på den skriftlige eksamenen Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon EN 1110 med 5 studiepoeng Velg studieår 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-104-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk fonetikk og uttale - Universitetet i Agder
  i engelsk og deres artikulasjon kjenne lydsymbolene for de engelske fonemene og kunne anvende disse for lydskrift kjenne de viktigste intonasjonsmønstrene i engelsk og kunne markere intonasjon ha kunnskap om de viktigste forskjellene mellom standard britisk og standard amerikansk uttale ha kunnskap om vanlige uttalevansker i engelsk som fremmedspråk særlig i sammenlikning med norsk Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminarer skriftlige oppgaver Studentene kan velge mellom å gjennomføre selvrettende digitale øvelser og deltakelse på seminar én gang per uke til fastsatt tid Praksis for studenter i lektorutdanningen Undervisningsspråket er engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Alle studenter Studenten gjennomfører enten 8 av 10 selvrettende digitale øvelser innen angitt frist eller minst 80 av seminarer For studenter i lektorutdanningen 1 innleveringsoppgave må være vurdert til bestått og praksis må være godkjent For disiplinstudenter 2 innleveringsoppgaver må være vurdert til bestått Det vises til mer utfyllende informasjon i Fronter Eksamen 3 timers skriftlig eksamen Ingen hjelpemidler tillatt Gradert karakter Tilgang for privatister Ja Vurderingsordning for privatister 5 timers skriftlig eksamen Gradert

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-122-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Britiske studier - Universitetet i Agder
  emnet i skriftlig og muntlig fremstilling Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer Det er 80 obligatorisk fremmøte til seminarer Praksis for studenter i lektorutdanningen Individuell oppfølging og veiledning vil skje i seminarer Det vil bli lagt stor vekt på studentpresentasjoner og diskusjon av utvalgte tekster Studenten skriver et obligatorisk essay 1500 2000 ord Undervisningsspråket er engelsk Noen tekster anbefales lest før semesterstart Se pensumlisten Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Alle studenter 80 obligatorisk fremmøte til seminarer For disiplinstudenter Ett essay 1500 2000 ord må være vurdert til bestått For studenter i lektorutdanningen Praksis må være godkjent Eksamen Enten muntlig eksamen eller 4 timer skriftlig eksamen Overordnet prinsipp Alle studenter skal ha ulik eksamensform i EN 103 og EN 104 Bachelorstudenter breddefagsstudenter studenter i lektorutdanningen og utvekslingsstudenter melder seg opp til muntlig eksamen Studenter på årsstudiet melder seg opp til skriftlig eksamen ta kontakt med instituttkonsulenten hvis du er i tvil om eksamensformen Det er tillatt med engelsk engelsk ordbok på den skriftlige eksamenen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-103-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive •