archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Amerikansk kultur - Universitetet i Agder
  og utsatt eksamen i påfølgende semester Deretter vil eksamen bli gitt på grunnlag av det pensum som gjelder til en hver tid Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for utvalgte sider ved amerikansk kultur kunne analysere og vurdere disse i litterære verker og andre typer tekster ha fått utvidet sin kunnskap om det amerikanske samfunn sett fra forskjellige faglige tilnærminger Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer Muntlige presentasjoner Veiledet obligatorisk essay Noen tekster anbefales lest før semesterstart Se pensumlisten Undervisningsspråk Engelsk Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Ett veiledet essay 1500 2000 ord må være bestått Det er krav om 80 obligatorisk frammøte til seminarer Fravær over 20 gir normalt ikke rett til å gå opp til eksamen i emnet Eksamen 4 timers skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Nei Studiepoengreduksjon MAS901 med 5 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-110-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Den britiske samtidsroman - Universitetet i Agder
  har endret de tradisjonelle sjangrene og gitt opphav til nye narrative blandingsformer Et viktig trekk er forfatteres kreative bruk av fjerne og eller nære historiske samfunn og hendelser i sin fiksjon Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne gjøre rede for hovedtrekk ved den britiske samtidsroman og dens undersjangrer ha utviklet en forståelse for hvordan store sosio politiske og teknologiske endringer legger nye betingelser for samtidig fortellerkunst Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og grupper Noen tekster anbefales lest før semesterstart Se pensumlisten Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Et obligatorisk veiledet essay 1500 2000 ord må være vurdert til bestått En muntlig presentasjon av et emne etter avtale med faglærer må være vurdert til bestått Eksamen 4 timers skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Ja Vurderingsordning for privatister 6 timers skriftlig eksamen Ingen vilkår for å gå opp til eksamen Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet for humaniora og pedagogikk Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-134-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk renessansekultur i kontekst - Universitetet i Agder
  arkitektur og musikk Ekskursjon Det blir en ekskursjon til Gimle Gård Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentene kunne identifisere analysere og sammenligne dominerende litterære og kulturelle uttrykksformer i skjæringspunktet mellom tradisjon og innovasjon vise ved hjelp av Shakespeares dramatikk utviklingen fra populærkultur til kanonisk høykultur og videre til dagens masseproduserte underholdningsuttrykk ha innsikt i renessansens samfunnsforståelse dens mange interessekonflikter og holdninger til andre kulturer Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger og seminarer Undervisningsspråk Engelsk Studentenes arbeidsomfang er beregnet til ca 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Studenten skal skrive et obligatorisk veiledet essay 1500 2000 ord som skal være bestått Et annet vilkår er gjennomført presentasjon av et emne etter avtale med faglærer Eksamen 4 timer skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Tilgang for privatister Ja Vurderingsordning for privatister 6 timers skriftlig eksamen Gradert karakter Ingen vilkår for å gå opp til eksamen Studiepoengreduksjon EN 213 med 10 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2014 15 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Fakultet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-210-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Engelsk morfologi og ordlære - Universitetet i Agder
  for nærmere analyse og beskrivelse Det vil også bli gitt en oversikt over enkelte ords opprinnelse med særlig fokus på innflytelsen fra latin Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studentene kunne gjøre rede for bøyningsmorfologien i engelsk kunne gjøre rede for orddannelse og avledningsmorfologi i engelsk kjenne til hvordan fonologisk og grammatikalsk informasjon er integrert i leksikon kunne identifisere og analysere ordelementer og kunne bestemme deres opphav særlig ordelementer som har sitt opphav i latin Arbeidsformer og arbeidsomfang Emnet undervises som forelesninger og seminartimer med studentaktivitet i form av skriftlige oppgaver muntlige presentasjoner og faglige diskusjoner Undervisningsspråk Engelsk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Minst ett individuelt skriftlig arbeid over et oppgitt tema må være vurdert til bestått I tillegg skal studenten ha gitt minst en muntlig presentasjon over et oppgitt tema Eksamen Eksamen er en skriftlig prøve på 4 timer uten hjelpemiddel Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Ja Vurderingsordning for privatister 6 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler Graderte karakterer Ingen vilkår for å gå opp

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-211-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Språk, kultur og samfunn - Universitetet i Agder
  ha grunnleggende kunnskap om språkstrukturer i spansk kunnskap om de enkelte språklydene i spansk og deres artikulasjon kunnskap om generelle trekk ved vitenskapelig skriving Ferdigheter Etter fullført emne skal studentene kunne kommunisere med forståelig uttale og intonasjon på spansk bruke et variert ordforråd tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner mestre ulike kommunikasjonssituasjoner både skriftlig og muntlig orientere seg i faglitteratur som inngår i emnet Generell kompetanse Etter fullført studium skal studentene kunne presentere temaene som inngår i emnet på en forståelig og strukturert måte både skriftlig og muntlig og med bruk av kildehenvisninger uttrykke egne meninger om temaene som inngår i emnet sammenligne typiske språklige og kulturelle likheter og ulikheter mellom det spansktalende språkområdet og Norge beskrive og vurdere eget arbeid med å lære språk generelt og spansk spesielt Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger seminarer og gruppearbeid Bruk av språklab For studenter på lektorutdanning for trinn 8 13 og studenter i 4 studieår i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 inngår praksis Lærere som tar dette som enkeltemne skal utføre et didaktisk arbeid av tilsvarende omfang som må være bestått Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Alle studenter leverer en arbeidsmappe med obligatoriske aktiviteter som må vurderes til bestått Aktivitetene beskrives nærmere i semesterplanen Disiplinstudenter må i tillegg bestå en prosjektoppgave Studenter i lektorutdanningen og i grunnskoleutdanningen GLU må i tillegg bestå praksis Lærere som tar dette som enkeltemne må i tillegg bestå et didaktisk arbeid Eksamen To aktiviteter fra arbeidsmappen bearbeides og leveres inn i en presentasjonsmappe Presentasjonmappen skal bestå av en muntlig presentasjon og et skriftlig arbeid og leveres sammen med et refleksjonsnotat som begrunner valget av aktiviteter og vurdering av egen læringsprosess Presentasjonsmappen gis gradert karakter Tilbys som

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SPA105-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Introduction to Latin-American Studies: History, Development and Society - Universitetet i Agder
  general features of Latin American politics seen from a regional and international perspective The connection between distribution of property and other resources will be discussed and analysed with reference to their significance for economic development and structures Topics like social class and ethnic diversity in Latin America will also be touched upon Indigenous people s movements and rights and their impacts on the later years political and social development will be discussed A short introduction to the interrelationship between religion culture and social development will also be provided Demographic changes with particular focus on the rural urban and transnational migration are discussed Finally an important topic also to be touched upon is how climate changes and environmental issues create new development challenges for Latin America Læringsutbytte After completing this broad introduction course the students should be able to describe the development of state politics and processes of nation building in Latin America have knowledge of the development of economic structures as well as structures of property and resource use and ownership understand the significance of social stratification social class and ethnic diversity have knowledge of how focus on indigenous peoples have challenged and characterised political and social development in many countries on the continent over the past years understand the interconnections between culture religion and social development have knowledge of important demographic development features like rural urban migration and transnational migration be aware of the most pertinent environmental challenges on the continent have an understanding of Bolivia as an illustration of many of the above mentioned development characteristics in a global context Arbeidsformer og arbeidsomfang The main part of the teaching is done through lectures and seminars allowing for dialogue participation and interaction between students and lecturer The lectures and the curriculum are in English Estimated workload 27 hours per

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/UT-112-2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Examen facultatum humanioravariant - Universitetet i Agder
  ha grunnleggende forståelse av vitenskapens språk de ulike vitenskapelige metodene vitenskapens forklaringer vitenskapelig begrunnelse sannhetsteorier og ulike ontologiske og epistemologiske posisjoner Der dette er naturlig skal studentene ha et reflektert forhold til konkurrerende metoder skoleretninger og ontologiske posisjoner Læringsutbytte Humanvitenskapelig del 2 3 Studentene skal ha basiskunnskaper om de humanistiske vitenskapers egenart problemstillinger og metoder Historieforståelse fortolkningslære retorikk og estetikk er her sentrale emner Studentene skal ha oppøvet kritisk sans i møtet med de ulike metoder og tenkemåter de stifter bekjentskap med Vitenskapsfilosofidel 1 3 Studentene skal ha grunnleggende forståelse av vitenskapens språk de ulike vitenskapelige metodene vitenskapens forklaringer vitenskapelig begrunnelse sannhetsteorier og ulike ontologiske og epistemologiske posisjoner Der dette er naturlig skal studentene ha et reflektert forhold til konkurrerende metoder skoleretninger og ontologiske posisjoner Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Eksamen 5 timers skriftlig eksamen Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon EX 110 med 10 studiepoeng EX 101 med 10 studiepoeng EX 103 med 10 studiepoeng EX 104 med 10 studiepoeng EX 105 med 10 studiepoeng EX 901 med 10 studiepoeng EX 1170

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EX-102-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Bacheloroppgave i engelsk - Universitetet i Agder
  år I tillegg inneholder emnet relevant støttelitteratur innen litteratur kultur eller lingvistikk Læringsmålet er å bevisstgjøre studentene på grunnlaget for og erfaringen med akademisk skriving av et visst omfang Oppgaven må oppfylle de krav til form struktur og innhold som er nærmere beskrevet i retningslinjene og veiledningskontrakten som finnes i fronter Læringsutbytte Kunnskaper Etter fullført bacheloroppgave skal studenten kunne formulere og utforske en faglig problemstilling innen litteratur kultur eller lingvistikk ha bred kunnskap om tema som er sentrale i den valgte problemstillingen ha kunnskap om metoder og teorier som er viktige for studiet av den valgte problemstillingen ha innsikt i forskning innen den valgte problemstillingen og evne til å bruke denne for å belyse problemstillingen Ferdigheter Etter fullført bacheloroppgave kan studenten arbeide selvstendig med en selvvalgt problemstilling innen engelsk litteratur kultur eller lingvistikk reflektere analytisk kritisk og systematisk innen problemstillingen og på egen faglig utvikling orientere seg i fagstoff og forskning beherske sjangerkrav og skriveferdigheter som forventes i akademisk skriving Generell kompetanse Etter fullført bacheloroppgave kan studenten delta i faglige diskusjoner innen fagfeltet anvende sine kunnskaper på nye områder Arbeidsformer og arbeidsomfang Selvstendig arbeid under veiledning Det legges vekt på at studenten tar ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven og forholder seg til de betingelser og frister som settes av instituttet Obligatorisk veiledning 2 individuelle veiledningsøkter Arbeidsomfanget er beregnet til ca 270 timer Studentevaluering Evaluering gjennomføres midtveis i slutten av semesteret Vilkår for å gå opp til eksamen Kandidaten må ha møtt til 2 individuelle veiledningsøkter ha oppfylt vilkårene som er skissert i veiledningskontrakten Eksamen Skriftlig individuell bacheloroppgave på 6000 8000 ord Innlevering av bacheloroppgaven i henhold til de kriterier som er satt av instituttet og publisert i fronter Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Tilgang for privatister Nei Velg studieår 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/EN-212-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive